Учителят петър дънов и защо джиду кришнамурти не стана гуруДата14.05.2017
Размер63.7 Kb.
УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ И ЗАЩО ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ НЕ СТАНА ГУРУ.
В брой 36 на списание “УСУРИ” година V, от януари 2007 год., прочетох статията за Кришнамурти под заглавие:”Учител на Душата” и като подзаглавие:”Джиду Кришнамурти, който не искаше да бъде гуру.” С автор Ф.Филипов. В статията се изтъкват несъмнените достойнства на този човек, мислител, мъдрец. С всичко това не мога да не се съглася.Има обаче един пасаж в статията, който ще цитирам, за да го припомня на читателите и след това ще коментирам. Там се казва:”Роден е в 1895 год. в Южна Индия, в браминско семейство. В детството си е открит от водачите на теософското общество, които го обявават за бъдещия световен учител, очакван да помогне на страдащото човечество. Получава образуванието си в Англия. Като младеж преминава през редица мистични преживявания, които довеждат до дълбока промяна в него и му дават нова представа за живота. Впоследствие той отхвърля ролята си на световен водач, разпуска теософското общество, връща всички имоти на дарителите, разграничава се от всички съществуващи религии и започва самотната си мисия на срещи, беседи и разговори с хора по целия свят, но не като гуру, а като приятел.” [Защо “гуру”, приятелю? В Индия е така, но виж българската дума “учител” колко е красива!]

От един такъв човек, не може да се очакват необмислени постъпки, нали така, следователно, неговото поведение е дълбоко осмислено и логично. Тогава следва въпроса – Какви са мотивите му? Е, на този въпрос авторът не отговаря. Важна е рекламата – вижте какви са нашите учители. Истината обаче, която авторът скрива, е известна още през 1932 год.даже преди той, Кришнамурти да предприеме горе изложените си действия. Ето какво разказва съвременник на тези събития, ученик на Учителя П.Дънов от школата Му, в книгата “Изгревът на Бялото Братство” том 1.

“ В началото на века Ани Безант намира едно индуско момче с име Кришнамурти и през 1910 год. издава една негова малка книжка: “При нозете на Учителя.” Теософите смятат, че това момче подготвя тялото си, когато дойде време и навърши годините, Мировият Учител или Христос да влезе в него и той да бъде вторият Месия на човечеството. Започва една кампания по целия свят, а тези книжки ги преведоха и в България и теософите обявиха, че това е вече Мировия Учител. Започнаха редовни събори на теософите в Холандия. Създадоха си общество, наречено “Ордена на Звездата на Изтока” и се събираха в гр.Омен – Холандия. През 1932 год. в Омен се състоя един от най-големите конгреси на теософите в целия свят- над 3000 делегати. Тук Кришнамурти трябваше да бъде обявен за Миров Учиел и за новия Христос. Тогава е бил на 37 год.”

На този конгрес Учителят П.Дънов, изпраща свой представител. Това е Магдалена Попова, която носи писмо до Кришнамурти. Преди нея заминава и Атанас Димитров, който е теософ. По-нататък Мария Тодорова продължава: “Тези делегати не са обикновени граждани, а представители на аристокрацията от цяла Европа и цвета на интелегенцията, защото това бяха членове на теософската ложа, събрали се да провъзгласят Кришнамурти за новия Христос…На третия ден от конгреса Кришнамурти държи една реч. Думите, които той изрича са следните: “Вие очаквате Мировия Учител и искате да вярвате, че този Миров Учител съм аз. Но това не е истина. Аз съм човек като вас. Имам недостатъци и работя над себе си да се освободя от тях. Истина е, че времето за идването на Миров Учител е вече дошло. И той е вече във физическо тяло на земята, но не е тук между нас. Мировият Учител е в България и неговото име е Петър Дънов.” Това го слушат всички и остават крайно разочаровани, изненадани, огорчени от неговото изказване. Като вижда това Кришнамурти добавя: “Аз ще продължа да работя за Божието Дело, обаче наравно с вас и като равен с вас”

Трябва да се отдаде заслужена почит на Кришнамурти, че той единствен от всички теософи, разбра : Кой е Всемировия Учител и че той (Кришнамурти) наистина се намира при нозете на Всемировия Учител – така както бе озаглавена неговата първа книжка. На третия ден конгресът се разпуска…

Обаче там Атанас Димитров се влюбва в една теософка на име Хилда, оженват се и след това пристигат в България. Те имаха дете, на което сам Кришнамурти бе кръстник.Когато Атанас и Хилда дойдоха в България заедно с дъщеря си, те често ни идваха на гости в малкия ни дом.По този начин Хилда се сближи с нас и Атанас разказваше с големи подробности всички събития от този конгрес на теософите (той е сред организаторите на конгреса*), а Хилда разказваше допълнителни подробности…”

“Минаха много години, продължава разказа си Мария Тодорова, Софрони Ников, който бе председател на теософското общество в България и който бе присъствувал на този конгрес през 1932 год., при едно свое посещение в Айтос, бе споделил онова изказване, което цитирах, с брат Георги Куртев, а брт Куртев го разказваше на всички останали, но Софрони Ников не се поучи от доблестта на Кришнамурти. След като дойде в България, трябваше да го отпечата в многобройните си издания, за да каже истината. Значи Кришнамурти се определи за истината и призна, че Всемировият Учител е в България, но забележете,че нито един теософ в Европа и в България, начело с Софрони Ников, не призна това и не го обяви, като изключим изказването на Софрони Ников, тайно на ухо, на брат Георги Куртев, но истина така не се казва, за истината човек се бори и когато се добере до нея, той живее за нея…”

За да се изясни какво всъщност е теософското движение нека видим, какво е мнението по този въпрос и на Рене Генон. Кой е Рене Генон? – В едно писмо на френския астролог Арманд Барбо до ученика от школата на Учителя Методи Константинов (том 4 на “Изгревът на Бялото Братство” ) четем: Това е един от най-големите мистици на нашата съвременност (на миналия век*). Той е един от големите познавачи на Ориента. Познава философията на Индия, знае санскритски, вахтански езици и се цени като един голям авторитет на запад…” Междувпрочем, за Учителя Петър Дънов, този същият Рене Генон казва: “Учителят Дънов, това е истинският Пратеник на Небето на земята. Този небесен пратеник не е дошъл на земята да създаде една нова религия, защото тук има достотъчно религии. Той не е дошъл тук да създаде една нова наука, нито да тури началото на едно социално движение, защото тук има много науки, много социални движения, Напротив, Той е най-големият духовен магнит, който е слизал от Небето на земята. Той е дошъл да намагнетизира своите ученици и българите с любовен магнетизъм – Любовта, а те от своя страна, този любовен магнетизъм ще го разнесат и предадат по цялата земя.” [Може ли по-ясно да се каже от един чужденец за мисията на българския народ?]

А своето мнение за теософското движение, Рене Генон изразява в книгата си “Историята на една лъжлива религия – теософията”. Който иска може да я вземе от университетската библиотека (книгата е на френски). Ето какво разказва още Методи Константинов за тази книга: “Дадох книгата да я чете Боян Боев ( също ученик от школата на Учителя). И той денонощно я е чел. След няколко дни отивам и ми казва: “Методи, прочетох я и косите на главата ми настръхнаха” А Боян Боев е без коса, с голо теме.”Този Рене Генон ме пор забележете,че нито един теософ в Европа и в България, начело с Софрони Ников, не призна това и не го обяви, като изключим изказването на Софрони Ников, тайно на ухо, на брат Георги Куртев, но истина така не се казва, за истината човек се бори и когато се добере до нея, той живее за нея…”

За да се изясни какво всъщност е теософското движение нека видим, какво е мнението по този въпрос и на Рене Генон. Кой е Рене Генон? – В едно писмо на френския астролог Арманд Барбо до ученика от школата на Учителя Методи Константинов (том 4 на “Изгревът на Бялото Братство” ) четем: Това е един от най-големите мистици на нашата съвременност (на миналия век*). Той е един от големите познавачи на Ориента. Познава философията на Индия, знае санскритски, вахтански езици и се цени като един голям авторитет на запад…” Междувпрочем, за Учителя Петър Дънов, този същият Рене Генон казва: “Учителят Дънов, това е истинският Пратеник на Небето на земята. Този небесен пратеник не е дошъл на земята да създаде една нова религия, защото тук има достотъчно религии. Той не е дошъл тук да създаде една нова наука, нито да тури началото на едно социално движение, защото тук има много науки, много социални движения, Напротив, Той е най-големият духовен магнит, който е слизал от Небето на земята. лтисти, след Рудолф Щайнер успя да съзре и да види Учителя. Затова неговото мнение за теософите може да се приеме за вярно, че теософията е рожба на английското разузнаване.”

Какво пише в писмото на Учителя, днес изглежда никой не знае. Нека обаче припомним, че Индия се освободи благодарение на борбата водена от Махатма Ганди, за когото Учителят казва, че заема едно от първите места на велик посветен, който живя, работи, писа и остави свещен спомен за любовта между хората и любовта между народите. И още, че ако Той, Учителят, има поне още един такъв ученик, като Ганди ще преобърне света. От където следва, че Всемирното Велико Бяло Братство, което се ръководи от Учителя, по духовен път освобождава Индия, то освобождава и България по същият духовен път, то решава изхода на Втората Световна война (за която Учителят казва, че е окултна война), по същият този духовен път. Окултна е причината за падането на България под турско робство, окултна е причината и за нейното освобождение. И ако разгледаме нещата на физическо ниво и отчетем факта, че Учителят в своето физическо тяло е българска проекция, то следва, че сме “квит” с една велика сила, но за това друг път. Горното, междувпрочем, е подчертавано в не една беседа и разговори на Учителя.

Е, за да се приеме горното сериозно е необходимо човек да има отворено съзнание и да е проумял, че освен физически свят има и Духовен свят, който управлява физическия свят точно както ума управлява тялото.

А сега подсещаш ли се, читателю, защо Англия ненавижда Учителя, а има поне още една причина, която на мен ми е известна, която още повече засилва тези им чувства и те направиха опит да го ликвидират от физическия свят по време на бомбандировките над София.А от горното не следва ли, че и други “велики” сили са заинтересувани да се мълчи в България за Учителя? Но, едно по едно. Всичко по реда си. Дошло е време българинът да разбере Кой всъщност е Учителя и какво Той е направил за България и българите.

Таню Р. Делчев


* - уточнението е мое.
Адсес за контакти:

1220 София

ж.к. “Надежда” бл.137,вх.А,

сл.тел.8714409GSM: 0888970833


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница