Тя е навсякъде и винаги в този обикновен и загадъчен свят. За непретенциозни хора, които не обичат да се замислят за много неща, този свят е съвсем обикновен и даже скученстраница3/3
Дата21.12.2017
Размер387.63 Kb.
#37151
1   2   3

Вселената в целия си синхрон се състои освен това от генератори. Това са системи и галактики. В нашата система Слънцето е генератор на електрино и светлина. Слънчевата енергия е основа на живота на Земя. Тя се състои на 95 % от нейтринни потоци и на 5 % от светлинни потоци. През зимните периоди потоци от нейтрино съществено намаляват и почти всички растения спират или забавят своя растеж. Обменните енергийни процеси при това също замират, но не се прекратяват.

Ето защо през зимните или по-хладните периоди всеки се спасява по своя схема. Като цяло животните и животинките сгъстяват косъма, натрупват мазнини, изпадат в една или друга степен на летаргия или нещо средно между тези състояния. Растенията спират своя растеж, като запазват потенциалите си в корени, в маса, в пъпки или в семе. Хората обличат по-топли дрехи и използват някаква енергия за отопление и за всяка друга дейност - транспортна, производствена и т. н. За тези цели се използват 2 вида енергия: от разпадане (изгаряне) на вещества с цел получаване на акумулираната в тях енергия (пълен термоядрен разпад, петрол, газ, въглища, дърва, други горими вещества и техни компоненти); от използване на природни енергии (соларни, въздушни, водни, термални и други установки).

Основните сегашни енергийни източници имат едни или други съществени недостатъци. Някои от тях са ограничени по своите земни запаси (петрол, газ, въглища дървесина), други - са твърде опасни (атомна енергия чрез пълен ядрен разпад), трети - са твърде скъпи (животински, растителни и други компоненти). Ето защо сега усилено се търсят нови енергийни източници и технологии. В този смисъл все повече се говори и се работи за създаване на вечни двигатели задвижвани чрез описани вече различия в потенциалите. За тази цел може да се използва въздух, вода или безкраен космически ефир (електринен газ).

Вече има редица патенти в областта на тези технологии. Един от тях е трансформаторът на Тесла. Авторът (Тесла) е известен като един от първите изследователи, който чрез своя трансформатор и други устройства е получил енергия от обкръжаващата среда. В своите публикации той нееднократно е пояснявал, че за получаване на енергия от обкръжаващата среда е създавал в своите устройства потенциалите, които са били по-малки от потенциалите на тази среда. За да бъде по-ясен е сравнявал своите приспособления с принципите използвани в хидравликата.

Интересни са и редица други патенти на други автори, които са създатели на гориво за автомобили от вода. Засега тази горивна вода вече е задвижвала автомобил и се нарича "лека" вода. Тя поддържа горивните си способности в течение на 1 час, след което пак се превръща в обикновена вода. Сега усилено се работи за усъвършенстване на това гориво, за да може то да запазва своите горивни способности достатъчно дълго и надеждно. А иначе тази технология за създаване на "лека" вода се свежда в общи линии към следното. Обикновената вода в течно състояние представлява верижка от молекули Н2О, които са свързани помежду си чрез свързочни електрони. Максималното количество на молекули Н2О в една верижка е 3761 броя. Също толкова са и електроните за свръзка. При разрушаване на тези верижки освободените електрони в определени условия стават генератори на енергия, аналогично на електроните в топливни въглеводородни верижки. Твърди се, че водата е самодостатъчна за горение, а нейните количества в моретата и океаните са практически неограничени.

За разведряване на обстановката с вечните двигатели и за обяснение на сравнително скромните резултати при създаването им досега до голяма степен са виновни учените и ето защо. Още в края на 18-ти век, а по точно през 1773 година Президентът на Френската академия на науките Лавуазие успя да прокара закон, който се оказал погрешна догма, със следния смисъл. Въведена бе забрана на всяка информация за падащи от небето камъни, а също така и за всякакви "вечни" двигатели. В действителност, обаче, камъни или метеорити са падали на Земята и тогава и сега. А по отношение на забраната за всякаква информация относно проблема с вечните двигатели, също така е била неправилна. Още тогава са съществували вятърни и водни мелници, които също с пълно право могат да бъдат отнесени към видовете вечни двигатели. Тази забрана на Френската Академия е била глуповато възприета и от други научни центрове в други държави. За съжаление тази догма е просъществувала повече от 200 години в целия свят, с което са били замразени и забавени всякакви дейности свързани с теорията и практиката за вечните двигатели. Може само да се предполага, че ако не е тази заблуда на учените, то сега напълно е възможно да сме с чисти, безвредни и пъти по-безопасни и по-сигурни енергии и свързаните с тях генератори, двигатели и установки.

Мисля, че след тази донякъде косвена, но безспорно полезна информация за Природната ритмика мога вече малко по-подробно да се спра върху някои особености в биоритмиката на човека. Започвам от това, че всеки човешки организъм представлява вид холограма, в която колебателната честота във всички органи са когерентни, тоест те са съгласувани. Това наподобява когерентно излъчване на лазерен лъч, който е в основата на всяко холограмно изображение. В този смисъл всички човешки клетки се явяват биологически лазери, които обеспечават пулсиращ обмен на генетична информация (ДНК).

В тази човешка холограма съществуват и така наречените акупунктурни точки, които са вид разпределителни възли за правилен пулсиращ поток на биоенергия. Този биоенергиен поток се осъществява по сложна и все още не съвсем изследвана преносна мрежа, състояща се от безброй енергийни каналчета и канали. Поради тази сложност и необходимост от определена систематизация е възприето да се говори само за сравнително значителни и най-значителни инергийни потоци (канали). В този смисъл значителни енергийни потоци се наричат меридиани, които се групират по тяхната големина, а най-значителни от тях се наричат енергийни центрове или чакри. Тези най-значителни енергийни центрове (чакри) са 7 на брой.Те са разположени по чивешкото тяло от седалището до главата включително. Възприето е да ги номерират от долу на горе, като по-долните от тях се считат за по-земни, а по-горните - за по-небесни или за по-космически. Естествено, всичко това е условно и опростено с цел на по-доброто им възприемане. А иначе, това е неделима и супер сложна енергийна холограма, която действа в някакъв супер сложен синхрон.

По своята същност енергийната холограма е пак вид условност, тъй като съществуват още и други биоритмични системи, такива като: кръвопреносна, хранителна, отделителна, лимфна, хормонна и редица други, от които някои не се и познават, а само се предполагат. Всички те образуват единна човешка холограма, за което вече споменавах. В случая правя опит да вникна само в някои отделни моменти от работата на тази биохолограма.

За да бъда по-разбираем ще се спра накратко върху някои смущения в тази част на биохолограмата и начините за нейното възстановяване. Веднага напомням, че тези начини ще бъдат съвсем специфични и съвсем в духа на някои основно източни медицински учения. Разбира се, съществува и медикаментозно лечение, което се подразделя на три подхода, а именно: фармацевтичен, билков и смесен. Да не забравяме и за хирургическо (ножово) лечение, за което споменавам с известен респект и почитание. Тук е важен сложен синхрон между хирурга в съответната област и анестезиолога, което някакси по-добре се разбира чрез лично патене, което съвсем искрено на никого не пожелавам, но някой път това за съжаление се налага.. В случая, повтарям, ще стане въпрос само за някои моменти от това специфично енергийно лечение.

Започвам с някои феномени, които са способни да диагностират и да лекуват болести чрез силата на своите биоритми. За тази цел те използват своите длани и пръсти, чрез които изпращат лазерните си биолъчения към болните органи на пациенти. Целта им е да премахнат евентуални бъркотии в енергообмена и да го синхронизират. За тези методи все още се водят горещи дискусии, при което считам, че те не са за подценяване. Разбира се, всеки трябва да внимава на кого да се довери. Между другото, смисълът на тези методи се подтвърждават и от съществуващите масажни технологии, успехът на които до голяма степен се дължи и на излъчвани от масажистите лазерни биоритми. Често пъти, всеки от нас интуитивно се хваща с пръстите си за всяко приболяло място, което съвсем не е случайно.

Сега накратко за иглотерапията, в която някои вярват, а други се плашат от нея. Същността на метода се заключава в така нареченото шунтиране. Така се нарича технологията на забождане на игли в акупунктурни точки. Това са по-скоро "кръстовища", които съединяват енергийни меридиани и привличат полезна външна енергия. Всяка игла трябва да бъде забодена така, че да отваря или да затваря отделни енергийни канали.Когато иглата трябва да затваря някакъв енергиен канал, то тя се поставя с наклон против неговия ток. В другия случай, тоест когато каналът трябва да се отвори, то иглата се забожда с наклон по неговия ток. Както се вижда, технологията е много сложна и отговорна. При всяка евентуална грешка (погрешен избор на акупунктурна точка или неправилен наклон на иглата) иглотерапията може да усложни заболяването. Ето защо от първостепенна важност е избор на лице, което извършва тези отговорни манипулации.

Съществува по-ефикасен и по-действен метод, който е достъпен за всеки. Неговата същност се свежда до отваряне на основен енергиен канал, който синхронизира дейността на седемте основни чакри. Някои наричат тази технология 6-то упражнение от "Тибетски перли", което опазва тибетските монаси от простатит, тоест от заболяване на простата.

Технологията на това биоенергийно упражнение се свежда към следното:


  1. Застава се в прав стоеж, с плътно прибрани пети, с длани и пръсти разположени в областта на бъбреците.

  2. Стискат се седалищните мускули едно към друго.

  3. С обърнатото крайчице на езика се натиска устното небце.

Не успях да установя с точност еднократната продължителност и денонощната честота на това упражнение, поради което.споделям следното мнение Продължителността на упражнението нека да е 0,5 минути, тоест 30 секунди, а честотата - само веднъж в денонощие, в удобно за това време. При положение, че упражнението в продължение на един месец действа добре, то продължителността му може да се увеличи до една минута. Всъщност, всичко това е много индивидуално и нека всеки преценява тези неща самостоятелно. Длъжен съм да напомня само, че всяка несбалансирана предозировка може да доведе до определен дискомфорт. Това е нещо като преяждане с вкусна храна, което нито е полезно, нито е желателно.

Твърди се, че чрез това упражнение се затваря и се нормализира голям биоенергиен кръг, по който циркулира биоенергията в човешкото тяло. Разполаганите длани с пръсти върху бъбреци нормализират тяхната дейност и пречистват кръвта.

Не мога да не спомена, че биоритмиката има и своя духовна основа, която е една от основни тайнства на човешкия дух и душа. Тя е навсякъде - в светския живот, в религията, в магиката и в хипнозата. Не мисля за уместно да се разпростирам в тази все още доста дискусионна област, която чака човешко съзряване, прозрение и освобождаване от всякякви страхове, притеснения и разни знайни и незнайни дяволии.

Независимо от това искам да споделя, че се впечатлявам от някои светски и религиозни послания, присъстващи в класическите учения и религии. Разбира се, няма да анализирам всяко от тях, а да споделя съвсем нещичко от учението наричано агни йога, което ме впечатли някак си по-така.

Думата агни не може да се преведе от санкрит с една дума или даже изречение. Това не е само понятие, това е и състояние и означава огън, пламък, горещина, топлина, усъвършенстване, издигане, модерна и по-модерна биоритмика и т. н. Придобива особено значение още в древността и символизира едно от 12-те основни и своеобразни нервни проводници. Според някои йоги адепти скритата потенциална (статична) енергия (кундалини) започва да се предвижва от областта на първата чакра към седмата, когато агни и вайо (своеобразна биоритмична дейност или жизнен въздух) са в активна интерпретация. При това не само агни и вайо, но и умът (читта) имат атрибутивно (съвместно) участие в структурата и изявите на кундалини.

Древната йогистка практика хилядолетия е подтвърждавала становището, че чрез нейни специфични психофизиологични методи могат да се стимулират и активират до невероятно висока степен не само физически (телесни), но и психични (умствени, съзнателни) изяви на личността. Твърди се, че новопридобитата биоенергия в съчетание със съответната биоритмика може не само по особен начин да се модифицира и акумулира, но и да доведе до своеобразни резултати, включително и до функционални промени в човешките органи. За събуждане на кундалини се използват специфични йогистки дишания (пранайама и други) или чрез така наречено 6-то упражнение, за което вече вземах отношение.

Агни йога не е само приложно учение за разширяване на възможностите на човечеството, но трябва да ни доведе до съчетаване на космичните енергии в периода в който навлиза нашата планета. В бъдещите достижения особено внимание трябва да се обърне на това, духовното развитие да бъде паралелно със състоянието на тялото. За тялото е трудно да догонва духа. Затова когато духът се издига нагоре, се явяват пристъпи на тъга, на което трябва да бъдат противопоставяни хуморът, усмивката и радостта като особени видове мъдрост. Нека да се научим да се радваме на препятствията, защото посрещнатото с радост препятствие бързо се превръща в успех.

Овладяването на по-усъвършенствани биоритмики е свързано и с качествени промени в човешкото битие. Вероятно в някакво бъдеще няма да бъде трудно да се проектира астралното тяло, което ще бъде някакво подобие на обикновени проекции. Указанията относно финни (астрални) тела са много древни. В сегашните ни понятия физическото ни естество все още се възприема като единствено лигитимно такова. Все по-категорично, обаче, се доказва, че човешката двойнственост е факт, който е отричано през хиляди години. В този смисъл възприемането на постановката за човешката двойнственост следва да се извърши внимателно и разумно. Опорната точка при това е мисълта (мисловната енергия) и волевите ни усилия. По своето естество това са вид изменения в човешкото съдбообразуване. В една от предишните теми вече споделях, че човешката воля е целенасочена съзнателна дейност, успехът на която е свързан с нашето съвършенство. Това е многобройна и балансирана съвкупност от нашите биоритми. Ако все пак трябва да посоча някои по-основни отрицателни от тях, то това са хронически страхове, съмнения, колебания, зависти и ненависти от всякакъв вид и род. Обаче, веднага ще преповторя тезата, че в моментните си прояви тези лошотии са полезни, тъй като те са вградени в човешката ни същност и ни зареждат с всякаква полезна енергия. Въпросът се касае до хигиенните ни състояния (качества), които се свеждат до максимата - зареждай се с всякаква моментна енергия, включително и с отрицателна такава, но без да допускаш навреждане на себе си и на околните. Разбира се, това тълкуване е малко сложно за разбиране, тъй като не всичко се свежда до две крайни позиции, а до всякакви техни нюанси и съчетания.

Искам отново да напомня за безмилостната Истина, която осмисля всяка човешка биоритмика, свеждаща се към следната постановка. Природата (Божият свят) е най-големият ни Будител, който постоянно ни предизвиква на борба с него. Без тази борба (сила, усилия) нищо не се дава и не се постига. Природата не се обижда от нашето противоборство с нея, а обратно - тя се радва на всяка наша силова проява. Единственото безпрекословно условие, което тя поставя е, всяко противоборство с нея да е морално (природосъобразно, природосправедливо). Всяко нарушаване на това изискване е пагубно само и единствено за хората, но не и за безкрайната Вселенска действителност и шир.
Юрий Петрович Банько

Вила "Боровец"Гр. Варна

24. 06. 2012 г.
Каталог: kniga
kniga -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
kniga -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
kniga -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
kniga -> Иван войников история на българските държавни символи
kniga -> И ш е м к и н о с ц е н а р и й (Теоретико-практически аспекти на кинодраматургията) Светла Христова 2003 г. С ъ д ъ р ж а н и е идея и тема как да проверим идеята и темата си за сценарий
kniga -> Съдържание 2 Увод 3 I. Мегалитите обекти на културния туризъм
kniga -> Задача Изследване на обратната връзка Дисциплина: "Книгата като медия" Изготвил: Проверил
kniga -> Нови пътища на терапия
kniga -> Предговор проф д-р Борис Донев Борисов


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница