Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2009 г. Ходене по пътя: християнският живот



страница2/6
Дата11.01.2018
Размер0.83 Mb.
#43313
ТипУрок
1   2   3   4   5   6

Разисквайте с групата : Няма спор, всеки, който се събужда всеки ден има надежда за нещо, независимо дали осъзнава това или не. Кои са някои от нещата, в които хората влагат тяхната надежда, нещо друго освен Бога. Защо тези заместители са незадоволителни ?
За разискване : Твърде често ние откриваме, че се обръщаме към Бога като към последно средство, когато всичко друго пропадне. Как трябва да постъпим, за да направим Бога наша надежда във всички неща, вместо да се обръщаме към Него като към последна възможност ?
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
Само за учители : Ние може да възприемем едно от двете възможни поведения по отношение на бъдещето: надежда или страх. Подчертайте, че като християни, ние имаме основание за надежда в един свят, където страхът често изглежда да е доминиращо – и с основание – поведение.
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
Надеждата е определящата характеристика на един народ на вярата. Ние имаме надежда, защото нашата вяра ни уведомява, че въпреки всички изгледи за противното, един безкрайно добър и мощен Бог контролира всички обстоятелства в нашия живот.
1. Надежда и страх

/Прочетете с групата си Лука 21:25,26,28/


Според Лука 21:26 преобладаващата реакция на хората, живеещи на планетата Земя в края на времето не ще бъде надежда, но страх. Като се има предвид списъка от природни бедствия и странни събития, представени в по-горните стихове, не може да се каже, че тази реакция е неоснователна. Ако някой не знае, че такива неща са знаци за нещо по-добро в бъдещето, знаменията изглеждат да сочат, че вместо това ще дойдат много по-лоши неща. Само заради надеждата – вдъхновяваща вярата, ние може да поддържаме възможността да устояваме и да вдигнем глави, защото изкуплението ни наближава / ст. 28/.

Отново скептиците на този свят залагат на разбирането, че няма щастлив завършек, че при дългото бягане ние всички ще стигнем мъртви. Но като християни, ние знаем, че имаме едно по-добро предложение за бъдещето.


За разискване : Въз основа на горните стихове, защо краят на времето е причина за надежда, а не за страх ?
2. Вяра без надежда

/Прочетете с групата си Ефесяни 2:12,13/


Павел се обръща към своите читатели като към такива „без надежда”, преди да дойдат при Христос. Нямаше никаква стойност това, че тези хора не бяха атеисти в истинския смисъл на думата. Повечето хора в древния свят вярваха в някой бог или богове. Те имаха религия. Но тя беше една религия, при която надеждата за бъдещето, или дори за по-добро настояще, не съществуваше. Тяхната вяра беше буквално вяра без надежда.

Традиционният гръцки възглед бил, че сенките или духовете на мъртвите обитават в Хадес - не точно ад, но едно тъмно, мрачно и неприятно място – докато те накрая изчезнат. Философи и други са отхвърляли това вярване или са измисляли други възможности. Платон и Питагор, например, са вярвали в безсмъртието на душата. Те загатвали за въплъщение или оцеляване в друга област, макар че никой не можел да бъде сигурен в нейното съществувание.

Само юдеите и последователите на Зороастър / мъдреците от Изток в Матей 2 глава вероятно са били такива/ предвиждаха по-добър бъдещ свят. И само християните можеха да посочат конкретни доказателства за такъв свят в бъдещето в образа на Христос и Неговото възкресение. – Вижте Библия на тълкувателя, 1 том, 652,653 стр.
За разискване : Какво може да направите, за да достигнете хора, които са номинално „религиозни”, но са без надежда, която ни дава Христос ?
3. Вечността

/Прочетете с вашата група 1 Коринтяни 15:42,43,52; Откровение 21 глава/.

Доколкото знаем, човекът е единственото живо същество, което съзнава неизбежната си смърт и на никой не му харесва това. Ние желаем вечност, дори ако не сме твърде сигурни какво представлява тя.

Но ако ние наистина мислехме за вечно съществувание, малцина от нас биха искали да живеят безкрайно дълго с нашите настоящи несъвършени и стареещи тела, неприятните природни закони на гравитация и термодинамика, скучните и отблъскващи мисли за милениум, които изпълват нашите объркани мозъци.

За щастие, Бог ни е обещал един живот, не само вечен, но също качествено различен от този, който имаме понастоящем. В 1 Коринтяни 15:4 Павел противопоставя нашето сегашно физическо тяло на славното духовно тяло, което Бог е замислил за нас. Какво е то ? Ние не знаем. Но каквото и да е, ние може да бъдем сигурни, че си заслужава да се надяваме за него и да го очакваме.


За разискване : Каквито и физически и душевни предизвикателства и трудности да имате, Бог ви предлага ново, чисто начало и обещание за по-добър живот с Него, сега и в бъдеще. Как ви кара да се чувствате това обещание ?


СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Само за учители : Накарайте вашата група да използват следните въпроси, за да помислят за християнската надежда, както я виждат в своя собствен живот и в света изобщо.
Въпрос за размисъл :

Голяма част от надеждата, която имаме в Христос, е знанието за вечния триумф над нашия неприятел – смъртта. Какво бихме казали на онези, които настояват, че смъртта е неизбежна част от живота и природата /еволюционистите, например/ или, че смъртта не е реална и че никой наистина не умира /както поддържат много други спиритически и религиозни вярвания/ ?


Въпроси за прилагане :

Каква е нашата роля в това да направим нашия свят по-добър, като имаме предвид, че нашата надежда е в следващия ? Как би трябвало да полагаме усилия за мир, за чиста среда и т.н. ? Или, дали такива опити показват липса на вяра ? Обяснете защо отговаряте по този начин и разисквайте в групата си върху вашите различия.


СТЪПКА 4 – Приложете !
Само за учители : Тази седмица ние учихме, че Бог ни дарява с чувство на надежда, която ни прави способни да устояваме във всекидневните борби, както във всичко, което бъдещето може да ни поднесе. Следващото занимание има за цел да накара членовете на групата да представят тази надежда със собствени думи и да я влагат ежедневно в мислите си.
- Макар че нашият свят в много отношения е трагично и изродено място, Бог ни е оставил много примери за Своето любящо присъствие. Накарайте членовете на групата да изброят нещата в техния живот или в света изобщо, които ги убеждават, че Бог още контролира всичко и че още се опитва да предаде надежда на тези, които я търсят.

- Има най-малко два начина, по които може да направите горното упражнение: /1/ нека всеки член изброи примерите в свой индивидуален лист или /2/ да направи това мислено и да го представи на глас, а водещият да го запише на черна дъска или нещо подобно.


За разискване: Какво ви казват вашите отговори за значението на надеждата ? Как вашите примери ви помагат да подновите надеждата и доверието си в Христос ? Как може да споделите тази надежда с други хора, които ще срещнете през следващата седмица ?


УРОК 4 18 март – 24 април

Урокът накратко ...

ЖИВОТЪТ
Ключов текст : Йоан 10:10

Учете групата да :

Знае : Че животът идва от Бога и само от Бога.

Чувства : Преобразяването, което настъпва, когато Христос влезе в живота ви.

Върши : Позволете на присъствието Му във вас да определя ежедневните ви избори.
План :

1. Дарът на живота /Йоан 1:1-3/

А. Бог е източникът на живота за всичко на земята. Задължава ли ни този удивителен дар да откликнем по някакъв специален начин ? Защо ?

Б. Бог ни е дал много ръководни правила, за да се грижим за нашите тела: препоръки за диета, както и по-обширни наставления за нашия стил на живот. Какво ни казват тези ръководни линии за цената, която Бог определя за човешкия живот ?
2. Един изобилен живот /2 Коринтяни 5:17/

А. Точно както в началото Бог ни даде живот, така се раждаме за нова живот в Христос. Какво се е променило във вашия живот като резултат от връзката ви с Исус ? Обяснете.

Б.В стиха за запаметяване за тази седмица, Исус казва, че е дошъл, за да имаме по-изобилен живот. Как е направил Той живота ви по-изобилен ?
3. Един нов живот в Христос /2 Петрово 3:18/

С Христос в нас ние може да живеем един живот, който има цел и значение. Второ Петрово ни увещава да растем в благодат и познание на Исус. По какви конкретни начини може да се стремите да правите това всеки ден ?


Резюме : Исус каза на Никодим, че той трябва да се роди отново /Йоан 3:1-21/. Може ли да започнете всеки ден да се раждате отново в Христос ?
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Ключова концепция за духовно израстване: Бог ни дава не само живот, но и начин на живот. Той ни е създал и изкупил. В такъв случай нашият живот не е наша собственост. Ние сме отговорни пред Бога за начина, по който използваме живота, който Той ни е подарил.
Само за учители : В урока за тази седмица ние разискваме и изследваме значението на самия живот като дар от Бога.
Древният въпрос Какво е значението на живота ? е разпалвал безкрайни спорове и догадки от началото на времето. Някои учени казват, че отговорът е оцеляване на видовете. Атеистът Ричард Докинс, който пише Егоистичният ген /1976 г./, казва, че животът е начин, който гените избират, за да се повторят. Други отговори за значението на живота се нареждат от възвишеното до абсурдното: просвещение, индивидуален успех, власт, удоволствие и дори номер 42 /както хумористично предлага Дъглас Адам/. А други умове задават въпроса, дали концепцията за „значението на живота” сам по себе си има значение...

Когато задаваме въпроса как е дошъл в съществувание животът, идеите са склонни да бъдат по-ясни и по-отчетливи, но все още са взаимно противоречиви и често пъти изпълнени с празноти. Еволюционистите казват, че еволюцията е неоспорима като гравитацията, но критиците на еволюцията се съмняват в нея. Други теоретици заявяват, че животът се е зародил отвън, но те не обясняват откъде идва той. Защитниците на разумния замисъл казват, че трябва да е имало един разумен Дизайнер, но в настоящия „климат” /най-малко в Америка/ техните „законодатели” няма да ги оставят да кажат кой е Той.

Като християни, ние се обръщаме към Библията, където намираме ясни, последователни отговори на тези въпроси. Бог ни е създал да Го обичаме и да Му служим, и да бъдем обичани от Него и да ни служи. Ние нямаме отговор на всички тайни на живота, но Неговата любов към нас е едно много добро начало.
Разисквайте с групата: Библията казва, че Христос е Алфа и Омега – началото и свършекът – на живота и времето /Откровение 1:11/. Какво означава тази вяра в личния ни живот и за самия живот ?
За разискване : Как показвате, че фокусът на вашия живот е да обичате Бога и да Му служите ?
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
Само за учители : Следващият пасаж показва факта, че Бог е загрижен и се намесва във всички аспекти на нашия живот, и че ние, в замяна на това, би трябвало никога да не забравяме за Неговото присъствие във всичко, което правим.
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
Библията гледа на Божията творческа мощ като на нещо очевидно. Божието величие и доброта се доказват чрез нещата, които Той е направил и начина, по който ги е направил. Доказателството включва и нашите собствени тела. Като такова, нашето собствено съществувание би трябвало – съветва Библията – да служи, за да ни напомня за Бога, за Неговата любов към нас и плановете Му за нашата съдба.
1. Изобилен живот

/Прочетете с групата си Йоан 10:10/


Чудили ли сте се някога защо Бог създаде първо светлината, преди да създаде източника на светлината ? Слънцето не се показа до четвъртия ден на Творческата седмица, приблизително сто часа след като светлината светеше без него. Може би Бог искаше да ни напомни, че преди да е имало нещо друго, Той – „Светлината на света” – беше вече там. Неговата сила, любов, доброта и пълнотата на живота са оригинални /не произхождащи от друго/; всичко произтича от Него и от самото Му естество като Бог.

Бог ни е дал пълнотата на Своя живот чрез Сина Си. Когато Исус казва, че е дошъл, за да имат живот, и „да го имат изобилно” /Йоан 10:10/, Той казва това не просто за физическия живот в различните му аспекти, но също за духовния и вечния живот. Евангелието на Йоан твърде ясно казва от началото, че Христос е извор на този живот /Йоан 1:3,4/. Йоан продължава, че този живот е „светлината на всички хора” / ст. 4, нов превод /. Тук апостолът уеднаквява живота със светлината, Божието първо творение, внушавайки така, че животът притежава качествата на светилната. Дори сега ние я използваме, за да символизираме мъдростта и разбирането, откровението и вдъхновението.


За разискване : Как ви се е открил Господ на светлината в събитията и в течение на вашия живот ?
2. Сложно записан в дълбините на земята

/Прочетете с вашата група Псалм 139:13,14/.


Според Библия на тълкувателя, някои учени предполагат, че Псалм 139:15 е „разсъждение върху идеята, че човешкият зародиш е бил създаден някъде от Бога, преди да се зароди в утробата”. Лесно е да се увлечем по такива празни спекулации и да пропуснем по-дълбоката цел на Псалма: да служи като свидетелство за Божието всезнание. Бог ни познава и има планове за нас, дори преди физическите елементи на нашето същество да са се съединили в една уникална комбинация, която прави от нас това, което сме.

Ние може също да помислим, че в Божието съзнание, усещането Му за нас е поетично приемане на факта, че нашето „физическо” и „духовно” са преплетени. По този начин, ние не сме духове, които слизат от някоя мистериозна област и се настаняват във физически тела. Нашите физически тела сме ние и трябва да ги уважаваме като Божи дом.


За разискване : Понеже Бог ни е създал с физически тела, какво би трябвало да е нашето отношение към телата ни и как трябва да проявяваме това поведение във всичко, което правим ?
3. Животът е с хората

/Прегледайте с вашата група Филипяни 2:1-5/
Хармонията и редът, които още може да се видят в живота, съществуванието и природния свят, сочат на Бога като на техен Автор. По същия начин тялото на вярващите, известно като църквата – Божието ново творение – също би трябвало да показва хармонията, която Бог възнамеряваше да види сред съществата, които създаде. Как ние самите разкриваме тази хармония ? Отговорът е прост. Оставете настрана егоистичните стремежи и себе възвишаването, за които светът казва, че са необходими за оцеляването ни. Обичайте другите повече от себе си и се стремете да ги радвате с доброто, което проявявате към тях. Подражавайте на безкористния живот на Христос.
За разискване : Църквите в много отношения приличат на семейства, в които членовете може да имат малко общи неща с другите членове. Избройте начини, по които може да намалим напрежението, което неизбежно се появява. Как може да допринесем за хармонични отношения помежду си ?
СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Само за учители : Накарайте членовете на групата да използват следните въпроси, за да помислят за Бога в Христос като Източник на живот, и за живота като нещо, което насочва вниманието ни към Бога.
Въпроси за размисъл :

- Повечето хора имат най-малко пасивна вяра в съществуванието на един Бог Създател. Защо е важно да вярват в библейския доклад вместо, да кажем, теологичния еволюционизъм ?
- Много или повечето от чудесата на Исус са свързани с лечения, което сочи, че Той и слушателите Му виждаха в изцеляването свещен акт. Какво ни внушава тази идея за значението на нашето физическо благосъстояние за Бога ?
Въпроси за прилагане :

Като адвентисти от 7-я ден, ние знаем, че Бог желае да бъдем здрави. Изпълненият с жизненост живот е един аспект на изобилния живот, който Той предлага. За съжаление, здравната вест често пъти е възприемана като сурови правила от ограничения, или още по-лошо, като оправдание за онези, които я следват, да считат себе си стоящи по-горе от онези, които не правят това. Как може да представим здравната вест по такъв начин, за да могат хората да разберат, че Бог я е предвидил заради нашето щастие и благосъстояние ?


СТЪПКА 4 – Приложете !
Само за учители : Тази седмица ние учихме, че Бог ни дава не само живот, но и начин /път/ на живот. Използвайте следното занимание, за да насърчите членовете на групата да изследват и открият какво означава за тях този начин на живот.
- Псалм 139:13,14 заявява, че ние сме „страшно и чудно направени”. И това е вярно; фактически всеки от нашите органи е едно чудо на дизайн и техника. Изследвайте един от тези органи или системи с групата си. Окото е един популярен пример.
- Една от целите на нашия живот е да бъдем благословение в живота на другите, по специално в нашата общност. Познавате ли някого във вашата църква или вашата общност, който има трудности в извършване на основни функции в своя живот ? Какви са по-точно нуждите на тази личност и как може да й помогнете ? Пример: Извършване на някаква работа в дома или на двора на възрастен или болен човек; приготвяне на пакети с храна, за да се дадат на бездомни. За какви други примери може да помислите ? Организирайте време, за да помогнете на тези личности като група.

УРОК 5 25 април – 1 май

Урокът накратко ...

ОТКРОВЕНИЕТО
Ключов текст : Евреи 1:1,2

Учете групата да :

Знае : Че Бог говори на всички, които желаят да Го слушат.

Чувства : Многото начини, по които Бог общува с нас.

Върши : Да станем възприемчиви за гласа на Духа, като прекарваме качествено време с Бога.
План :

1. Бог говори /1 Царе 3:1-10/

Този текст е само един пример на Божието желание да ни говори директно. В този случай Бог извиква на четири пъти Самуил, преди той да отговори. Какво говори това за Божието желание да общува с нас ?


2. Човекът слуша /Евреи 1:1-3/

А. Бог ни говори по различни начини. Ние може да видим славата Му чрез природата, знанието Му в пророчеството, любовта Му чрез Исус. Как говори Бог лично на вас ?

Б. Често се гледа на Библията като на Божие писмо до нас. Как може да направим Писанието приложимо в този модерен свят ?
3. Бог и човекът общуват /Йоан 5:36-40/

А. Исус казва, че единственият път до Отец е сам Той /Матей 11:27/. Няма значение как изучавате Словото или разбирате пророчеството, без Исус не можете да познаете Бога, Отец. Как може да използвате времето си през тази седмица, за да общувате с Бога ?

Б. По какви начини можете да чувате Божието ръководство и да сте по-възприемчиви за онова, което Той има да ви каже ?
Резюме : Бог ни обича толкова много, че иска да има сърдечен диалог с нас. Той ни говори по много начини, най-мощният от които е Исус.
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Ключова концепция за духовно израстване : Бог разкрива Себе Си и Своя план за нас чрез много източници, включително природата, съвестта, Своите пророци, Библията и, най-много от всичко, чрез Исус.
Твърде лошата репутация на захарта е достатъчна да остави неприятен вкус в устата на някой, който е поел голяма сладка хапка. Не може да се отрече, че когато захарта се намира естествено в храната, като например медът и папаята, разбира се тя е полезна. Но не е тайна, че твърде много захар може да има вреден ефект върху организма.

Обаче, колкото малко или много да я използваме, ние всички обичаме захарта, и просто не може да се отрече, тя прави известни храни да имат по-добър вкус. Ние знаем, че захар има в бонбони и сладкиши, но знаете ли, че тя може да бъде също една „скрита” съставка в супи, сосове, в кетчуп и дори в някои ястия ? Когато захарта е включена в храни, в които вие може да не очаквате да я отриете, сладостта на захарта често се маскира с по-малко „захарни” имена, като лактоза, малтодекстрин, фруктоза от зърнени храни,, сорбатол и ксилитол.

Както захарта, и познанието за Бога и Неговата воля също може да се постигне чрез изобилни източници. Бог ни се разкрива чрез природата, нашата съвест, пророците Си, Библията и във висша степен чрез Исус Христос. Човек трябва да се възползва от тези източници, за да „вкуси и види, че Господ е благ” , както казва псалмистът /Псалм 34:8/. Разликата обаче е, че даването на жадуващата душа познание за Бога – различно от захарта – всъщност е добро за нас.
За разискване : Когато искате нещо сладко, за какво обикновено мечтаете ? Манго ? Пай с кокосови орехи ? Баклава ? Шоколадов сладолед с череши ? Според вкуса си, всички мечтаят за нещо различно. И може да открием, че по-често отколкото смеем да признаем, желаем шоколад, вместо една ябълка. Но нашето желание за сладка храна всъщност може да има нещо полезно да ни научи за нашите копнежи за духовните неща. Често ние може да попълним този „глад за Бога” или жажда за духовни неща с друг вид стимули, които хранят или удовлетворяват нашата душа. Как може различните начини, по които Бог ни се открива, да ни предложат истинската храна и поддръжка, от които се нуждае най-много душата ?
СТЪПКА 2 – Изследвайте !
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
1. Да видиш, значи да вярваш

/Прочетете с групата си Псалм 19:1-4 и Римляни 1:18-20/


За разискване : Как се разкрива Бог в природата ?
„Невидимите неща в Бога могат ясно да се възприемат от ума с помощта на сътворените дела в природата. Макар и поразени от греха, създадените неща свидетелстват, че Един с безкрайна мощ е създал тази земя. Навсякъде около нас ние виждаме изобилни доказателства за Неговата доброта и любов. Така е възможно дори за езичниците да познаят и приемат силата на Твореца.” – АБК , т. 6, стр. 478.
2. Вяра в думите на Бога

/Прочетете с групата си Евреи 1:1-3 и 2 Петрово1:19-21/
За разискване : Какво дава автентичност на думите на пророците ? Защо знаем, че може да се доверим на библейските пророци ?
Ние може да се доверим на библейските пророци, защото „истинското пророчество е откровение от Бога ... Той решава какво ще бъде открито и какво ще остане запечатано. Ако Светият Дух не внуши на ума, човек е неспособен да пророкува – да говори от Бога – независимо колко горещо желае да прави това.” – АБК, т. 7, 602 стр.
За разискване : Каква е ролята на Светия Дух в откровението и вдъхновяването ?
3. В плът

/Прочетете с групата си Евреи 1:3 и Йоан 14:8,9/
Срещали ли сте някога дете, което изглежда, говори и постъпва точно като своя родител. Става дума и за пораснали синове и дъщери. Вие може дори да имате чувството, че сте в присъствието на самата личност, на която детето прилича, въпреки че не е така.

Исус приличаше на Своя Отец по характер, дори повече отколкото един земен родител и дете биха могли да си приличат. Той и Отец бяха едно. Присъствието на Исус тук на земята беше най-пълното откровение на Бога, което някога беше дадено на човечеството. „Христос беше точен образ на личността на Своя Баща.” – Елън Г. Уайт, Поглед нагоре, 148 стр. Освен това Христос дойде на света, за да открие характера на Своя Отец и да изкупи падналата раса ... Той разкри в Своите думи, характер, сила и величие естеството и качествата на Бога.” – Елън Г. Уайт, За да Го позная, 38 стр.


СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Въпроси за размисъл :

- Кой е най-добрият начин да опознаете някого или някой да ви опознае ? Направете списък. Как могат тези начини да се сравнят с онези, които сам Бог ни разкрива ? Какво може да научим от тях за това как опознаваме Исус ?
- Римляни 1:18-20 ни казва, че „невидимите неща” на вечната сила на Бога и Божеството са разкрити толкова ясно чрез природата, че непознаването Му или отказът да Го познават е „без извинение”. Много силни думи ! Проверете ги ! Какъв специфичен пример или примери може да намерите в природата, които разкриват Божията „вечна сила” или илюстрират концепцията за „Божеството” ? Обяснете отговора си.
Каталог: MEDIA%20SET -> A.%20MINISTRY,%20EDUCATION
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> За Windows има само един вид архив формат
MEDIA%20SET -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
MEDIA%20SET -> Жак Секвейра вечното евангелие изкупителната Божия любов
MEDIA%20SET -> Фактите около възкресението
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Юли, август, септември 2007 г. За добро или за зло: поуки от старозаветни съпружески двойки гордън кристо и розенита кристо
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2008 г. Ученичеството от
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище октомври, ноември, декември 2007 г. Пречистващият огън на страданието
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2009 г
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище юли, август, септември 2008 г. Служители на надеждата
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2008 г. Чудото исус рой Адамс


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница