Указания: Попълвайте листа за отговори с химикалДата23.07.2016
Размер35.65 Kb.
#2008
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “БАБА ТОНКА” – РУСЕ

състезание по математика за ученици от IV клас – II част, 3 юни 2006

време за работа – 120 минути
Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал, след като се убедите, че сте намерили верния според вас отговор. Нечетлив отговор ще се приема за грешен!

Задачите от 1 до 10 са с избираем отговор, като само един от предложените пет е верен. Буквите, които сочат верния отговор, запишете в съответното квадратче на листа за отговори!

Не пишете и не драскайте върху този лист!


 1. Коя от фигурите е окръжност с център A и радиус 5 см?
 1. Колко е неизвестното умаляемо  - 173 = 258 ?

А) 431 Б) 85 В) 173 Г) 258 Д) друго число


 1. Торта за рожден ден е украсена с 5 свещички. Една свещичка изгаря за 10 минути. За колко минути ще изгорят всички свещички, ако са запалени едновременно?

А) 50 Б) 25 В) 15 Г) 10 Д) друг отговор


 1. Една торбичка може да побере 12 ябълки. Колко най – малко торбички могат да поберат 38 ябълки?

А) 2 Б) 3 В) 4 Г) 5 Д) 12


 1. Колко е разликата на числата ХХІV и VІ, записани с римски цифри?

А) ХVІІІ Б) ХХ В) VІІ Г) ХІХ Д) ХХІ


 1. Колко е сборът от цифрите от клас на единиците на числата 2 006, 17 130, 12 и 53 829?

А) 17 Б) 32 В) 23 Г) 16 Д) 977


 1. Колко най – малко ученици трябва да има в една класна стая, за да е сигурно, че поне 10 от тях са от един и същи пол?

А) 10 Б) 11 В) 18 Г) 19 Д) 20


 1. Дадени са три отсечки с дължина 10 см, 8 см и 4 см. Всяка отсечка може да бъде разделена на части, но две или повече части не могат да образуват отсечка. Намерете най – голямата обиколка на равнобедрен триъгълник, образуван от дадените отсечки или части от тях.

А) 22 Б) 20 В) 18 Г) 15 Д) 12


 1. В Vа клас има 26 ученици. Момчетата с маратонки са 12, момичетата с маратонки са 7, момчетата без маратонки са 4. Колко са момичетата без маратонки?

А) 7 Б) 11 В) 12 Г) 4 Д) 3 1. На дадения чертеж ъглите AOB и BOC са 900. Кое от твърденията не е вярно?


А) Ъгъл AOP е остър.

Б) Ъгъл POC не е остър.

В) Ъгъл AOM е тъп.

Г) Ъгъл BOM не е остър.

Д) Ъгъл COB е прав.Указания: Решете задачите от 11 до 15 и отговора попълнете на листа за отговори. Не трябва да записвате обяснения!


 1. Павел изяжда голяма баничка за 12 минути, а малка баничка - за 5 минути. За закуска в 10 часа и 40 минути той започнал да яде две малки и една голяма банички. В колко часа ще завърши закуската на Павел?
 1. В един магазин докарали 900 кг захар. Първия ден продали третинка от цялото количество, а втория ден – четвъртинка от останалото количество. За колко лева захар е останала в магазина, ако един килограм струва 80 стотинки?
 1. Семейство купило преносим компютър за 1 857 лв. Платили 921 лв., а останалата сума ще изплащат на равни вноски в продължение на 2 години. Колко лева е месечната вноска?
 1. Числата 14, 15, 18 и 20 са дължини на страните на два правоъгълника в сантиметри. Лицето на първия се дели на 12, а на втория се дели на 9. Колко са лицата на двата правоъгълника в квадратни сантиметри?
 1. В една работилница има две еднакви тръби. Машина нарязала първата тръба на 4 части за 2 минути. За колко секунди машината ще нареже втората тръба на 5 части?


Указания: Решенията на 16 и 17 задача напишете подробно на съответния кариран лист, без да написвате на него името и входящия си номер!
 1. На дадения чертеж фигурите ABCE, APOM, PBKO и OKCT са правоъгълници, а MOTE е квадрат. Лицето на MOTE е 16 кв. см, а лицето на PBKO е 6 кв. см. Да се намерят лицата на APOM и ABCE, ако дължините на всички страни са естествени числа. Запишете решението на лист номер 16.
 1. Учителят Математиков измислил за учениците си следната игра:

Всеки ученик има по 10 картончета номерирани с числата от 1 до 10. Ученикът избира произволно картонче и на него написва някакво число. После прибавя това число към номера на картончето и получения сбор написва на следващото избрано картонче. Отново събира полученото число с номера на картончето и сбора написва на друго избрано картонче. Така продължава докато напише число на последното картонче.

  1. Петър избрал най – напред картонче с номер 2 и на него написал числото 7. След това взел картонче номер 5 и на него написал сбора 2 + 7 = 9. Кое число е написал ученикът на следващото картонче?

  2. Стефан написал на първото избрано картонче числото 1. Кое число е написал на последното картонче, ако то е номер 7?

Запишете решението на лист номер 17.
Каталог: e107 plugins -> content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Автошарж Румен Горанов е ококорил очи за пъстроцветието на света под щастливия знак на съзвездието „Лъв
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница