Ултразвуковото изследване „фетална анатомия (морфология) е високоспециализирана дейност, която се провежда от специално подготвени за целта аг специалисти. При това изследване се оглеждат всички органи и системи на бебетоДата13.01.2018
Размер39.53 Kb.
#45338
ФЕТАЛНА АНАТОМИЯ ( МОРФОЛОГИЯ ) – ЗА ВСИЧКИ БРЕМЕННИ

УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДОРОДОВО ОТКРИВАНЕ НА ВРОДЕНИ ДЕФЕКТИ - МАЛФОРМАЦИИ


Ултразвуковото изследване „фетална анатомия (морфология)» е високоспециализирана дейност, която се провежда от специално подготвени за целта АГ специалисти. При това изследване се оглеждат всички органи и системи на бебето.

Феталната анатомия за откриване на отклонения в развитието на бебето (малформации) може да се провежда във всяка седмица на бременността - от 10 до 22 седмица. Особено ефективен за откриване на големи аномалии, напоследък се приема т.нар. «ранен ултразвуков скрининг» през 10-16 седмица. Най-информативно е изследването за „фетална анатомия” в 19-23 седмица, когато могат да се открият над 80% от малформациите. Теоретично ултразвуковото изследване би трябвало да бъде една от най-ефективните форми за профилактика на генетичните болести. На практика, изследването има поне две съществени ограничения:  1. Необходимостта от ултразвуков апарат от висока класа – не е задължително да да бъде три (3D) или четири (4D) измерeн.

  2. Задължително се провежда от висококвалифициран АГ специалист със сергтификат.

Първият проблем може да се каже, че до голяма степен е решен. У нас има достатъчно качествени ултразвукови апарати, включително три- и четири-измерни. Особено тежко е положението с квалифицираните специалисти. В момента с възможности за провеждане на ултразвуково изследване «фетална морфология» са няколко десетки акушер-гинеколози, Проблемът с недостатъчната квалификация на ултразвуковите специалисти се демонстрира с годишните здравни статистики и непрекъснато с регистрираните случаи на родени деца с малформации, при които бременността е била “проследявана” и многократно преглеждана с ултразвук, включително и във водещи наши АГ заведения.
Фетална анатомия ( морфология ) в първите 3 месеца на бременността

Освен обичайният ултразвуков преглед, които извършват всички АГ специалисти, в 11-13 седмица на бременността се провежда специализираното изследване „фетална анатомия” за големи малформации (включително аненцефалия) и оценка на риска за синдром на Down чрез измерването на т.нар. “нухална транслуценция” (NT), търсене наличие на кости на носа на плода [NB) и др., посочени в «Поръчка» за биохимичен скрининг 11-14-та седмица. Оценката на риска е количествена и изисква наличието на специализирана компютърна програма.
Бебе с болестта на Даун. Нухална транслуценция (NT) = 3,9 mm. Нормата за NT зависи от срока на бременността (седмица). Нухалната транслуценция е пространството (кухината) между кожата и вратната мускулатура на бебето. Неточности в измерването от 0,3-0,5 mm могат да доведат до големи грешки при оценката на риска - в десетки пъти. Липсват костици на носа (NB) на бебето

В поръчките за провеждане на биохимичен скрининг са посочени основните показатели от феталната анатомия, които имат отношение към риска за хромозомни болести. Ваше право е да изисквате АГ специалистът е длъжен да документира ултразвуковите измерваиня и да предостави снимка на бременната.
NTT

NB

Изследването е високо специализирано и има много висока информативна стойност за откриване на болестта на Даун. Включва измерване дължината на бебето – CRL, нухална транслуценция – NT , костици на носа – NB и др. Самостоятелно ултразувковите маркери открива до 70% от болните с Даун. В комбинация с биохимичен скрининг – кръвно изследване на f-b-hCG и плацентарния белтък -РАРР-А се достига до откриваемост на засегнатите бебета над 95%.

Кръвното изследване в 11-14 седмица е въведено у нас и се прилага рутинно в Националната генетична лаборатория.
Фетална анатомия ( морфология ) във вторите 3 месеца на бременността

След 16-та седмица на бременността се откриват над 80% от случаите с големи малформативни дефекти, включително 100% спина бифида и аненцефалия. На практика 3-5% от всички новородени са с генетични проблеми. От тях 70% са малформации. Те се диагностицират чрез специализираното ултразвуково изследване „фетална анатомия” в 18-23 седмица. При него системно се изследват всички органи и системи на бебето. Изследването продължава не по-малко от 25 минути. Отново трябва да се подчертае, че резултата зависи основно от квалификацията на специалиста. Желателно е ултразвуковия апарат да бъде триизмерен, но не е задължително. Предлагането на цветни клипове на бебето са само мил семеен спомен. Те в болшинството случаи не са фетална морфология. След 16-та седмица може да се измери размера на «гънката на вратлето на бебето - т.нар. “нухална траслуценция - NT” и редица други маркери (посочени в «Поръчка». При NT над 5 мм се приема повишен риск от раждане на дете с болестта на Down.Внимание: феталната анатомия (морфология) не замества и липсата на т.нар. “меки ултразвукови маркери” не отхвърлят намерен “повишен риск” при серумния скрининг. Както и резултатът от биохимичния скрининг не изключва ултразвуковото изследване. Двете се допълват.

ВНИМАНИЕ: Всяка бременност трябва да бъде проследена със специализираното ултразвуково изследване фетална анатомия за откриване на вродени малформации поне 3 пъти: в 11-14, 16-19 и 20-24 седмица.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница