Указател по ключови думиДата23.07.2016
Размер33.9 Kb.
#1548
ТипАнализ
Указател по ключови думи


Анализ на риска

107, 121, 122, 123, 124, 200.

Баластни и сантинни води

16, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 94, 131, 133, 135, 136, 146, 206, 207, 208, 209.

Бентосни екосистеми

141, 143, 147, 148, 149, 151.

Бизнес-информационни системи

241, 244, 246.

Български пристанища

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 40, 53, 93, 95, 158, 163, 164, 176, 219, 220, 220, 224, 248.

Дистанционно обучение

241, 244.

Държавни органи

71, 74, 80, 156, 160, 220.

Екологичен мениджмънт

8, 45, 46, 64, 67, 71, 74, 93, 98, 107, 116, 130, 227.

Екологично законодателство

39, 45, 55, 63, 71, 72, 75, 80.

Екология

1, 7, 8, 38, 39, 100, 110, 111, 142, 155, 160, 161, 242, 252.

Емисии от кораби

181, 182, 183, 184, 185.

Еутрофикация

20, 45, 46, 141, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 185.

Законодателство

20, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 68, 71, 75, 80, 95, 100, 101, 103, 109, 120, 122, 156, 165, 173, 207, 208, 209, 210, 214, 219, 221, 224, 230, 231, 231, 234, 242.

Замърсяване на води

71, 77, 94, 193, 196, 210.

Замърсяване на въздух

57, 71, 79, 108, 181, 183, 186, 188, 189, 190,

Замърсяване от кораборемонтния завод и бургаската корабостроителница

29, 34, 35.

Здравеопазване и безопасност

213, 214.

Изграждане на институционален капацитет

155, 163, 166.

Инфразвук

213, 222, 223, 224.

Компютърно симулиране

181, 186, 190, 193, 200.

Корабни мръсни води

129, 135.

Корабни отпадъци

6, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 57, 58, 96, 97, 102, 103, 135, 136, 137, 138, 207, 209,

Крайни потребители

83, 84, 91.

Марикултури

84, 141, 153.

МАРПОЛ

7, 17, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 53, 70, 93, 95, 96, 100, 129, 132, 170, 171, 207, 208, 209, 219,

Математично моделиране

89, 181, 186, 193, 200,

Мениджмънт на отпадъците

72, 77, 80, 96, 101, 138, 139, 193, 194, 205, 207, 210.

Мениджмънт на пристанища

45, 64, 71, 74, 93, 97, 98, 107, 163, 174, 227, 228, 230, 232, 238, 241, 242, 245, 254, 255.

Мониторинг

8, 9, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 55, 61, 62, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 79, 86, 87, 88, 91, 99, 100, 103, 109, 113, 117, 119, 120, 121, 138, 139, 155, 163, 172, 174, 175, 176, 177, 209, 221, 230.

Намаляване на емисиите от кораби

181, 183, 184, 185, 186, 190.

Образование по въпросите на околната среда

155, 163, 166, 167, 174, 176, 177, 233, 241.

Обучение по екологичен мениджмънт

99, 167, 241, 242, 248.

Обществено участие в процеса на взимане на решения

227, 230, 236.

Одит

45, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 75, 76, 107, 115, 117, 118, 121, 162.

Околна среда

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 32, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 137, 141, 142, 147, 149, 152, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 184, 185, 190, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 206, 207, 208, 209, 213, 215, 219, 221, 222, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 241, 242, 244.

Опазване на околната среда

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 27, 29, 37, 42, 43, 48, 61, 62, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 93, 95, 96, 97, 100, 108, 109, 117, 119, 132, 137, 156, 160, 164, 167, 168, 174, 175, 176, 190, 208, 209, 227, 228, 231, 234, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247.

Опасности на пристанищата

213, 214, 215, 216, 217, 218, 224.

Оперативна океанография

83, 84, 86, 87.

Организация

1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 27, 29, 34, 42, 43, 44, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 115, 117, 118, 119, 122, 139, 159, 160, 163, 166, 168, 170, 172, 207, 209, 210, 213, 214, 216, 217, 221, 224, 231, 233, 241, 242, 243, 252, 253.

Отпадъци

3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 112, 114, 115, 116, 119, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 161, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 193, 194, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 232.

Оценка на въздействието върху околната среда

1, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 40, 62, 63, 68, 71, 73, 75, 79, 80, 99, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 125, 161, 167, 173, 174, 231, 234.

Пелагични екосистеми

141, 143, 146.

Петролни разливи

33, 35, 91, 129, 130, 131, 132, 139, 193, 206, 210.

Планиране на околната среда

155, 161, 163, 164, 167, 177.

Показатели за водите

193, 195.

Пристанище Бургас

2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 129, 132, 135, 136, 137, 139, 186, 207, 208, 209, 234.

Пристанище Варна

2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 72, 75, 78, 79, 80, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 139, 183, 184, 186, 200.

Пристанищен оператор

2, 8, 93, 96, 98.

Пристанищна администрация

1, 2, 41, 43, 52, 53, 77, 93, 96, 98, 173, 219.

Пристанищни власти

42, 44, 55, 57, 90, 91, 93, 98, 108, 125, 170, 172, 173, 174, 201, 221, 227, 228, 233, 234, 236, 238, 241, 242, 243, 247, 252, 254.

Пристанищни райони

1, 12, 45, 53, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 71, 78, 107, 108, 110, 113, 121, 122, 155, 163, 166, 170, 181, 186, 189, 190, 193, 196, 205, 207, 209, 210, 213, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 241, 242, 251.

Проучване състоянието на околната среда

11, 16.

Процедурно планиране

155, 159.

Развитие

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 46, 47, 49, 51, 53, 61, 62, 63, 72, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 95, 99, 100, 104, 108, 113, 114, 118, 119, 120, 134, 141, 146, 147, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 166, 169, 170, 174, 176, 196, 217, 227, 229, 230, 231, 234, 236, 238, 242, 246, 247, 254.

Разпространение на замърсявания

193, 201, 202.

Риск

5, 9, 16, 18, 20, 33, 42, 49, 52, 59, 61, 67, 84, 86, 91, 94, 107, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 134, 136, 139, 163, 171, 193, 200, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 224, 227, 231, 234, 252.

Сигурност на пристанищните дейности

53, 83.

Системи за екологичен мениджмънт

45, 63, 245, 246.

Системи за управление на околната среда

63, 64, 67, 107, 108, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 125, 257.

Смет

34, 35, 37, 39, 103, 129, 138.

Стратегическо управление

155, 165, 166.

Ултразвук

213, 223.

Управление на околната среда

42, 43, 62, 63, 64, 67, 91, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 156, 160, 163, 165, 166, 167, 173, 174, 176, 227, 228, 241, 244.

Устойчива експлоатация на пристанищата

213.

Устойчиво развитие

45, 49, 61, 62, 85, 99, 108, 155, 156, 157, 168, 169, 229, 232, 257.

Черно море

9, 11, 14, 15, 33, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 61, 62, 67, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 100, 129, 130, 132, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 182, 194, 195, 196, 206, 207, 210, 220.

Шум

7, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 79, 99, 108, 110, 111, 112, 119, 213, 222, 223, 224.

GOOS

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.Каталог: www systems engineerig laboratory -> Distance learning systmeng -> Distance Course 5 -> Lekcii Course 5 -> Lekcii Course 5 DOC -> BOOK BG BUL 017 02
Lekcii Course 5 -> Цонка Консулова
Lekcii Course 5 -> Планиране в екологията и реновация на пристанищата в България
Lekcii Course 5 -> Инструменти за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
Lekcii Course 5 -> Програма за опазване и възстановяване на околната среда 2002 2005 г. Бургас, май 2002 г. Въведение
Lekcii Course 5 -> Ролята на проекта арена в Глобалната Система за Наблюдение на океана и приносът му за пристанищата като крайни потребители на оперативна океанографска информация
Lekcii Course 5 -> Българско и международно право за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
BOOK BG BUL 017 02 -> Закон за водите ззввхвпп закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти
Lekcii Course 5 -> Състояние на околната среда на пристанище варна
BOOK BG BUL 017 02 -> Организация, експлоатация и развитие на българските пристанища


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница