Тя е навсякъде и винаги в този обикновен и загадъчен свят. За непретенциозни хора, които не обичат да се замислят за много неща, този свят е съвсем обикновен и даже скученстраница1/3
Дата21.12.2017
Размер387.63 Kb.
#37151
  1   2   3

Тя е навсякъде и винаги в този обикновен и загадъчен свят. За непретенциозни хора, които не обичат да се замислят за много неща, този свят е съвсем обикновен и даже скучен. Често пъти това се обуславя от тяхното минало и настояще, което е съвсем тяхна работа. Обаче, когато от скука, а по-точно от слабоумие, започват да търсят някаква своя биоритмика в този свят, те започват да го замърсяват, загрозяват и да пречат на околните - близки, роднини, познати, непознати и на кой ли не още. За какво ли така дебело намеквам? Съвсем не намеквам, а дебело подчертавам - става въпрос за занимаващите се с пиянство, наркомания, похот, блудство, садизъм и т. н. С други думи, нямам нищо против непретенциозните хора, които може да не се интересуват от биоритмиката, но живеят някакси без да пречат на околните, а не ми са при сърце само тези за които споменах.

Това е между другото, а сега ще опитам да споделя мнението си относно биоритмиката, с което ще се присъединя към интересуващите се от тази тематика. От официална гледна точка биоритмиката е клон на биологията, който се е обособил в самостоятелна дисциплина хронобиология или биоритмология. Предметът на тази наука е организация на живата материя с цел нейното навременно оптимизиране. Разбира се, в никой случай няма да се занимавам с някаква научна конкретика, тъй като това е работа на съответните центрове и техните сътрудници. Още повече, че тези центрове имат конкретно предназначение и техните разработки обикновено са от комерсиално, служебно или секретно естество. И в никой случай в тези разработки биоритмиката не е в центъра на тяхното внимание, а се явява само един от множеството научни инструменти за постигане на конкретна цел.

В този смисъл ще се опитам да споделя някои общоизвестни постановки от биоритмиката и да изразя по някои от тях своето скромно мнение. Предполагам, че това може да стане предпоставка за предизвикване на по-голям интерес към тази тематика, която някакси се намира в определена сянка на обществения интерес.

Започвам с това, че от панти век хората се опитват да разберат ритмиката и цикличността в този свят. Това, по своята същност, е продължителен опознавателен процес, който е събрал много истини и лъжи. Естествено, няма да се спирам върху лъжите измислени през този период, започвайки от шамани и знахари та до шарлатани и хоноровани маниаци от наше време. Ще се опитам да засегна само някои от по-възприетите уж истини за биоритмиката, оформили се към наши дни. Под уж истини имам предвид обстоятелството, че няма нищо абсолютно и идеално в този свят и всеки е желателно да има някакви резерви за всяка възприета истина. В този смисъл ще се опитам да напомня за някои по-популярни истини, а по-точно, за уж истини или внушения за биоритмиката (хронобиология, биоритмология).

Вероятно е излишно, но нека да напомня за точността и даже за прецизността на вселенската, земната и всяка друга природна ритмика, започвайки от най-гигантските космически обекти от незная какъм мащаб и стигайки до най-малките частички или импулси, и до още по-малки с все още неизвестни размери. Всичко е подвластно на някакви цикли, ритми, трептения, вибрации и всякакви други движения линейни и нелинейни (стохастични). Разбира се, никой няма никакви доказателства, че всичко това е програмирано, а не е от само себе си, за което все още не е измислена и подходяща терминология.

Излиза, че всичко е предположение или по-точно - всичко уж е истина. Ето защо мога да се впусна в по-нататъшни "доказани" и "недоказани" информации.

Спирам върху "доказаната" теория, че всичко що е този свят, включително и ние самите, са някакви вибрации. От своя страна те се разделят на електромагнитен спектър, някои елементи от който са известни на хората и това са звуци, светлини, радиовълни и рентгенови вълни. Единствената разлика между тези различни форми е, че всяка трепти с различна честота или вибрационна стойност. В този смисъл хората също са съставени от електромагнитна енергия. Всяка клетка, съставляваща човешкото тяло, вибрира с различна стойност в зависимост от своя биохимичен състав. Счита се, че физическото тяло е нещо, което е познато и е безспорно, тъй като можем да го видим и пипнем. Това е защото всяка клетка в човека е енергия, която вибрира с достатъчно ниска стойност обезпечаваща видимост. Има в човека и друга същност, която е невидима и това е аурата. Тя се състои от много по-финни и по-леки вибрации, които са също част от нас, както и физическото ни тяло. Излиза, че физическото ни тяло е по-плътния вибрационен слой, за разлика от ауричното поле, което е невидимо за простото око.

Енергийната същност на всеки човек притежава уникални енергийни честоти, по които всеки може да бъде разпознат. Това е нещо като разпознаване по отпечатъците на пръстите. Твърди се, че за човека долната граница на вибрациите е 35000, а горната граница е 130000 колебания в секунда. За индикатор на тези вибрации обикновено се приема гласът на човека. Вибрацията на гласа се променя в зависимост от състоянието и настроението на човека. Ето защо по вибрациите на гласа може да се определи в какво състояние се намира всяко лице в даден момент и даже какво става с него. Естествено, способността на всеки да ръководи вибрациите на своя глас и да определя подобни състояния на други е винаги различна и това заслужава определено внимание.

Разбира се, няма да се впускам в подробности на тази тематика, тъй като това е значителен обем от информация състояща се от уж истини и съвсем не истини. Тя е една от любимите теми за психоспециалисти и шарлатани, поради нейната сравнително лесна внушаемост и комерсиална привлекателност. Ето защо си струва всеки имащ необходимост от консултации по тази тематика да се опита сам да реши проблемите си. Как ли? На първо място - чрез допитване до своето подсъзнание и интуиция, а на второ - чрез малко запознаване с проблема от специализирани източници (издания на хартийни носители или по Интернет).

Това, че вибрациите на гласове, на мелодии и въобще на звуци имат едно или друго въздействие върху всеки от нас е безспорно. Чрез бойни викове и мелодии на воините им било по-лесно да превземат крепости и населени места, тъй като тези звуци ги зареждали със сила и смелост. В същото време тези звуци са потискали волята на противника и всявали в душите им страх и безпокойство. В наше време някои мелодии ни харесват, а дреги пък не. Подобно нещо се наблюдава и с ораторите или говорителите. Гласовете на едните са ни приятни, на другите не са приятни или даже са дразнещи.

В някои източни учения се твърди, че чрез системно песнопеене на определени мелодии могат да бъдат постигнати големи ефекти. Например, страхливият е могъл да стане безстрашен, болният - да оздравее, глупавият - да поумнее, нетърпеливият - да стане търпелив и т. н. Особено впечатляват в това отношение така наречените мантри от йогисткото учение, упражняването на които се извършва в графичен и звуков режим. Някои западни изследователи критикуват прекаленото им обвързване със съществуващите в Азия религиозни вярвания и по-специално с техните божества. Мисля, че за Индия и за други държави от този регион това е исторически утвърден и доказан подход за култивиране и социализиране на милиони и даже на милиарди хора от различни етноси и националности.

Вероятно не е случайно, че песнопеенето на мантри намира все повече привърженици практически във всяка държава на света. Ентузиастите, повярвали в силата (положителна енергия) на тази ритмика твърдят, че тези мелодии им действат положително при отдих или при преодоляване на едни или други психически и физически проблеми.

Не ми е целта да се впусна в подробности за ритмиката на всяка една от мантрите, тъй като това е една голяма и самостоятелна тема. Независимо от това не мога да устоя на изкушението да не предложа за експериментиране на всеки желаещ биоритмиката на една универсална мантра, която е известна като мантра ОМ. Графичното и изражение наподобява полета на една царствена птица, която символизира извършващото се в нашата Слънчева система, а е възможно и във всяка друга подобна звездна система. Звуковото и значение може да бъде ориентировъчно представено като следното съчетание на букви и звуци: А - У…..У - М. Тази биоритмика може да се осъществява в три позиции: на ум, шепнешком и на глас. Твърди се, че на ум е била най-действена и полезна. Тя може да се упражнява винаги и навсякъде при удобни случаи, като за нея не съществуват някакви ограничения. Йогите твърдят, че при всички възможни изпълнения тя няма никакви преки или косвени отрицателни последствия. Това е и един от универсалните генератори за медитиране, чрез който могат да бъдат реализирани най-разнообразни мисловни програми (мечти). Напомням, че за успеха на всяка програма освен медитативно концентриране са необходими спокойни, упорити, последователни и целенасочени усилия (действия). Звуковото значение на буквите се свежда към следния смисъл: А - раждане на човека или начало на някаква мечта (програма); У….У - мечтан (желан) живот с неговите основни постановки или друга конкретна програма; М - желана схема за края на личен живот или на заложената програма. Продължителността на звука У…..У е произволен, но да е достатъчен за бегло мисловно "провъртане" на съответна програма (мечта). Твърди се, че даже и без всяка мисловна програма тази биоритмика (вибрация) е винаги ползотворна, тоест способства за осъществяване на едни или други потребности. Вероятно това е затова, че за всички потребности всеки волно-неволно полага някакви действия (усилия).

За да внеса по-голяма яснота на тази универсална мантра ще споделя едно мое пикантно предположение за нейната връзка с една древна традиция битувала сред римската аристокрация. Смисълът на тази традиция се е свеждал към следното. Било е модно да се преяжда всяка вкусна храна и след това да се предизвикват повръщанията. За целта са използвани пояснявани гърлени усилия, а по-точно - гърлени напъни. Вероятно някои някога са знаели нещо за тази мантра, която поради невежеството се е изродила в тази непривлекателна традиция.

Повече от очевидно е, че съм се поувлякъл малко повече за ритмите на мантрата ОМ. Може би от това, че се впечатлявам от мъдростта на някои източни учения, в които се обръща особено внимание на различни звуци, ритми и вибрации. Съществува легенда, че древноегипетски жреци и фараони са познавали някои загубени вече техники за боравене със звукове, вибрации и концентрации. Тези техники са били използвани при построяване на знаменитите египетски пирамиди. Предполага се, че същността на тези техники се е свеждала към познаване на точни съчетания между вибрации в звуков обхват и концентрирано звуково поле. Именно чрез тези съчетания са премахвали земната гравитация, Звуковите вълни, които са генерирали от тайнствени комбинации са били направлявани по такъв начин, че се е създавал антигравитационен ефект, чрез който са били измествани огромни каменни блокове в нужните направления. Някъде чух или четох, че се работи над създаване на антигравитационна летателна машина, която ще бъде задвижвана чрез звукови генератори.

Преди да продължа със следващите източни учения, в които звукът е в основата на тяхната същност ще спомена и за древен християнски метод за "изгонване на бесове". Извършвало се е за очистване на психиката на вярващите повлияни от "дяволско обсебване". Става въпрос за един от методите за разваляне на определени видове магии (холограмни мислоформи), волево натрапени на някого от някого поради някакви интереси (мотиви). Не искам да се впускам в никакви подробности за тези явления, тъй като те са съвсем безспорни. Това са нещо като хипнози, които са малко по-сложни и в много случаи са и по-грозни. Така или иначе подобни волеви повлиявания (магии) съществуват, както и най-разнообразни методи които ги премахват. Природата е така устроена, че на всяко действие има и противодействие, стига да го знаеш. В този смисъл никога не трябва да се вярва на твърденията, че някои магии не могат да се развалят, тъй като това е пак вид вредна магия (открадване, потискане, унищожаване на личностната воля). Искренно вярвам, че на всяка магия всеки е способен сам да се противопостави, а когато е направена по измамен начин, то всеки по волеви начин може да се освободи от нея и да я прехвърли на извършителя. Разбира се, всичко е индивидуално, но всяка магия може да бъде надвита със силата на личната воля, която при вяра в успех, желание и упоритост е всесилна. В този смисъл, всички знайни и незнайни методи за разваляне на магии (изгонване на бесове) са само за съмняващите се в силата на своята воля, които за съжаление все още са неприлично болшинство сред хората.

Признавам, малко се увлякох с поясненията за реалностите при разваляне на магии, но считам това за много важно и съществено за всеки от нас. А сега за въпросния метод, който се свежда към следното. Ритуалът се провежда в катедрални или църковни зали, които са винаги тихи и величествени. Пред "обсебени от бесове" се запалват няколко свещи и им съобщават, че ще бъдат произведени няколко камбанни удара, при което последният камбанен звън окончателно ще пречисти техните души. Обикновено това помага, хората се успокояват и се връщат към своите обичайни състояния.

Мога да посоча поне три обяснения за излекуването на "обсебени от бесове". Първото от тях се свежда до силата на божественото провидение, което изгонва бесовете и връща лицата в лоното на църквата. Второто обяснение се свързва със система от звукови вълни, които усилват взаимодействието между свещи и камбана, при което ионизира се (разрушава се) въздушното пространство с неговите вредни фантоми (холограмни мислоформи). Третото обяснение се свежда към следното мое предположение. В резултат на описаните вече церемонии лицето пробужда силите на своята воля, които го освобождават от оковите на направените внушения. Това е вид ериксоновска самохипноза, която се фокусира върху силите на личните дадености и убеждения. Вероятно има и други обяснения на всички тези "чудесии", които могат да бъдат както съвсем нови, така и във всевъзможни комбинации.

А сега нека да продължа и с някои други учения, в основата на които са заложени вибрационни принципи. Едното от тях е така наречената система ТАО. В нея се работи с 6-те лечебни звука, с помощта на които се изчистват вътрешните органи и се извършва по-дълбок контакт с тях. За тази цел се използват специфични вибрации и звуци.

В класическата си постановка системата ТАО е доста сложно учение, което служи за профилактика и лечение на всеки човешки организъм. Състои се от 9-те формули на Вътрешната Алхимия по системата на Универсалното Лечебно ТАО на Монтак Чиа. Основните й постановки се свеждат към множество цели базирани върху звуци, вибрации и концентрации, такива като: активиране на вътрешната енергия, която се извършва чрез възпроизвеждане на така наречена вътрешна усмивка; освобождаване от негативни емоциии и трансформирането им в позитивни; развиване на вътрешно усещане за любов към себе си и към околните; отваряне на основен енергиен канал, който започва от периниума, върви нагоре по гръбначния стълб до върха на главата и слиза надолу образувайки затворен енергиен кръг и работа с него; медитация в покой и покой в движение; масажна терапия за дълбоко изчистване на органите и премахване на блокажи; запознаване с базови сексуални практики и с вътрешна сексуална алхимия и т. н. Всичко това звучи доста екстравагантно, но практическото му приложение е много сложно. Това е нещо като да мериш всеки час кръвното си налягане и да следиш колко калории си погълнал при всяко ядене.

Интересно е и учението Чи-Аура, което е предназначено предимно за занимаващите се със здравеопазване. Твърди се, че всяко лечение е балансиране, което трябва да преследва две основни цели. Първата е да увеличи способността на тялото да възприема Светлина с по-високи вибрации. Втората е да ни научи, че ние не сме лечители, тъй като като практикуващи, ние не лекуваме никого. Лечението идва от енергията, която протича като "свързване Сърцата на Небето и Земята". В този смисъл се възприема, че човешките същества са мост между Небето и Земята. По този мост ние ставаме носители на Светлина. И само заедно ние споделяме процеса на изцеление, подпомагаме промените и наблюдаваме трансформациите.

Вероятно всеки е запознат в някаква степен със способностите на някои напреднали йоги да не дишат през значителни интервали от време. Това се отдава само на тези, които са постигнали значителни способности за концентрация и целенасочена медитация при преминаване в една или друга степен на летаргия. Основен механизъм за това се явява вътрешната вибрация, чрез която ритмите на вдишвания и издишвания се забавят до такава степен, че се губят всякакви интервали между тези дихателни процеси. В същото време се запазва пълен контрол върху мисловните функции, които действат като чувство, логика и таймер.

Тези демонстрации обикновено се наричат медитации на Бабиджи. Мисля, че това е едно от основните доказателства за уникалността на йогисткото учение, което е без сравнителни алтернативи и аналози пред всички други съществуващи учения. Подобни явни летаргически превъплъщения се срещат само в света на дивата природа, започвайки от мечките и стигайки до всякакви знайни и незнайни животинки. Обикновено всички тези животни и животинки изпадат в летаргичн сън през студените зимни месеци, макар че има и такива, които се спасяват по подобен начин и от прекалени горещини и безводия.

Спирайки върху всички тези летаргии употребих думата явни, тъй като съществуват и неявни такива, като сън, транс и всякакви други изменения в биоритмиката. Между другото, всички тези уж обичайни явления на летаргии не са по-малко загадъчни и от необичайните такива. Вероятно някой ще се учуди защо приравнявам сън, транс и други изменения в биоритмиката с някакъв вид летаргия. Разбира се, всеки има право на съмнение и за лансиране на други гледни точки, което е и една от целите на този проект.

Струва ми се, че започвам да прекалявам, обяснявайки биоритмиката основно с всякакви там източни учения. Нека да докосна и други обяснения звучащи някакси по-прозападно. Започвам с вибрациите (звученията) на личните имена и с една по-известна теория. Твърди се, че вибрацията на всяко име има определено номерологично изражение, което се нарича Ключ. Това понятие се среща също така и с други наименования, като: Ключево число, Число на личното име, Число на късмета, Златно число. Приема се, че Ключът е основна вибрация (ритмика) в номерологичната карта на всеки човек. Смята се, че Ключът е важен в междуличностните общувания и особено в семейните взаимоотношения.

Някои утвърждават, че по тези вибрации могат да познаят основни черти от характера на всеки човек, да препоръчат избора на подходящ партньор, да извършат прогноза на периодите и циклите на Съдбовен път, синхронизирайки личните вибрации с вибрациите на Личната година и т. н. Други отиват още по-далеч и са създали номерологичната топология, осреднявайки човешките вибрации в девет типови Ключа. Във всеки от деветте вибрационни ключа са представени човешки имена с определени черти на характера и техни възлови особености.

Допускам, че в тази теория може да има нещо вярно и даже не нещо, а нещичко, тъй като като цяло ми звучи доста екстравагантно и даже комерсиално. Независимо от това уважавам тази теория, но само дотолкова доколкото носи някаква утеха на вярващите в нея.

А сега в прав текст за германския производител "Renumet", произвеждащ биорезонансен терапевтичен апарат "BICOM". Според мен, това е много смело решение за реорганизиране на човешкото енергийно поле с цел премахване от него на нездрави електромагнитни вибрации. До сега производителят предлага на специализирания медицински пазар два модела от този апарат - "BICOM 2000" и "BICOM Optima". Повече от сигурен съм, че тези два модела ще бъдат последвани и от други все по-усъвършенствани такива, тъй като постиганите резултати ги правят все по-търсени.

Вероятно ще бъде отекчително да навлизам в някакви по-дълбоки подробности за работата на тези апарати, но принципът на тяхната дейност се свежда към следното. Премахват се нездравите вибрации на органите и системите на тялото и се усилват здравите такива. В резултат на това тялото започва да функционира в оптимална съгласуваност, при което възникват тенденции за неговото оздравяване. Възможно в някакво бъдеще ще се появят подобни портативни персонални модели, с помощта на които всеки ще може да следи и да поддържа необходимите за неговия организъм вибрации (биоелектромагнитни ритми).

Осмелявам се да напомня, че съществуващите домакински уреди в сегашното им изпълнение са доказано вредни за човешкото здраве. Не се захващам да ги подреждам по степента на тяхната вредност, започвайки от обикновени осветителни тела, обикновени нагреватели и стигайки, например, до най-модерни микровълнови фурни. Между другото, по отношение на последните (микровълнови фурни в сегашното им изпълнение) е по-полезно да ги нямаш, отколкото да ги имаш.

До преди няколко десетилетия за тези вредни излъчвания почти нищо не се знаеше. Сега, обаче, става все по-ясно и по-ясно, че вредните излъчвания има и от тях трябва да се пазим. Все по-често се чуват препоръки, че еди кой си уред трябва да бъде монтиран по-далеч от хората и особено от деца. В този смисъл успешните опити с "BICOM" са от особено значение, тъй като те могат да помогнат при създаване на подобни приставни устройства обезопасяващи излъчванията от всеки електрически уред. Мисля, че най-важното при реализиране на тази препоръка е по-бързо осъзнаване на проблема и създаване на обществена нетърпимост към производството на необезопасени от излъчвания уреди и прибори. Почти забравих да спомена, че трябва да сме особено внимателни и предпазливи при преминаване под електропреносни линии с високо напрежение и категорично да отбягваме всякакви почивки или живеене под тях. Вероятно всеки се сеща защо. Разбира се, за да избегнем евентулни предпоставки за злополуки или за поява на някакви заболявания.

Според мен, по биоритмиката може да се направи преценка за действащите физически закони, а от тук и за света в който се извършват те. Вече споделях мнението си, че Вселената се състои от безброй светове, един от които е и нашият свят с неговите физически закони и свързаните с тях биоритми. Ето защо всяко отклонение от физическите закони на нашия свят е доказателство за присъствието на някакъв съседен свят, в който биоритмите се различават от нашия свят, тъй като те са в унисон с физическите закони именно и само на този свят. Засега съществуват индикации за реално съществуване на поне още три съседни на нашия свят светове. Това са "кванто свят", "нано свят" и "гиганто свят". Това е съвсем обикновено мое предположение, което обяснява всички необикновени физически явления хвърлящи в смут съвременните учени.

Но нека да продължа с биоритмиката на нашия свят, която е в закономерно съответствие най-вече с биоритмиката на Слънцето и Луната. В този смисъл се спирам съвсем бегло върху проблема за чувството за време. Това "чувство" се проявява навсякъде в нашия свят. Тръгвам от "растителни" часовници, представляващи лехи засадени с определен вид цветя, подходящо подредени, които с цъфтежа си в определено време показват времето. Продължавам с миграционна ориентация на птиците, при което техните биологически часовници съвпадат с местоположението на Слънцето, с отклонения не надвишаващи няколко минути. Лунните денонощни цикли с продължителност 24.8 часа предизвикват невероятно точна синхронност в приливите и отливите. Открити са и се изследват редица размножителни цикли съвпадащи с лунните ритми. Продължителността на тези цикли са 29.53 земни денонощия, което е времето за пълна обиколка на Луната около Земята (Сидерален лунен месец).

Без съмнение в центъра на биоритмиката стои Слънцето с неговите все още загадъчни пулсации или изригвания, които явления се наричат още слънчева активност. Тези изследвания даже са се обособили в самостоятелен научен клон наречен хемобиология. Изказват се предположения, че урожаите на селскостопанските култури са в някакъв мистериозен синхрон със "слънчевите петна". Някои изказват и по-смели предположения, като свързват слънчевите пулсации с периодичността на грипни, кардиологически, ставни и други заболявания, включително и по-страшни епидемии от тиф, чума, проказа и други.


Каталог: kniga
kniga -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
kniga -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
kniga -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
kniga -> Иван войников история на българските държавни символи
kniga -> И ш е м к и н о с ц е н а р и й (Теоретико-практически аспекти на кинодраматургията) Светла Христова 2003 г. С ъ д ъ р ж а н и е идея и тема как да проверим идеята и темата си за сценарий
kniga -> Съдържание 2 Увод 3 I. Мегалитите обекти на културния туризъм
kniga -> Задача Изследване на обратната връзка Дисциплина: "Книгата като медия" Изготвил: Проверил
kniga -> Нови пътища на терапия
kniga -> Предговор проф д-р Борис Донев Борисов


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница