трите имена/ наименование на фирмата )Дата15.10.2018
Размер12.45 Kb.
ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

по чл. 2 ал. 3 от Общите условия за предоставяне на ВиК услугите от ВиК ЕООД гр. Ямбол

..........................................................................................................................................................................

( трите имена/ наименование на фирмата )

за физически лица и ЕТ: ЕГН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

адрес за кореспонденция:гр./с./.................................., общ. .................. ж.к. ......................................... ул./бл./..................................................................................., вх.........., ап...........,за юридически лица: ЕИК |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; представлявано от ........................................................................................................................................................... адрес на управление гр./с/ ..........................., общ. ................ул. ..................................................

В качеството ми на СОБСТВЕНИК на имот, присъединен към В и К системата, с адрес : гр./с./.................................., ул./ж.к./ .................................................... вх.........., ап...........; аб.........................................:

и във връзка...................................................................................................................

/посочва се причината, напр. отдаване под наем или друго правоотношение/

давам съгласието си
..........................................................................................................................................................................

( трите имена/ наименование на фирмата )

за физически лица и ЕТ: ЕГН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, адрес за кореспонденция:гр./с./.................................., общ. .................. ж.к. ......................................... ул./бл./..................................................................................., вх.........., ап...........,за юридически лица:ЕИК|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,представлявано от.................................................................................................................................................адрес на управление гр./с/ ..........................., общ. .............................ул. ...................................................

да бъде регистриран от „ВиК” ЕООД гр. Ямбол за ПОТРЕБИТЕЛ на В и К услуги за питейно-битови нужди в посочения по-горе обект/адрес като приеме безусловно всички права и задължения, предмет на Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „ВиК” ЕООД гр. Ямбол.


дата...................../20.....г. Подпис:...........................................
Каталог: laws
laws -> Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
laws -> В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства
laws -> Закон за защита на класифицираната информация
laws -> Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница