Учебна документация Филологически факултетДата06.05.2017
Размер70.32 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 27/9/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романски филологии

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Социология и науки за културата

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и италиански език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Странознание на Италия

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС «бакалавър»

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


1

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
3

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Гл. ас. д-р Наталия Христова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина


ще имат основни познания за географията, историята и културата на Италия, които са необходима база за изучаване на италиански език и литература.

ще могат ...


да работят с кратък публицистичен текст и аудио-визуален материал на италиански език като източник на информация.

Ще могат да разпознават Италия в географски, исторически, икономически и политически план, ще имат компетентност за значими места и личности от италианската история, култура и политика.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


няма

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


няма

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс «Странознание на Италия» обединява две основни линии. Първата акцентира върху историческото развитие на страната и има за цел да изгради рамката, в която се вписват полетата на италианския език, литература и култура. Втората представя културната, гео-политическата и икономическа значимост на Италия в Обединена Европа и модерния свят.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


 1. Бепе Севернини. В главата на италианците, Колибри, 2011.

 2. Джулиано Прокачи. История на италианците. ИК „Кама”, 2004.

 3. Димитър Попов. Древен Рим - история и култура. ЛИК, 2009.

 4. Изкуството на италианския Ренесанс. Колибри, 2006.

 5. Индро Монтанели. История на Рим. Кама, 2008.
  6. Кристофър Дъгън. Кратка история на Италия. Труд, 2010.

 1. Нели Стефанова. Политическата реторика на Италия от 90-те. Сиела, 2012.

 2. Нихело Немо. Легенди за Рим. Етюди от Италия. УИ "Св. Климент Охридски". 2008.
  9. Пиер Милза. История на Италия. От зараждането до наши дни. Рива, 2007.

 1. Статии: Галилео Галилей. Кръстоносните походи. Ренесансът. В:

Пътуване през световната история. Егмонт-България, 2010.

 1. Статии: Данте Алигиери. Галилео Галилей. В: 101 велики личности и как те промениха света. Джон Хъдсън Тайнър. Мембра, 2007.

 2. История Италии http://www.italyproject.ru/history.htm

 3. Rinascimento

 4. Risorgimento

 5. Storia d’Italia http://cronologia.leonardo.it/2001cron.htm

 6. Ripartire con cultura http://www.italica.rai.it/

 7. Monumenti storici di Roma


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции и семинари

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпит под фомата на тест

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>
Български, съчетан с илюстративен материал на италиански – текстове и презентации

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


няма

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас.дНаталия Христова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Възникване на Рим. Римската република. Колонизация на Средиземноморския басеин (III-II в. пр.н.е.). От република към империя.

2. Разцвет на империята (I-II в. н.е.). Християнството. Разпадане на Западна и Източна Римска империя. Лангобардско кралство. Управление на Карл Велики и Свещена Римска империя на Отон I.

3. Кръстоносните походи. Републиките Венеция и Генуа. Миланско херцогство (Висконти). Савойско херцогство.

4. Флорентинска република. Управление на Медичите. Ренесанс – представители.

5. Сардинско и Неаполитанско кралство. 18 век – Италия е разделена между Бурбони и Хабсбурги.

6. Наполеоновите войни (1801-1812). Ризорджименто. Национално-освободителни борби – „Карбонари” и движение „Млада Италия”. Революцията от 1848-1849.

7. Походът на Гарибалди и Кралство Италия. Ролята на граф Кавур. Обединение на Италия (1866-1870).

8. Колониална политика. Итало-турска война (1911-1912). Участие в Първата СВ.

9. Походът на „черните ризи” 1922 г. Установяване на фашистка диктатура. Бенито Мусолини. Участие във Втората СВ.

10. Провъзгласяване на Републиката (1946 г.). Италия през втората половина на XX век – икономически и политически облик.

11. Политически партии и движения след 1990 г. Втората република.

12. География на Италия. Административни райони.

13. Културно-исторически забележителности. Градове-музеи.

14. Ватиканът – наследник на Папската държава.

15. Бележити италиански учени и представители на литературата и изкуството от световна величина.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Архитектурните паметници в Рим.

2. Пътешествието на Марко Поло.

3. Великата четворка на Ренесанса – Ботичели, Да Винчи, Микеланджело, Рафаело.

4. Галео Галилей и ролята му за Просвещението.

5. Приносът на Енрико Ферми във физиката.

6. Италианските нобелисти.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


мултимедиен прожектор, портативен компютър, екран

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 05 май 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница