Трета : Технологичен процес за изработване на комбиниран инструмент глава IIIстраница8/13
Дата12.09.2022
Размер491 Kb.
#115067
ТипГлава
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
glawa3
ap 0,833
l1 = ---------- + l’1 = ------------- + 2,00 = 2,833 mm;
tg.ǽr tg.ǽr 450


D – d 8,416 – 6,75
ap = --------- = ------------------ = 0,833 mmдълбочина на рязане;
2 2


n = 400 min-1 – обороти на вретеното на машината;
f = 0,25 mm/об – подаване прието по табл.1.13 [ 24 ];
i = 1брой на ходовете;
ǽr = 450 – установъчен ъгъл на инструмента; • Струговане на присъединителната част чисто;

L 12,958
Тм. = --------- . i = ------------ . 1 = 0,22 min;
n . f 600 . 0,1


L = l + l1 = 10 + 2,958 = 12,958 mm;


L – работен ход на инструмента;
l = 10 mm – дължина на обработваната повърхнина;
ap 0,125
l1 = ---------- + l’1 = ------------- + 2,00 = 2,125 mm;
tg.ǽr tg.ǽr 450


D – d 6,750 – 6,50
ap = --------- = ------------------ = 0,125 mm – дълбочина на рязане;
2 2


n = 400 min-1 – обороти на вретеното на машината;
f = 0,25 mm/об – подаване прието по табл.1.13 [ 24 ];
i = 1 – брой на ходовете;
ǽr = 450 – установъчен ъгъл на инструмента; • Струговане на фаска 1Х450 едностранно;L 5,00
Тм. = --------- . i = ------------ . 1 = 0,033 min;
n . f 600 . 0,25


L = l + l1 = 1,5 + 3,5 = 5,00 mm;


L – работен ход на инструмента;
l = 1,5 mm – дължина на обработваната повърхнина;
ap 1,5
l1 = ---------- + l’1 = ------------- + 2,00 = 3,5 mm;
tg.ǽr tg.ǽr 450


ap = 1,5 mm – дълбочина на рязане;
n = 600 min-1 – обороти на вретеното на машината;
f = 0,25 mm/об – подаване прието по табл.1.13 [ 24 ];
i = 1 – брой на ходовете;
ǽr = 450 – установъчен ъгъл на инструмента;

 • Фрезоване на квадрата едностранно;

L 13,29
Тм. = --------- . i = ------------ . 1 = 0,013 min;
f м 1000


L = l + l1 + l2 = 9,00 + 0,29 + 4,00 = 13,29 mm;


l1 = 0,5 . (D - √ D2 - B2) = 0,5 . (63 - √632 – 8,4162) = 0,29 mm;
l2 = 1 – 6 mm;
Z 1,108
i = ----- = ------------ = 1
ap 1,108


f м = fz . z . nмаш = 0,25 . 20 . 200 = 1000 mm/minминутно подаване;


fz = 0.25 mm/зъб – подаване на зъб прието по табл.1.89 [ 24 ];
z = 20 – брой на зъбите на инструмента;
nмаш = 200 min-1 – обороти на вретеното на машината;
D = 63 mm – диаметър на фрезера;

 • Фрезоване на квадрата едностранно;

L 13,29
Тм. = --------- . i = ------------ . 1 = 0,013 min;
f м 1000


L = l + l1 + l2 = 9,00 + 0,29 + 4,00 = 13,29 mm;


l1 = 0,5 . (D - √ D2 - B2) = 0,5 . (63 - √632 – 8,4162) = 0,29 mm;
l2 = 1 – 6 mm;
Z 1,108
i = ----- = ------------ = 1
ap 1,108


f м = fz . z . nмаш = 0,25 . 20 . 200 = 1000 mm/min – минутно подаване;


fz = 0.25 mm/зъб – подаване на зъб прието по табл.1.89 [ 24 ];
z = 20 – брой на зъбите на инструмента;
nмаш = 200 min-1 – обороти на вретеното на машината;
D = 63 mm – диаметър на фрезера; • Шлифоване на размер Ø8-0,025грубо;L . Z . k 40 . 0,09 . 1,5
Тм. = --------- ------------ = -------------------------- = 0,016 min;
n . f b . f tx . Bk 80 . 10 . 0,02 . 20


n = 80 min-1 – честота на въртене на детайла;


f b = (0,3 – 0,7) . Bk = (0,3 – 0,7) . 20 = 6 - 14 mmприемам f b = 10 mm/об – надлъжно подаване в части от широчината на шлифовъчния диск за оборот, по табл.1.167 [ 24 ];


f tx = 0,01 – 0,025 mm/ход - подаване на дълбочината на шлифоване за ход на масата, по табл.1.167 [ 24 ];


Bk = 20 mmширочина на шлифовъчния диск;


L = lx – (Bk – lx1) = 50 – (20 – 10) = 40mm– работен ход на инструмента;


lx = 50 mm – дължина на детайла;
lx1 = (0,4 – 0,6) . Bk = (0,4 – 0,6) . 20 = 8 - 12 mm;


k = 1,2 – 1,7 – коефициент за отчитане на нагласяването и износването на шлифовъчният диск;


Z = 0,09 mm – едностранна прибавка за грубо шлифоване; • Шлифоване на размер Ø8-0,025чисто;L . Z . k 40 . 0,00345 . 1,5
Тм. = --------- ------------ = -------------------------- = 0,0013 min;
n . f b . f tx . Bk 80 . 10 . 0,01 . 20


n = 80 min-1 – честота на въртене на детайла;


f b = (0,3 – 0,7) . Bk = (0,3 – 0,7) . 20 = 6 - 14 mm – приемам f b = 10 mm/об – надлъжно подаване в части от широчината на шлифовъчния диск за оборот, по табл.1.167 [ 24 ];


f tx = 0,01 – 0,025 mm/ход - подаване на дълбочината на шлифоване за ход на масата, по табл.1.167 [ 24 ];


Bk = 20 mm – широчина на шлифовъчния диск;


L = lx – (Bk – lx1) = 50 – (20 – 10) = 40mm– работен ход на инструмента;


lx = 50 mm – дължина на детайла;
lx1 = (0,4 – 0,6) . Bk = (0,4 – 0,6) . 20 = 8 - 12 mm;


k = 1,2 – 1,7 – коефициент за отчитане на нагласяването и износването на шлифовъчният диск;


Z = 0,00345 mm – едностранна прибавка за чисто шлифоване; • Шлифоване на размер Ø8,15-0,015 грубо;

L . Z . k 10 . 0,0117 . 1,5
Тм. = --------- ------------ = -------------------------- = 0,0006 min;
n . f b . f tx . Bk 80 . 10 . 0,02 . 20


n = 80 min-1 – честота на въртене на детайла;


f b = (0,3 – 0,7) . Bk = (0,3 – 0,7) . 20 = 6 - 14 mm – приемам f b = 10 mm/об – надлъжно подаване в части от широчината на шлифовъчния диск за оборот, по табл.1.167 [ 24 ];


f tx = 0,01 – 0,025 mm/ход - подаване на дълбочината на шлифоване за ход на масата, по табл.1.167 [ 24 ];


Bk = 20 mm – широчина на шлифовъчния диск;


L = lx – (Bk – lx1) = 20 – (20 – 10) = 10mm– работен ход на инструмента;


lx = 20 mm – дължина на детайла;
lx1 = (0,4 – 0,6) . Bk = (0,4 – 0,6) . 20 = 8 - 12 mm;


k = 1,2 – 1,7 – коефициент за отчитане на нагласяването и износването на шлифовъчният диск;


Z = 0,0117 mm – едностранна прибавка за грубо шлифоване; • Шлифоване на размер Ø8,15-0,015 чисто;

L . Z . k 10 . 0,00345 . 1,5
Тм. = --------- ------------ = -------------------------- = 0,00032 min;
n . f b . f tx . Bk 80 . 10 . 0,01 . 20


n = 80 min-1 – честота на въртене на детайла;


f b = (0,3 – 0,7) . Bk = (0,3 – 0,7) . 20 = 6 - 14 mm – приемам f b = 10 mm/об – надлъжно подаване в части от широчината на шлифовъчния диск за оборот, по табл.1.167 [ 24 ];


f tx = 0,01 – 0,025 mm/ход - подаване на дълбочината на шлифоване за ход на масата, по табл.1.167 [ 24 ];


Bk = 20 mm – широчина на шлифовъчния диск;


L = lx – (Bk – lx1) = 20 – (20 – 10) = 10mm– работен ход на инструмента;


lx = 20 mm – дължина на детайла;
lx1 = (0,4 – 0,6) . Bk = (0,4 – 0,6) . 20 = 8 - 12 mm;


k = 1,2 – 1,7 – коефициент за отчитане на нагласяването и износването на шлифовъчният диск;


Z = 0,00345 mm – едностранна прибавка за чисто шлифоване; • Затиловане на размер Ø8,15-0,015 грубо;

L . k 0,46 . 1,3
Тм. = --------- = ------------- = 1,25 min;
n . f tx 50 . 0,01


L = Z = К = 0,46 mm – едностранна прибавка (големината на затиловане) за грубо шлифоване;


k = 1,2 – 1,3 – коефициент за отчитане на нагласяването и износването на шлифовъчният диск;


n = 50 min-1 – честота на въртене на детайла;


f tx = 0,01 – 0,025 mm/ход - подаване на дълбочината на шлифоване за ход на масата, по табл.1.167 [ 24 ]; • Затиловане на размер Ø8,15-0,015 чисто;L . k 0,02 . 1,3
Тм. = --------- = ------------- = 0,052 min;
n . f tx 50 . 0,01


L = Z = К = 0,02 mm – едностранна прибавка (големината на затиловане) за чисто шлифоване;


k = 1,2 – 1,3 – коефициент за отчитане на нагласяването и износването на шлифовъчният диск;


n = 50 min-1 – честота на въртене на детайла;


f tx = 0,01 – 0,025 mm/ход - подаване на дълбочината на шлифоване за ход на масата, по табл.1.167 [ 24 ] • Резбошлифоване М84Н5Н грубо;

За резбошлифоването няма разработена методика за определяне на Тед, за това приемам то да се пресметне като функция на режимите на рязане. По табл. 1.181 определям Vдет. = 0,2 – 2,5 m/min.


Приемам Vдет. = 1,5 m/min.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница