Ту – ГабровоДата27.06.2022
Размер1.14 Mb.
#114714
ТипЗадача
Курсова задача по СММ-Антон Моллов
Свързани:
Изпитна задача по СММ-Антон Моллов

ТУ – Габрово

Факултет: „Електротехника и Електроника”


Катедра: „Автоматика информационна и управляваща техника”


КУРСОВА ЗАДАЧА

По дисциплина:


Симулиране и моделиране в Матлаб

Изготвил: Антон Моллов Проверил:


III курс, АИУТ
фак. № 22011102 /гл.ас.д-р Е.Монова/
Дата:05.03.2021г.
гр.Габрово
Задание:

Чрез m-файл да се генерира правоъгълна матрица P от случайни числа с размерност m реда и n стълба (m, n - цели числа въведени от клавиатурата в диалогов режим).  • Да се намерят и запишат във вектор meanP средно-аритметичните стойности на елементите от всички стълбове на матрицата.

  • Да се намери стойността на най-малката от средно-аритметичните стойности.

  • Да се определят корените на полинома, коефициентите на който са стойностите на елементите от първия стълб на матрица P.

  • Получените корени да се изчертаят с малинови ромбчета.

  • Да се изведе матрица Q, която да се получи след умножение на матрица P с нейната транспонирана матрица.

  • Да се намери детерминантата и обратната матрица на матрица Q.

  • Да се изчертаят елементите от стълбовете на двете матрици – P и Q, като се представят в отделни графики, една под друга, на един и същ графичен прозорец.

Да се изведат на екрана текстови пояснения за всяко от решенията на задачата.
Реализация:

След стартиране на Matlab е нужно да отворим нов Script файл (в частност: m-файл) от менютата: File → New → Blank M-File. След създаването го записваме с определено име и разширение по подразбиране –. m.


За изпълнение на конкретните задачи е необходимо да съставим програма,след изпълнението на която да получим нужните ни резултати.
Командите, които ще използваме в програмата за конкретния случай са следните:

-disp – извежда в командния прозорец текста заграден в кръгли скоби и апострофи, който се явява аргумент на функцията :


disp(‘аргументът е нашият текст')

-input –команда за въввеждане на данни в диалогов режим:


име на променливата = input(‘задайте стойност на променливата: ’)

-rand(n,m) – генерира матрица от случайни числа > 0 и < 1 с размерност n x m .


-mean – пресмята средно аритметичната стойност на елементите на векторът v:


mean(v)

-min – извежда стойността на най-малкия елемент на векторът v:


min(v)

-‘- операторът апостроф поставен след имената на вектор или матрица връща техните транспонирани стойности.


-roots-пресмята корените на полином.Аргумент на командата е вектор ред,


чиито елементи са коефицентите на полинома.

-plot- изчертава двумерна графика


-m-малинов цвят
-d-вид на изчертаване:-ромб

-title-нанася надпис върху горната част на графиките зададен в програмата.


-*-оператор за умножение.


-det-изчислява детерминанта на матрица.


-inv-изчислява обратна матрица .


-figure-създава нов графичен прозорец


-subplot -команда за управление на графичният прозорец:


subplot(m, n, k) – разделя графичния прозорец на подпрозорци ,позиционирани в “m“ реда и “n” колони. Номерът на подпрозорецът за изчертаване на графиката се определя от аргумент “k”.

x = M(:, j) – Присвоява на вектора x елементите от j -тия стълб на матрица M;


Реализацията на програмата може да бъде направена в различни варианти, в зависимост от предназначението и.За лична употреба е добре да въведем напомнящи коментари.За масово приложение е необходимо да въведем пояснителна информация и да предпазим потребителя от въвеждане на несъвместими параметри.


Програмата има следният вид:

След приключване на писането запаметяваме програмата от менютата: File → Save или от иконата Save.


За стартиране на програмата има два начина.Първият е от иконата Run. При вторият, отиваме в командният прозорец (Command Window) на Матлаб, пишем името с което сме съхранили програмата и натискаме Enter.
След стартирането, програмата ни подканва да въведем потребителските параметри и в командният прозорец се появява резултатът от изпълнението и.
Както се вижда на следващите фигури, реализацията на задачите е описана стъпка по стъпка.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница