Трети клас 13 април 2007 г., СилистраДата22.07.2016
Размер23.69 Kb.
#537
СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИЧЕСКИИСКРИ"

ТРЕТИ КЛАС

13 април 2007 г., Силистра

Драги ученици, състезанието продължава 120 минути. Верният отговор на задачите от 1 до 4 се оценява с по 3 точки, от 5 до 8 — с по 5 точки, а от 9 до 12 - с по 7 точки. Ако сте избрали отговор г/, напишете резултата. Пожелаваме ви успех!

Име

У-ще Гр/с.

      1. зад. Кое най-малко число трябва да се запише в празното квадратче, за да е вярно неравенството: 35 - (10 - 5 ) < 20 + ( -5 )

а) 16 б) 15 в) 11 г) друг отговор

      1. зад. Стойността на израза (8 . 8 - 4 : 2 - 18 : 3) : 7 + 143 - 151 е:

а) 24 б) 18 в) 20 г) друг отговор

      1. зад. Квадрат и правоъгълник имат равни обиколки. Едната страна на правоъгълника е 11 см, а другата е с 4 см по-малка. Страната на квадрата е:

а) 7 б) 8 в) 9 г) друг отговор

      1. зад. Детска писта е дълга 235 мие със 765 м по-къса от пистата за възрастни. Колко метра е пистата за скокове, ако тя е със 175 м по-къса от тази за възрастни?

а) 639 б) 735 в) 842 г) друг отговор

      1. зад. Един баща събрал при себе си седемте си сина и техните деца. Всеки от синовете му имал по 5 деца. Колко души са били на срещата?

а) 50 б) 51 в) 49 г) друг отговор

      1. зад. Сборът на най-голямото и най-малкото петцифрени числа, записани с различни цифри, е равен на:

а) 118999 б) 128987 в) 108 999 г) друг отговор

7 зад. Липсващото число в редицата 4, 12, 36, ....324 е равно на:

а) 72 б) 144 в) 108 г) друг отговор       1. зад. В клас от 30 ученика петнадесет имат сестра и двадесет имат брат. Само Иво, Тони, Нели и Ани нямат нито брат, нито сестра Колко деца имат и брат, и сестра?

а) 4 б) 9 в) 6 г) друг отговор

       1. зад. Годините на баща, майка и син са общо 76. Сборът от годините на бащата и майката е 66, а от годините на бащата и сина - 42. С колко майката е по-възрастна от сина?

а) 24 б) 23 в) 27 г) друг отговор

       1. зад. Намислих число. Към него прибавих 5, след това полученият сбор разделих на 3, частното умножих с 4, от произведението извадих 6, а получената разлика разделих на 7 и получих частно 2. Кое число съм намислил?

а) 6 б) 8 в) 10 г) 12

       1. зад. Обиколката на правоъгълник е 48 см, колкото е и обиколката на разностранен триъгълник. Широчината на правоъгълника е 11 см и е сЗ см по-къса от дължината на едната страна на триъгълника. Дължината на правоъгълника е с 5 см по-къса от дължината на втората страна на триъгълника. Третата страна на триъгълника е дълга:

а) 17 б) 18 в) 14 г) друг отговор

       1. зад. Пламен намислил три числа, сборът на които е 100. От първото число извадил 19, от второто извадил 15, а от третото извадил неизвестно число. Като сбор на новите числа получил 49. Неизвестното число е равно на:

а) 15 б) 16 в) 17 г) друг отговор


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница