Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2008 г. Чудото исус рой Адамсстраница1/5
Дата22.10.2018
Размер0.79 Mb.
#92931
ТипУрок
  1   2   3   4   5
УЧИТЕЛСКИ УРОЦИ ЗА СЪБОТНОТО УЧИЛИЩЕ

април, май, юни 2008 г.

ЧУДОТО ИСУС


Рой Адамс

Уроците за възрастни са изготвени от Съботно-училищния отдел на Генералната конференция на Църквата на адвентистите от 7-я ден под общото ръководство на специален комитет за оценяване на ръкописите, чиито членове са консултант-редактори.

Съдържание
1. Кой беше Исус Христос

2. Тайната на Исусовата Божественост

3. Реалността на човешкото Му естество

4. Мъдростта на Исусовите поучения

5. Чудото в делата на Исус

6. Предизвикателството в изказванията Му

7. Загадъчното поведение на Исус

8. Динамиката в Неговото “ходене”

9. Нежността на Христовата любов

10. Значението на смъртта Му

11. Силата на възкресението на Христос

12. Резултатите от първосвещеническата Му служба

13. Завръщането Му като Цар и Приятел
УРОК 1 29 март – 4 април
Урокът накратко ...
КОЙ БЕШЕ ИСУС ?
Ключов текст : Матей 16:13-15

Учете групата да :

Знае : Да разбере, че животът и службата на Исус не бяха просто мит, но Той беше наистина Месия – Син на живия Бог.

Чувства : Да почувства нужда да бъде едно с Исус, Който е личен Спасител на всеки вярващ.

Върши : Да изповяда, че Исус дойде да спаси падналия свят от пагубните резултати на греха.
План :

1. Според хората, кой съм Аз ?

А. Въпросът за идентичността на Исус беше повтарян по време на цялата Му служба на земята.

Б. Учениците бяха много добре запознати с онова, което говореха хората, че е всъщност Исус.

В. Исус искаше учениците Му да са сигурни в онова, което беше Той, въпреки слуховете, които се носеха всред народа.


2. Спасител или знаменита историческа личност

А. През 17 и 18 векове новите научни критерии се прилагаха за изучаване на Библията.

В. Рационалната мисъл замени библейския възглед за едно божествено същество, което идва, за да избави човечеството от греха.

В. Исус беше вече представян не като Спасител, но като историческа фигура – един добър човек/учител, който е живял много отдавна.


3. Библейската вяра взема връх

А. Към 20 век научният възглед за това кой е Исус започва да се колебае.

Б. Днес християнският възглед взема надмощие сред мнозина, издигайки Исус като Спасител на грешния свят.

В. Нашата вяра почива върху новозаветните доклади на учениците, които бяха свидетели на много чудеса на Исус и свидетелстват, че Той беше Месия.

Г. Сам Исус претендираше, че е Божи Син.
Резюме : През вековете е имало много спорове за истинската идентичност на Исус. Обаче въпреки научното приложение на библейските учения, вярата в Исус като Спасител на света надделява.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Само за учители : През това тримесечие ние насочваме вниманието върху най-големия дар на небето за нас – Исус ! Нищо в историята не е така велико или значимо, както личността на Исус. Неговият живот и служба, Неговите учения и обещания, и Неговата смърт, възкресение и завръщане. Всеки урок през това тримесечие представя една възможност да мотивирате групата си да открие отново чудото, което представлява Исус. В края на всеки урок членовете на групата трябва да бъдат доведени да постигнат свежа и поддържаща живота опитност с Него.

Хиляди въпроси се изправят пред нас всеки ден, но никой не е толкова съдбоносен като този, който Исус зададе: “ Според както казват хората, кой е Човешкият Син ?” / Матей 16:13 /.Един верен отговор дава значение на нашия живот всред хаоса и определя съдбата ни за вечен живот и приятелство с Бога.

Разисквайте с групата два аспекта на този въпрос.

Първо, какво казват хората днес, че е Исус ? Имайте предвид атеисти, индуси, мюсюлмани, будисти, учени, философи и други. Какво казват те за Исус ? Второ, какво казвате вие, че е Исус ? Как вашият отговор влияе върху живота ви ?


СТЪПКА 2 – Изследвайте !
Само за учители : Кой беше Александър Велики ? Кой беше Ейбрахам Линкълн ? Кой беше Махатма Ганди ? Кой беше Мартин Лутър Кинг ? Кой беше Карл Макс ? Като знаем правилния отговор на тези въпроси, можем или не можем да направим каква да е промяна в начина си на живот ? Не стои така въпросът с това Кой беше Исус ?
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР

Матей 16:13-17 е основен за разбиране на Христос и Неговата мисия. Когато Исус зададе въпроса: “Според хората кой е Човешкия Син ?”, Той отправяше предизвикателство към всяко поколение и всяко човешко същество с нуждата да посрещне честно и прямо въпроса. Три основни вида са реакциите: безразличие, възхищение и приемане.


1.Безразличие

Назарет представя безразличие към Христос и отхвърлянето Му: “Не е ли Тоя син на дърводелеца ?” / Матей 13 :55 /. Да, Исус беше дърводелец, но беше повече от това. Именно това допълнително измерение на естеството на Христос – че Исус е Бог в плът – дразни мнозина. Назарет беше сляп и безразличен към Христос по същата причина, поради която днес мнозина са безразлични към Него. Христос се появява не като добър учител, един чудотворец, ненадминат, съвършен в мъдрост, но като един, който изисква да Го приемат напълно като Божи Син. Тази претенция е твърде горчива за приемане от онези, които са изпълнени с високо мнение за себе си. А азът е първото нещо, което Христос иска да Му предадем.

Назарет гледаше на Исус като на свой син, ограничен в едно географско и историческо място. А Той е Творецът на света и Господар на историята. И нещо повече, Той трябва винаги да бъде разбиран, приеман като Бог, разкриващ се на грешното човечество. Той е Емануил – Бог с нас. / Матей 1:23 /.
За разискване : Защо безразличието към Исус означава отричане или отхвърляне.
2. Възхищение

Възхищаването на Исус като на велик човек, като на извисяващ се авторитет, несравним учител, велик пророк е била обичайната преценка на историята. Самите ученици отговориха на въпроса на Исус като се позоваха на онова, което другите казваха за Него – че е Йоан Кръстител, Илия, Еремия или един от пророците / Матей 16:14 /. Всеки предлагаше признание за божественост и авторитет. Всеки беше символ на морален и духовен кураж срещу злото в неговото време. Христос е по-велик от тях. Кой някога е определил или живял моралните принципи, както направи Исус ? Кой някога е учил за величието на любовта, както Исус в притчата за добрия самарянин или за блудния син ? Кой в безкрайната драма на световната история е говорил и представил царството на благодатта ?

Да, Исус е една несравнима личност. Той е достоен за цялото ни възхищение. Но това не е отговорът, който Христос очаква. Той изисква един отговор: Той или е Бог или не е.
За разискване : Защо възхищението от Исус – като един добър човек, като забележителен учител или мъченик – не е приемлив отговор.
3. Приемане

Отговорите за това кой е Христос са различни. Обаче колкото и заслужаващи похвала може да бъдат такива отговори, Христос не се интересува от възхищение или ласкателство. Какво казват другите няма значение. Личното решение не трябва да бъде повлияно от психологията на тълпата или схващането на някой друг. Исус желае личен отговор: “Какво казваш ти като отделна личност ?” Този ясен въпрос получава спонтанния, сериозен отговор на Петър: “Ти си Христос, Син на живия Бог !” Изповедта на Петър недвусмислено приема, че Христос е Бог и че Той е Месия. Такава христологична изповед / Матей 16:16 / не може да дойде от човешко откровение, и Исус пръв посочи това : “Кръв и плът не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.” / Матей 16:17-18 /. За да познаем Христос, ние трябва да се обърнем към Божието откровение. Само онези, които приемат Неговото открито Слово и действието на Светия Дух, ще могат да кажат за Христос “Господ мой и Бог мой” / Йоан 20:8 / , или заедно с Павел “Да бъде благословен Бог вовеки”. Такава изповед е резултат не от познание за Христос, но от познаване на самия Христос – лично, във вярно приемане и вярно послушание.


За разискване : Защо службата на Христос често включваше лични ситуации / Матей 19:16-23; Лука 18:35-42; 19:1-10; Йоан 3:7; 1:43-49; 5:5-9 / ?

СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Въпроси за размисъл :

+ “Човечеството никога не може да достигне само по себе си познание за Божеството” – Елън Г. Уайт , Животът на Исус, стр. 412. Защо ?
+ Каква беше подбудата на Сатана при всяко едно от трите изкушения, които използва срещу Христос ? / Матей 4:1-11 / ? Защо беше необходимо Христос никога да не се усъмни в това, че е Божи Син ? Защо е необходимо за нас да Го приемем като Бог, открит пред нас ?
Въпроси за прилагане :

+ “И ще Го нарекат Емануил / което значи, Бог с нас /” / Матей 1:23 / Какво означава “Емануил” във вашия живот в различни аспекти – душевен, физически, социален, като колектив и духовен ?


+ Всяка религия има една основна вест, която се връща назад към една значима личност : юдаизмът към Моисей, ислямът към Мохамед, будизмът към Буда, индуизмът към Кришна. Но при християнството не просто вестта на Исус е важна, но самият Исус. Започнете с Него и след това изследвайте какво е казал и направил. Защо личността на Исус е толкова важна ?
СТЪПКА 4 – Приложете !
Само за учители : През тази седмица ние учихме, че Исус е повече от една велика личност, чудесен Учител и силен Пророк. Той е Божият Син. Насърчете групата да сподели какво биха могли да направят с тази велика истина.
Въпроси за размисъл:

+ Исус е Божи Син и често говореше за Бога като за Свой Баща. Исус ни учи също да се обръщаме към Бога като към наш Баща. Има ли разлика между Неговата претенция и нашата молитва ? Ако има такава, как тази разлика влияе върху отношението ни към Божеството ?


+ Като Син, Исус дойде да покаже Отец / Йоан 14:34 /, да Го прослави /ст. 14:13 /, и да върши Неговите дела / Йоан 4:34, 10:12 /. Как това че сме Божии деца влияе върху нашия живот като деца на Бога ?

УРОК 2 5 – 11 април

Урокът накратко ...

ТАЙНАТА НА ИСУСОВАТА БОЖЕСТВЕНОСТ
Ключов текст : Йоан 17:5

Учете групата да :

Знае : Да разбере, че Христос съществуваше /вечно / със Своя Отец преди да съществува земята.

Чувства : Да изпитва благодарност към Исус за Неговото общение с нас.

Върши : Да живее един живот, който прославя съществуващия от вечността Син на Бога.
План :

1. Съществуващият от вечността Христос

А. Пророк Исая говори за идващия Месия като за вечен Бог и Отец.

Б. Библейските писатели показват, че Исус е съществувал преди да се появи светът – преди Той да се роди като човек.

В. Исус знаеше за предварителното Си съществувание заедно с Отец преди да дойде на земята.2. Единството на Отец и Сина

А. Библията описва Исус като единствен Син / единороден/, Който дойде от Бог Отец

Б. Вечното приятелство и общение на Исус с Бог Отец продължи докато Той беше тук на земята.
3. Божествеността на Исус

А. Исус заяви: “Който е видял Мене, видял е Отца” /Йоан 14:9/, представяйки Себе Си за Бог.

Б. Новозаветните писатели доказват истината, че Исус е едно с Отец.

В. Исус, Който бе едновременно Бог и човек, предложи Себе Си да умре за греховете на света.


Резюме : Исус, Божият Син, съществуваше вечно заедно със Своя Отец, преди да се появи земята, и беше едновременно Бог и човек. Исус говореше за съществуванието Си с Отец преди да дойде, за да спаси човечеството и остана в постоянно общение с Бога, докато беше тук на земята.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Само за учители : “Божествеността на Христос,” казва Елън Г. Уайт, “е увереността на вярващия във вечния живот.” - Животът на Исус, стр. 530. Мотивирайте групата си да изучава как божествеността на Христос помага на всеки да живее един живот, който ще отразява Неговия характер и как всеки може да изповядва ежедневно както направи Тома : “Господ мой и Бог мой” / Йоан 20:28 /.
Разликата между Христос и всяка друга личност е, че Той е Бог. Той твърдеше, че е Бог и осъзнаваше мисията Си. Прочетете някои от Неговите претенции за божественост / Йоан 5:23; 10:30; 14:7,9; 17:5 / и разисквайте : Беше ли прав Исус да има такива претенции ? Исус беше или прав в твърденията Си за божественост или живееше в самоизмама. Но кой в историята може някога да изкаже мнение, че Исус е бил заблудена личност и е имал високомерни претенции ?

Исус твърдеше за Своята мисия: “Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.” / Йоан 10:10 /. Защо божествеността на Исус е една абсолютна истина, за да изпълни Той мисията Си ?


СТЪПКА 2 – Изследвайте !
Само за учители : Накарайте групата си да насочи вниманието си към божествеността на Христос. Всяка една от 66-те книги на Библията свидетелства за естеството и мисията на Христос. Старият Завет очакваше с нетърпение Неговото въплъщение, а Новият Завет гледаше назад към Неговия живот и служба – и двата свидетелстват за божествеността и човешкото естество на Христос. Йоан 3:16 е едно прекрасно резюме за естеството на Христос – Той е Син на Бога, съществуващ заедно с Него и равен на Него, изпратен да даде вечен живот на всеки, който вярва.

БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР

Нито човешката интелигентност, нито прозрение могат да достигнат до истината, че Христос е Бог, точно както разумът не може да докаже съществуванието на Бога. Това е една област, в която трябва да разчитаме чрез вяра Бог да се разкрие в Словото. / 1 Тимотей 3:16 / и именно вярата в онова, което Словото разкрива, ни дава разбиране на тайната, която е Исус. Следователно въпросът : Какво казва Библията за божествеността на Исус ? Отговорът може да бъде разгледан от две перспективи : от Негова и тази на другите.


1. Христос – Неговите твърдения

Знаеше ли Исус кой е Той ? Осъзнаваше ли Своята божественост ? Ако Той не осъзнаваше Своята уникалност, тогава ние нямаме правото да Го смятаме за “уникален”.


Исус претендираше за една специална връзка на равенство с Бог Отец. “Аз и Отец едно сме”, заяви Той / Йоан 14:10 /. “Аз съм в Отца и Отец е в Мене” / Йоан 14:10 /. Толкова близко беше Неговото положение при Бога, че Исус сравняваше отношението на някого към Него с онова към Бога. Така, да познаваме Исус означаваше да познаваме Бога / Йоан 12:44 /; да Го мразят, означаваше да мразят Бога / Йоан 15:23 /; да Го почитат, означаваше да почитат Бога / Йоан 5:23 /; да вярват в Него, означаваше да вярват в Бога / Йоан 12:44 / и да Го виждат, означаваше да виждат Бога / Йоан 12:45; 14:9 /. Да проповядват евангелието означаваше да проповядват в името на Отец, Сина и Светия Дух – и трите същества равни и вечни Личности на Божеството / Матей 28:19 /. По-нататък Исус твърдеше, че споделя славата на Отец от вечността / Йоан 17:5,24 /. Може ли един човек , колкото добър и велик да е, да има такива претенции ?
Исус не само наричаше Бога Свой Баща, но също твърдеше, че е съществувал от вечността с Него. “Преди да се е родил Авраам, Аз съм” , заяви Той в диалог с юдейските водители / Йоан 8:58 / . “Аз съм” е името, с което Йехова се откри на Моисей. / Изход 3:143 /. Исус приложи тази титла за Себе Си, претендирайки така за съвършеното Си равенство с Бога. А някои хора се разгневиха, защото разбраха твърдението Му и бяха готови да Го убият с камъни за богохулство. Би ли могъл Исус да извърши богохулство ? Когато Тома възкликна : “Господ мой и Бог мой !” / Йоан 20:28 /, Исус не отказа това обръщение. Той знаеше, че е Бог.
За разискване : Как осемте велики изявления “Аз съм” / Йоан 6:35; 8:12, 58; 10:7,9,11,14;11:25; 14:6; 15:1,5 / подкрепят божествеността и месианството на Исус ? Ако Христос не беше божествено същество, няма пълно откриване на Бога, нито спасение, нито вечен живот !
Исус извърши неща, които са прерогативи единствено на Бога. Той прощаваше грехове / Марко 2:5: Лука 7:48 /. Той претендираше, че е живота / Йоан 14:6; 11:25 / и че има правото да дарява живот / Йоан 5:21; 10:10 /. Той дойде, за да стане Спасителят на света / Марко 10:25/ и ще съди света в края на историята / Йоан 8:15-17 /. Никоя сътворена личност не може да има такива претенции.
2. Христос: Библейското свидетелство за Неговата божественост

Представени са четири специфични библейски свидетелства.


Йоан 1:1-3, 14. Текстът отбелязва четири точки. Словото / т.е. Исус, ст.14 / независимо и вечно съществуващо. Словото е отделно, но равно на Бог Отец. Словото беше в Бога и беше Бог. Словото е Създателят. Словото е Исус.
Матей 1:21-23. Явяването на Сина в историята във Витлеем Му дава две имена: Исус, което означава “Спасител”, показващо делото, което само Бог може да извърши; Емануил, означаващо “Бог с нас”, което посочва отъждествяването на Бога с човешките същества.
Галатяни 4:4. Ако Христос произхождаше само от Витлеем, Той би бил само един обикновен човек. Но Библията описва Неговото рождение като божествена намеса в историята – “Когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син” / Галатяни 4:4 / . Това означава, че Бог изпрати Сина от небесния трон, за да се роди като бебе на земята. Именно на това предварително състояние се позова Исус, когато се молеше: “Прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.” / Йоан 17:5 /. За Сина Бог казва : “Твоят престол, о Боже, е до вечни векове.” / Евреи 1:8 /. Бог Отец представя Сина като Бог при Неговото въплъщение
За разискване : Погледнете следните текстове и разисквайте как те свидетелстват за божествеността на Христос / Йоан 5:23; Деяния 7:59, 60; Ефени1:3,4; Филипяни 2:5, 6, 10, 11; Колосяни 1:15, 16 /
СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Само за учители : Разгледайте няколко важни принципа защо божествеността на Христос е от значение за вселената, както и за вас лично. Как божествеността на Христос влияе върху вашия живот ?
Въпроси за размисъл :

+ Исус знаеше дадената Му от Бога мисия на земята. “Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.” /Марко 10:45 /. Каква е вашата мисия и по какъв практичен начин можете да я изпълните ?


+ Елън Уайт сочи божествеността на Христос с тези силни думи : “Христос е животът, от вечността, не заимстван, не произлязъл от други.” – Животът на Исус, стр. 530. Направете списък какво означават тези три описания.
Въпроси за прилагане :

Едно сътворено същество не може да бъде Спасителят. Следователно беше необходимо Бог Син да дойде в този свят, за да стане наш Спасител. Какво говори това на онези от нас, които са натоварени да бъдат вестители на спасението.


СТЪПКА 4 – Приложете !
Само за учители : През тази седмица учихме, че Исус е Бог. Като последователи на Исус, какво може да направим с тази велика истина? Помолете членове на групата да споделят свои мисли, страхове и обещания.
Въпроси за размисъл:

+ “Аз и Отец едно сме”, каза Христос. Те двамата са едно по естество, по характер и по цели. Възможно ли е ние да кажем : “Христос обитава в нас” ? Ако това е възможно, как би трябвало това да се види в живота ни ?


+ Да приемем Христос като Бог означава да приемем всички други като братя и сестри без какви да е бариери и предубеждения. Как божествеността на Христос ни помага да оценим пълното единство всред вярващите християни ? / Ефесяни 2:13, 14 /.
УРОК 3 12 – 18 април

Урокът накратко ...

РЕАЛНОСТТА НА ЧОВЕШКОТО МУ ЕСТЕСТВО
Ключов текст : Евреи 4:15

Учете групата да :

Знае : Да приеме, че Исус беше едновременно Бог и човек.

Чувства : Да развие желанието да победи греха, както направи Исус.

Върши : Да живее живот, свободен от робството на греха чрез силата на Христос.
План :

1. Бог и човек

А. В Новия Завет Исус е представен едновременно като човек и Бог.

Б. Макар че беше човек, Исус живя един безгрешен живот.

В. Човекът Исус – бидейки също и Бог – заслужава нашето поклонение.


2. Противоположни възгледи за естеството на Христос

А. Учениците свидетелстваха убедително за тайната на богочовешкото естество на Исус, въпреки каква да е съпротива, която би се появила.

Б. В началото на първия век започнаха да се появяват противопоставящи се възгледи за естеството на Христос: Някои подкрепяха Неговото божествено естество, други – човешкото Му естество.

В. Библията разкрива характерните качества на естеството на Христос, които доказват човешкото Му естество, като жажда, умора и сълзи.


3. Изкушаван като нас

А. Исус доброволно се отказа от божествената Си сила докато беше тук на земята.

Б. Исус дойде на земята в плът, беше изкушаван /както ние сме изкушавани/, беше послушен и накрая понесе смъртта на грешник, и всичко това заради падналите човешки същества.

В. Като наш първосвещеник, Исус разбира човешките ни слабости. Понеже сам живя и страда в плът, Той знае какво означава да бъдеш изкушаван в тази плът.


Резюме : Макар че Исус беше Бог, Той страдаше в плът и изпита нашите слабости. Той не използва Своята божественост, за да победи греха и изкушението, но живя един безгрешен живот.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Само за учители : Използвайки Йоан 1:14, накарайте групата да разисква върху въпроса: Защо човешкото естество на Христос е важно за разбирането на личността и мисията Му ?
Йоан 1:1-3, 14 е основен текст за разбиране естеството на Христос и значението на мисията Му. Този пасаж ни учи на три велики истини. Първо, Йоан, любимият ученик на Исус, ни представя Христос като Словото. Това Слово е съществувало отначало, заедно с Бога, равен и вечен като Него. Второ, бидейки Бог, Словото взе върху Себе Си “плът” – т.е. човешко естество – и живя като човек на земята. Трето, причината за това въплъщение е човешката раса да види Неговата слава, да може да познае Отца и пълнотата на Неговата благодат и истина. Именно чрез тази благодат ние биваме спасени / Йоан 3:16; Ефесяни 2:5-8/.
За разискване : Защо беше необходимо Христос да стане човек, за да бъде наш Спасител ? Можеше ли Христос да стане наш Спасител без божественото Си или човешко естество ? Обяснете.
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
Само за учители : “Човешкото естество на Божия Син е всичко за нас. То е златната верига, която свързва нашите души с Христос, и чрез Христос с Бога ... Христос беше реален човек ... Но Той беше Бог в плът.” – Елън Г. Уайт, Избрани вести, том 1, стр. 244. Когато изучавате човешкото естество на Христос, разисквайте върху неговата тайна, реалност и значение.
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР


  1. Човешкото естество на Христос : Неговата тайна

Бог въплътен. Думата въплъщение не се намира в Писанието, но учението, че Бог в Христос прие човешко естество, преминава през целия Нов Завет. Христос нарича Себе Си “Човешки Син” повече от 70 пъти. Той е “вторият човек ... от небето” в противоположност на Адам “първият човек ... от земята” / 1 Коринтяни 15:47 /.
Защо е нужно въплъщение ? И други религии учат за въплъщение, но ключовата разлика между тях и онова на Библията е двойна. Първо, библейският разказ за въплъщението има за крайна цел изкупление от грях /Марко 40:25/; като взе човешко естество, “Бог в Христа примиряваше света със Себе Си” / 2 Коринтяни 5:19/. Приемането на човешко естество е Божието върховно откровение на Неговата любов към една грешна човешка раса / Йоан 3:16/. Христос пое върху Себе Си човешко естество, за да понесе “нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата” / 1 Петрово 2:24/. Второ, Библията никога не представя въплъщението като мит или магия, които някакво божествено същество играе в драмата на човешките битки. По-точно Библията разкрива въплъщението като реално влизане на Бога в пространството и времето, чрез което Божият Син приема реално тяло и реално човешко естество, чрез което Той слага началото и изпълнява спасителния план. / Битие 3:15; Ефесяни 1:7,8/.
Каталог: MEDIA%20SET -> A.%20MINISTRY,%20EDUCATION
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> За Windows има само един вид архив формат
MEDIA%20SET -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
MEDIA%20SET -> Жак Секвейра вечното евангелие изкупителната Божия любов
MEDIA%20SET -> Фактите около възкресението
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Юли, август, септември 2007 г. За добро или за зло: поуки от старозаветни съпружески двойки гордън кристо и розенита кристо
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2008 г. Ученичеството от
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище октомври, ноември, декември 2007 г. Пречистващият огън на страданието
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2009 г. Ходене по пътя: християнският живот
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2009 г
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище юли, август, септември 2008 г. Служители на надеждата


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница