Творческа автобиографияДата25.02.2018
Размер54.23 Kb.
#58886

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
Лични данни:

Име, презиме, фамилия: Мариела Петкова Тодорова-Колева

Дата на раждане: 13 юли 1979 г.

Семейно положение: Омъжена
Служебен адрес: 5000 Велико Търново

ул. Христо Ботев, 19

учебен корпус № 5 на ВТУ Педагогически факултет

Катедра „Педагогика”

Е-mail: mariela_vt@abv.bg

mariela@uni-vt.bgОбразование:

2003-2007 - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, катедра Педагогика, редовен докторант по История на педагогиката и българското образованиеОНС „доктор” по История на педагогиката и българското образование, 2007 г.

Тема на дисертационния труд: "Реформаторската педагогика от края на XIX и началото на XX век (1890-1944) в българския периодичен педагогически печат"Висше образование:

1998-2002 – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет

Специалност „Социална педагогика, ОКС “бакалавър”

Средно образование:

1993-1998 – ГПЧЕ "Алеко Константинов", гр. Правец, обл. Софийска

Специалност: немски език с втори чужд език аглийски език

Академично развитие:

От 01.03.2016 г. – щатен преподавател по История на педагогиката и българското образование – катедра „Педагогика”, Педагогически факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”: • 2007 - февруари 2016 г. - "хон. асистент"

 • март 2016 - „главен асистент”


Професионална реализация

 • юни 2015 - февруари 2016 - управител на Център за настаняване от семеен тип за деца/мадежи с/без увреждания I, II, III, гр. Велико Търново, община Велико Търново;

 • март 2009 - юни 2015 г. - управител на Дом за деца "Христо Смирненски", с. Балван, община Велико Търново;

 • април 2007 - юни 2015 г. - управител на Кризисен център за деца, жертва на трафик или пострадали от насилие, с. Балван, община Велико Търново;

 • януари - март 2007 г. - социален работник в Кризисен център за деца, жертва на трафик или пострадали от насилие, с. Балван, община Велико Търново.


Научни интереси:

 • Развитие на педагогическата теория и практика през различните исторически етапи.

 • Изследване на връзките и проекциите - минало - настояще - бъдеще в педагогическата теория и практика.

 • Реформаторската педагогика и нейните съвременни проекции.

 • История на социалната работа, социално-педагогическа теория и практика.


Учебно-преподавателска дейност:

Лекционни курсове:

 • История на педагогиката и българското образование

 • Методи на груповата работа

 • Съвременни рискови групи

 • Етика на специалиста-консултант

 • Педагогическо взаимодействие


Семинарни упражнения и практическо обучение:

 • История на педагогиката и българското образование

 • Дидактика

 • Теория на възпитанието

 • Конфликти в социално-педагогическите заведения

 • Преддипломна педагогическа практика


Допълнителни обучения и специализации:

ALDA – европейска организация за местна демокрация

Обучение на обучители - водене на тренинги. Образование в развитие.

 • Местна комисия за борба с трафика на хора, 2015 г.

Трафик на хора. Предизвикателства и реални параметри в България, 2015.

 • ХКонсулт ЕООД, 2015 г.

Актуални промени в законодателството и методиките при предоставяне н асоциални услуги. Обмяна на опит със социални заведения в Истамбул /Турция/.

 • Община Велико Търново

 • Мобилен център за работа с деца, лишени от родителска грижа

Три модулно обучение за работа с деца със специални образователни потребности – диагностика, методика и средства за работа с деца със специални образователни потребности, 2011 г.

 • ПЕРСОНАЛ – КОНСУЛТ – Г. ПОПОВ

Опитът на Франция в прехода от институционална грижа към грижа в общостта, 2010 г.

 • Drehscheibe – Кризисен център за непридружени чуждестранни деца, Виена, Австрия

Опитът на Кризисните центрове във Виена по обгрижване и психо-социална работа с деца, жертви на трафик, 2009 г.

 • ПЕРСОНАЛ – КОНСУЛТ – Г. ПОПОВ

Промени в правилника за приложение на Закона за социално подпомагане, 2008 г.

 • Агенция за социално подпомагане

Участие в семинар по водене на задължителна документация в социалните институции и социалните услуги в общността, 2007 г.

 • Международна социална служба - България, "Резилианс подход", 2007 г.

 • Асоциация Анимус,

Психосоциална рехабилитация на деца, изтеглени от трафик и други най-тежки форми на детски труд

 • “Център за придобиване на специфични тренингови умения от специалисти, работещи с проблема насилие над жени” към Център Отворена врата гр. Плевен

Обучение по Фамилно и брачно консултиране – включва се 72 часа теория в рамките на системния подход – 72 часа,

Обучение по проект “Полицията в гражданската общност” – социална мисия, професионална етика и обществена толерантност – 40 часа,г. 2002

 • Национална асоциация Дебати

Семинар на тема “Общуване и лидерство”, с водещи Трендафил Меретев и Красимир Лойков, 2001

 • Сдружение “Клуб на студентите социални педагози – Велико Търново”

Курс по Методика на груповата работа с лица в рискова ситуация – 30 часа

2001 г.
Чужди езици:

 • немски език - отлично

 • англйски език - много добре

 • руски език - добре


Публикации:

 1. Тодорова, М. Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX век в българския периодичен педагогически печат. В: Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Издателство Веда – Словена – ЖГ. С., 2003, с. 311-316.

 2. Тодорова М. Някои реформаторски идеи за превръщане на училищата в общини. В: Образование и изкуство, том 1. УИ “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2004, с. 184-188.

 3. Кръстева А. М. Тодорова. Кооперативното учене – теории и тенденции. В: Военно-научен форум 2004 с международно участие. Сборник научни трудове, том 2. Издателски център НВУ “Васил Левски”. В. Т., 2004, с. 205-209.

 4. Кръстева, А. М. Тодорова. Идеята за груповото обучение в педагогиката на Селестен Френе и Петер Петерсен. В: СУБ и развитието на науката и висшето образование, том 1. В. Т., 2005, с. 285-291.

 5. Тодорова, М. За същността на реформената педагогика. В: Курсантско – студенстка научна конференция, В. Т., 2005, с. 389-401.

 6. Тодорова, М. Приемната грижа – минало и настояще - Обществено възпитание, 2006, кн. 4, с. 46-49.

 7. Тодорова, М. Сп. “Учител” и идеите на реформаторската педагогика – Педагогика. кн. 12, 2006.

 8. Тодорова, М. Психоаналитична педагогика. Педагогика. 2007.

 9. Тодорова, М. Малък семеен дом като социална услуга. Център за настаняване от семеен тип. В: Надежда за всяко дете. Наръчник. Проект „Надежда – малък семеен дом за деца от 3 до 18 години в гр. Велико Търново. В. Т., 2009.

 10. Тодорова-Колева, М. Център за настаняване от семеен тип – предизвикателства и перспективи. В: Превенция и рехабилитация на детското психично здраве. В. Т., 2016 – под печат.


Книги:

 • Тодорова, М. Помагало по методи на социалната работа. В.Т., 2005.Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница