Учредяване на интернет-кафестраница1/4
Дата10.04.2018
Размер0.61 Mb.
ТипБизнес-план
  1   2   3   4
Бизнес план

на тема учредяване на интернет-кафе

“STARS”

Изработили:СЪДЪРЖАНИЕ
І. Резюме.

ІІ. Мисия и цели на фирмата.

ІII. Маркетингов анализ.


 1. Анализ на пазара.

 2. Анализ на конкуренцията.

IV. Маркетингов план.

1. Производствен процес и производствен план

2. Реклама

V. Организация и управление.

1.Организационна структура

2.Персонал

VІ. SWOT анализ

VІІ. Финансов план. 1. Прогнозен счетоводен баланс

 2. План на бюджета на паричния поток.

 3. Критерии – показатели за оценка на бизнеса

 4. Фирмени разходи за период от един месец.

VIII. Заключение

Резюме
Успехът на всяка организация зависи в изключителна степен от адекватното разработване и осъществяване на маркетингова стратегия. Това важи с особена сила за сферата на малките и средни предприятия, където повече от който и да е друг сектор на икономиката, е необходимо да се осъществява маркетинг в дългосрочен план. Защото само изпреварващото опознаване на потребностите и намирането на начини за тяхното задоволяване може да направи предприятието преуспяващо и конкурентноспособно.
Целта на този проект е основаване и развитие на дейността на интернет-кафе “STARS” в центъра на град Варна. Изборът на този тип заведение е продиктуван от липсата на голяма конкуренция, все по-голямата популярност на интернет-кафенета и възможността за бърза възвръщаемост на вложените средства и бърза печалба.
Финансовият план ще бъде представен за първите три години от създаването на фирмата. Ще бъде описана организационната структура на фирмата и възможният риск при инвестиране.
Бизнес плана представя подробен анализ на конкурентите и клиентите. Чрез маркетинговият микс /и всички негови елементи/ фирмата ще се опита да се наложи на пазара в град Варна.
В заключение може да се каже, че фирмата има потенциал за реализиране на своята основна цел и с помощта на посочените мерки, би следвало тя да бъде постигната.
Визия и мисия на фирмата
Нашата визия за бъдещето е да бъдем заведение за развлечение от нов тип, в което качеството на работа, експедитивността, добрата организация, вниманието и уважението към гостите са основни принципи. Заедно с моите съдружници ................ и ...... решихме да основем свой собствен бизнес, който да бъде насочен към задоволяване на потребностите на младото поколение. Тримата сме завършили „Варненски икономически университет” със специалност „мениджмънт и маркетинг”.
“STARS" е най-доброто място за свободното ви време, комбиниращо интригуваща атмосфера подбрана музика и свеж интериор. Нашата мисия е задоволим най-изтънчения вкус чрез достигане пределното ниво на качествено обслужване на достъпни цени. Ние вярваме в максимата, че за да успееш в голямата конкуренция трябва да предлагаш по-ефикасно, по-бързо и по-евтино. Създаваме честна печалба за собствениците и мотивиращо работно място за персонала. Фирмата ще бъде с форма на управление ООД, като и тримата съдружници ще участват с равен капитал от по 100 000 лв.
Идеята ни е, че интернет навлиза все повече в нашето ежедневие и лесният достъп до него, който ще осигурим на нашите клиенти е една от основните силни страни, на която ще разчитаме. И все пак нашето кафене няма да има нищо общо с неуютните, често задимени от цигари компютърни зали, а по скоро ще съчетава визията и комфорта на модерното кафене с удобството на лесен достъп до интернет. Затова сме предвидили и две зали, помещения пригодени за пушачи и непушачи отделно.

Цели пред фирмата


Глобална цел
Трайна и постоянна реализация, формиране на аудитория от постоянни клиенти и поддържане на честна и етична конкуренция.
Краткосрочни цели на фирмата


 • Официално откриване на интернет-кафе „STARS” през 2012 година и широко популяризиране в медиите.

 • Оцеляване на фирмата

 • Максимално оползотворяване на възможностите, които дава отличното местоположение и бързо преориентиране към развиващия се градски площад.

 • Привличане на клиенти

 • Задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите.

 • Поддържане на контрол на разходите, операциите и паричния поток чрез адекватен и автоматизиран мениджмънт.


Дългосрочни цели на фирмата


 • Налагане на пазара в град Варна

 • Поддържане на добър имидж и стандарти за работа

 • Пълна реализация на маркетинговата стратегия

 • Увеличаване на продажбите и пазарния дял

 • Достигане на висока ефективност

 • Пълна възвръщаемост на инвестициите

 • Подобряване качеството на продукта на фирмата

 • Разширяване на бизнеса – откриване на нови заведения

 • Осъществяване на благотворителна дейност


Ключовите фактори за успех са


 • Да предлагаме изключително обслужване, което да впечатлява.

 • Постоянна атмосфера за забавление и качествен продукт.

 • Управление на финансите и паричния поток за увеличаване на капитала.

 • Постоянен стриктен контрол на всички разходи без изключение.

Описание на бизнеса
Фирма “STARS” ще основана през 2012 година като ООД в град Варна с решение на Варненсни окръжен съд. Офиса на фирмата ще се намира в Бизнес парка. Фирмата представлява дружество с ограничена отговорност, собственост на своите учредители – .....................................

. Дружеството е регистрирано с основен капитал от 300 000 / триста хиляди / лева, внесен изцяло от съдружниците на равни вноски от по 100 000 / сто хиляди / лева.


Интернет-кафе „STARS” ще се намира на улица „27 юли”. Входът на „STARS” е на ценнтралната улица. Има и друг - служебен вход на задната страна на сградата, който се ползва само от персонала и при зареждане. Изборът на това място е продиктуван най-вече от доброто разположение в централната градска част. В близост се намират сградите на Община Варна и ВТГ „Г. С. Раковски” както и хотел „Черно море” и „Фестивален комплекс” Варна. Улицата е централна и от тук ежедневно минават много хора.
Мястото напълно отговаря на нашите изисквания. В цялото помещение има две търговски зали, една закрита тераса, кухня, два склада и две тоалетни. Всички помещения отговарят на санитарните и хигиенни изисквания на ХЕИ „ВАРНА”. На гърба на сградата има безплатен паркинг, който ще може да се ползва за зареждане и от нашите гости.
Двете търговски зали са с обща вместимост около 120 места, 70 на първия етаж и 50 на втория. През летния сезон капацитетът на заведението може да се увеличи с още около 80 места разположени на двете тераси.
„STARS” ще е заведение от напълно нов тип съчетаващо в себе си кафене и интернет-клуб с атрактивно външно и вътрешно оформление. Кафенето ще се отличава от всички други заведения в града с комплексния характер на предлаганите услуги. Както всяко кафене, ще се предлагат основните видове алкохолни и безалкохолни, топли и студени видове напитки, но ние ще заложим и на изключително богата гама от коктейли. Освен това в „STARS” ще се предлагат сладоледови изделия, десерти, ядки, чипс, плодове и др. Всички цени ще бъдат съобразени с възможностите на нашите гости и ще бъдат достъпни за всеки. Менюто ще се променя поне веднъж годишно като всички продукти предлагани в него ще бъдат съобразени с желанието на нашите клиенти и с възможностите им.
Кафенето ще се отличава с уютна атмосфера в модерна, лъскава визия. Двата салона ще са обзаведени с различни по форма и големина сепарета и комфортни мебели. Цветовата гама на цялото помещение ще е съчетание на три основни нюанса: студено, неутрално сиво, агресивно червено и мека, пастелна охра. Ще има много растителност в заведението, което придава чувството за свежест. Салона на втория етаж ще бъде разделен на две помещения. В едното ще са разположени сепарета, а в другото игрални съоръжения – билярд, дартс, джага,.
Приятният интериор и леката музика ще позволяват релакс и спокойна обстановка за среща с приятели и делови разговори на нашите гости. Всеки ден ще бъде подбирана разнообразна музика, която да удовлетвори вкусовете на всички. За целта ще бъде закупена висококачествена техника, която да осигури възможно най-добро качество на звука.
Фирмата има сключен предварителен договор за наем на помещението в размер на 3000 лв. месечно. Заведението ще работи целогодишно с удължено работно време от 08:00 до 24:00 часа.
Анализ на макросредата
Икономически фактори
През 2010 година българската икономика засили своя растеж. Стопанската конюнктура се подобри и към края на 2010 година се установи на нива над средните за 2008 и 2009 година.
Растежът на производството се увеличи, налице е подем в износа, а вносът намаля. Подобряване на динамиката се наблюдава в индустрията, услугите и аграрния сектор, като растежът на индустрията изпреварва. този на услугите, докато аграрният сектор е в лек застой.
Производителността на труда, измерена като добавена стойност на един зает, ипреварва растежа на заетостта, което означава което означава връщане към благоприятната тенденция от 2008 година след прекъсването й през първото полугодие на 2009 година.
Заедно с това значително нарастват инвестициите в икономиката като резултат от кредитната експанзия, на изискванията за покриване на стандарти от фирмите и във връзка с възстановяване на щетите от наводненията.
В България има над 300 хил. действащи малки и средни предприятия (МСП), представляващи 98.1% от всички фирми. Преобладаваща част от тях са микрофирми, осигуряващи заетост на по-малко от 15 човека.
Участието на малките и средни предприятия в процеса на развитие на частния сектор и икономическото преструктуриране постоянно нараства. МСП осигуряват над 55% от заетостта в предприятията.
В регионален аспект МСП се развиват по цялата територия на страната. Структурните проблеми в сектора на МСП, които пречат на фирмите да се разрастват и да повишават своята конкурентноспособност са следните:

- ниска производителност на МСП

- малък дял на МСП в производствената сфера

- специализиране на преобладаващата част от МСП в обслужване на много малки сегменти от пазара.


Един от основните проблеми за МСП е трудният достъп до външно финансиране, особено в началната фаза, което ограничава избора на поле на дейност и технология, както и възможностите за разрастване на МСП.
Основният макроикономически проблем – дефицитът на текущата сметка, се задълбочава и поражда опасения за финансовата стабилност. Във вноса рязко нараства делът на енергоносителите и се увеличава делът на инвестиционните стоки, което значи, че търговският дефицит е резултат не само на скок в потреблението, но и на увеличена инвестиционна активност и поради това не трябва да се оценява само негативно.

Проблемите са в квалификацията на работната сила и възможността й да произвежда добавена стойност. Липсва мотивация и принуда за постоянно допълнително обучение на работната сила, което води до изоставане в производителността на труда.


В отраслов план туризмът и далекосъобщенията се развиват най-динамично. Транспортът и селското стопанство, особено след загубите от наводненията, изостават.
Корупцията в страната по ниските етажи на властта е висока, тя възпрепятства развитието на малкия и среден бизнес както и стартирането на някои големи инвестиционни проекта за страната, така се забавя икономическия растеж и развитието на финансовите пазари.
От изключителна важност за икономиката в страната е и присъединяването на България към ЕС, което стана факт в началото на 2007. За целта се отпускат помощи от предприсъединителните европейски фондове, които ще нараснат. Държавата за съжаление не оползотворява напълно отпуснатите й средства, в резултат на което страната ни забавя конвергенцията си към западноевропейските държави. Членството ни в НАТО увеличават сигурността на чуждестранните инвеститори в икономическата стабилност. От друга страна налице са отрицателните ефекти след влизането ни в ЕС, на банковия пазар навлизат и западноевропейски банки с голям опит и сериозни финансови възможности, които още повече увеличават конкуренцията между кредитните институции.
Безработица
През цялата 2010 година продължи намаляването на броя на безработните, като изменението е сходно както по данни на наблюдението на работната сила (НРС), така и по данни на Агенцията по заетостта.

Средно за първите шест месеца на 2010 г. самоопределилите се като безработни в анкетите на НСИ достигнаха 400 хил. души и са с около 100 хил. души (25%) по-малко в сравнение с първото полугодие на 2009 г. Заедно с намалението на безработните лица, през разглеждания период сe отчете и спад в броя на обезкуражените лица, намиращи се в извънработната сила (с 15%). Най-вероятно подобрените възможности за трудова реализация са стимулирали част от икономически неактивните лица да се върнат отново на трудовия пазар. Равнището на безработица средно за шестмесечието, според НРС, възлезе на 7% от работната сила, отбелязвайки намаление от 12 процентни пункта на годишна база. През второто тримесечие на предходната година коефициентът на безработица отчете най-ниската си стойност за цялата история на провеждане на наблюденията на работната сила, като достигна 9% от икономически активното население. Това представлява най-ниската стойност на показателя от края на 1998 г., т.е от периода преди ускоряване на процесите на преструктуриране на икономиката


Средно за периода януари – юни 2010 г. спрямо същия период на предходната година програмите за насърчаване на заетостта имаха по-малък принос за намаляването на безработицата в страната, като последното се дължеше предимно на нарасналото търсене на труд на първичния трудов пазар.

По данните на Агенцията по заетостта от декември 2010 г. насам броят на регистрираните безработни е устойчиво под 400 хиляди.


Брутен вътрешен продукт
През 2010 година брутният вътрешен продукт нараства с 15.6% в реално изражение. С положителен принос за растежа са всички икономически сектори като най-динамично през годината се развиват услугите (реален растеж от 6%). През периода от въвеждането на паричен съвет в България услугите са основен двигател на икономическия растеж, увеличавайки се с 37% при ръст на БВП от 35% за периода от 1998 г. насам. Ръстът на добавената стойност в индустрията спрямо 2008 г. е 5.3%. Основният двигател на растежа на промишлеността и през 2009 г. остава експорта. През първото тримесечие на 2010 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 6% в реално изражение. Най-висок принос за този растеж имат крайните потребителски разходи на домакинствата. Забавянето на растежа на инвестициите (9.2%) е в съответствие с намеренията за по-слаба инвестиционна активност на предприемачите през 2005 г.
Работна заплата
Средната работна заплата през първото полугодие на 2010 г. се увеличава спрямо аналогичния период на 2009 г., както в номинално (с 9.5%), така и в реално изражение – с 4.9%. Растежът на БДС на един зает през първото тримесечие на годината беше от порядък, аналогичен на нарастването на реалната средна работна заплата за периода (5% за производителността на труда срещу 5.4% за заплатата), докато през второто тримесечие ръстът на реалната работна заплата (от 4.3% по данни на НСИ) се очаква слабо да изпревари този на производителността на труда. През 2010 година минималната работна заплата е 250 лв.
Икономически профил на град Варна
Община град Варна се намира във Варненска област, състояща се от дванадесет общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово. Община Варна е разположена на източната част на Дунавската равнина. Тя включва части от Южна Добруджа, най-източните части на Предбалкана и Стара планина. Граничи с областите Бургас, Добрич и Шумен. Разположена на брега на Черно море и заема площ 3820 кв. км. или 3,44 % от територията на страната. Баланса на територията ѝ е 60,0% земеделски, 28,1% гори, населени места – 6,8%, пътища и пристанища – 2,3%, водни площи – 1,9% и за добив – 0,9%.
Варна е третият по население град в България, като в него живее около 5% от населението на страната. Той е център на едноименните община и област. На територията на града са разположени централите на институции като държавната агенция „ Морска администрация ” и Адмиралтейството на Българската армия. Варна е голям културен център с развит морски туризъм и изходна точка за много курорти по Северното Черноморие. В рамките на града, в район Приморски, в съседство с морето, се намира резиденция Евксиноград, която е седалище на министерския съвет на България през летните месеци, както и на президентството.
През 2007 населението на областта е 495 056 или 6,1% от населението на страната и 36,6% от населението на Североизточна България. Областта е гъсто населена - 130 човека на кв. км. при 70 човека на кв. км. средно за България. Раждаемостта през 2005 г. е по висока от тази в България, която е 9,2‰, докато в област Варна тя е 10,8‰. Смъртността е по-ниска: 12,5‰, при средна за страната 14,6‰. Естественият прираст е -1,7‰, в сравнение със средния за България 5,4‰. Най-гъсто населен район е промишлената агломерация Варна-Девня, където живее 83% от населението на областта ( 406 090 ). Ежедневната трудова миграция в рамките на агломерацията е в размер 45 хил. души дневно. Тя свързана с промишлената и курортното дело. Степента на през урбанизация ( процент градското население ) е 81%, по-висока от средното за страната - 70%.

Етническата структура е: българи – 85,3%, турци – 8,1%, цигани – 3,3%. Коефициентът на икономическа активност на населението е 56% при средно за страната 55%. Като цяло населението на България през 90-те години намалява. В област Варна то се задържа, а в агломерацията леко нараства. Това се дължи на по-доброто социално-икономическо положение в промишлената агломерация спрямо останалата част на северна България.

Варна е многофункционален транспортен възел съчетаващ четирите вида транспорт и има международно значение. Международното летище Варна осъществява връзка с 35 страни и 101 града по света. Пристанище Варна заема ключово положение и е основен логистичен и дистрибуторен център.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Варна е 4794 лв., който е по-висок от средния за страната - 4416 лв. ( 2003 ) Произведеният брутен вътрешен продукт ( БВП ) в областта през 2002 г. е над 6% от общия БВП. Морската индустрия през 2003 г. осигурява 11% от приходите в областната икономика. За областта е характерно наличието на вътрешно областни икономически различия между община Варна и останалите общини. В община Варна се намират 87% от предприятията, 70% от дълготрайните материални активи и се реализират 83% от приходите от дейността и 80% от печалбите за областта.

Туризмът осигурява 6% от приходите в областната икономика. Общият обем на легловата база в Област Варна е 60 428 легла в 370 хотела (2005). Реализираните нощувки с 32%, пренощували лица с 22%, приходи от нощувки с 125 519 868 лева или 29,3% от тези в страната. През 2003 г. общият размер на чуждестранните инвестиции в областта с натрупване е 433 394,7 хил. щ. дол. – на второ място след област София град. През 2004 г. областта е привлякла 8,6% от инвестициите в България. (Всички данни са от издания на НСИ.)
Институции, подпомагащи бизнеса :

Търговско-промишлена палата – информация и консултации по международна търговия; банкови заеми; кредитни линии; бизнес планиране

Евро-Инфо център BG 809 – информира, съдейства, консултира и обучава МСП в областите: Европейски източници за финансиране; Изследвания и Развитие; Пазари в ЕС; Възможности за Бизнес-коопериране; Европейско законодателство; интернационализация.

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – Осъществява контакти и взаимодействие между организациите и структурите, подпомагащи малките и средни предприятия на местно ниво, както и от други региони от страната и чужбина.

(Информационно подпомагане за МСП; Обучение; Консултантски услуги)

Бизнес Център Варна

•  подпомага и насърчава развитието на местната икономика;

•  предоставя средства за закупуване на производствено оборудване на малки фирми, земеделски стопани и безработни под формата на финансов лизинг;

•  допринесе за изграждането на устойчива среда за развитие на бизнеса и разкриване на успешни малки предприятия.

•  работи за изграждане на партньорства между местни власти, неправителствени организации и бизнеса.

Търговската мрежа на град Варна е развита добре предимно в централната градска част.

Редом с това Община град Варна живее с пулса на своето съвремие. Днес чрез създаване на климат за инвестиции, работа по нови програми, бизнес-планове, инфраструктурни проекти се цели постепенно, но невъзвратимо да се превърне в област от европейски тип, с устойчиво развитие, отговарящо на развитието на всички региони от страните на Европейския съюз.
Визията за развитие на Варна гласи :
„Варна – преуспяващ икономически, търговски и духовен център на Черноморието, град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно. „

Финансово-икономически рискове


Видове рискове

Отрицателно влияние върху приходите

Неустойчивост на търсенето

Спад на търсенето с ръст на цената

Поява на алтернативен продукт

Понижаване на търсенето

Понижение на цените на конкурентите

Понижаване на цената

Увеличение на производството при конкурентите

Спад на продажбите или понижаване на цените

Ръст на данъците

Намаляване на чистата печалба

Понижение на платежоспособността на потребителите

Спад на продажбите

Покачване на цените на суровини, материали, превоз

Понижаване на печалбата вследствие ръста на цените на суровини, материали, превоз

Зависимост от доставчиците, отсъствие на алтернативи

Понижаване на печалбата вследствие ръст на цената

Недостиг на оборотни средства

Увеличаване на кредитите или понижаване обема на производството

Политически фактори


България е конституционна република с демократично управление. Държавата не ограничава и подкрепя частния бизнес.
Държавата има ясни външни политически приоритети, които се преследват неизменно от няколко правителства. Не се очаква промяна в този курс на политика. Страната e членка на ЕС от януари 2007 година, а на 2 април 2004 година стана официален член на северно атлантическия съюз. Тази стабилност във външната политика вдъхва доверие във чуждестранните инвеститори, което благоприятства развитието на финансовите пазари в страната.
Сегашното правителство е в своята четвърта година на управление, с идването си на власт то пое много ангажименти за подобряване на икономическата стабилност на страната. Приоритети на правителството бяха развитието на малките и средни предприятия, завършването на приватизационния процес, намаляване на безработицата, ускоряване на процеса на присъединяване към ЕС. Редица от тези приоритети бяха изпълнени, в резултат на което се стабилизира и икономическото развитие на страната. Обществото до голяма степен е доволно от досегашното управление и се очаква на следващите парламентарни избори властта да не бъде поета от друга политическа партия, което ще доведе до известна сигурност в бизнес климата и може да ускори редица инвестиционни решения и проекти, с което ще окаже влияние и върху банковата система.
Закон за данъка върху добавената стойност

Данъка върху добавената стойност се дължи за всяка доставка - на стоки или услуги с място на изпълнение, територията на страната и извършена от данъчно задължено лице. По този закон както за износ така и за внос на стоки, освен когато закона не предвижда нещо друго. В момента ДДС е 20 % като има тенденция за понижаване с 2 %.


Закон за облагане доходите на физическите лица

При закона за облагане дохода на физическите лица се наблюдава увеличение на прага на необлагаемите доходи, през 2002 г. годишната данъчна основа е била 1320 лв., а през 2005 г. е 1560 лв.. Тенденцията е за намаляване на облагаемия доход и процентите с които се облагат доходите.


Закон за корпоративно подоходно облагане

През 2002 г. от облагаемата печалба се отчислява 10 % данък за общините, разликата се облага с 15 %. Данъчния размер н а данъка върху печалбата за 2003 г. е 23,5 %, а за 2004 г. е 19,5 %. През тази година е 15 % - предпоставка за фирмите да декларират реалните си печалби.


Патентен данък

От 01.01 2003 г. с окончателен годишен данък се облагат лицата с оборот до 50000 лв. Упражняващи дейност в сферата на заведенията за хранене и развлечения и отговарящи на следните изисквания : категория от 1 до 3 * - до 100 места. Патентния данък за 1 място в заведенията с 1 или 2 * е 20 лв.


Социални и културни фактори


Основа за разработването на маркетинговата стратегия са познанията на фирмата за потребителското поведение. То се определя основно от :

- Културата на потребителите. Тя се оформя под въздействие на информацията, която потребителят приема от пресата, от телевизията, от контактите си с други индивиди.

- Социалните фактори.

Тук се включва влиянието на референтните групи, към които индивида принадлежи или към които се стреми. Референтната група, която може да окаже влияние на нашите бъдещи клиенти средата, в която те живеят – семейство, училище и др. Например ако някой е посетил нашия клуб и е останал доволен има голяма вероятност той да се върне и да доведе със себе си свои приятели. Той се превръща в лоялен клиент.


Демографски фактори
Общи демографски явления за страната са спадаща раждаемост и застаряване на населението. Като резултат голям процент от населението е нетрудоспособно (близо 1/3). Това усложнява избора на персонал и налага ограничения. От друга страна сравнително големия брой нискоквалифицирани работници предоставят без проблем необходимия човешки ресурс на фирмата за производствените и цели.

1. Брой на населението


Към края на 2004 г. изчисленото постоянно население на България е 7 761 049 души. За една година спрямо 2003 г. в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението е намаляло с 40 224 души, или с 0.5%.

 В общия брой на населението жените продължават да са повече (51.5 %). На 1 000 мъже сега се падат 1 060 жени.

 През 2004 г. в градовете живеят 5 431.8 хил. души, или 70.0% от населението на страната, а в селата – 2 329.2 хиляди (30.0%).

2. Остаряване на населението


Средната възраст на населението общо за страната през 2004 г. е 41 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете този показател има стойност 39.3 години, а в селата - 45.0 години. Средната продължителност на живота на населението за периода 2002 -2004 г. е 72.37 години.

3. Население под, във и над трудоспособна възраст


Върху обхвата на населението във и над трудоспособна възраст влияние оказва както остаряването на населението, така и направените законодателни промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

Населението в трудоспособна възраст към края на 2004 г. е близо 4 782 хиляди души или 61.6 % от цялото население. В сравнение с предходната година тази категория население се е увеличила с 35 хиляди души.

Населението над трудоспособна възраст през 2004 г. е 1 805 хил. души. За една година то е намаляло с близо 40 хил. души. Това се дължи не само на естественото движение на населението (смъртността), но и на изключването от тази категория на част от населението поради промяната във възрастовата граница за пенсиониране и отнасянето на тази част към трудоспособното население.

Сред населението под трудоспособна възраст се очертава трайна тенденция на намаление. Спрямо 2003 г. намалението е 35 хиляди и в края на 2004 г. тази категория население наброява близо 1 174 хил. души.4. Раждаемост на населението


През 2004 г. в България са родени 70 433 деца, от които 69 886 или 99.2% са живородени. В сравнение с 2003 година броят на живородените се е увеличил с 2 527 деца. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е - 9,0‰.

От всички живородени през 2004 г. 36 026 са момчета, а 33 860 - момичета, или на 1 000 момчета се падат 940 момичета. 

В градовете живородените деца са 50 390, а в селата - 19 496 деца.

5. Смъртност на населението


През 2004 г. в България са умрели 110 110 души, или коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 14.2‰. В сравнение с 2003 г. броят на умрелите е с 1 817 души по-малък.

Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (15.7‰), отколкото сред жените (12.7‰) и в селата (19.4‰), отколкото в градовете (11.9‰).6. Естествен прираст на населението


Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. И тъй като от 1990 г. насам умират повече лица, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на страната непрекъснато намалява. През 2004 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 40 224 души. Стойността на коефициента на естествения прираст (разлика между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е минус 5.2‰. Той е с много голяма отрицателна стойност в селата - минус 11.1‰, докато в градовете тази стойност е минус 2.6‰.

7. Брачност и бракоразводност


Сключените бракове през годината са 31 038, които са с 393 повече от 2003 година. От тях 80.1% са осъществени от населението в градовете. В селата са сключени 6 181 брака.

Наблюдава се увеличение и при регистрираните бракоразводи. През 2004 техният брой е 14 669, или с 2 666 повече в сравнение с 2003 година. По-голямата част от тях (11 811 бракоразводи) се отнасят за градовете.8.   Вътрешна миграция на населението


През 2004 г. са осъществени около 145 хил. преселвания в страната, като в тях са участвали 137 хил. души. Най-голямо движение има по направлението „град-град”. Най-слабо изразено е движението между селата.

Влошаващото се ниво на образованието и липсата на културна дейност водят до консервативност н ниски критерии относно оформлението на средата, претрупване и кичозност в решенията за оформление на средата на живот.Ниският стандарт на живот води до незаинтересованост от страна на хората към въпроси засягащи общото благо, безразличие към аранжировката на обществената среда – градини, алеи, паркове. Това влияе отрицателно.

9.   Образование


Образованието в страната в последните години запада, поради постоянните некачествени и противоречиви промени в образователната система.
Демографски показатели за град Варна


Година

Население*

1965

180 110

1975

251 654

1982

295 038

1990

300 913

2001

312 889

2007

311 465

2009

320 837
Структура на населението по възраст

%

Под трудоспособна възраст

16.65 %

Трудоспособна възраст

67.19 %

Над трудоспособна възраст

16.16 %Образователно равнище

Брой души

С висше образование

53 168

Със средно образование

190 176

С основно образование

2 673

Налице са следните тенденции :
- повишаване жизнения стандарт на населението

- повишаване средната продължителност на живота

- понижаванее на смъртността

*официално регистрирани жители на градаТехнологични фактори
С развитието на новите технологиите живота на хората става все по-механизиран и лесен. Общото технологично равнище в страната и региона е все още ниско. Правят се опити за внедряване на технологични подобрения в производството, като по този начин се повишава качеството на продукта.
Към технологичните фактори спадат техника, оборудване, системи за сигурност и компютърни системи.
Техническото обзавеждане е един от основните елементи в цялостното функциониране на заведението. Доброто му познаване и правилният избор са важен фактор за качеството на предлаганата продукция
Развитието на интернет, технологичната революция водят до нарастване нивото на информация, както за продукта, така и за начина на производство, качеството и процесите на реализация и обработване.
През последните години в България се наблюдават нововъведения в кухненското и барово оборудване като например: фризери, хладилни витрини и друго оборудване, които спомагат за правилното съхранение на хранителните продукти и напитките. Този вид технологии са и с по – дълъг гаранционен срок. В България се наблюдава тенденция за употреба на газово кухненско оборудване, чрез него се намаляват разходите и времето за приготвянето на храната.
Въвеждането на компютърни информационни системи допринася за осъществяването на незабавен мениджърски контрол, доставяйки актуална информация. Като резултат от технологичните въведения обслужването е по – бързо, с по - високо ниво, на добра цена, разходите намаляват, което привлича повече клиенти. Друга полза от нововъведенията е създаването на по – добри условия за работа, работния процес става все по – лесен. Налагането на модернизирани охранителни системи води до намаляване на разходите за работни заплати и по - добра ефективност.
Като цяло може да се каже, че въвеждането на ново оборудване е една от най – големите възможности да се предлага качествен продукт. Първоначалните инвестиции за закупуването на оборудване няма да са малки, но ще се възвърнат бързо. За да бъде едно заведение посещавано и конкурентноспособно то трябва да е „в крак” с последните технологични новости на пазара независимо от финансовата гледна точка.
Анализ на индустрията
През последните години в България се наблюдава бързо развитие в сферата на заведенията за хранене и развлечение. В големите градове има широк спектър от такива заведение, като предлагат много и разнообразни услуги и могат да задоволят индивидуалните потребности на гостите си. В тази сфера има потенциал за навлизане на нови фирми и няма високи бариери за стартиране на бизнеса. Доказателство са много заведения отворили врати през последните години. Развитието на кафе-клубовете изисква много добра организация, високо качество и голямо разнообразие на предлаганите услуги, тъй като конкуренцията е много голяма.
Пазар и потребители
Продуктът, предлаган от „STARS” ще е насочен най-вече към хората със средни и над средните доходи и на възраст между 18 и 50 години.
Нашия целеви пазар ще бъде ориентиран и насочен най-вече към младото население на град Варна – студенти и ученици. С оглед уникалността на предлагания от нас продукт – интернет-кафе с игрални помещения и разнообразни напитки и храни се надяваме да предизвикаме засилен интерес от тяхна страна. След направените проучвания и според маркетинговия профил на Община град Варна към учебната 2009/2010 г. са регистрирани : 61339 ученици в общински училища, 23278 ученици в професионални гимназии и 12847 студенти. Младите разполагат с повече свободно време а студентите като цяло са по-платежоспособни. Ето защо ще обърнем специално внимание за привличането на учащите в намиращите се в непосредствена близост Икономически унивеситет и Икономическа гимназия.. Също така ще предоставим възможност за организиране групови посещения – партита, рожденни дни и др.
Приоритетна за нас цел е да привлечем и служителите от намиращите се в непосредствена близост държавни учреждения –Градски съд, Община-Варна и др.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница