Училищна мрежа от виртуални класни стаи От днес мрежата „eTwinningДата25.11.2018
Размер94.5 Kb.
#105915Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 март 2013 г.Стартиране на „eTwinning Plus“ — училищна мрежа от виртуални класни стаи

От днес мрежата „eTwinning“ на Европейската комисия, чрез която 100 000 училища в 33 европейски държави са поощрявани да общуват помежду си онлайн, ще бъде разширена за училища в Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна. Стартирането на „eTwinning Plus“ ще позволи на тези държави да станат част от една голяма виртуална класна стая, в която ученици и учители могат да научат повече за своите партньори и да участват в интерактивни проекти, насочени например към изучаването на езици или на математика. Този проект представлява също така възможност за младите хора да опознаят различни култури и традиции, както и да открият какво е общото помежду им.

„eTwinning“ е прекрасен образователен проект с огромен потенциал за премахване на бариерите. Улеснените благодарение на проекта контакти между училищата са изключително полезни за всички участници. „eTwinning“ им дава свобода да разработват творчески и междукултурни образователни проекти, като същевременно насърчава децата да развиват своите умения в областта на ИКТ. Чрез „eTwinning Plus“ мрежата преминава на друго ниво“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта.

„eTwinning Plus“ е пилотен проект, подет като част от политиката за съседство на ЕС в рамките на платформата на източното съседство „Контакти между хората“, която има за цел да засили диалога с източните партньори на ЕС. Комисията планира постепенно включване в схемата на южните партньори, като се започне от Тунис. На първо време платформата „eTwinning Plus“ ще използва като основни езици английски и руски език, последвани на по-късен етап от френски и арабски. Освен че служи като контактна точка за учители и ученици за споделяне на идеи, тя ще позволи също така на училищата да намират партньори за осъществяване на съвместни проекти.

Комисарят по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство Щефан Фюле заяви: „Повишеният ангажимент на ЕС по отношение на образованието, висшето образование и професионалното обучение ще помогне на партньорските държави, и най-вече на младите поколения, да бъдат по-добре подготвени, за да посрещнат икономическите и социалните предизвикателства в съседните на нашите държави.“

С оглед да се подпомогне установяването на мрежата във всяка една от участващите съседни държави бе създадена партньорска агенция за подкрепа. Тези организации ще популяризират „eTwinning Plus“ на национално равнище, ще гарантират, че мрежата отговаря на нуждите на училищата и ще организират обучителни сесии за преподавателите. Те ще подбират участващите училища въз основа на компютърното оборудване, с което разполагат, и на езиковите им познания. Те ще гарантират участието на училища както от селата, така и от градовете, а също и на деца от различни социално-икономически прослойки.

Бюджетът за „eTwinning Plus“ е 834 000 евро: около половината от тази сума ще бъде инвестирана в разработването на нова онлайн платформа и за координационна работа, а останалата част ще бъде разпределена за съфинансиране на партньорските помощни агенции. Разпределението по държави е, както следва: Армения ― 64 000 евро, Азербайджан ― 80 000 евро, Грузия ― 64 000 евро, Молдова ― 80 000 евро и Украйна ― 96 000 евро.

Контекст

Създадената през 2005 г. мрежа „eTwinning“ представлява разрастваща се общност от училища в Европа. Почти 200 000 преподаватели и повече от 100 000 училища от 33 европейски държави (27-те държави — членки на ЕС, Исландия, Швейцария, Норвегия, Турция, Хърватия и бивша югославска република Македония) членуват вече в мрежата с цел да използват нейната свободна и безопасна онлайн среда за обучение на учители и за съвместни образователни проекти. Порталът „eTwinning“ е достъпен на 25 езика.

„еTwinning“ е част от програмата „Коменски“ на ЕС и всяка година получава финансиране в размер на около 10 милиона евро. Тя не финансира отделни проекти, а предоставя инструменти и помощ за учители и ученици, като например портала eTwinning и семинари за преподаватели.

Според неотдавнашно проучване „eTwinning“ е лесен и ефективен от гледна точка на разходите начин за училищата да развиват международно сътрудничество. В него се посочва също, че учителите, участващи в „eTwinning“, са повишили уменията си, подобрили са отношенията си с учениците и са разширили своите професионални мрежи. Учениците се чувстват по-мотивирани и са подобрили уменията си за работа в екип.

Като част от новата програмата „Еразмус за всички“, която ще започне през 2014 г., Комисията предложи разработването на „eTwinning“ като платформа за всички училища, които желаят да си сътрудничат отвъд границите с подкрепата на ЕС.

Схемата „eTwinning“ допринася за целите на ЕС за подобряване на уменията в областта на цифровите технологии и за обучение, почиващо на сътрудничеството между партньори. По-късно тази година Комисията ще публикува стратегия за отваряне на образованието с цел насърчаване на образованието и развитието на умения чрез нови технологии и отворени образователни ресурси.За повече информация

eTwinning Plus

Портал „eTwinning

Европейска комисия: Програма „Коменски“Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следете дейността на комисар Андрула Василиу в Туитър @VassiliouEU.Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)IP/13/183

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница