Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2009 г. Ходене по пътя: християнският животстраница6/6
Дата11.01.2018
Размер0.83 Mb.
#43313
ТипУрок
1   2   3   4   5   6

2. Нуждата от мисиониране /Йоан 3:16/

А. Макар че Адвентната църква е много известна по света, наложително е Исус да стане известен на всички в нашите собствени страни. По какъв начин понякога допускаме нашата ревност да занесе евангелието до края на земята, а пропускаме да свидетелстваме в нашите собствени страни ?

Б. Какво може да направим, за да променим този начин на мислене ?
3. Вашата роля в мисионирането /1 Коринтяни 12:28/

Тенденцията през последните години е да се прави опис на духовните дарби в една църковно семейство и да се използват тези дарби по специален начин, за да се осъществи мисонска стратегия. Исус правеше същото, като възлагаше на учениците Си задачи, които да развият техните способности и да подпомагат евангелската работа. Открийте специфични начини, по които може да използвате дарбите, които имате, за да подпомогнете мисионирането във вашата църква.


Резюме : Наша отговорност е да участваме в евангелската заръка. Приемете това предизвикателство !
СТЪПКИ НА ИЗУЧАВАНЕ
СТЪПКА 1 – Мотивирайте се !
Ключова концепция за духовно израстване: Бог е призовал Своя народ да приеме благата вест на спасението и да я сподели с другите.
Животът се нуждае да има цел, за да чувства, че наистина е достоен да се живее. Никой не иска епитафията му върху надгробния му камък да гласи просто: „Използвал е кислород, заемал е място”. Колкото по-дълго време живеем, толкова повече чувстваме нуждата да живеем един живот, който да ни превишава, да стои над нас. Може би Хорас Ман / Horace Mann, 1796-1859/, блестящият политик и забележителен възпитател, е схванал този копнеж, когато е казал: „Срамувай се да умреш, преди си спечелил някоя победа за човечеството !”

Човешките същества бяха създадени с копнеж за една мисия, по-велика от тях самите, едно призвание, което помага смазаните хора да преминат този живот чрез благата вест на спасението и да им даде надежда за бъдещето. В изпълнението на тази мисия ние намираме дълбок вътрешен мир с Бога и с нас самите.


СТЪПКА 2 – Изследвайте !
БИБЛЕЙСКИ КОМЕНТАР
1. Хората ще се изгубят, ако ...

/Прегледайте с групата Йоан 14:6; Деяния 4:12; 1Йоан 5:11,12/
Библията установява /посочва/ един ясен, недвусмислен път към спасението: „Никой не дохожда при Отца”, но само чрез Христос /Йоан 14:6; спасението се намира в „никое друго име” /Деяния 4:12/; и ние може да знаем дали имаме вечен живот, защото той е в Неговия Син” и „който има Сина, има живот” /1 Йоан 5:11,12/.

Забележете в 1 Йоан 5:11,12, че Бог не иска да заслужим вечния живот. Той го е дал на всички, които са се доверили на Исус като техен личен Спасител. Бог има един Път към вечния живот и Той не само ни го е дал, Той се е погрижил за средствата да отидем там. Следователно, изборът да приемем Исус като Спасител и Господ е най-важното решение, което може да направим в живота си.


За разискване : Други религии също претендират, че са избраният път до Бога. Как ще защитите вашата вяра като единствен истински път към спасението ?
2. Великата поръчка

/Матей 28:19,20; Марко 16:15,16; Лука 24:46,47; Йоан 20:21; Деяния 1:8 /.
Пасажите за „Великото поръчение” в четирите евангелия и в книгата Деяния ни представят картината на един Бог, Който, като командващ генерал, подготвя Своите войски за битка. В Матей 28:18-20 Исус подарява сила на учениците /ст. 20/; Исус им дава правото да използват силата Му по ясно определен начин /ст. 19,20/; Исус обещава да подкрепи учениците Си във време на нужда /ст.19/; Исус ги подготвя преди да ги изпрати /ст. 20/. С главен командващ като Исус, как е възможно да се провалим ?
За разискване : Ако Исус може да направи всички тези неща вместо нас и без нас, защо се безпокои да включва и нас ? Каква е нашата роля в Неговото велико дело ?
3. Една свидетелстваща църква

/Прегледайте с групата Откровение 14:6-12/
Трите ангелски вести в Откровение 14:6-12 са от най-обещаващите послания, които някога Бог е дал на човешката раса. Понякога ние жертваме изпълнения с надежда аспект на Божиите вести, в желанието си да споделим тези на настоящите истини.

Елън Г. Уайт отбелязва: „Времето на унищожаващите Божии съдби е време на милост за онези, които не са имали възможността да научат какво е истина. Бог ще погледне милостиво на тях ... Мнозина ще бъдат приети, такива, които през тези последни дни ще чуят истината за пръв път.” – Елън Г. Уайт, Адвентист ривю енд сабат хералд, 5 юли 1906, стр. 9.


За разискване : Прочетете Матей 5 глава. Защо Исус беше толкова успешен при споделянето на настоящата истина с изгубените в Негово време ?
4. Лично свидетелство

/Прегледайте 1 Петрово 3:16, 1 Коринтяни 12:11-28; Матей 10 глава./


В Своя чудесен план за разпространение на евангелието Бог е изработил стратегия, която е и обща и индивидуална /1 Коринтяни 12:11-28/. Има едно тяло. Но тялото е съставено от много членове, които работят хармонично, за да достигнат завършека на разпространението на благата вест за спасението на един умиращ свят.

Когато тялото работи за спасението на другите, нещо чудно се случва с отделните му части. Тогава няма да бъдем „вече деца, блъскани и завличани от всякакъв вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.” /Ефесяни 4:14-16/.


За разискване : Прочетете Матей 10 глава и избройте три специфични наставления, които Исус даде, за да утеши Своите ученици и да ги подготви за тяхната мисия.
5. Споделяне за Христос

/Матей 16:18; 15:9; 1 Тимотей 1:9,10/
Апостол Павел обясни на младия Тимотей, че Божият закон е адресиран към онези, които имат поведение противно на „здравото учение”/1 Тимотей 1:10/. Гръцката дума за здрав, така както е използвана от Павел, означава „да бъде здрав”. Това е дума, от която произлиза терминът хигиена. – АБК, том 1, стр.269.

При проповядване на евангелието, много измамливо привлекателни вярвания биват приемани от хора добронамерени и не толкова добронамерени. Именно тези нечисти, измислени от хората учения изобличаваше Исус, като „човешки закони” /Матей 15:9.


За разискване: Павел реши да „закотви” своето проповядване в Исус /1 Коринтяни 2:2/. Как вестта на Павел към Коринтската църква е подобна и все пак различна от вестта му към езическите мислители в Атина /Деяния 17:16-21/ ?
СТЪПКА 3 – Практикувайте !
Въпроси за размисъл :

Петър ни увещава да бъдем винаги готови да представим пред всеки човек основанието за надеждата, която имаме /1 Петрово 3:15/. По кои два различни начина може да споделим надеждата, която Христос ни е дал, с наши колеги.


Въпроси за прилагане :

Призивът да бъдем свидетели първо там, където сега живеем, е отправен в Деяния 1:8. Но интернет и други електронни медии стопиха разстоянията в света, така да се каже, позволявайки на една единствена личност да свидетелства в глобални мащаби. По какви начини може да използваме технологията, за да споделим за Исус ?


СТЪПКА 4 – Приложете !
Предложете на групата си да прочете 25 глава от Животът на Исус, „Призивът край езерото”. Помолете Бога за силата на Светия Дух, да приемете отново поръчението на Исус за ученичество и служба.

Превод от английски: Елизабет Григорова
Каталог: MEDIA%20SET -> A.%20MINISTRY,%20EDUCATION
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> За Windows има само един вид архив формат
MEDIA%20SET -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
MEDIA%20SET -> Жак Секвейра вечното евангелие изкупителната Божия любов
MEDIA%20SET -> Фактите около възкресението
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Юли, август, септември 2007 г. За добро или за зло: поуки от старозаветни съпружески двойки гордън кристо и розенита кристо
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2008 г. Ученичеството от
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище октомври, ноември, декември 2007 г. Пречистващият огън на страданието
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище януари, февруари, март 2009 г
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище юли, август, септември 2008 г. Служители на надеждата
A.%20MINISTRY,%20EDUCATION -> Учителски уроци за съботното училище април, май, юни 2008 г. Чудото исус рой Адамс


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница