Троян трите имена на ученикаДата21.01.2018
Размер57.42 Kb.
СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. ТРОЯН

Трите имена на ученика:........................................................................................

Училище:..................................................................................................................
СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

16 май 2015г.
І. Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка.

ІІ. Огради с кръгче буквата на верния отговор.
1. В кой ред всички думи са написани правилно:

А)медалйон , район, павилион;

Б) ремък, канавка, момък;

В) фина, чаршаф , зграда;

Г) предвесник , мириз, адрез.
2. В кой ред има неправилно написани думи:

А) хляб, разпит, покривка, лъв, сделка;

Б) ракав, пешта, забратка, хористка, ритъм;

В) рекъл, отблясък, гръцки , летеж, въртележка;

Г) чаршаф, завивка , залез, разстройвам, гладко.
3. В кой ред има само съществителни имена:

А) петънце, огледалце, млад, океан;

Б) люляк, топола, рибар , стоя;

В) ловец, прозорец, светлина, радост;

Г) фазан, автобус, бързо , умен.
4. В кой ред всички думи са прилагателни имена:

А) болен , висок , кокиче , нося;

Б) тъжен , приказка, горещ, бърз;

В) бронзов , нахален , оттогава, вървя;

Г) търпелив , справедлив, значим , млад.
5. В кой ред има само глаголи:

А) спя , тичам, рисувам, пея;

Б) зима , бързам, чертая, висок;

В) четене, слушател, отварям , блъскам;

Г) споделяне , ухание, гори, плаче.
6. В кое изречение има наречие за място:

А) Обичам да гледам звездите нощем.

Б) Скриха подаръците вътре в шкафа.

В) Влакът бавно спря на гарата.

Г) Догодина ще прочета повече книги.
7. На кой ред думите СА сродни:

А) воля, вол, уволнен;

Б) читанка , четец , прочета;

В) песен , певец, изпечен;

Г) вода , воденица , водач.
8. В кой ред Е допусната грешка при членуването:

А) Художника завърши картината.

Б) Шофьорът запали мотора на колата..

В) Наградиха с медал атлета.

Г) Ученика го наказаха със забележка.
9. В кое изречение са използвани антоними?

А) По-добре да имаш врабче в ръката ,отколкото сокол в небесата.

Б) Мъдрият говори малко и слуша много,а глупавият говори много и слуша малко.

В) Стани по- нисък от тревата,по-тих от водата.

Г) За приятелите си влизам в огъня ,но все забърквам каша.
10. На кой ред представката в думите е написана правилно?

А) изскочи , разпери , отскочи;

Б) зграда , фписвам , сговорчив;

В) натписвам , подхващам , истрел;

Г) збор, сближавам се , збогувам се.
11. В кое изречение думата леден НЕ Е употребена в преносно значение.

А) Леден вятър брулеше лицата им и носеше сняг наоколо.

Б) Под стряхата през нощта се бяха образували ледени висулки.

В) Той погледна в очите и , а върху устните му се появи ледена усмивка.

Г) Корабът пореше ледените води на океана.

12. В кое изречение глаголът е в минало несвършено време:

А) Ваканцията ще дойде скоро.

Б) Прочетох интересна книга.

В) Спринтьорът тичаше по пистата.

Г) Изпитът не е труден.
13. Ванйо се убърна и смая .Срет стаята бе спряла чудна кула от синйо стакло,фпрегната с четери бели пепируди.

Правописните грешки в текста са:

А) шест;


Б) седем;

В) осем;


Г) девет.
14. Мечката недоволно изръмжа. Най-лакомото от мечетата беше вече на дървото. Леко и пъргаво, то се изкачи по липата. Майка му изрева и блъсна с лапите си дървото. Но мечето беше подушило меда. То бръкна в хралупата и страшно изпищя.

Текстът е съставен от:

А) 5 прости и 1 сложно изречения

Б) 1 просто и 5 сложни изречения

В) 3 прости и 3 сложни изречения

Г) 4 прости и 2 сложни изречения
15. Поставете пропуснатия определителен член:

Ловец… улучвал право в целта. Той пришпорвал кон… и се понасял след стрелата с вятър… . Стрелец… нямал равен на себе си в цели… Китай. Само син… му можел да се сравнява с него. Когато двамата стреляли отдалече един срещу друг, върховете на техните стрели се сблъсквали във въздух… .Един ден мъж… казал на наследник… си да тръгне сам на път и да си търси късмет… .

В изреченията броят на пълните и кратките членове е:

А) четири пълни и шест кратки

Б) шест пълни и четири кратки

В) три пълни и седем кратки

Г) пет пълни и пет кратки
16. В това време последното слънце си помислило че стрелецът си е отишъл внимателно се надигнало и надникнало над земята. Но щом видяло стрелеца от страх се скрило. Стрелецът събрал стрелите си взел лъка си и си отишъл.

В текста трябва да се поставят:
А) две запетаи; Б) три запетаи; В) четири запетаи; Г) пет запетаи.
17. В кое от изреченията съществителното орлето НЕ изпълнява служба на подлог?

А) От родителите си орлето се научи да лети.

Б) Орлето се рееше в небето за първи път.

В) В състезанието с вятъра победи орлето.

Г) Нощта прибра орлето в гнездото.
18. В кое от изреченията подлогът е изразен с лично местоимение:

А) Изпитът не е труден.

Б) Диктовката е поучителна.

В) Ние изпълняваме задачите с усърдие.

Г) Успехът ни е сигурен.
19. Преобразувайте пряката реч в непряка:

- Такава постъпка не очаквах от вас! – каза възмутеният от своите ученици учител.


20. Коя дума не е сложна?

А) ръкописен; Б) книжарят; В) самолет; Г) водоснабдяване..
ІІІ. Напиши кратко съчинение ( с не повече от 10 изречения) на тема ” Както си вървях по тясната пътечка в гората, изведнъж ...................“

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
Максимален брой точки: 55( диктовка 30 + 15 тест +10 съчинение )

Общ брой получени точки:....................

( диктовка...........+ тест...............+ съчинение...........)


Проверил:................................ Оценка:..........................................
Проверил:..............................

ДиктовкаВеднъж един керван пътувал през пустинята. Из необятната равнина отдалеч се носел звънът на камилски и конски хлопки.

Най- напред гъст облак прах издавал приближаването на кервана. Когато през него преминавал ветрец, проблясвали лъскави оръжия и пищни одежди. Такъв се сторил керванът на мъжа, който го наближавал отстрани. Той яздел хубав арабски кон, оседлан с покривало на тигрови шарки. Водел го с тъмночервени юзди със сребърни звънчета, а облеклото му подхождало на разкошния кон. Щом наближил на петдесетина крачки от кервана, ездачът пришпорил коня си и за няколко мига настигнал водачите му. Било толкова необичайно самотен ездач да язди сред пустинята, че стражите извадили копията си.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница