Трети психодрама фестивал гр. Пловдив 2014 гстраница1/4
Дата11.03.2017
Размер0.64 Mb.
  1   2   3   4
ТРЕТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ


гр. ПЛОВДИВ - 2014 г.

организатор - Фондация „Кентавър арт”П Р О Г Р А М А

ВОДЕЩИ И СЪБИТИЯ

(подреждането в отделните програми е по азбучен ред на водещите)

ОСНОВНА ПРОГРАМА*
1.

ВОДЕЩ: Д-р Александър Петров

УЪРКШОП: Индивидуална психоаналитична психодрама с кукли – трансфер и контратрансфер.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Експозе по проблема, така както го виждам в практиката си. Една винетка – предполагам в «аквариум», но зависи от групата, може и някаква импровизирана игра. Опит за «теоретизиране», може би по-скоро за концептуализиране на терапевтичната ситуация. Дискусия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Завършил съм МА София през 1992г. Специализация по неврология от 1993 до 1998г.  Специализация по психиатрия от 1994 до 1998г. Взета специалност по психиатрия през 1998 г. Групов опит с психодрама от1992 до 1995 г. (д-р Веселка Христова, Анита Ферчева) От 1996 г. - Обучители д-р Давид Йерохам и д-р Евгени Генчев. Дипломиран психодрама-терапевт през 2003г. ( Фондация „Психотерапия 2000”.)

            Работил съм в: Първа градска болница София - невролог; ДПБ „ Св. Ив. Рилски”, гр. Нови Искър - психиатър; ОДПЗС София – Спешно отделение  - психиатър; УСБАЛНП „Св.Наум” – 4 ти км. - психиатър;  ВМА София – завеждащ отделение по консултативна и лиезон психиатрия. Съдебен експерт по психиатрия от 2000 г. Работя  по договор с НЗОК в ГПП „Психея” ООД. Кратък опит като част от екип за индивидуална психоаналитична психотерапия с психодрама (екипа на Кр. Таушанов), както и като ко-водещ на група за собствен опит с психодрама. Консултант психиатър към Център АСЕТ (работа с хора, преживели изтезания). Настоящо психоаналитично формиране в Асоциация „Българско пространство за психоанализа” (от създаването й).

            Извършвам консултативна работа и психотерапия на юноши и възрастни – психодрама и психоаналитична психотерапия от 2003 г. (към Център за психосоциална подкрепа). Практикувам групова и индивидуална психотерапия от 1996 г. - първоначално в отделение по рехабилитация на пациенти с хронични психози. Практикувам психоанализа под супервизия.

Въпросът, който стои  като предизвикателство в психотерапевтичната ми практика остана същият - Възможно ли е в психоаналитичната психотерапия да се въведе  «добавъчното пространство» на сцената при липсата на «добавъчните Аз-ове» на екипа от терапевти. И какво е за пациента избора на куклата – «огледало», «трансфер», метафора, метонимия, възможният  «актинг», или първите стъпки към «символичното».

E-mail: adp@mail.orbitel.bg2.

ВОДЕЩИ: Ангел Ангелов и Валентина Милчева

УЪРКШОП: Другият в огледалото – “Личен бизнес”, “Моя си работа” или психодраматична среща

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Аз съм другият, а групата е огледалото. Но също и аз съм си аз, а другият е този, който ме изненадва в огледалото.

Всички ние сме част от група, независимо дали работим, учим, забавляваме се или пътуваме. Дори когато сме сами, пак сме свързани с другите. Те присъстват в нашите мисли и представи. Другите може да ни оценяват, окуражават, помагат или пречат, но винаги играят важна роля в нашия живот. Чрез групата ние се оглеждаме, но също така разбираме повече и за света около нас.

Може би Вие сте от хората, които искат да разберат себе си. В нашия уъркшоп няма да узнаете всичко, но може би ще научите повече за другия, който Ви изненадва в огледалото.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: до 15 участника

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Ангел Ангелов:

С психодрама се занимавам от приблизително 13 години. Смятам, че това е методът, който засега е допринесъл в най-голяма степен за моето професионално развитие. Също така съм завършил СУ «Св. Климент Охридски» - детска/юношеска и трудова/организационна психология. Професионалният ми опит е предимно в сферата на управление на човешки ресурси - както в консултантската сфера, така и в корпоративният ЧР.

Основното професионално предизвикателство пред мен е в съчетаване на моите интереси, които са в сферата на психодрамата, психоанализата и управлението на човешки ресурси. Това е необичайна, но надявам се ползотворна комбинация. Последните повече от 8 години работя в сферата на управление на човешките ресурси, и търся пресечната точка между трите дисциплини. Това е особено интересно, предизвикателно и провокативно преживяване.

E-mail: a.angelovbg@gmail.com; Website: www.angelangelov.alle.bg

Валентина Милчева:

Завършила съм клинична и консултативна психология в СУ «Св. Климент Охридски». Работя като психотерапевт в «Динамика – център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране».  За повече информация може да разгледате сайта http://www.dinamika-sofia.com/

Основните ми интереси са в сферата на психоанализата и психодрамата. Първата ми среща с психодрамата – изненадваща и неочаквана, но много вълнуваща, беше преди близо 15 години, когато бях още ученичка.

Професионалното ми развитие и опит с психодрама стартира преди 9 години в група по психодрама, водена от д-р Евгений Генчев и Камелия Ханчева. Професионалният ми опит е свързан както с индивидуалното консултиране и психотерапия, така и със сферата на човешките ресурси, организационното консултиране, провеждане на различни тренинги и обучения в публични и частни организации, на възрастни и юноши.

Професионалните ми интереси са свързани с прилагането на психоаналитичните концепти в контекста на

психодрамата, но и обратното –  ползването на психодраматичните техники в психодинамичното консултиране и терапия. Някои от въпросите, които ме вълнуват са свързани с празното пространство и недостига – онзи момент, когато при воденето на протагонист - центрирана психодрама, у мен се появява потребността да присъствам с думите и да ползвам индивидуалното психотерапевтично пространство и обратно - в индивидуалната терапевтична работа тогава, когато искам да кажа «Искаш ли да видим сега това в огледало?» Интересувам се от ефекта на психодраматичното действие като интерпретация само по себе си в моментите на изненада и от ефекта на думите – от символичното място, където те се срещат, както и от момента, когато преживявам тяхната недостатъчност. Интересувам се и от прилагането на психодрамата в тренингите, от възможността да ползвам метода като основен начин за учене и експериментиране сред хора, които не го познават и не са свикнали с него. Особено се вълнувам от спонтанноста на юношите, независимо дали в тренинг за личностово развитие, или в индивидуална терапевтична работа и след първия свян, желанието, с което влизат в различни роли и нещата, които научават.

E-mail: valentinamilcheva@gmail.com3.

 

ВОДЕЩ: Ангел Томов Христов

УЪРКШОП: „Универсалните космос, пространство и време в прегръдките на завистта” психодрама с приказка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: През преживяването на промените в пространството и времето в приказката, драмата на приказните герои към изследване на завистта и на случващото се в нас, и извън нас.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:      

В СУ “Св.Климент Охридски“ завърших педагогика и психология  със специализация по клинична и консултативна психология. Психодраматерапевт и юнгиански психотерапевт под супервизия.

Работя в дневен стационар на Център за психично здраве „Проф. Н.Шипковенски“, София от 1990 г. Хоноруван асистент в СУ“ Св.Климент Охридски“, координатор на Център за психотерапевтични консултативни и креативни практики „Мета линк“. Дейността ми е насочена към обучение, консултация, терапия и рехабилитация в психосоциалната сфера.

Темата за пространството, времето и космоса, в различните и аспекти ме занимава непрекъснато. В момента този по-общ поглед е насочен към завистта. Завистта като състояние, като процес, променящ пространството, времето и космоса.

E-mail: ATom@abv.bg

4.

 

ВОДЕЩ: Боряна Чалъкова

УЪРКШОП: Психодрама за деца и фамилии

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Практически семинар, базиран на теоретичната разработка на Алфонс Айхингер от книгата «Индивидуална и фамилна терапия с деца»

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:      

Психодрама терапевт и треньор към Фондация „Психотерапия 2000” от 2005 година. Извършва системно обучение на психодрама - терапевти в гр. Варна. Вписана в регистъра на психотерапевтите към БАП. Психотерапевт и треньор на майсторско ниво по Позитивна психотерапия.

Професионални търсения и предизвикателства: Приложение на методите на психодрамата в индивидуалната и фамилна психотерапия. Връзката на различните школи и методи в психодинамичната картина на терапевтичния процес.

E-mail: chalakova@gmail.com5.

 

ВОДЕЩИ: Венцислав Занков и Людмила Величкова

УЪРКШОП: Погребално бюро УТРО  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Това е мястото, където можете да оставите в покой  вашите неродени идеи, вашите остарели идеи, вашите недоносени идеи, вашите убити идеи, вашите мъртви идеи, вашите скапани идеи, вашите съмнения, вашите угризения, вашият морал.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИИТЕ:      

Венцислав Занков 

художник, доктор по визуално-пластични изкуства, преподавател, психодраматист. Работи в областта на живописта, склуптурата, видеото, инсталацята, пърформанса, новите медии.

E-mail: vzankov@yahoo.com

Людмила Величкова 

клиничен психолог, психотерапевт, психодрама асистент. 


E-mail: luvelichkova@gmail.com

6.

 

ВОДЕЩИ: Георги Антонов и Анелия Василева

УЪРКШОП: Системен подход и психодрама при работа с психосоматични разстройства

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Ще се представи системен модел на обяснение за възникване и затвърждаване на психосоматичните проблеми. А също и как може да се използва психодраматичният инструментариум при работа с такива проблеми.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Георги Антонов

Клиничен психолог, психотерапевт, психодрама обучител и супервизор.

Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и  Групова Психотерапия          „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации – FEPTO.

Магистър по психология –  СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност по Клинична психология  – Медицински университет, София.

Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по психодрама Елла Мей Шерън, Кьолн, Германия

Фамилен психотерапевт – дипломиран към Лондонски институт по фамилна психотерапия

Специализация по Лечение и психологична подкрепа на лица, зависими от опиати – дипломиран към Медицински институт за изследвания и тренинг по психотерапия на зависимости, Италия, съвместно с Калифорнийски университет, Сан Диего, САЩ

Председател на Българска Асоциация по Психотерапия, квалифициран член, вписан в Регистъра на психотерапевтите към БАП

Член и екс-председател на Българското дружество по психодрама и групова терапия

Член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия

Частно практикуващ психотерапевт – индивидуална, семейна и групова психотерапия, психодрама обучител и супервизор в тренинговата програмана ИПИГП "Бернхард Ахтерберг",  обучител в програма по Семейно консултиране към ИПИГП "Бернхард Ахтерберг"

Анелия Василева

психолог, психотерапевт, психодрама обучител, супервизор на социални работници за деца и семейства.

Магистър по психология , магистър по социална работа за децаи семейства;

Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия "Бернхард Ахтерберг", София

Придобита квалификация за индивидуална и групова супервизия към Институт по социални дейности и практики,

Специализация по  приемна грижа в Гьотеборг и Фалкьопинг, Швеция  към Скандинавската асоциация по приемна грижа.

Член на  Българска Асоциация по Психотерапия

Член на Българското дружество по психодрама и групова терапия

Частно практикуващ психотерапевт – индивидуална и групова психотерапия, работа с деца и родители, супервизия на помагащи професионалисти;

Психодрама обучител  в тренинговата програма на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“
ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ е създаден през 2004 г. Обучава специалисти в областта на психодрамата и на фамилната терапия. Пълноправен член на Eвропейската федерация на психодрама тренинг организации и на Камарата на обучителни институти на Европейската асоциация по фамилна терапия.
http://moreno-bg.com/7.

 

ВОДЕЩ: Давид Иерохам

УЪРКШОП: Защо психодрама-терапевтът трябва да чете художествена литература?

ИНФОРМАЦИЯ ЗАУЪРКШОПА:  Между психодрамата, театъра и романа съществува определено взаимодействие. То се осъществява във въображението на автора и читателя (зрителя). В семинара ще се използват различни литературни изображения, които могат да подпомогнат терапевтите в тяхната работа. «Психотерапията започва с Шекспир...»

Професионални помощни Аз-ове: Стоил Атанасов, Цветелина Йосифова & Co.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: до 20 участници

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Давид Иерохам е психиатър и психодрама-терапевт, с индивидуална и групова практика в София. Преподавател в магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама” на НБУ. Консултант и супервизор на социалните и образователни програми на Центъра за култура и дебат „Червената къща” (www.redhouse-sofia.org). Съ-учредител на Българското общество по групова анализа и групови процеси (www.groupanalysis-bg.org). Публикации в областта на психотерапията, изкуствата и културата.


E-mail: david_jeroham@hotmail.com8.

ВОДЕЩ: Десислава Кайтазова

УЪРКШОП: Да бъдеш в действие: Невербални психодраматични техники при работа с групи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Вдъхновен от 30-та Конференция на Британската Психодраматична асоциация (BPA), този уъркшоп ще Ви отведе към същината на действения метод така, както го определя неговия основател: “Не ни казвай, покажи ни.“  Ще бъдат изпробвани няколко практически техники, които могат да бъдат приложени към групи в широк терапевтичен, образователен, социо-културен или организационен контекст. Явен „актинг-ин“, който потенциално води до саморефлексия и инсайт – част от магията на психодрама!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Група до 16 участника

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Деси Кайтазова е дипломиран психолог и запален психодраматист от много години. Придобива степен  на психодрама-асистент през 2011 и е на път да  премине в статуса на психодрама-терапевт под менторството на практикуващ и обучител към Фондация „Психотерапия 2000“.  Понастоящем живее и работи във Виена, където основава мулти-културална психодраматична група.  Силно вярва в неизчерпаемия потенциал на човешките същества да случват творчески промени в себе си и другите, независимо дали  това става в терапевтичното пространство или на работното място.

E-mail: desykaitazova@gmail.com

9.

 

ВОДЕЩИ: Десислава Морозова и Златко Теохаров

УЪРКШОП: „Играта след играта“ – маршрут на третата позиция в психодрамата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Съвместна работа на Златко Теохаров и Десислава Морозова .

Организиране и обитаване на сложна пространствена граница (между вътрешното пространство на психодраматичната картина, периферното пространство и това на публиката) от третата позиция на протагониста като второ главно действие в психодрамата. Драматургия на маршрутната линия, проявена в третата позиция. Продължение на психодраматичната игра в полето „ анализ – синтез“, което обема и свързва цялостно вътрешните преживявания на протагониста .ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Десислава Морозова


Преподавател в НБУ от 1999г.- води курсовете „Формиране на сложни пространствени граници“, „Технология на формиране на тематични среди“, а от 2011 и „Изкуство-терапия“. До 2011 г. учи психодрама при д-р Давид Йерохам в „Психодрама 2000“. Съвместни проекти (теоритични и уъркшопи) в областта на психодрамата със Златко Теохаров. От 2001 г. е автор и водещ на артистични психо-социални проекти.

Работа със структурни паузи и с архитектурна среда в артистичния терапевтичичен процес.

E-mail: lawandula@yahoo.com

Златко Теохаров


психодрама-терапевт, преподавател в НБУ

E-mail: zlteohar@hotmail.com

10.

 

ВОДЕЩИ: Елена Kомисарова и Иван Ралев

УЪРКШОП: Бежанците за Мен и Другия през призмата на социодрамата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Социодраматичен форум с  дискусия по  темата за бежанците в България.

Пораждат се конфликти между хората и възникват въпроси за хуманността, човеколюбието и състраданието. Кое е това, което не можем да приемем у другия човек с различна национална идентичност? Различията между хората създават ли конфликити? Какви са страховете и предразсъдъците в нас ?

По тези и други въпроси ще можем да поразсъждаваме със средствата на социодрамата.    

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Елена Комисарова

- Психодрама терапевт с опит във воденето на групи с деца и възрастни. Водещ на социални форуми, дискусии и семинари засягащи психичното развитие на детето. Практиката ми е ориентирана към психотерапевтична работата с деца и юноши в риск със затруднения в социалното функциониране, срещи и консултации с родителите.

„Водещото в моята практита е психотерапевтичния подход към личността на детето и възрастния. Контрапунктите на вътрешните желания в човека и социалната общност като преграда за реализирането им. Реалността през 21 век, такава каквато е и човешките конфликти като следствие.”

E-mail: elikomisarova@yahoo.com

Иван Ралев

- Психолог, педагог, семеен консултант, тренинг обучител, сертифицират треньор по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation. Опитът ми е в консултирането на деца, родители, семейства и работата с групи с деца и възрастни. Работя с деца и младежи с поведенчески затруднения. Водя обучения на учители в посока развитие на уменията им за групова работа и превантиране на стреса и състояния като бърнаут в тяхната практика.

E-mail: center_ivan@abv.bg11.

 

ВОДЕЩИ: Живка Петрова и Петя Йорданова

УЪРКШОП: Енигматичните образи в повтарящите се сънища

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Сънищата ни могат да бъдат наречени „писма към самите себе си”. Всички образи в тях имат реални източници, които се отнасят не само към външната реалност, но и към нашия вътрешен живот. В този уъркшоп Ви предлагаме да изследвате скрития смисъл и значението на повтарящ се сън или част от сън, която не може да бъде забравена...

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: За всички, които сънуват

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Живка Петрова

От 2005 г. до момента участвам в обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия, организирана от Фондация „Психотерапия 2000” с водещи д-р Евгений Генчев и Камелия Ханчева. Ниво - психодрама-асистент. Предстои ми дипломиране. Член съм на Българското дружество по психодрама и групова терапия.

През 2009 г. завърших магистратура към Варненски свободен университет, специалност  "Приложна психология". Магистърската теза, върху която работих е „Психодрамата и възможностите и за работа със сънища”.

Професионалният ми опит включва предимно консултативна и терапевтична работа с деца в риск и частна практика.

E-mail: jivpetrova@gmail.com

Петя Йорданова

Психолог съм по професия, работя основно с деца. Психодрамата е „Моето специално нещо!“, моят път, по който срещам и изследвам себе си, а групата са хората, които ме събират след това.

Използвам психодраматичните техники, както с деца в училище, така и при работа (обучения/тренинги) с родители на деца със специални потребности, а също така при супервизии и/или обучения на специалисти. Към момента съм завършила ниво психодрама-асистент към Фондация „Психотерапия 2000“ в групата на Евгений Генчев и Камелия Ханчева. Предстои ми дипломиране.

E-mail: petya.j.petrova@gmail.com12.

 

ВОДЕЩ: Инна Бранева

УЪРКШОП: Представяне на авторска Методика за работа с деца 3 – 6 год., базирана на принципите на психодрамата и релационната психомоторика

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Изследване на възможностите за работа с деца в ранна възраст /3 - 6 год./ през призмата на психодрамата и релационната психомоторика.

Методиката е създадена по Проект Включващо обучение на МОН. Основна цел е подкрепа на деца в риск от затруднения в развитието /т.е. деца с недиференцирана симптоматика, някои дефицити, социално занемарени или неглижирани/. Методиката включва както основни когнитивни и социални понятия според програмата на МОН за детските градини, така и базисно подкрепя развитието на емоционалната интелигентност и уменията за общуване.

В уъркшопа ще присъства кратка теоретична част и практическо изследване.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница