Търговска Гимназия "Княз Симеон Търновски"страница1/6
Дата10.02.2018
Размер1.06 Mb.
#56479
ТипБизнес-план
  1   2   3   4   5   6


БИЗНЕС ПЛАН

“ФЕЙМЪЗ” ООД


Нощен клуб

Търговска Гимназия “Княз Симеон Търновски”


Специалност: Предприемачество и мениджмънт
Изготвили :

Резюме

“Феймъз” ООД е основана през 2012 година в град Стара Загора. Фирмата представлява дружество с ограничена отговорност, собственост на своите учредители – Цветомира Генова и Миглена Стоянова. Дружеството е регистрирано с основен капитал от 100 000лв. внесен изцяло от съдружниците на равни вноски от по 50 000лв. Нощен клуб „Феймъз” ще се намира на бул. „Цар Симеон Велики” 56.


Успехът на всяка организация зависи в изключителна степен от адекватното разработване и осъществяване на маркетингова стратегия. Това важи с особена сила за сферата на малките и средни предприятия, където повече от който и да е друг сектор на икономиката, е необходимо да се осъществява маркетинг в дългосрочен план. Защото само изпреварващото опознаване на потребностите и намирането на начини за тяхното задоволяване може да направи предприятието преуспяващо и конкурентноспособно.
Целта на този проект е основаване и развитие на дейността на клуб “Феймъз” в центъра на град Стара Загора. Изборът на този тип заведение е продиктуван от липсата на голяма конкуренция, все по-голямата популярност на клубовете и възможността за бърза възвръщаемост на вложените средства и бърза печалба.
Финансовият план ще бъде представен за първите три години от създаването на фирмата. Ще бъде описана организационната структура на фирмата и възможният риск при инвестиране.
Бизнес плана представя подробен анализ на конкурентите и клиентите. Чрез маркетинговият микс /и всички негови елементи/ фирмата ще се опита да се наложи на пазара в град Стара Загора.
В заключение може да се каже, че фирмата има потенциал за реализиране на своята основна цел и с помощта на посочените мерки, би следвало тя да бъде постигната.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предмет на дейност стр.3

Мисия, ценности и визия стр.4

Слоган стр.5

Цели стр.6

Маркетингова концепция стр.7

Пазари и конкуренция стр.8

Конкурентни предимства стр.9

Определяне и управление на рисковете на предприятието стр.10

Лицензи стр.11

Анализ на пазара стр.12

Анализ на външната среда стр.13

Анализ на силните и слабите страни на фирмата стр.14

Маркетинг микс (асортимент) стр.15

Персонал стр.21

Организационна структура стр.23
Финансова част:

Инвестиционни разходи стр.25

Експлоатационни разходи стр.26

Списък на ДМА стр.27

План за продажбите стр.28

Инвентарна книга стр.29

Амортизация по години стр.30

Амортизация по месеци стр.31

Прогнозен отчет за приходите и разходите стр.32

Прогнозен паричен поток стр.35


Приложения:

Приложение №1 стр.38

Приложение №2 стр.45

Приложение №3 стр.47

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ :

Нощен клуб


СЕДАЛИЩЕ:

Гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 56


ПРАВНА ЮРИДИЧЕСКА ФИРМА:

ООД
НАЧАЛЕН КАПИТАЛ :

100 000 лв.

50% дялово участие с лични средства на

50% дялово участие с лични средства на

Мисия, ценности, визия

 1. Мисия – Мисията на „Феймъз” ООД е да създаде приятна обстановка за всеки посетител. Лоялност, коректност и точност са принципите на работа, които предлагаме на своите клиенти чрез специализирания персонален екип. Нашата мисия е задоволим най-изтънчения вкус чрез достигане пределното ниво на качествено обслужване. Ние вярваме в максимата, че за да успееш в голямата конкуренция трябва да се стремиш към по – високо качество и същевременно – достъпни цени. Създаваме честна печалба за собствениците и мотивиращо работно място за персонала.
 1. Ценности – Смятаме, че винаги ще има полза от създаването на едно място като “Феймъз”, на което всеки може да се отпусне. Комфортна обстановка, предразполагаща към невероятни преживявания.
 1. Визия - Ще впечатлим клиентите си с добро обслужване, хубава музика и висококачествени напитки. Едно от нашите конкурентни предимства е централното място на което се намира клуба, ниските цени, подготвяне на специални програми за забавление.Слоган

Цели 1. Краткосрочни цели

 • Закупуване на обзавеждане, техника, различни напитки

 • Наемане на квалифициран персонал и DJ

 • Привличане на клиенти чрез реклама

 • Увеличаване на предлагания асортимент от напитки
 1. Средносрочни цели

 • Обучение на персонала

 • Разнообразна програма


 1. Дългосрочни цели

 • Увеличаване на печалбата с 45 %

 • Разширяване на рекламната дейност

 • Отваряне на заведения извън територията на България

Маркетингова концепция


Избрали ли сме традиционна маркетингова концепиция. При нея има насоченост към опознаването на потребителските нужди и предпочетания, както и ориентация към потребители и ориентация към печалбата. Фирмената маркетинговата ориентация е нашата гаранция, че можем да постигнем своите цели. Идеята ни е, чрез своите умения и действия да удовлетворим потребителските нужди на нашите бъдещи клиенти. Тази концепция е възприета като фирмена култура. Чрез маркетинговата ни концепция ние умело съчетаваме постигането на фирмените цели със стремежа ни към максимално задоволяване на нуждите на клиента.


Нашата маркетингова концепция е насочена към:

• Фокусиране върху желанията и потребностите на клиентите, с цел подобряване качеството на предлаганите от нас продукти и услуги;

• Организиране на всички фирмени дейности, така че максимално да удовлетворим всички желания и потребности на нашите клиентите;

• Постигане на дългосрочните фирмени цели, във връзка задоволяването на желания и потребности на настоящите и бъдещите ни клиенти.

Пазари и конкуренция
Конкуренцията е вид отношение между хората, което възниква при преследването на обща цел. В свят на неограничени потребности и оскъдни ресурси неизбежно възниква конкуренция. За да бъде добра една фирма, тя трябва да бъде конкурентноспособна .
Конкурентни фирми на „ Феймъз” ООД :


 • Нощен клуб „Абсолют” :
  Адрес: Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 53
  Тип музика: поп, ретро
  Заведението разполага с две зали. Клубът предлага качествени напитки и оригинални коктейли и меню с подбрани ястия. Предпочитаното място от рожденици, отлично за семейни тържества и фирмени партита.


 • Дискотека „ Космополитън „ :

Адрес: Стара Загора, бул. Гладстоун 15
Music club Cosmopolitan e изграден върху 800 кв.м. площ. Общият капацитет е 400 седящи места, разположени на две нива, с два самостоятелни бара. Клубът допада на хора между 25-45 години. Предалага висококачествени напитки, разнообразие от коктейли.

 • Планета Пайнер клуб :
  Адрес: Стара Загора, бул. Митрополит Методий Кусев 20
  Клубът, в който можете да разпуснете.

Работно време: 23 ч. - 4 ч.

Капацитет: 400

Четвъртък Студентска Нощ / Женска вечер

- Клубът допада на хора между 25-35 години

- Дансингът е в дъното на клуба.

Конкурентни предимстваНашите предимства пред конкурентите са : • Намираме се на централно място в града

 • Капацитета на заведението ни е 500 седящи места

 • Разполагаме с 4 самостоятелни бара

 • Индивидуални и уникални програми всяка вечер

 • Конкурентно ниски цени

 • Клубът допада на хора между 18-45 г.

Определяне и управление на рисковете на предприятието

 • Риск с продажбите – Възможно е да възникне риск свързан с продажбите – нашите услуги да не бъдат толкова търсени на пазара. Този риск е сравнително нисък. Ще се опитаме да избегнем този риск с повече реклама и поддържане на постоянни цени.

 • Риск с разходите – рискът е висок. Възможно е предвидените в бизнес плана разходи да са недостатъчни за започване на дейността. Ще избегнем риска, като снижим разходите на минимум.

 • Ценови риск – рискът е висок. В предвид икономическата криза и високата безработица хората отделят по-малко пари за забавление. Ние ще приемем този риск.

 • Инфлационен риск – всяко предприятие е заплашено от този риск. Той не може да бъде избегнат.

 • Ликвиден риск –Рискът е нисък. Според нашите прогнози има малка вероятност от настъпването на този риск. Ще приемем този риск.

Лицензи, нужни за

отваряне на нощен клуб:

1. Съдебно решение за регистрация на фирмата.
2. Регистрация в данъчната служба – данъчен номер.
3. Регистрация в статистиката – издаване на номер по Булстат.
4. Откриване на банкова сметка.
5. Разрешение от ХЕИ.
6. Разрешение от Служба противопожарна охрана.
7. Разрешение от Електроснабдяване.
8. Разрешение от ВиК.
9. Разрешение за дейността в зависимост от вида на стоките.
10. Заключително разрешение от МВР за обезопасеност на обекта.
11. Договор за наем.
12. Здравна книжка на собственика.
13. Здравно осигуряване на работещите.
14. Документ за социално осигуряване на личния състав.
15. Документ за пенсионно осигуряване.
16. Документ за електромер (закупуване, поставяне, узаконяване).
17. Документ за водомер (закупуване, поставяне, узаконяване).
18. Касов апарат (закупуване, фискализация, договор за сервиз).
19. Регистрация на касовия апарат в данъчната служба.
20. Документ за платени данъци и държавни такси.
21. Документ от градоустройствена комисия за съответния обект.
22. Касова книга и заверка в данъчната служба.

23. Кочан с фактури и заверка в данъчната служба.
24. Кочан с касови бележки и заверка в данъчната служба.

Анализ на пазара


Нашият предмет на дейност е с широк аспект и привлича потребители с различни професии. След анализ на пазара установихме, че нашите клиенти ще са на възраст най-вече от 18 до 30 години и от двата пола. Постарали сме се да осигурим това, от което се нуждае потребителя и той да бъде удовлетворен от нашите стоки и услуги.


Равнище на безработица - Безработицата е характерна черта на всяка пазарно ориентирана икономика.Наблюденията на динамиката на регистрираната младежка безработица показват, че се формира тенденция на намаление, но въпреки това групата на младежите до 29 години е един сравнително голям дял спрямо цялата група безработни лица.
Демографски промени - Сред младите възрастови групи преобладават неомъжените/неженените лица. Техният относителен дял във възрастовата група 16 - 34г. е близо половината от всички неомъжени/неженени лица.
Равнище на образование - Образователната структура на населението значително се подобрява, следвайки ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование, при същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.
Нови технологии - Бързото развитие на информационните технологии поставя нови предизвикателства пред съвременните организации. За да успееш на пазара не е достатъчно да си добър в технологичните характеристики на продукта и обслужването. Те се приемат все повече, като задължителни условия, в процеса на търсенето и предлагането. Увеличава се значението на отношенията между страните, осъществяващи размяната като фактор за печелившо поведение в бизнес средата.


 • Информационни технологии - Иновациите в областта на информационните системи и технологии спомагат за усъвършенстване на средствата за обработка, съхраняване, анализиране и предаване на бизнес информация.


Население по пол и възрастови групи:
Към 01.02.2011 г. в област Стара Загора жените са 167 411(51,1%), мъжете са 160 165(48,9%). 209 532 или 64% от населението на Стара Загора са на възраст от 18 до 64 год. Ние сме насочени точно към тази възрастова група. През 2001 г. под 18-годишна възраст са били 19,5% от населението на областта. През 2011 г. техният дял намалява на 16,1%.Увеличава се делът на населението във възрастовата група 18-64 години. Спрямо 2001 г. този дял е нараснал с 0,8% и от 63,2% е достигнал 64,0%.

Анализ на външната средаВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

1. Икономически фактори

Много хора, кандидатстващи за работа

Криза

 

Инфлация

2. Социални фактори

Засилен интерес

Ниска платежоспособност
Остаряване на населението

3. Производствени и технологични фактори

Развитие на технологиите в музиката

 Спад на вноса на алкохолни напитки

Висококачествен алкохол

 

4. Пазар и конкуренция

Развитие на пазара

Поява на нова конкуренция

Целогодишно търсене

 

Анализ на силните и слабите страни на фирмата
1. Управление и организация :Силни страни : Слаби страни :

- Отлична организация - Без предишен опит в тази сфера


- Добре квалифициран персонал -Липса на управленски опит
- Желание за работа
2.ПроизводствоСилни страни : Слаби страни :

- Удобство за клиентите - Скъпа доставка на стоки


- Иновативност - Рекламации
- Комфорт

3.Маркетинг, ПазарСилни страни : Слаби страни :

- Силна рекламна политика - Слаби познания за конкуренцията


- Директен пласмент - Различни предпочитания /музика/
- Целогодишно посещаване - Липса на известност

Маркетинг миксЦенова политика

Закупуваме продуктите от магазини и складове на едро. Предлагаме ги с 55 % надценка. Излизаме на пазара с конкурентни цени спрямо другите нощни клубове. Залагаме на намаления, оферти и промоции, с които привличаме своите клиенти. Предлагаме на клиентите си VIP карти, карти за намаления и отстъпки при организиране на партита.

Ценообразуване: Покупна цена + 55% надценка


Пласментна политика – избрахме директен пласмент, защото продуктите по- лесно достигат до потребителите и е характерно за нашата сфера. Индиректният пласмент не е удачен и не се използва в тази област.

За доставка на нашите стоки работим със следните фирми: • Рали М-ООД (доставчик на всички високоалкохолни напитки)

 • Сайърс ЕООД (доставчик на нискоалкохолни напитки)

 • Естела ООД (доставчик на безалкохолни напитки)


Рекламна политика – ще раздаваме рекламни флайъри по МОЛ-овете и на централни места. Те ще съдържат информация за клуба, отстъпките които предлага както и неговото местонахождение. Ще поставим 1 билборд в града.

Отделяме за реклама 10 000 лв.: • Реклама в местни вестници (Бизнес поща, Старозагорски новини)

 • Телевизия (ТВ Стара Загора)

 • Радио (Дарик, FM+)Продуктова политика – предлагаме услуга в сферата на развлеченията и нощните клубове, както и богат асортимент от напитки, коктейли и специални промоции и изненади. Организиране на партита със специални отстъпки.

Нашият асортимент:

Високоалкохолни напитки

Наименование

Количество

Надценка

Крайна цена

Бренди Метаха

0.7л.

+55 %

40.00лв.

Бренди Черноморско злато

0.7л.

+55 %

150.00лв.

Водка Флирт

0.7л.

+55 %

20.00лв.

Водка Флирт

1л.

+55 %

24.00лв.

Водка Пушкин

0.7л.

+55 %

28.00лв.

Водка Пушкин Red

0.7л.

+55 %

32.00лв.

Водка Финландия

0.7л.

+55 %

34.00лв.

Водка Финландия Лимон

0.7л.

+55 %

35.00лв.

Водка Абсолют

0.7л.

+55 %

40.00лв.

Водка Абсолют Citron

1л.

+55 %

50.00лв.

Водка Собиески

0.7л.

+55 %

30.00лв.

Водка Руский Стандарт

0.7л.

+55 %

60.00лв.

Джин Савой Силвър Клуб

0.7л.

+55 %

17.00лв.

Джин Търговище

0.7л.

+55 %

20.00лв.

Джин Уембли

0.7л.

+55 %

20.00лв.

Ром Малибу

0.7л.

+55 %

40.00лв.

Ром – бял Бакарди

1л.

+55 %

55.00лв.

Ром - Бакарди Голд

0.7л.

+55 %

40.00лв.

Ром – Бакарди Мохито

0.7л.

+55 %

45.00лв.

Коняк Реми Мартин

0.7л.

+55 %

130.00лв.

Коняк Мартил ХО

0.7л.

+55 %

300.00лв.

Коняк Хенси

0.7л.

+55 %

60.00лв.

Ликьор Амарето

1л.

+55 %

38.00лв.

Ликьор Болс - бял

0.7л.

+55 %

32.00лв.

Ликьор Монин Трипъл Сек

0.7л.

+55 %

38.00лв.

Ликьор Голд Страйк

0.7л.

+55 %

40.00лв.

Ликьор Венекер Пъпеш

0.7л.

+55 %

35.00лв.

Уиски Савой Голд

0.7л.

+55 %

20.00лв.

Уиски Балантайнс

0.7л.

+55 %

40.00лв.

Уиски Балантайнс Голд

0.7л.

+55 %

70.00лв.

Уиски Тийчърс

0.7л.

+55 %

40.00лв.

Уиски Тийчърс

1л.

+55 %

46.00лв

Уиски Джеймсън 12 УО

0.7л.

+55 %

90.00лв

Уиски Пинц Чарли

0.7л.

+55 %

30.00лв.

Уиски Джони Уокър Зелен етикет

0.7л.

+55 %

140.00лв.

Уиски Джони Уокър Син етикет

0.7л.

+55 %

550.00лв.

Уиски Джони Уокър Червен етикет

0.7л.

+55 %

45.00лв.

Уиски Джони Уокър Черен етикет

0.7л.

+55 %

110.00лв

Текила Савой

0.7л.

+55 %

18.00лв.

Текила Камино Голд

0.7л.

+55 %

40.00лв.

Текила Камино Бланко

0.7л.

+55 %

44.00лв.

Текила Мачос

0.7л.

+55 %

22.00лв.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница