У ч е б н а 2008/ 2009 г о д и н а летен с е м е с т ъ рДата21.10.2017
Размер77.42 Kb.
#32874
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИEР Е Д О В Н А И З П И Т Н А С Е С И Я


Р Е Д О В Н О ОБ У Ч Е Н И Е

У Ч Е Б Н А 2008/ 2009 Г О Д И Н А

ЛЕТЕН С Е М Е С Т Ъ РІІ К У Р С

СПЕЦИАЛНОСТ /

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

АУД.№


СПЕЦ. “ФИНАНСИ”

ТЕОРИЯ НА ПАРИТЕ И КРЕДИТА


ДОЦ. ЕМ. МИХАЙЛОВ;

ДОЦ. А. АНГЕЛОВ;

ГЛ. АС. Б. КРЪСТЕВ


3.07.2009 г.


8,00

1


ФИНАНСИ НА ФИРМАТА

ДОЦ. В. ЗАХАРИЕВ;

ДОЦ. Й. ЙОРДАНОВ;

АС. С. РАДУКАНОВ


19.06.2009 г.

8,00

2
ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ СИСТЕМИ

ПРОФ. Р. РАДКОВ;

ГЛ. АС. Б. КРЪСТЕВ;

ГЛ. АС. Г. ГЕОРГИЕВ


12.06.2009 г.

8,00

1

ВЪВЕДЕНИЕ В БАНКОВОТО ДЕЛО

ГЛ. АС. Б. БОЖИНОВ;

ДОЦ. А. АНГЕЛОВ;

ГЛ. АС. Б. КРЪСТЕВ


26.06.2009 г.

8,00

1

СПЕЦ. “ЗСД” - ИУСО

ПАРИ И БАНКИ


ДОЦ. ЕМ. МИХАЙЛОВ;

ДОЦ. М. АСЕНОВА;

ГЛ. АС. Б. КРЪСТЕВ


3.07.2009 г.


13,30

1


ИКОНОМИКА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

ДОЦ. Б. ИЛИЕВ;

АС. А. ПАНЕВА;

Х. АС. ЦВ. СТАНЕВСКА


12.06.2009 г.

8,00

5
ТЕОРИЯ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДОЦ. ЗДР. ГЕОРГИЕВ;

ГЛ. АС. ПЛ. ЙОРДАНОВ18.06.2009 г.

8,00

5

ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА

ПРОФ. Н. ПАВЛОВ;

ГЛ. АС. Т. ИЛИЕВА25.06.2009 г.

8,00

5

СПЕЦ. “СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”


КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

ДОЦ. А. АНГЕЛОВ;

ГЛ. АС. А. РАДУЛОВА;

ГЛ. АС. В. МИЛИНОВ;

ГЛ. АС. Б. КРЪСТЕВ

25.06.2009 г.


8,00

6


ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

ПРОФ. Г. СТЕФАНОВ;

СТ. АС. ХР. АТАНАСОВА12.06.2009 г.

8,00

3
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

ПРОФ. Д. ДАМЯНОВ;

ГЛ. АС. Р. МИХАЙЛОВА19.06.2009 г.

8,00

3

ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ГЛ. АС. Д. КРУМОВА

9.07.2009 г.

8,00

201

СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ДОЦ. АТ. АТАНАСОВ

2.07.2009 г.

8,00

1

СПЕЦ. “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”


ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЦ. ЕМ. ТАНАНЕЕВ;

ГЛ. АС. КР. КРУМОВ

18.06.2009 г.


8,00

7


ОСИГУРИТЕЛНИ СХЕМИ

СТ. АС. С. ПАНТЕЛЕЕВА

2.07.2009 г.

8,00

2
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХН-Я НА ДОСТАВКИТЕ

ДОЦ. Я. КОРАЛИЕВ;

АС. В. ПЕРКОВ12.06.2009 г.

8,00

6

ОРГ-Я И ТЕХН-Я НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТГЛ. АС. П. МИДОВА;

АС. Л. ИЛИЕВА25.06.2009 г.

8,00

7

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ


ДОЦ. СТ. АЛЕКСАНДРОВ;

АС. Л. ИЛИЕВА9.07.2009 г.

8,00

11

СПЕЦ. “АГРАРНА ИКОНОМИКА”


АГРОМАРКЕТИНГ

ГЛ. АС. К. САРКИСЯН


1.07.2009 г.


8,00

5


ОСНОВИ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

ДОЦ. М. НИКОЛОВА;

СТ. АС. ОГН. ХУБЕНОВ11.06.2009 г.

8,00

2
АГРАРЕН МЕНИДЖМЪНТ

ДОЦ. В. ПЕТРОВ;

ГЛ. АС. Д. ГРОЗЕВА;

ГЛ. АС. М. ЛИНКОВА


24.06.2009 г.

8,00

2

МЕХАНИЗАЦИЯ И ХИМИЗАЦИЯ НА ССП

ДОЦ. Г. СИРАШКИ;

ГЛ. АС. С. КОСЕВ17.06.2009 г.

8,00

1

СПЕЦ. “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


ДОЦ. Р. ГАБРОВСКИ;

ГЛ. АС. Г. ГУЦЕВ;

ХОН. ПРЕП. Е. НИКОЛОВ


11.06.2009 г.


8,00

6


УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ДОЦ. ЦВ. ДИЛКОВ

25.06.2009 г.

8,00

8
КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО

ДОЦ. МАЯ ЛАМБОВСКА

18.06.2009 г.

12,00

1

/СА/


СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

ДОЦ. ИВ. ВЪРБАНОВ

ДОЦ. АН. АСЕНОВ;

ХОН. АС. В. ЦЕЦКОВ


2.07.2009 г.

8,00

5

СПЕЦ. “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС


ПРОФ. Г. СТЕФАНОВ;

СТ. АС. ХР. АТАНАСОВА

11.06.2009 г.


8,00

7


ФИНАНСОВ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ

ДОЦ. М. ТОМЕВА;

ГЛ. АС. Н. ЦВЕТКОВА18.06.2009 г.

8,00

6
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРУД. ПАЗАРИ

ГЛ. АС. Т. ИЛИЕВА

1.07.2009 г.

8,00

6

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

ДОЦ. Н. МИТЕВ;

ДОЦ. М. ЧИПРИЯНОВ24.06.2009 г.

8,00

1

ФРЕНСКИ ЕЗИК - ІІ-РИ

СТ. ПРЕП. ЕЛ. СТАНИМИРОВА

9.07.2009 г.

8,00

18


ОФИС “ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница