У в о д не е изминало много време от написването на първата ми книгастраница2/54
Дата14.09.2023
Размер0.51 Mb.
#118655
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
РАДИЕСТЕЗИЯ -Иван А. Тодоров
Свързани:
BOLESTI i CHISLENI REDOVE-!!!!!
Иван А. Тодоров
РАДИЕСТЕЗИЯ – ТЪНКОСТИ ОТ ЗАНАЯТА
Това е наука, древна колкото човешкия род. Всички народи от незапомнени времена ползват услугите на хора, които умеят да намират питейна вода, полезни изкопаеми, нефт и други блага под и над земята. Те посочвали местата за изграждане на дворци и на обикновени жилища, избирали местата за храмове и покой на починалите. Златари, знахари и магове определяли чрез тези умения от какви камъни и метали да изработват украшения и от какви - амулети и талисмани.
Впрочем не трябва да говорим за радиестезията в минало време, защото в днешното си забързано ежедневие, човек все повече страда от дисхармония с околната среда. Затворени в бетонните джунгли на съвременните градове, преуморени от шум, от липса на чист въздух, светлинно и електромагнитно замърсяване хората не могат да си отдъхнат и да възстановят сили в своите жилища - крепости. И не само защото жилищата им безразборно сочат всички възможни посоки, а и защото много сгради са строени на места, на които предците ни не биха посмели и гробища да направят. Мнозина от нас обаче заплащат със здравето и живота си невежеството на архитекти и строители, забравили, че всичко в материалния свят обменя, излъчва и поглъща вълни. Теория, блестящо защитена още в началото на ХХ век от френския професор Луи Тюрен и залегнала в основата на дефинираната от него като научна дисциплина радиестезия /radiesthesie/. В превод тази странна дума буквално означава “усещам излъчване”, “чувствам вълни” / от radius - излъчване, и aisthesis - чувствам, усещам/. По дефиниция очевидно говорим за ЧУВСТВИТЕЛНОСТ и ИЗЛЪЧВАНИЯ. И докато първият термин ни отвежда до индивидуалните ментални способности на човека, то вторият ни отвежда до физикалната радиестезия, която ни позволява да определим нашите усещания.
Всеки човек при съответното обучение може да се научи да улавя и да разграничава излъчванията на всичко от заобикалящия ни свят. Това е естествено физическо явление, от какъвто порядък са и самите вълни. Добрият радиестезист без затруднение може да открива геопатогенни зони, подземни течащи води, полезни изкопаеми. Криминалисти и спецполицаи често прибягват до услугите на радиестезисти за откриването на изчезнали хора и предмети. Лекари и народни лечители използват радиестезичния метод за прецизиране на диагнозите и за откриване на истинските причини за влошеното здравословно състояние на хората. На челно място сред невидимите врагове на нашето здраве са геопатогенните зони и вредните излъчвания на работното място и в дома.
Най-често срещаните вредни вълни са геомагнитните мрежи на Хартман и на Кюри, повишената надземна и подземна йонизираща радиация, излъчванията на подземните течащи води, електромагнитните вълни с различен диапазон и честота. Не са никак безобидни излъчванията на домашните електроуреди, на преносимите и клетъчни съобщителни средства, радиолокаторните станции, далекопроводите и др.
В 80 - 90 % от случаите хора, пребиваващи продължително време под въздействието на такива зони и лъчи развиват наследствено обусловени заболявания, които много трудно се лекуват, докато не бъде премахната причината за тяхното отключване. Навремето видният математик Лаплас изчислил каква е вероятността човек да попадне върху кръстовка или линия на геомагнитната мрежа на Хартман. Стойността е наистина обезпокояваща – 80 процента!!! Радиестезията днес разполага с достатъчно мощни защитни средства - катализатори, неутрализатори, пирамиди, медни обръчи и др., с помощта на които е в състояние да екранира и защити както отделни жилища, така и цели сгради от вредни излъчвания. Хиляди са патентите по света в областта на защитите от вредни вълни. Българският опит и принос в това отношение наистина е значителен.
Целта на настоящата книга е да ви запознае с някои от тънкостите в практическата работа с радиестезични инструменти. Тя ще ви даде отговор за характера на най-често срещаните вредни излъчвания, както и за начините да ги неутрализирате. Ще ви позволи да надникнете в дебрите на радиестезичната диагностика, в тайните на пирамидите и в деликатния свят на фините структури на сложната система Човек. Вярвам, че приложеното на практика знание е истинско, затова споделям с вас своя практически опит. Няма да ви занимавам с теоретични разработки, ще оставя тази материя за онези, които обичат повече да разсъждават за нещата, отколкото да действат. Ако вие се научите как да проверявате жилищата си за вредни излъчвания, как да пречиствате храните и лекарствата, които консумирате, това наистина ще е безценна помощ. Защото здравият човек хармонизира средата около себе си. А когато оздравее отделният човек, ще оздравее и обществото, това можете засега да приемете на вяра.
МАХАЛОТО - КАК ДА СЕ НАУЧИМ ДА РАБОТИМ С НЕГО
Махалото е може би най-старият радиестезичен инструмент. Движението му в ръката на човек, често е било забулвано от мистика. Магове, лечители, шамани и знахари са го използвали през всички времена и по всички кътчета на планетата, но за простолюдието то си оставало “магически инструмент”, загадъчен и неразбран. “Махалото ми каза”, “питах махалото”, “махалото ми посочи” и други подобни изрази са много показателни и до днес за нашето отношение към този странен предмет. Сякаш то е живо и може само по себе си да ни говори, да ни съветва, да ни насочва какво и как да правим. Ако надникнем обаче по-отблизо в неговия “магически свят”, ще видим, че там няма нищо мистично. Движението на махалото се подчинява на вселенските принципи, на физическите закони и на строго математически правила. Когато разберем това, ние ще можем с лекота да пристъпим към работа с него.
И така, с какво да започнем? Като начало трябва да се снабдим с махало. За предпочитане са махалата със сферична, конусовидна или куршумовидна форма, изработени от алуминий или месинг. Такива махала могат да се намерят сравнително лесно и не са никак скъпи. Разбира се, всяка тежест, окачена на конец, би могла да е превърне в махало. Най-елементарното махало, с което съм работил, беше парче от коркова тапа, през което промуших игла и в нея вдянах конец. Дори връзка ключове може да послужи за същата цел, но при едно условие - че човекът, който я държи, знае как да работи с махало.
Съществуват специализирани махала, различни по изработка и предназначение. В някои от тях се поставят свидетели на търсения предмет, други са снабдени с магнитни стрелки, трети имат вградени различни допълнителни елементи. Не бива още в началото да се насочваме към сложни по изпълнение и форма махала, защото те предполагат наличие на изработен вече рефлекс за работа. Понякога вместо да ви облекчи, такова махало може значително да ви обърка.
Всъщност изучаването на радиестезията е подобно на изучаването на един нов език за общуване с целия околен свят. Когато овладеем този език, за нас няма да е проблем да “разговаряме” с цветята и билките, с камъните и кристалите, с лекота ще можем да “надзърнем” в дълбините на земните недра, както и в дебрите на най-сложната от всички системи на Земята - Човека. Когато махалото ни “заговори”, това ще означава, че ние сме си научили добре урока и можем вече да чувстваме, да долавяме и да разбираме видимия и невидимия свят около нас.
Съществуват два важни вселенски закона, които предопределят принципите на работата в радиестезията. Първият от тях – законът за аналогиите, формулиран още от Трижди великият Хермес, гласи - “Това, което се намира долу, е аналогично на това, което е горе...” Което би трябвало да ни подскаже, че микрокосмосът, Човекът, живее в съответствие с макрокосмоса - Вселената. Оттук произтича и законът за подобието, според който и най-малката частица винаги носи пълна информация за цялото - подобните предмети, излъчват подобни вълни. Това означава, че всяко нещо в нашия свят оставя своя неизличима информационна следа, която много често именно с помощта на радиестезични инструменти може да бъде разчетена.
Често величаят Човека като Венец на Твореца, но рядко се замислят защо това е така. Какво ни прави различни от всичко и всички на тази Земя? Отговорът е прозаичен. В човешкото тяло се съдържат всички форми на материята – неживата и живата. Цялата Менделеева таблица във вид на микро- и макроелементи е в нас. Минерали, вода и кристали изтъкават клетките ни. Микрофлора и фауна ни помагат да преработим и разпределим хранителните вещества в нашия организъм. Биотокове и магнетизъм ни позволяват да управляваме сложната система Човек и ни свързват с енергиите и пулсациите на планетата и Вселената. Очевидно умението да ЧУВСТВАМЕ е заложено изначално от Твореца в нас. Нещо повече, той се е погрижил да разполагаме със СВИДЕТЕЛИ на всички форми на материята в нас самите. Тогава загадъчните умения на малцината посветени в материята на радиестезията стават напълно понятни и разбираеми.
Остава ни да се научим как да правим това правилно. Нека тогава преминем от теория към практика.
И така, въоръжили сте се с вашето първо махало. Обикновено то е окачено на някакъв по-здрав конец или струно, както можете да чуете от по-старите радиестезисти. За да се задвижи махалото във вашите ръце, ще трябва да го настроите, да го калибровате. Така ще намерите онази дължина на конеца, на която се намира вашата резонансна точка. Нека видим как можете да се справите с тази задача. Вземете две еднакви по стойност и емисия монети. Те са изработени от един и същ метал, по едно и също време, на еднаква матрица и в много голяма степен са подобни. Това означава, че едната монета може да се превърне в свидетел на другата.
Поставете едната от монетите на масата пред вас, а другата вземете в обърнатата нагоре длан на свободната си ръка. Завържете в горния край на конеца клуп и прокарайте в него средния, безименния и малкия пръст на работещата ви ръка. След това свийте тези пръсти и хванете с палец и показалец конеца максимално близо до махалото. Изнесете лакътя си встрани и отпуснете свободно китката пред вас на ниво по-ниско от лакътя. Така ще можете да движите ръката си свободно във всички посоки и няма да я напрягате прекалено. Приближете махалото на около 1 – 2 см над монетата на масата и леко го залюлейте напред-назад. Това движение се приема за неутрално. Отпускайте по малко от конеца като преплъзвате палеца и показалеца си така сякаш солите сол и поддържайте движението напред-назад. Мислено си задайте и въпроса – тази монета, която държа в ръката си, и монетата на масата еднакви ли са? В един определен момент махалото ще промени своето линейно движение и ще се завърти в кръг.
Повторете това упражнение няколко пъти. Когато установите на каква дължина от конеца махалото ви се завърта, вържете там малко възелче. То ще ви помага по-нататък автоматично да хващате махалото си на точната дължина. Възелчето обозначава вашата резонансна точка. Това е мястото, на което най-добре ще чувствате реакцията на своя инструмент.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница