Търсене на информация в Интернет Основни средства за търсенеДата25.07.2016
Размер229.88 Kb.
#6534
Търсене на информация в Интернет

 

1. Основни средства за търсене.

В глобалната мрежа на Интернет в момента има над 1.5 милиарда страници и броят им прогресивно нараства поради това, че всяка секунда в света се добавят нови 25 страници. За да разгледаме желана Web-страница, трябва да зададем нейния адрес (URL). Много често обаче, се нуждаем от информация по определен въпрос, без да знаем адресите на страниците, в които се съдържа тя. Създадени са многобройни средства за търсене, от които се получават нееднакви резултати, поради разнообразни механизми, които се прилагат. Съществуват три основни вида средства за търсене:

          Указатели (тематични директории)

          Машини за търсене (индекси, търсачки)

          Агенти-търсачки (search agents)

След появяването им през 1994 г. Броят и многообразието на инструментите за търсене в WWW непрекъснато растат. Поради тяхната полезност и популярност , повечето от тях включват и други услуги и се превръщат в т.н. портали.

Независимо, че глобалните търсачки се поддържат предимно от частни фирми, малко от тях са платени. Обхватът и възможностите на базираните на роботи инструменти за търсене достигат до такова ниво, каквото съответните организации могат да си позволят да финансират. При повечето търсачки се наблюдават динамични промени на възможностите и потребителския интерфейс, като най големите от тях са в постоянна конкуренция и се опитват да увеличат доходите си чрез лицензиране, реклами, съвместни проекти и др. Вниманието е съсредоточено върху големината на базата данни, дружелюбния интерфейс и привлекателните възможности за масовия потребител.

Търсачките се различават по:

                  големината и изчерпателността на базите данни;

                  начините на подбор и индексиране на web-страниците;

                  начините, по които търсят информация и видът, в който се извеждат резултатите.

                  Всяка търсачка и указател (справочник) имат страница със съвети за това , как да бъдат използвани пълноценно. За да подобрите ефективността на вашето търсене, е препоръчително да се запознаете с тези страници.

Директориите изискват минимални знания за тематиката, за да избере категорията. Със търсещите машини трябва да се започне със специфична част от информация, например име или фраза и тя да се използва за намиране търсената информация. Понеже директориите и търсещите машини са различни и взаимно се допълват, в повечето случаи те си партнират.

Например Alta Vista използва Open Directory Project и Look Smart Directory за свои категории и Web-сайтове. Open Directory включва 1,5 милиона Web-сайта в повече от 250 хиляди категории. Базира се на работата на 23 хиляди доброволни редактори и се разраства много бързо. За сравнение Yahoo има около 1,2 милиона сайта и неговото разрастване е ограничено от възможностите на колектива платени редактори.

 

2. Машини за търсене (индекси).

Машините за търсене се използват когато търсите конкретно название на нещо в Web страница.

Машините за търсене представляват програмни системи. Търсачката е софтуер, който използва собствената си база данни, в която се добавят нови сайтове, актуализират се стари и се изтриват тези, които вече не съществуват. Резултатът от търсенето е списък с места, отговарящи на определени критерии, които могат да се посетят с избиране на предложената връзка. Комбинират се тематичните списъци с търсене по ключови думи. Основните компоненти на всяка търсачка са:

          Механизъм, наречен ”паяк” или робот, който може да се поддържа автоматично или ръчно. Това е софтуер, който периодично обхожда всички Web-сървъри за събиране на сведения за нови ресурси (Web сайт) и на изменения в съществуващите.

          Подсистема, която въз основа на получените от “паяка” сведения, автоматично поддържа и текущо актуализира база от данни за ресурсите - за техните адреси, наименование и съдържание.

          Потребителски интерфейс под формата на Web сайт, чрез който се задават запитванията, основно чрез ключови думи.

Освен от самия софтуер, бързодействието на търсещата машина зависи от големината на базата от данни и от сложността на заявката.

Някои машини позволяват и избор по тематика от менюта. В резултат получаваме от базата данни списък от Web сайтове, подредени по степен на съответствие на запитването.

Освен универсални машини за търсене на всяка информация има и специализирани - за хора, софтуер, архиви на електронни конференции и други.

 

Най-популярните универсални машини за търсене са:          AltaVista (http://www.altavista.com)

          HotBot - (http://www.HotBot.com) – удобна търсачка с менюта за детайлно търсене.

          Lycos - (http://www.lycos.com)

          Excite - (http://www.excite.com)

          NorthernLight - (http://www.northernlight.com)

          Infoseek (GO NETWORK) - (http://infoseek.go.com)

          Goto – http://www.goto.com

          Snap – http://www.snap.com

          Webcrawler http://www.webcrawler.com

        Googlehttp://www.google.com - много добра , сравнително бърза търсачка, с голяма база данни интелигентна система за категоризиране на попаденията по важност и местен кешов достъп до страници, които са изчезнали, след като е било извършено претърсването или не са достъпни по някаква друга причина.

 

Не всички търсачки са еднакви , въпреки, че някои от тях имат подобни функции, тъй като използват едни и същи технологии. Например HotBot, Snap, Goto и MSN в момента използват системата Inktomi, което означава, че получените резултати няма да се различават много. Разликите между тях са предимно в начина на представяне на формулярите за търсене.В момента AltaVista, HotBot и NorthernLight имат най-големите бази от данни. От тях базата от данни на AltaVista е най-голяма, най-бърза и най-осъвременена, но HotBot е най-лесна за настройка, а NorthernLigh въпреки, че има огромна база от данни и уникална система за подреждане на резултатите под тематични папки, не е много лесна за използване от потребителите.

Текуща информация за новости в областта на машините за търсене можете да получите на адрес http://searchenginewatch.com .

 

3. Указатели (директории).

Когато се търси информация по определена тема или по друг обикновен критерий е за препоръчване да се използват указателите. Характерно за тях е:

 че са съставени, каталогизирани и представени по някакъв логически принцип не от машини, а от човешки същества.

 Обхванатите ресурси са подредени йерархично - най-често по тематични категории. Основните категории, включени в указателите се определят от техните създатели, а тяхното разбиване в рубрики и подрубрики често се предоставя на създателите на самите ресурси.

 Директориите не сканират Интернет, търсейки Web страници. Те разчитат на потребителите (създатели на Web страници) да изпратят URL и кратко описание на тяхната страница, което директорията каталогизира и слага на определено ниво в йерархията.

 Някои указатели комбинират тематичните списъци с търсене по ключови думи, за да се избегне преминаването през многобройни списъци.

 Тематичните директории, създавани и поддържани ръчно отстъпват по отношение на актуалността на резултатите пред търсачките, тъй като при тях обхватът е по-ограничен и актуализирането зависи от хората, които ги поддържат. За да оцелеят, те се комбинират с роботизирани бази данни.

Най-популярен измежду указателите е Yahoo! - http://www.yahoo.com. Той се отличава с много широкия си тематичен обхват – 14 основни категории, между които бизнес и икономика, компютри и Интернет, образование, развлечение, здравеопазване, новини, наука, изкуство и други. Освен чрез своята добре организирана йерархична система от тематични менюта Yahoo позволява да търсим чрез задаване на 1 или няколко ключови думи. При търсене по ключови думи намерените документи са подредени по тематични рубрики и по честота и място на срещане (заглавие и т.н.) на тези думи в съответните документи. Ако не открие документи, съдържащи определена ключова дума Yahoo автоматично предава търсенето на търсачката Google.

 

          BizWeb - http://www.bizweb.com - дава връзки към Web сайтове на 34 хиляди фирми, подредени в 200 категории и подкатегории по характера на предлаганите от тях услуги. Можем да търсим по име на компания или ключова дума.          Open Market's Commercial Sites Index - http://www.directory.net - има същото предназначение като BizWeb, но обхваща значително по-голям брой фирми.

          Big Yellow - http://www.bigyellow.com - един от най-богатите фирмени указатели в Интернет. Позволява търсене и за хора и за адрес на ел. поща.

          Aboutwww.about.com – удобен указател, създаден от група експерти. Обикновено най-доброто място за намиране на най-добрите сайтове в дадена категория и предлага добра помощ за търсене.

          Deja.com – www.deja.com – Това е мястото, където трябва да отидете, когато търсите мнения, съвети, опит “от първа ръка” или това е идеално място, за да се присъедините към някоя новинарска група.

          DMOZ Open Directory Project http://dmoz.org – това е един от претендентите да достигне възможностите на Yahoo.

          Tucows - www.tucows.com

          LookSmartwww.looksmart.com – Огромен указател, но обикновен. Всяка връзка съдържа коментар.

          Magellan www.mckinley.com

          Britanica www.britannica.com

          About.com – www.about.com . Заслужава специално внимание, тъй като за разлика от повечето широки указатели, неговите теми са проучени и представени от експертни справочници.

 

4. Метасредства за търсене (агенти- търсачки)

Понеже нито една от съществуващите търсещи машини не обхваща всички Web-страници, са създадени т. нар. супермашини. Те са метасредства, т.е. предават запитването на потребителя на няколко машини за едновременно търсене. Получените резултати се проверяват от супермашината за дублирания, подреждат се и се показват под формата на Web-страница. Установено е, че ако едновременно се търси със 6 популярни машини, тогава те обхващат средно по 3,5 пъти повече страници, отколкото при използването само на една.

Една от най-известните супермашини е All4one (http://www.all4one.com). Тя прилага комбинирано търсене за Alta Vista, Lycos, WebCrawler и Yahoo.

Други популярни супермашини са SuperSeek (http://www.super-seek.com);(GOGETTEMwww.gogettem.com - предлага търсене в 30 търсачки и директории (по избор от меню) по тематика и по ключови думи, като резултатите от търсенето за всяка търсачка дава в отделен прозорец);

MAMMAwww.mamma.com - търси в едновременно в 6 търсещи машини и директории , като резултатите от търсенето дава в една страница..

Highway61 (http://www.highway61.com) и Inference Find (http://www.inference.com/find/).

Агентите за метатърсене , като Copernic (http://www.copernic.com ) , Dogpile (http://dogpile.com ) и Metacrawler (http://www.metacrawler.com), могат да подадат заявки до множество машини за търсене и директории едновременно ; агенти за оптимизиране на покупки, като Shopper (http://www.shopper.com ) са в състояние да открият най-добрата сделка измежду няколко online- магазина. Въпреки, че много от тях са достъпни чрез Web браузъри, по-добрите обикновено представляват самостоятелни клиенти. Например Copernic е самостоятелна програма , която може да претърси няколко машини за търсене, директории, Usenet архиви и e-mail бази от данни наведнъж . Тя филтрира повторенията, показва резултатите в една единствена страница на вашия браузър и дори ги извлича автоматично за разглеждане офлайн.

Агентите за пазаруване (shopping agents) са на път да завладеят Мрежата. CompareNet (www.comparenet.com ) например може да открие най-добрия продукт по характеристики и цена в дадена категория. Други са в състояние да сравнят незабавно цената и наличността на различни продукти в определен брой онлайн магазини.Ето адресите на някои от тях: Shopper (http://www.shopper.com ); VirtualOutlet (www.infospace.com ); Bottomdollar (www.bottomdollar.com ).

Освен това съществуват и самостоятелни агенти-търсачки, като WebFerret, WebSnake, NetAttache, WebCompass, които подобно на Copernic могат да претърсват множество машини , а някои от тях са в състояние да сканират отделни сайтове.

 

5. Български портални сайтове и търсачки:

Всеки от българските Интернет потребители познава поне няколко търсачки, но малцина знаят, че тези сайтове са повече от петнадесетина. Необходимо е да знаем как са организирани тези сайтове, какво е специфичното за тях и къде има по-голяма вероятност да намерим това, което търсим.

          Dir.bg - www.dir.bg - е един от най-големите български портални сайтове със своите над 12000 регистрирани сайта (от които около 9600 уникални). Информацията е подредена в уникално дърво (нещо подобно можете да видите само в Hit.bg) от категории, което се разклонява на съответни подкатегории: бизнес и икономика, градове и региони, компютри и Интернет, култура и изкуство, образование и наука, хоби и развлечения и т.н. също така на заглавната страница можете да откриете бързи връзки към новинарски, аукционни, спортни и други интересни сайтове, различна справочна информация и поле за провеждане на търсене по ключови думи.

Dir.bg използва специфичен алгоритъм за търсене. Когато въведете ключова дума, търсачката проверява за нея само в описанието и в заглавието на документа, но не и в т-нар. Метатагове (етикети с информация за съответната страница). Намерените резултати се подреждат по реда, по който са намерени, а това в никакъв случай не е гаранция за надеждността им като източник на информация. Към всеки намерен документ е приложена информация за категорията и подкатегорията, в която е намерен, което до голяма степен спомага за по-добра ориентация.

Също така само Dir.bg предлага HTML-чат, както и уеб хостинг, заедно с необходимия за създаването на собствена страница софтуер. Тук е на разположение и стандартната за повечето подобни български сайтове пощенска услуга, онлайн магазини и т.н.

По официален доклад на Артър Андерсън Dir.bg се използва от около 90% от потребителите на Интернет в България.

          Гювеч - www.gbg.bg или www.gyuvetch.bg - Гювеч се нарежда сред водещите портални сайтове в България. Тук са индексирани около 15000 сайта. Информацията е подредена в категории и подкатегории (подобно на Yahoo). Независимо от тях са предвидени бързи връзки към интересни сайтове и страници. Както при Dir.bg, така и тук можете да намерите много справочна информация, новини и т.н.

Индексирането на сайтове и страници в Гювеч се извършва по два начина. Единият е свързан с попълване на регистрационен формуляр и съответно одобряване на сайта от редакторите. Другият начин се свързва изцяло с инициативността на редакторите, които претърсват мрежата, и ако им хареса някой сайт или страница, го индексират.

Търсенето се провежда по ключови думи, като има опция за разширено търсене, която дава възможност за допълнително пречистване на резултатите.

Един от плюсовете на търсачката на Гювеч е, че тя подрежда намерения документ по процент на съвпадения на ключовите думи. Тоест, колкото повече пъти се повтаря съответната ключова дума в документа, толкова по-напред ще бъде тя в класацията на намерените сайтове и страници. Друг положителен е възможността да търсите чрез логически оператори (AND, OR и т.н.) и да използвате препинателни знаци, за да обозначавате словосъчетанията.

Освен добра търсачка, Гювеч предлага много други услуги като поща, връзки към онлайн магазини и към други български търсачки, ориентировъчни класации на български сайтове и т.н.

          Search.bgwww.search.bg е сред вече утвърдените сайтове в българското интернет пространство. Макар и не толкова голям от гледна точка на обема индексираната информация - около 6000 сайта - Search.bg печели с удобен за потребителя интерфейс, богат набор от услуги и справочна информация и добре подбрани сайтове и страници.

Индексирането на сайтове и страници в Search.bg се извършва посредством регистрационни формуляри, които се преглеждат от редакторите. При изпращането на заявка за регистрация сайтовете се проверяват по URL и ако заявеният URL е уникален, сайтът се регистрира. Търсенето в Search.bg се осъществява чрез търсене на ключовите думи първо в заглавието на документа, после в описанието му и накрая в полето "ключови думи", което съпътства всеки документ. Всеки намерен документ е съпроводен с кратко и ясно описание, URL адрес и цифра, която показва съвпаденията на търсените ключови думи в документа.

Други полезни справочни са справочната информация (включваща и телефонен указател в дъното на главната страница), новините, връзките към онлайн магазини и други търсачки, безплатно уеб училище и пакет, включващ безплатни уеб пространство и e-mail и т.н.

          Hit.bg - Първото, което прави впечатление в Hit.bg, е добрият дизайн и подредбата на главната страница. В дясната част ще откриете дървовидна структура с категории и подкатегории, подобна на тази на Dir.bg, а в дясната част на екрана са разположени бързи връзки към най-новото в Hit.bg. Търсенето в Hit.bg е опростено в максимална степен. Във връзка с него няма разширени опции. Това предполага възможно най-голямо количество намерена информация.

Hit.bg предлага редица услуги, които са характерни по принцип за порталните сайтове. Тук ще откриете бързи връзки към онлайн магазини, медии, сайтове за изкуство, мода, безплатен софтуер и т.н. Не са пропуснати, разбира се, и дискусионните клубове (тук водени като "форуми").

          Portal.bg

          Top.bg

          Netinfo.bg - български портал (директория). Има каталог, съдържащ темите - новини, политика, икономика, търсене, спорт, кино, справочник. Има и търсачка Search - търсене в още във Форум, Пресфото, БТА и препратка към Alta Vista.

          News.bg - www.news-bg.com - препраща към Yahoo, Hotmail, SMC (обаждане до GSM чрез Mobiltel), Чат, Картички, Пейджър. Има връзка с Netinfo, Гювеч, hit.bg.

          Портал за електронна търговия - www.bazarbg.com - за закупуване на музикални дискове (basarbg.com/music); хотелска резервация (bazardbg.com/despred) - хотел Деспред; поръчка на пици от пицария Гранд Италия (bazarbg.com/granditalia); поръчка на газ от магазините на Shell Gas; Rubena Balkan - пловдивска фирма за каучукови и силиконови изделия.

          Info.bg - bulg - www.info.bg

          All.bg - www.all.bg

          www.bulinfo.inet.bg

          www.bol.bg

          www.eurofoft.bg

          www.torba-bg.bg

          www.bg.orientation.

          www.bitex.com

          www.portal.bg

          www.triada.bg

          www.bgstore.bg -

          www.be2.net

          www.free.bg

 

Търсачки в Европа:

        www.searcheurope.com ; http://apollo13.virtualave.net/search_europe.html

        Списък от търсачки в Източна Европа - http://www.slavophilia.net/search.htm

        www.euroseek.com

Списък на европейските търсещи машини и указатели по страни - (http://www.netmasters.co.uk/europian_search_engines)

 

6.Търсене на информация в Интернет

Намирането на документи в Интернет може да бъде лесно или да изглежда почти невъзможно.Това се дължи донякъде на огромния брой документи в Интернет.Освен това те на са индексирани по никакъв стандартизиран начин, както в библиотеките. Когато търсите в Интернет вие търсите по тематика или по ключови думи за документи, включени в базата данни на определена търсачка .

Вместо централизиран каталог , интернет предлага избор между десетки търсачки , всяка със собствена база данни , команден език, възможности за търсене и метод на представяне на резултата от търсенето. Успехът на търсенето зависи от три условия – дали търсените от вас ключови думи отговарят точно на ключовите думи в документите, включени в базата от данни на избраната търсачка; размера и съдържанието на базата данни на избраната търсачка; обхвата и бързината на търсене.

Разумно е да се търси една и съща тема едновременно чрез две и повече търсачки, тъй като резултатите варират значително. Употребата на агенти-търсачки е подходяща за прости и ясни търсения.

Най-често се случва това, което сте формулирали за търсене или не е намерено или това, което сте намерили е твърде много, като голяма част от него е изобщо ненужна. Полезно е да се използват следните стратегии за търсене:

        Решете дали е вероятно да намерите търсената информация от определена категория, напр. компютри и интернет, естествени науки, бизнес и икономика, хуманитарни науки, обществени науки, спорт, туризъм, култура и изкуство и др. В този случай може да използвате търсене в директории и справочници. Всяка търсачка или директория предлагат търсене по категории и даже търсене по ключови думи в определена категория.

        Ограничаване на търсенето. Ако броят на намерените страници, съдържащи търсената информация е огромен, бихте могли да изключите някои определени сайтове при по-нататъшно търсене. В някои търсачки има опция наименование от рода на “не показвай страници от този сайт” или обратното “търси само в този сайт”. Ако търсачките нямат подобни функции, можете да въведете в прозореца за търсене следното: -site:име на сайта – за да изключите сайта от търсене или +site:име на сайта - за да търсите само в този сайт. В Alta Vista вместо “siteсе използва “host”.

        Винаги е трудно да се избере прецизно комбинация от думи за търсене така, че те да описват точно търсената тема и да ограничават резултатите до точна и ясна информация. Универсално решение за този проблем няма, но общ принцип е, че колкото повече понятия за търсене и допълнителни ограничения въвеждате, толкова по-малко сайтове ще получите като резултат. За да намерите най-добрата стратегия, трябва да знаете как дадена търсачка комбинира думите за търсене. Ако напишете няколко думи в прозореца за търсене , почти всички машини ще ви покажат всички сайтове, в които присъства една от тези думи или всичките. Това е една от причините, поради която се получават толкова много страници и вместо да ограничите темата, вие я разширявате. За да откриете сайтове, съдържащи всички думи, които сте въвели, при повечето търсачки можете да използвате знака “+” или “AND” пред думите, които непременно искате да се съдържат, знака “-“ или “NOT” пред думите, които не желаете да се съдържат в намерените резултати. За да търсите фраза, заградете я в кавички. Трябва да се отбележи, че не всяка търсачка използва указания по-горе “плюс-минус” синтаксис . Например Goggle търси основно само страници, които съдържат всички указани думи, без да има нужда да пишете плюс пред тях. Но с помощта на плюс може да включите в търсенето стандартни думи като “for” , “and”, “not”, “with” , които обикновено се игнорират, тъй като са включени в почти всеки сайт на английски език.

        При задаване на ключови думи може да използвате и глобален символ “*”, например “прог*” означава търсенето да включва думи като програма, програмиране, програмен и др. Такова търсене използва например Alta Vista. Но бъдете предпазливи с тази опция, тъй като тя увеличава значително броя на сайтовете и дава много излишна и ненужна информация. Този начин може да се използва, когато имате прекалено малко резултати.

        Малки и големи букви. Когато пищете думите за търсене с малки букви, повечето от търсачките показват резултати с големи и малки букви. Ако напишете думите с големи букви, ще получите сайтовете, съдържащи думите написани само с големи букви. Това може да е от полза, когато се търсят собствени имена. Изключение прави Goggle , който игнорира малките и големи букви.

        Друга интересна опция предлага т.н. “advanced search”- търсене, което често се нарича професионално или детайлно. За бързо търсене по определена тема не е необходимо да се ползва тази опция, но при по-обемно изследване това може да се окаже полезно, тъй като с помощта на допълнителните функции може да се конкретизира търсенето и да се изключат ненужните данни. Много от търсачките предлагат формуляр , където може да се зададат редица изисквания – име на домейн, език за търсене, определен период от време и др. Търсачката HotBot предлага много подробно търсене. При детайлно търсене (“advanced search”) синтаксисът може да бъде съвършено различен от този при простото търсене. Знаците “+” и “-“ обикновено не се използват, а на вместо тях се използват логически оператори “AND”, “OR”,”NOT”, ANDNOT”, “NEAR”. Особено полезен е оператора “NEAR” , напр. “Tower NEAR London”. Той дава резултати, където двете думи за търсене стоят максимално близо една до друга в текст с не повече от 10 думи между тях.

        Много търсачки предлагат опция за търсене на сайтове на определен език Обикновено тази функция е осъществена като списък непосредствено до полето за въвеждане на думите за търсене. Международните търсачки обикновено са настроени да търсят на някои от най-често използваните езици. За да търсите информация на български, използвайте български търсачки. Там може да се настрои не само езика, но и домейна за търсене. Например когато искате да намерите информация в руски сайтове – определяте домейна “ru”.

7. Откриване на информация в специализирани сайтове.

 

Изкуство, музеи и фотография:

        Музеи нонстоп. Британски музеи и галерии. – www.24hourmuseum.org.uk

        Американски музей на фотографията - www.photographymuseum.com

        Галерии в Лондон- www.art-connection.com

        Колекция на най-известните сгради – www.greatbuildings.com

        Фотодиск-60 хил. Безплатни картинки. – www.photodisk.com

        Галерия на Ван Гог - www.vangoghgallery.com

        Списък на музеите в целия свят и техните адреси – www.icon.org/vlmp/world.html

 

Търсене на хораwww.bigfoot.com ; www.iaf.net (Internet address finder); www.whowhere.com ; http://people.yahoo.com

Откриване на електронни адреси в Интернет.

Съществуват много указатели за електронни адреси. Във WWW пространството може да се използват следните директории за търсене на адреси:www.four11.com - Four11 Internet Directory

www.iaf.net - Internet Address Finfer

www.okra.ucr.edu/okra - Okra

www.bigfoot.com - Bigfoot

http://usenet-addresses.mit.edu Search Usenet addresses

www.mailbase.ac.uk - Mailbase

 

Търсене на софтуерwww.download.com ; www.tucows.com ; www.adnover.net ; www.cooltool.com - най-добрите програми за Windows и Mac. Списъкът се обновява всеки ден; Търсачка на програми за повечето платформи – www.filez.com ; www.shareware.com , www.softseek.com ; www.winfiles.com

Търсене на работа-

В България – www.jobtiger.bg , www.jobs.einet.bg , www.job.dir.bg ; www.borsa.bol.bg/job.html ; www.job.search.bg

Ел. Списания

Мода

www.fashion.net; www.modaitalia.net , www.vogue.co.uk ;

Природа

Австралийски ботанически градини: www.anbg.gov.au

Птици www.birding.about.com

Интернет указател по ботаника www.botany.net/IDB/

За планетата www.planetapark.org

 

  

Виртуални библиотеки


Виртуалните библиотеки представляват сбирки от информационни ресурси на Интернет, които са разкрити, подбрани, описани, оценени и организирани тематично. При тях търсенето се осъществява чрез система от йерархично подредени тематични списъци. От тези списъци избираме от най-общото към по-конкретното, докато стигнем до темата, която ни интересува. Като резултат получаваме списък от ресурси (Web-страници и други документи) по тема със заглавие, кратко описание и адрес, а понякога и оценка на качеството им. Заглавието обикновено служи и като хипервръзка към съответния документ. Така отпада нуждата да въвеждаме адреса. В други случаи ролята на хипервръзка се изпълнява и/или от адреса на документа. При някои виртуални библиотеки може да се търси освен чрез списъци и по ключови думи.

Виртуалните библиотеки имат следните предимства:

         Сравнително малкия информационен шум;

         Подбрани са най-добрите ресурси;

         Дава се описание, а понякога и оценка на ресурсите;

         Често обхванатите теми са развити в голяма дълбочина.

Недостатъците им произтичат от обстоятелството, че се поддържат от хора :

         Сравнително малък обхват по тематика и брой ресурси;

         Качество и дълбочината на обхващане може силно да варират за различните теми ;

         Сравнителни бавна актуализация;

Измежду множеството виртуални библиотеки най-популярни са :

а) http://www.ipl.org - Internet Public Library

Виртуална библиотека създадена в Мичиганския Университет в САЩ през 1995 г. Нейната информация е структурирана по теми. Търсене може да се извършва от заглавната страница в рубриките: справки, изложби, библиотеки, електронни списания, електронни вестници, електронни книги и Web-търсене с ресурсите на други търсачки- AltaVista, Deja News, Excite, Hot Bot и т.н.

б) http://www.clearinghouse.net

Осигурява голямо количество информация по редица теми, свързани с групите по интереси. Обхваща 12 категории: изкуство и хуманитарни науки, бизнес, комуникации, компютри и информационни технологии, образование, медицина, математика, инженерно дело, околна среда, правителство, региони, обществени науки и развлечения.

Много полезен е сайта , създаден от проф. Б.Стефанов с адрес :http://bovis.gyuvet.ch/2tematic/210libra.htm , в който има препратки към повече от 1860 виртуални библиотеки по целия свят.

 

Интернет енциклопедииАко търсите систематизирана информация, на помощ ви идват Интернет енциклопедиите.

1. Encyclopedia.com

Encyclopedia.com е първата безплатна Интернет енциклопедия. Тук са събрани повече от 14000 статии от третото издание на The Concise Columbia Electronic Encyclopedia с цел да се осигури свободна, бърза и полезна информация по почти всички възможни теми.

Самите статии са кратки, за да могат бързо да се сверяват необходимите факти. Тази характеристика обаче се явява качествен недостатък, когато са ви необходими повече и по-специализирани детайли по интересуващия ви въпрос. За тази цел са предвидени разширени справки. Тук също така бихте могли да откриете удобни връзки към сходни уеб сайтове и книги, плюс милиони статии и изображения от Electric Library (един от водещите центрове за проучвания в Интернет).

2. Etronica

Etronica или Encyclopedia Electronica е нещо повече от Интернет енциклопедия – тя е един колосален инструмент за търсене. Създателите й твърдят, че тя е проектирана да работи като DNR (Dolby Noise Reduction) система (шумопотискаща система в аудио техниката) за Интернет. Etronica използва усъвършенствани технологии за метатърсене в комбинация с ключови източници на информация, като енциклопедия, хронология на световната и американската история, включително и Random House Webster’s Dictionary (свален от DVD-ROM версията). Всичко това прави Etronica сериозен помощник при изготвяне на курсови, дипломни или научни проекти.

Друга хубава черта на Etronica е много добрата организираност на информацията. Всички статии са свързани. Чрез хипертекстове и хипермедия, заедно с възможността за извършване на по-задълбочени проучвания към водещи търсачки като Yahoo, Excite, Alta Vista, Google, Encyclopedia Britannica и Direct Hit, Etronica успешно интегрира съдържанието на мрежата с огромното количество текстове, подкрепени с най-разнообразни графични материали (портрети, графики, карти и т.н.)

3. Britannica

“Britannica.com е безплатен център за обучение на хора, които търсят задълбочени познания за съвременността.”. Това определение ще откриете на заглавната страница на Britannica.com и то няма да бъде съвсем далеч от истината. Тук получавате пълен и свободен достъп до най-уважаваната световна енциклопедия и не само: съвременни статии от водещи списания, експертен преглед на най-добрите сайтове в Интернет, полезни книги и т.н.

Britannica.com включва пълната и осъвременена версия на “Encyclopedia Britannica” – най-старата и най-голяма енциклопедия на английски език. Подбраните статии от над 70 от водещите световни медии (включително Newsweek, Discover и The Economist) осигуряват допълнителна гледна точка и покритие на повече събития и факти от настоящето. Пътеводителят на Britannica.com включва повече от 125000 сайта и повече от 100 милиона уеб страници.

Впечатляващ е фактът, че ежечасно се актуализират новините от света и от САЩ. Като добавим предлаганата пазарна информация и прогнози за времето, Britannica.com се оказва идеален Интернет портал. Оттук можете да проведете търсене на практика по всеки интересуващ ви въпрос и да отидете където желаете в мрежата.

Качествено предимство на Britannica.com е подредбата на статиите. Резултатите от всяко търсене се подреждат в 3 категории - The Best Web’s Sites, Magazines и Encyclopedia Britannica, като за всеки намерен документ има информация откъде е взет – едно значително улеснение за търсещия.

Много удобства за потребителя създава и включването в Britannica.com на най-големите търсачки в Интернет. В списъка с резултатите от търсенето вие получавате всичко, намерено в цялата мрежа, т.е. цялата информация ви е на разположение, без да се налага да отидете в някоя търсачка за повече или по-специализирани данни.4. Encarta

Encarta е един добре организиран енциклопедичен сайт, предлагащ изчерпателна информация по редица теми. Информацията е подредена тематично и е добре структурирана:

Encarta Enquire, която се намира на заглавната страница на Encarta.com, е много подходяща, ако желаете да се обучавате в някаква област. Освен да получите отговор, тук можете да се свържете с други обучаващи се, да се заемете с някакъв курс или просто да извършите проучване. Резултатите на Encarta Enquire се събират от всички области в Encarta.com.

5. Infoplease.com

Infoplease.com, известен още като Information Please, е част от Learning Network – един от източниците на образователните сайтове в Интернет. Learning Network представлява поредица от свързани уеб сайтове.Сред заслужаващите внимание раздели на Learning Network е K-12. Освен че този раздел постоянно се актуализира и поддръжката му като цяло е на високо ниво, се планира тук да се добавят и нови теми, свързани с висшето образование и професионалната квалификация.

Този сайт е определено препоръчителен, ако краткостта ще ви е полезна – данните са внимателно подбрани и отразяват действително основните характеристики.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница