Трети психодрама фестивал гр. Пловдив 2014 гстраница4/4
Дата11.03.2017
Размер0.64 Mb.
1   2   3   4

.............................................................

 


ОБЩИ СЕСИИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП*

(БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ)

1.

ВОДЕЩ: Ева Фалстрьом Борг, Швеция

ОБЩА СЕСИЯ: ОГЛЕДАЛНИ НЕВРОНИ, СЪПРЕЖИВЯВАНЕ И ПСИХОДРАМА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕСИЯТА:  Ева Фалстрьом Борг ще направи кратка презентация относно удивителното откритие на огледалните неврони. Как огледалните неврони са били открити, начинът, по който те функционират и прагматичната роля, която имат като поощряват поведението на сътрудничество при по-висшите примати и хората. Научното откритие на огледалните неврони е от изключително важно значение за изследователите на психодрамата с цел да се разбере защо психодрамата и социодрамата са такива мощни агенти за персонални и социални трансформации.
Това е един интерактивен час, който ще даде възможност на участниците да разсъждават върху срещите и преживяванията от изминалия ден.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ: Ева Фалстрьом Борг е водещ психотерапевт и специалист по психодрама. Тя е международен треньор и супервайзор по психотерапия и психодрама, геносоциограма и трансгенерационни трансмисии, плейбек театър, библиодрама, възстановително правосъдие и социални трансформации.

Ева Фалстрьом Борг е бивш член на борда на Международната асоциация по групова психотерапия (IAGP).

Тя е основател на Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации (FERTO) и е носител на наградата за цялостни постижения и принос, присъдена й от FEPTO през 2010 г.

2.

ВОДЕЩ: Ева Фалстрьом Борг, Швеция

ОБЩА СЕСИЯ: КУРАЖЪТ, ОТ КОЙТО СЕ НУЖДАЕМ, ЗА ДА БЪДЕМ СМЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕСИЯТА:  Последното послание, което Д-р Дж.Л. Морено изпраща чрез своята съпруга Зерка Морено, към групата си в Ню Йорк, непосредствено преди да издъхне е: „Кажете Да на живота, кажете Да на любовта, кажете Да на хората!” Какво вдъхващо надежда послание от един умиращ човек! Наистина се изисква кураж да кажеш „да”! Това послание е адресирано не само към групата в Ню Йорк, но също така и към всички занимаващи се с психодрама в света. Д-р Морено е бил загрижен не само за своите студенти и пациенти, но и за бъдещето на цялото човечество! Той ни е завещал инструменти, базиращи се на психодрама, социодрама, социатрия, социометрия, както и една философия, която ни учи, че тези активни инструменти не се ограничават само до специализирания терапевтичен кабинет, а може да се използват навсякъде, където са необходими. Д-р Морено имаше огромен кураж! Той беше изпреварил много времето, в което живееше. Той също искаше от нас да бъдем смели! Да действаме в реалния живот и да бъдем активни участници изграждащи обществото и света, в който живеем!
Ева Фалстрьом Борг ще ни представи кратки размисли относно философското наследство на Д-р Морено. След това тя ще покани членовете на групата да споделят размисли относно срещите и преживяванията си от Фестивала на Психодрамата в Пловдив. Дали сме получили и дали сме дали вдъхновение и подкрепа един на друг, за да станем по-смели? Да се осмелим да пробваме нови неща и идеи? Да се осмелим да правим грешки и да се опитваме отново? Как можем да станем сътворци на бъдещето на нашите общества, страни и на света?

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ: Виж 1

3.

ВОДЕЩ: Д-р Евгений Генчев

ОБЩА СЕСИЯ: Протест и Контрапротест

Измеренията на про-теста и контра-теста (Социодраматично изследване)ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕСИЯТА:  Тази актуална за 2013 година тема постави много въпроси за позицията на всеки един български гражданин по отношение на участието, реакцията, рефлексията, действието и преработката на социалните и политически събития в обществото ни. Предлагам да изследваме заедно тези въпроси със средствата на социодрамата и да се срещнем с богатството на отговори и аспекти, които тези означаващи могат да разкрият пред всеки един от нас в тази конкретна среща.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Д-р Евгений Генчев е психодрама-терапевт, съпредседател на фондация "Психотерапия 2000" и практикуващ психоаналитик, член на NLS. Психодрама водещ е от 1993г., участвал в многобройни международни и национални форуми по психодрама. През последните години изследва психодрамата в перспективата на лаканианската психоанализа. Открива за себе си социодраматичното изследване на професионални и обществено значими теми като една силна страна на психодрамата.4.

ВОДЕЩ: Д-р Евгений Генчев

ОБЩА СЕСИЯ: Протест и Контрапротест

Аз и про/контра-теста (Социодраматично изследване)ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕСИЯТА:  Виж 3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ: Виж 3.

5.

ВОДЕЩ: Д-р Евгений Генчев

ОБЩА СЕСИЯ: Протест и Контрапротест

Среща и контра-среща (Социодраматично изследване)ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕСИЯТА:  Виж 3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ: Виж 3

6.

ВОДЕЩ: Ирина Груя, Румъния

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ: Психодрама обучител от 2013 г., Психотерапевт от 2007 г., Опит в Плейбек театър.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 


ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП*

(БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ)

1.

СЪБИТИЕ: Playback театър «Тук и сега”

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Името на Playback театърът прозлиза от наименованието на английски, което означава “да изиграеш отново”. Това е импровизационен театър, базиран на личните истории на хората от публиката. Той има структура, форма и ритъм, но няма сценарий. Актьорите използват умението си да слушат, да вникват в преживяванията на другите и креативността си, за да „върнат обратно” разказаните истории. На живо и спонтанно се изпълява и музиката към тях. Playback театърът дава възможност на всеки да избере ролята си- дали ще е участник, главен герой или зрител.

Playback театър “Тук и сега”- Театърът на твоята история.

За повече информация: thearehereandnow@wordpress.com

Facebook: Playback Theatre “Here and Now”, тел.: 0886 19 44 92

ВОДЕЩИ:

Playback театър «Тук и сега” - първата българска група член на International Playback Theatre Network

Продължителност: около 90 мин.

2.

СЪБИТИЕ: Представяне на филм "Jacob Moreno --the God of  Psychodrama" и кинопсиходрама

ВОДЕЩИ: Румен Рачев, Екатерина Виткова и Румина Рачева

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО:    "Джейкъб Морено - Богът на психодрамата" е пълнометражен /времетраене 2 части по 30 мин. , общо 60 мин/., художествено-документален, научно-популярен филм за най-интересните, ключови моменти в живота на бащата на социометрията, психодрамата и груповата психотерапия. Посредством психодрамата Морено превръща психотерапията от научен метод в изкуство за изследване и лечение на душите. Това е първият пълнометражен филм за този велик човек не само в България, но и в света. По време на реализирането на проекта, авторите усещаха интереса и подкрепата на най-близкият съратник на Морено и близките му. "Дръжте ме в течение как върви вашият проект. Късмет. С най-добри пожелания и на добър път, Ваша - Zerka Toeman Moreno" Обща продължителност на събитието: около 90 мин.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Румен Рачев

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

• Име и адрес на работодателя: Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”


• Вид на дейността или сферата на работа: Нучно Изследователски Сектор  - Научно- приложна лаборатория по експериментална психология и компютърна диагностика.
• Заемана длъжност: Психолог – проучвател

• Основни дейности и отговорности: Изследователска, приложна, научна, преподавателска

..............
• Име и адрес на работодателя: Медицинска Академия
• Вид на дейността или сферата на работа: Социална психиатрия
• Заемана длъжност:  Социален психолог
• Основни дейности и отговорности: Научна, клинична, терапевтична, социална работа

..............


• Име и адрес на работодателя: 141. СОУ, 127. СОУ, 74. СОУ, ПМГ - Сливен
• Вид на дейността или сферата на работа: Училищна психология
• Заемана длъжност:  Училищен психолог, педагогически съветник
• Основни дейности и отговорности:  Психологическа, преподавателска, терапевтична

..............


• Име и адрес на работодателя:  Софийско Дружество за Психично Здраве, Колеж по Семейни Отношения, Национална Асоциация за Психично Здраве, Институт по Училищна Психология, Балканска фондация за психично здраве, Академия за гражданско общество
• Вид на дейността или сферата на работа: Психологична, административна, оганизационна, неправителствен сектор
• Заемана длъжност:  Председател на управителния съвет, изпълнителен директор
• Основни дейности и отговорности: Организационна, психологична, терапевтична 

..............


• Име и адрес на работодателя: Клиника „Канчелов”

• Вид на дейността или сферата на работа: Психотерапевтична

• Заемана длъжност: Психолог,  психотерапевт
• Основни дейности и отговорности:  Индивидуална и групова психотерапия с психодрама

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: Софийски Университет „ Св. Кл. Охридски”
• Основни предмети/застъпени професионални умения: Психолог,  Психология,   преподавател по психология в горния курс на всички видовее училища с втора специалност - история
• Наименование на придобитата квалификация: Магистър по психология
..............

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: Нов Български Университет, Католически Ууниверситет Лювен

• Основни предмети/застъпени професионални умения: Психодрама, психоанализа, обектни отношения и др. с преподаватели от Католическия университет в Лювен Белгия - проф. Пиер Фонтен и Шантал Нев, и Бернхард Ахтенберг от Германия; От Обединеното Кралство Великобритания, Института в Тависток – Лондон: професорите Роберт Йанг, Гордан Лоранс, Дейвид Армстронг, лично е консултиран и супервизиран от тях и др.  
• Наименование на придобитата квалификация: Магистърска програма по психологическо консултиране, Психодрама-водещ, Психодрама-терапевт

..............


• Име и вид на обучаващата или образователната организация: Нов Български Университет

• Основни предмети/застъпени професионални умения: Програма по Фамилна терапия с преподаватели от психиатричната клиника Марлборо – Лондон и др.


• Наименование на придобитата квалификация: Фамилен терапевт

..............


• Име и вид на обучаващата или образователната организация: Нов Български Университет, Plymouth University
• Основни предмети/застъпени професионални умения: Докторска програма по динамична психология
• Наименование на придобитата квалификация: Докторант
• Лични умения и компетенции придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома: Организиране и ръководене на национални и международни професионални форуми и събития; Автор на книги, сборници,  списания и първите филми от област психология в България.
Във връзка със създаването на  филма „ Джейкъб Морено - Богът на психодрамата” екипът е консултиран лично от Рене Марино, Виктор Ялом и  Зерка Морено.

E-mail: rachev@mail.bg

Екатерина Виткова

Интереси: Лаканианска психоанализа; Психодрама;

Практика: частна практика; индивидуална и групова психотерапия; водене на групи за себепознание по метода Психодрама; участие в група за създаване на документални филми «Психодрамата и киното»; водещ на ателиета с психодраматични техники за деца и родители;

Румина Рачева

Ученичка

..............

..............

Уважаеми Колеги,

Предстои сформиране на нова група за създаването на следващият филм с работно заглавие "Първото психодраматично семейство" за и с подкрепата на семейство Морено и на най-близкия кръг от техни съмишненици. Желаещите да се включат в групата могат да се запишат, като изпратят автобиография и кратко писмо за мотивите си на rachev@mail.bg


3.

СЪБИТИЕ: Представление „Динг” със Стоил Атанасов

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО: ДИНГ се случва в сценично пространство тип студио (публиката загражда сцената от три страни, като няма бариера между нея и сцената). Представлението не ползва предварително уточнен текст, сценарий или хореография, а се изгражда на принципа тук-и-сега, с участието на публиката. Целта е Срещата, а средството е Тялото.

Стоил Атанасов

Предстоящо дипломиране като психодрама-водещ към Фондация "Психотерапия 2000". Занимава се с физически театър и психодрама над 10 години. Създател на ДИНГ. Обича да се храни с хора.

«Вярвам в спонтанността и креативността. И вярвам, че имаме спешна нужда от тях. Тук и сега. Това, че използваме тези думи все по-често, по никакъв начин не означава, че креативността и спонтанността се случват около нас и в нас. Напротив даже, тези думи сякаш се изкривяват, смисълът им се подменя и живеенето чрез създаване се отдалечава все повече. Обичам да провокирам себе си като провокирам другите. Обичам хората и храната. Обичам да се храня с хора. Вярвам в живеенето като експериментиране. Обичам неяснотата и метафората. Обичам да докосвам в тъмното. Търся динг.»

E-mail: blackgloves2000@gmail.com

Website: http://www.facebook.com/groups/ding.team/4.

СЪБИТИЕ: Форум театър

ВОДЕЩИ: Фабрика за идеи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО: Приложение на Метода „Форум театър” в психодраматичен контекст.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Програма „Артистични психо-социални практики и Психодрама. Трима участника от екипа са в Програмата, един е завършил преди 3 години и в момента е в психодрама група за личен опит. Останалите двама са съответно в 4-ти и 2-ри семестър на Програмата.


E-mail: grunci@yahoo.com, ideasfactorybg@gmail.com


5.

СЪБИТИЕ: Презентация на книга на Адам Блатнер: Драматизирайки-Аза: Практически приложения на психодраматичните методи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

E-mail: centaur_art@abv.bg6.

СЪБИТИЕ: Театър на поезията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО: Спектакъл по стихове на поети от Бургас, Поморие и Созопол

  • Петима автори поети влизат в ролята на актьори и чрез силата на словото изразяват своето изкуство с конкретни сугестивни похвати. Присъстващите на експеримента възприемат нагледно-образно драмата на съвременния поет, драмата – любов, драмата – свобода, драмата – море, драмата – живот. В спектакъла участва и поет с увреждания, който много успешно се интегрира в ролята на актьор, благодарение на силната си мотивация и ролята на изкуството да въздейства и облагородява хората. Присъстващите ще имат възможността да чуят и стихове на друга подобна поетеса, които се изпълняват от рецитатор.

  • Режисьор : Мария Атанасова

Спектакълът е изграден по стихове на: Евгений Апостолов, Калина Вергиева, Мариана Праматарова, Тома Троев, Стефка Бакалова, Мина Кръстева и Васил Костов
Website: http://artpieria.hit.bg;

Facebook: https://www.facebook.com/bourgas.mneakos?fref=ts7.

СЪБИТИЕ: Архитектурно построяване на социалния атом и „дегустиране на пространството му“. Взаимодействие между артистични и терапевтични техники в изграждането, преживяването и трансформирането на социалния атом.

ДОКЛАД: Десислава Морозова

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

E-mail: lawandula@yahoo.com8.

СЪБИТИЕ: Представяне на Българското общество по групова анализа и групови процеси – постерна сесия

ВОДЕЩ: Цветелина Йосифова

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО: В края на септември 2013 година в София група от български и чуждестранни психотерапевти и съмишленици учреди Българското общество по групова анализа и групови процеси. То бележи успешното приключване на обучението на първата група по групова анализа в България.

Обществото е професионално сдружение, което развива идеите и практиката на психоанализата, груповата анализа, груповите процеси и групова психотерапия съгласно възгледите на Зигмунд Фройд, Зигфрид Хайнрих Фукс, Уилфред Рупрехт Бион, Джейкъб Леви Морено, Ървин Ялом и др. като установява психоаналитично общество по групова анализа и групови процеси в България; разпространява и популяризира теорията и практиката на психоанализата, груповата анализа, груповите процеси и груповата психотерапия; осъществява психоаналитично обучение, последващо обучение и супервизия на практиката по груповата анализа и групови процеси; формулира и прилага стандарти и критерии за професионална правоспособност, лицензиране и практикуване на групова анализа в България и др.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Цветелина Йосифова е психодрама-терапевт и групов аналитик, с индивидуална и групова практика в София. Основател и директор на Центъра за култура и дебат „Червената къща” (www.redhouse-sofia.org). Преподавател в магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама” на НБУ. Съ-учредител на Българското общество по групова анализа и групови процеси (www.groupanalysis-bg.org). Публикации в областта на психотерапията, изкуствата и културата.


E-mail: groupanalysis.bg@gmail.com; Website: www.groupanalysis-bg.org

.............................................................

.............................................................

.............................................................


ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА*

СЪС ЗАПЛАЩАНЕ
СЪБИТИЕ: ПАРТИ с музика, танци и...

*УТОЧНЕНИЯ ПО ПРОГРАМИТЕ:

ОСНОВНАТА ПРОГРАМА включва психодраматични уъркшопи на водещи, формирани като психодрама-терапевт, психодрама-водещ или психодрама-асистент.

ПРОГРАМА «СМЕСЕНИ ПРОСТРАНСТВА» включва уъркшопи на водещи, формирани като психодрама-терапевт, психодрама-водещ или психодрама-асистент, които експериментират през психодрама с други подходи за работа с хора;

ПРОГРАМА «ОТВОРЕНИ ВРАТИ» включва уъркшопи на водещи в друг професионален контекст и обучение (изкуства, социална сфера, човешки ресурси, други) или в процес на обучение за психодрама-асистент;

ОБЩИ ОТВАРЯЩИ И ЗАТВАРЯЩИ СЕСИИ – отворени, безплатни сесии, в които са поканени всички участници и гости на Фестивала;ВЕЧЕРНАТА ПРОГРАМА включва интерактивни представления, дискусии, ателиета, прожекции, представяния на книги и други. Участието в събитията от вечерната програма е безплатно за всички участници и гости на Фестивала. Единствено за участие в партито се предвижда заплащане.
.............................................................


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница