Транспортно-спедиторска дейност в международния автомобилен транспорт


ІІ. Организация на транспортно-спедиторската дейностстраница6/21
Дата24.05.2022
Размер2.07 Mb.
#114428
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Дипломна работа на Николай последна корекция25.06.2020 - с таблици
Свързани:
Презентация дипломна 174216 (2)

ІІ. Организация на транспортно-спедиторската дейност

1. Организация на транспортно-спедиторската дейност при превоз на товари в международно съобщение


Организацията на транспортно-спедиторската дейност се определя от характера на функциите, които тя изпълнява във връзка с подготовката и приключването на транспортните процеси, както и от технологичното място, което тя заема при протичането на тези процеси. Тя може да съдейства за постигане на следните цели: оказва влияние както в степента на използване на трудовите, материалните, енергийните и други ресурси, така и върху качественото равнище на производствените процеси, а с това и върху производителността на труда и др.
Резултатите от организацията на транспортно-спедиторската дейност имат няколко качествени страни, което се обуславя от факта, че тя може да съдейства за ускоряване превоза на товара, за запазване на неговата потребителна стойност, за възникване на минимални транспортни разходи и др.
Междинният характер на транспортно-спедиторската дейност и нейната връзка с транспортната система създават условия тя да се организира в следните три варианти:

  • ­от транспортните организации, т.е. организиране на служебна спедиторска дейност;

  • ­от предприятието-собственик на товара, т.е. организиране на ведомствена спедиторска дейност;

  • ­и от специализирана транспортно-спедиторска организация.

Всяка организационна форма притежава определени предимства и особености.
При служебната спедиторска дейност, транспортното предприятие самостоятелно организира нейното частично или цялостно изпълнение като я приспособява към нуждите на транспортния процес. Но определени транспортно-спедиторски операции по своята организационна същност имат двустранен характер, който произтича от факта, че транспортното средство принадлежи на единия партньор в транспортния процес, а товарът – на другия партньор.
Когато собственикът на товара не извърши своевременно съответната операция, тогава възниква отговорност по отношение на собственика на транспортното средство за неоправданото му задържане и забавяне на включването му в сферата на експлоатация. При служебната спедиторска дейност се ограничават възможностите за възникване на насрещна отговорност при несвоевременно или некачествено изпълнение на определени операции, което се отразява неблагоприятно върху организационното равнище на транспортния процес.
При ведомствената спедиторска дейност предприятието-изпращач, респ. получател, организира нейното изпълнение. Това означава, че то трябва да разполага със служители и работници, които извършват съответните операции, да притежава автомобили и др. Използването на тази организационна форма е оправдано, само когато обемът и ритмичността на товаропотока осигуряват рационално оползотворяване на наличните трудови и материални ресурси. При този вариант обаче се създават условия за непроизводително престояване на автомобили и работници.
При специализираната транспортно-спедиторска дейност се извършват условия за квалифицирано решаване на въпросите, свързани с подготовката и приключване на транспортните процеси. При тази организационна форма на транспортно-спедиторска дейност се създават възможности за специализиране на механичните средства на складовете и автомобилите, което съдейства за ускоряване на доставката и намаляването на техния празен пробег и др.
Специализираната транспортно-спедиторска дейност освобождава промишлените предприятия, търговските организации, асоциациите, ведомствата и други от необходимостта да извършват дейност, която поради своята специфичност не е присъща на тяхното основно предназначение. Спедиторът улеснява товародателя, но дори и му осигурява определена икономическа изгода.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница