Учебен план за специалност „системно програмиране културно-образователниДата02.02.2018
Размер318.09 Kb.
#53214
УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ”
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИОБЛАСТИ

К  Л А С О В Е

всичко
учебни
часове
ІХ-ХІІ клас

VІІІ

Вс.
учебни
часове
VІІІ клас


ІХ

Х

ХІ

ХІІ
УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

      БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ
18

18

 

18

18

18

18

18

18

18

13
  СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАПОДГОТОВКА (ЗП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Български език и литература

4

4

144

3

3

3

3

3

3

3

3

417
2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

І  чужд език

13

13

468

3

3

4

4

3

3

 

 

360
 

ІІ чужд език

 

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

144
3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Математика

3

3

108

2

2

2

2

2

2

2

2

278
 

Информатика

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

72
 

Информационни технологии

1

1

36

1

1

1

1

 

 

 

 

72
4.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

История и цивилизация

1

1

36

2

2

2

2

2

2

 

 

216
 

География и икономика

1

1

36

1

2

1

2

 

 

 

 

108
 

Психология и логика

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

54
 

Етика и право

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

54
 

Философия

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

36
 

Свят и личност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

62
5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Биология и здравно образование

2

2

72

2

2

1

1

 

 

 

 

108
 

Физика и астрономия

2

1

54

2

2

1

1

 

 

 

 

108
 

Химия и опазване на околната среда

1

2

54

2

2

1

1

 

 

 

 

108
6.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

2

2

2

2

2

2

2

2

278
 

ВСИЧКО А:

30

30

1080

26

26

22

22

13

13

9

9

2475
СПЕЦИАЛНОСТ  5230902  СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗПП)

 

Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

 

 

 

 

 

 
 

2

 

 

36

2.

Икономика

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

54

3.

Предприемачество

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

54

 

Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

1.

Чужд език по професията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

93

2.

Електротехника

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

54

3.

Градивни елементи

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

54

4.

Техническо чертане и документиране

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

36

5.

Аналогова схемотехника

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

36

6.

Цифрова схемотехника

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

36

 

Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

1.

Програмиране І

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

36

2.

Основи на компютърните системи

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

36

3.

Приложни програмни системи

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

72

4.

Програмиране ІІ

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

36

5.

Системи за управление на бази данни

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

72

6.

Обектно ориентирано програмиране

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

90

7.

Технология на програмирането

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

36

8.

Интернет програмиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

54

9.

Компютърна графика и дизайн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

36

10.

Микропроцесорни системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

26

11.

Компютърни мрежи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

26

12.

Програмиране на асемблерни езици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

36

13.

Вградени управляващи системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

36

14.

Учебна практика:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.

По схемотехника

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

54

14.2.

По програмиране ІІ

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

72

14.3.

По системи за управление на бази данни

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

36

14.4.

По обектно ориентирано програмиране

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

72

14.5.

По Web дизайн

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

36

14.6.

По технология на програмирането

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

54

14.7.

По софтуер и операционни системи

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

36

14.8.

По организация на компютъра

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

54

14.9.

По интернет програмиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

26

14.10.

По компютърна графика и дизайн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

39

14.11.

По периферни устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

36

14.12.

По микропроцесорни системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

26

14.13.

По компютърни мрежи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

26

14.14.

По програмиране на асемблерни езици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

36

14.15.

По вградени управляващи системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

36

14.16.

Комплексна практика по специалността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

26

15.

Производствена практика

 

 

 

 

 

 

 

60

62

122

 

ВСИЧКО  Б:

 

 

 

6

6

10

10

16

16

20

20

1832

В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)

 

 

 

 

 
 

3

3

3

3

201

 

ВСИЧКО  А + Б + В:

#

#

###

32

32

32

32

32

32

32

32

4508

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА    ПОДГОТОВКА (СИП)

4

4

144

4

4

4

4

4

4

4

4

556

 

ВСИЧКО  А + Б + В + Г:

#

#

34

36

36

36

36

36

36

36

36

5064ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


1.    Учебният план е разработен на основание на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма В – вариант В1, и Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията Програмист.

2.  Учебният план се прилага за ученици, приети след завършен VІІ клас.

3.  VІІІ клас е клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование и в него се изучава интензивно чужд език.

4.  Изучаваният първи чужд език продължава в ХІІ клас като чужд език по професията.

5.    Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятието), в която се провежда практическото обучение. 

6.    Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка, се разпределят в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от общообразователната и професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

7.    Учебните часове за свободноизбираема подготовка могат да се използват по желание на  учениците за изучаване на един или два учебни предмета.

8.    Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка и/или за свободноизбираема подготовка в ХІ и ХІІ клас, могат да се използват и за формиране на предприемаческа нагласа и предприемачески умения в учебно предприятие (учебно-тренировъчна фирма, учебна компания или други форми) по желание на учениците и съобразно възможностите на училището. Изборът е в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница