Творческите процеси се развиват във времето, като преминават последователно през следните етапистраница1/3
Дата13.10.2018
Размер279 Kb.
#86728
  1   2   3


Творческите процеси се развиват във времето, като преминават последователно през следните етапи:

  1. събиране на информация за изучаваните процеси и явления. Тази информация най-често е във вид на числа. Тези числа са резултат от измервания при провеждане на експерименти или при наблюдения на изучавания процес;

  2. откриване на логическите връзки между вече събраните факти и свързването им с абстрактни понятия. Тези абстрактни понятия може вече да са познати за обучаемия или това да е ново понятие, свързано с познатите до момента. Така се формират знания за установените от обучаемия закономерности;

  3. на този етап новите знания се използват активно чрез експерименти, свързани с решаването на нови задачи, които са подходящо подбрани от преподавателя. Така се затвърждават знанията, формирани на предходния етап. В същото време се натрупват нови факти, с които се проверява до каква степен са изградени логическите връзки между така натрупваните факти и се прецизира осмислянето на абстрактните понятия, с които се работи. Като резултат на този етап се изграждат уменията за използване на това, което обучаемите знаят до момента.

Тъй като програмистът създава алгоритми и свързани с тях структури от данни, то обучението по програмиране формира умения за успешен творчески процес, който завършва с решаването на формулираната задача.

При обучението по програмиране трябва да очакваме успех, ако следваме гореописаната структура на творческия процес. Разглежданата методика за обучение по програмиране включва следните три етапа:  • През първия етап от обучението по програмиране обучаваните наблюдават и осмислят резултатите от изпълнението на програмни кодове, предоставляващи решения на примерите дадени от лекцията на преподавателя им. Обучаваните сами ги въвеждат, транслират и проверяват изпълнението им.

  • На следващия етап преподавателят внася минимални промени в условието на задачата. Това дава възможност на обучаваните да експериментират с въвеждането на съоветните промени в първичния код от предходната задача с цел решаване на новопоставената задача. Обучаваните вече сами са установили, че кодът, с който се решава старата задача, работи правилно и са убедени в целесъобразността от коригиране на този код. По този начин на втория етап те осмислят фактите натрупани при изпълнението на примерите, дадени от преподавателя им. Тези факти се свързват със самостоятелно получени резултати. Преподавателят наблюдава процеса на търсене на решение, като при необходимост коментира възникналите затруднения.

  • На третия етап преподавателя поставя задачата, обучаемите намират решението самостоятелно и дискутират с преподавателя какви са възможностите за корекции.

Ефективността на този подход се установява и с просто око при преподаване на понятия, които са традиционно трудни за осмисляне, и съответното за правилното им прилагане. Тази методика е апробирана при обучението по професията “Програмист” в Софийската професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”.

Пример за приложение на методиката е въвеждането на понятието “вложени цикли” чрез решаване на подходящи серии от задачи.

Преподавателят наблюдава как групата се справя с задачи 1 и 2, които въвеждат новото понятие “вложени цикли” като логическо развитие на вече въведеното понятие “цикъл”.

Зад. 1: Дадено е естественото число N. Да се изведе ред от N на брой звездички.

Ако N е примерно 10, да се отпечата:*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Зад. 2: Дадено е естественото число N. Да се изведaт N на брой редове, като всеки от тези редове съдържа точно една звездичка.

Ако N е примерно 10, да се отпечата една колонка от 10 звездички.

Ако учениците решат тези две задачи без затруднения, то групата разбира същността на понятието “цикъл”. Учителят въвежда ново понятие - “вложени цикли”, онагледено чрез примери, т.е. решава и внимателно разяснява решенията на задачи №№ 3 и 4.

Зад. 3: Дадено е естественото число N. Да се изведaт N на брой редове, като всеки от тези редове е съставен от N на брой звездички.

Ако N е примерно 10, да се отпечата квадрат от звездички със страна, съставена от 10 на брой звездички.*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Зад. 4: Дадено е естественото число N. Да се изведaт N на брой редове, като всеки от тези редове съдържа точно една зведичка от главния диагонал на квадрата.

Ако N е примерно 10, да се отпечата:**********

А сега е моментът да се провери до каква степен учениците са разбрали решенията на задачи №№ 3 и 4, дадени им в лекцията на преподавателя, въвеждаща понятието “вложени цикли” като ново такова.Зад. 5: Дадено е естественото число N. Да се изведaт N на брой редове, като всеки от тези редове съдържа точно две зведички, по една звездичка на всеки диагнал от квадрат със страна N.

Ако N е примерно 10, да се отпечата:*

*
**


*

*
**


*

*

*

*


**
*

*


**
*

*

Подходящо е осмислянето на току що въведеното ново понятие да се затвърди, като на учениците се предложи при решаването на следната задача да внесат минимални промени в изходния код от решението на предходната. Следващата задача е::Зад. 6: Дадено е естественото число N. Да се изведaт N на брой редове, като всеки от тези редове съдържа символите за по-малко и за по-голямо, съответно разположени по диагоналите на квадрат със страна N.

Ако N е примерно 10, да се отпечата:<

>
<>


<

>
<>


<

>

>

<


><
>

<


><
>

<

Каталог: pluginfile.php -> 358920 -> mod forum -> attachment
pluginfile.php -> Р. Музил, „По образ и подобие
pluginfile.php -> Превод и създаване на гпи на български
attachment -> Тематично разпределение на учебния материал по история и цивилизация VI клас
attachment -> По отношение на І – VІІ клас (Първи етап) – часовете в учебния план и учебните програми са утвърдени и не се предвиждат промени от мон
attachment -> Примерно годишно разпределение на учебния материал за клас Първи срок: 2 часа седмично Втори срок: 1 час седмично
attachment -> Тематичен план за разпределение на учебния материал по човекът и обществото
attachment -> Литература 31 учебни седмици по 7 часа начално ограмотяване


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница