Трите имена по документ за самоличностДата16.06.2017
Размер9.3 Kb.
#23695
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният /трите имена по документ за самоличност/, ЕГН …………….., притежаващ л.к. № ……………, изд. на ………… от МВР–…… с постоянен адрес:……………, с настоящото
УПЪЛНОМОЩАВАМ

……………………………………., ЕГН ……………, л.к.№ ………….., изд. на ……… от МВР-…………., с постоянен адрес:

Със следните права и представителна власт:
Да ме представлява пред /име на мобилния оператор/ и неговите клонове във връзка с всички въпроси по абонамент за предоставяне на услуга за мобилна комуникация - SIM-карта № …………………), включително да променя тарифата, да включва и изключва допълнителни услуги като /изброяват се/ и други, да иска и получава справки и разпечатки, да заплаща дължими суми, да спира и възстановява абонамента, да прекратява абонамента, да иска и получава дубликат от SIM-картата в случай на кражба, изгубване или други причини, да плаща сметки, да получава PUK код (както и други видове кодове), да извършва от мое име всички останали възможни действия.Да закупува GSM апарати на лизинг.

Във връзка с горните права да съставя, подписва, подава и получава от мое име всички необходими документиНастоящото пълномощно /срок/ до……………………..
Упълномощител: ..........................
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница