Трета : Технологичен процес за изработване на комбиниран инструмент глава IIIстраница2/13
Дата12.09.2022
Размер491 Kb.
#115067
ТипГлава
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
glawa3
L1max = L2max + 2 . Z2min + T1

 • Lзаг.max = L1max + 2 . Z1min + Тзаг  Z1min, Z2min – най–малки прибавки за първи и втори преход.


  Т1, Т2 – допуски на съответните междинни размери.
  Тзаг – допуск на заготовката.
  Таблица при изчисляване на прибавките
  табл. 3.1  Операции и преходи за обработване на разглежданата повърхнина

  Елементи на прибавката  Едностранна прибавка
  Zmin,
  µm

  Rzi

  Дi

  ρi

  Тi

  1. Отрязване
  100

  100

  85

  500

  --

  2.Струговане грубо

  60

  60

  5,10

  300

  277

  3.Струговане чисто

  30

  30

  --

  190

  137,10

  Изчисляване на прибавките  1. За операция струговане челно грубо:

  По табл. 5. 45 [ 24 ] приемам изходната формула за изчисляване на прибавката:


  Zmin = Rz­(i-1) + Д(i-1) + ρ(i-1) + Δyi ;  • Rz = 60 µm – височина на грапавините приети по табл. 5. 51 [ 24 ];

  • Дi = 60 µm - дефектен слой на заготовката приет по табл. 5. 51 [ 24] за прътов материал;

  По табл. 5. 55 [ 24 ] приемам формулата за изчисляване на пространствените отклонения:
  ρ = ρизкр. = Δизкр. . L ;


  Δизкр. = 1 – относително изкривяване на заготовките за 1м. дължина – приета по табл. 5. 56 [ 24 ];


  ρ = 1 . 85 = 85 µm ;


  Δyi = √Δб2 + Δз2 – грешка на установяването за ротационни повърхнини ;  • Δб = 60µm – грешка от установяването приета по табл. 5. 60 [ 24 ];

  • Δз = 40µm - грешка от закрепването приета по табл. 5. 61 [ 24 ];  Δyi = √602 + 402 = 72 µm ;


  Zmin = 60 + 60 + 85 + 72 = 277 µm ;  1. За операция струговане челно чисто:
   • Rzi = 30µm ;

   • ДI = 30µm ;

   • ρi = Ki . ρзаг = 0,06 . 85 = 5,10µm ;  Ki = 0,06 – коефициент на уточняване приет по табл. 5. 64 [ 24 ] за еднократно грубо струговане на заготовки от валцован прътов материал ;

  • Δб = 60µm ;

  • Δз = 40µm ;  Δi = √602 + 402 = 72µm ;


  Zmin = 30 + 30 + 5,10 + 72 = 137,10µm ;

  • L2max = 80,00mm ;

  • L1max = 80,00 + 2 . 0,277 + 0,500 = 81,054mm ;

  • Lзаг.max = 81,054 + 2 . 0,137 + 0,190 = 81,518mm ;

  По табл. 2. 35 [ 24 ] определям граничните отклонения за материал – прокат стоманен плосък горещо валцован БДС 2611 – 85 – 2-ра категория: Т = -0,3+0,3 mm


  Дължината на заготовката е : 81,518-0,3+0,3mm.

  Полученото допусково поле на материала се отнася за заготовки от рязане чрез стружкоотделяне.


  2. Диаметър на заготовката,


  Преходи за получаване на размера:

   • Грубо безцентрово шлифоване

   • Чисто безцентрово шлифоване

   • Грубо центрово шлифоване

   • Чисто центрово шлифоване  Зависимост за външни ротационни повърхнини

  фиг. 3.3

  • D4max = Dдет.max

  • D3max = D4max + 2 . Z4min + T3

  • D2max = D3max + 2 .Z3min + T2

  • D1max = D2max + 2 . Z2min + T1

  • Dзаг.max = D1max + 2 . Z1min + Тзаг  Z1min, Z2min, Z3min, Z4min – най – малки прибавки за първи, втори, трети и четвърти преход.


  Т1, Т2, Т3, Т4 – допуски на съответните междинни размери.


  Тзаг – допуск на заготовката.


  Таблица при изчисляване на прибавките


  табл. 3.2  Операции и преходи за обработване на разглежданата повърхнина

  Елементи на прибавката  Едностранна прибавка
  Zmin,
  µm

  Rzi

  Дi

  ρi

  Тi

  1.Изходна заготовка  100

  100

  85

  500

  --

  2.Безцентрово шлифоване грубо

  10

  20

  5,10

  300

  115

  3.Безцентрово шлифоване чисто

  5

  5

  1,70

  190

  15,10

  4. Шлифоване грубо

  5

  5

  0,425

  46

  11,70

  5.Шлифоване чисто

  3
  --

  15

  3,425

  Изчисляване на прибавките  1. За операция безцентрово шлифоване грубо:

  По табл. 5. 45 [ 24 ] приемам изходната формула за изчисляване на прибавката:


  2 . Zmin = 2 . (Rz­(i-1) + Д(i-1) + ρ(i-1)) ;  • Rz = 100µm – височина на грапавините приети по табл. 5. 51 [24 ];

  • Дi = 100 µm - дефектен слой на заготовката приет по табл. 5. 51 [ 24 ] за прътов материал;

  По табл. 5. 55 [ 24 ] приемам формулата за изчисляване на пространствените отклонения:
  ρ = ρизкр. = Δизкр. . L ;


  Δизкр. = 1 – относително изкривяване на заготовките за 1м. дължина – приета по табл. 5. 56 [ 24 ]


  ρ = 1 . 85 = 85 µm ;


  Δyi = √Δб2 + Δз2 – грешка на установяването за ротационни повърхнини ;  • Δб = 60µm – грешка от установяването приета по табл. 5. 60 [ 24 ];

  • Δз = 40µm - грешка от закрепването приета по табл. 5. 61 [ 24 ];  Δyi = √602 + 402 = 72 µm ;


  2 . Zmin = 2 . (Rz­(i-1) + Д(i-1) + ρ(i-1)) = 2 . (10 + 20 + 85) = 2 .115 µm ;

  1. За операция безцентрово шлифоване чисто:
   • Rzi = 5µm ;

   • ДI = 5µm ;

   • ρi = Ki . ρзаг = 0,06. 85 = 5,10 µm ;  Ki = 0,06 – коефициент на уточняване приет по табл. 5. 64 [ 1 ] за еднократно грубо фрезоване на заготовки от валцован прътов материал ;


  Δyi = √Δб2 + Δз2 – грешка на установяването за ротационни повърхнини ;  • Δб = 60µm – грешка от установяването приета по табл. 5. 60 [ 24 ];

  • Δз = 40µm - грешка от закрепването приета по табл. 5. 61 [ 24 ];  Δyi = √602 + 402 = 72 µm ;


  2 . Zmin = 2 . (Rz­(i-1) + Д(i-1) + ρ(i-1)) = 2 . (5 + 5 + 5,10) = 2 . 15,10 µm ;  1. За операция шлифоване грубо:
  • Rzi = 25µm ;

  • Дi = 25µm ;

  • ρi = 0,02. 85 = 1,70µm ;  Ki = 0,02;


  Δyi = √Δб2 + Δз2 – грешка на установяването за ротационни повърхнини ;  • Δб = 60µm – грешка от установяването приета по табл. 5. 60 [ 24 ];

  • Δз = 40µm - грешка от закрепването приета по табл. 5. 61 [ 24 ];  Δyi = √602 + 402 = 72 µm ;


  2 . Zmin = 2 . (Rz­(i-1) + Д(i-1) + ρ(i-1)) = 2 . (5 + 5 + 1,7) = 2 . 11,70 µm ;  1. За операция шлифоване чисто:
  • Rzi = 3 µm ;

  • Дi = 0 µm ;

  • ρi = 0,005 . 85 = 0,425 µm;

  Ki = 0,05


  Δyi = √Δб2 + Δз2 – грешка на установяването за ротационни повърхнини ;


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  ©obuch.info 2022
  отнасят до администрацията

      Начална страница