Трудовият пазар в ес постепенно се възстановява, като за пръв път от 2011 г брутният вътрешен продукт, заетостта и доходите на домакинствата нарастватДата14.03.2018
Размер47.95 Kb.
#62845Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 юни 2014 г.Трудова заетост и социално положение: тримесечен преглед показва, че голям брой хора остават незасегнати от икономическото възстановяване

Трудовият пазар в ЕС постепенно се възстановява, като за пръв път от 2011 г. брутният вътрешен продукт, заетостта и доходите на домакинствата нарастват. Въпреки това дългосрочната безработица продължава да се увеличава, а положението на домакинствата с ниски доходи не се подобрява. Това са част от основните заключения в последния тримесечен преглед на трудовата заетост и социалното положение на Европейската комисия. В прегледа се подчертават също така запазващите се предизвикателства пред жените по отношение на безработицата и непълната заетост и се предоставят актуални данни за последните тенденции в мобилността на работниците, които потвърждават по-високите равнища на заетост на мобилните работници и тяхното повишаващо се равнище на образование.

Комисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Много хора все още се сблъскват със сериозни трудности при намирането на работа, особено тези, които са безработни от дълго време. Както бе подчертано в специфичните за всяка страна препоръки, страните членки трябва да направят повече в подкрепа на създаването на работни места и борбата със социалното изключване, най-вече чрез активни политики на трудовия пазар и по-големи социални инвестиции. Да се даде на всеки млад човек реален шанс на трудовия пазар, като се изпълнява като неотложен приоритет гаранцията за младежта, както и да се подпомагат по-активно дълготрайно безработните“.

Като част от наблюдаваните напоследък положителни сигнали в тримесечния преглед се посочват създаването на работни места в частния сектор, предимно в услугите, както и спадът на безработицата, макар и с умерено темпо. Въпреки това сегашните равнища на заетост (около 224 млн. заети лица) все още са по-ниски от тези преди кризата (около 230 млн. души в средата на 2008 г.), а равнищата на безработицата остават близки до историческия максимум (10,4% през април 2014 г. след пиковото ниво от 10,9% през първата половина на 2013 г.).

Между страните членки има големи различия в равнищата на безработица, а качеството на работните места продължава да е повод за опасения, тъй като нарастването на заетостта се дължи главно на временни работни места и места на непълно работно време. Най-тревожното е, че дългосрочната безработица продължава да нараства в страни, където равнището на безработица е високо.

Положението на трудовия пазар остава много трудно за младите хора под 25 години — през април 2014 г. безработицата сред тях е била 22,5%, като растежът на заетостта досега е облагодетелствал предимно по-възрастните работници (55-64 години). Работата на непълно работно време е най-често срещана сред младите хора, като те не се чувстват мотивирани да си търсят работа.

В подкрепа на прехода от училище към трудова заетост Комисията предложи специфични за всяка страна препоръки към страните членки за подобряване на публичните услуги за заетост, образованието и обучението, засилване на производствените стажове и спешно прилагане на гаранцията за младежта.

Жените все още работят по-малко

Въпреки че през последните години различията между половете в ЕС намаляват, най-новите данни показват, че безработицата при жените намалява по-бавно, отколкото при мъжете. Освен това тенденцията към работа на непълно работно време е значително по-силно изразена при жените във всички възрастови групи (работа на непълно работно време по принуда), като между различните страни се запазват големи различия по отношение на участието на жените на трудовия пазар и техните часове работа.

Комисията отправи специфични за всяка страна препоръки към редица държави членки за насърчаване на жените да работят, най-вече като се предоставят качествени и на достъпни цени грижи за децата и се намаляват фискалните мерки с възпиращ ефект. Повишаването на участието на жените на трудовия пазар наистина е от голямо значение за постигане на целта за заетост, определена в стратегията „Европа 2020“ (75% от хората на възраст между 20 и 64 години).

Мобилните граждани по-често работят и са високо образовани

Най-новите тенденции в мобилността на работниците в ЕС потвърждават, че сред мобилните граждани на Съюза равнището на заетост е по-високо, отколкото сред местните хора, както и че те не се възползват от социалноосигурителни обезщетения повече от местните хора. Анализът показва също, че въпреки спада на мобилността в ЕС в периода 2010-2011 г., тя е започнала да се възстановява през 2012-2013 г., макар и с ярко изразени различия между отделни страни. По-специално в най-силно засегнатите от икономическата криза страни значително са се увеличили напускащите ги работници, които се преместват в други страни от ЕС или в държави извън Съюза.

В сравнение с периода преди кризата (2004-2008 г.) броят на работниците от южните страни, преместващи се в рамките на ЕС, е нараснал (+38%), докато потокът от двете водещи страни по произход на мигрантите Полша и Румъния е намалял (съответно -41% и - 33%). Мобилните работници от южните страни в момента съставляват 18% от общия поток на преместващите се в рамките на ЕС в сравнение с 11% преди, докато мнозинството преместващи се в ЕС през 2009-2013 г. все още са били от страните членки в Централна и Източна Европа (58%) въпреки наблюдавания спад (спрямо 65% през 2004-2008 г.).

Мобилните работници в ЕС се насочват по-често от преди към Германия, Австрия, Белгия и скандинавските страни, и по-рядко към Испания и Ирландия. Като цяло, Германия и Обединеното кралство са най-предпочитаните от тях дестинации.

Що се отнася до възрастовия състав, преместващите се в рамките на ЕС продължават да бъдат предимно млади хора, но делът на лицата между 15 и 29 години спада (от 48% на 41%). И накрая, вероятността мобилните работници в ЕС да са по-високо образовани сега е много по-голяма (през 2009-2013 г. 41% от тях са имали висше образование в сравнение с 27% през 2004-2008 г.).

Правото на свободно движение на работниците в ЕС залегна в Договора преди повече от 50 години и е един от стълбовете на единния пазар. За да бъде по-лесно упражняването на това право, Комисията предложи нова директива, приета през април 2014 г. от Съвета на министрите на ЕС (IP/14/421), за да бъдат премахнати оставащите пречки пред мобилните работници — липса на осведоменост за правилата на ЕС сред работодателите от публичния и частния сектор и трудности при получаване на информация, помощ и правна защита в приемащата държава. Комисията също така предложи по-нататъшно усъвършенстване на общоевропейската мрежа за търсене на работа EURES, за да може повече предложения за работа и повече автобиографии да бъдат на разположение на желаещите да работят в други страни от ЕС или на желаещите да наемат работна ръка от други страни членки (IP/14/26).За повече информация:

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Анализ на заетостта и социалното положение

Уебсайт на Ласло Андор

Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter

Абонирайте се за издавания от Европейската комисия безплатен електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаванетоЗа контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

IP/14/744

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница