Упражнение Поставете пропуснатите пунктуационни знаци в изреченията – цитати от различни художествени текстовеДата23.10.2018
Размер18.56 Kb.
#93183
Обособени думи и изрази в простото изречение. Пунктуация на съюзната дума ,,като”

(упражнение)
1.Поставете пропуснатите пунктуационни знаци в изреченията – цитати от различни художествени текстове.

Мечокът разярен и измамен беше готов за скок отгоре му.

Към селото бяха литнали стотици прелетни птици гонени от силния северен вятър.

В замрялата околност обилно заляна от палещата светлина на слънцето всичко беше унило и увехнало.

В стаята тъмна и студена се беше спотаило кученце.

Към обяд от север се показаха облаци тежки пълни със сняг.

Жителите му истински горски деца живеели волно като планинските орли.

Тя пристъпваше бавно внимавайки да не вдига шум.

Птицата очертавайки големи кръгове бавно се спускаше надолу.

Дървото се огъваше от вятъра сякаш простенвайки.

Морето прииждаше бързо заливайки опустелия бряг.

Свирейки злокобно вятърът се втурваше през вратите и прозорците на къщите.

Бялото мъниче свито на кълбо спокойно бе заспало край догорелия огън.

Другите увити в ямурлуци бяха налягали около огъня.

Почти всички хора живеещи на нея през по-голямата част от живота си се чувстваха нещастни.

А там в дупката сред глухия дол вълчетата я чакаха и тънко скимтяха.

Тя се появи бързо като внимаваше да не вдига шум.

Като прелистваше лист по лист старецът си припомняше отминалото време.

Момичето като гледаше морето вървеше по пясъка.

Мислех че ми е докарал стар бубайко некое женище а видех момиче като пеперудка бяло като мляко със замиглени очета ей такива!


2.Поставете пропуснатите пунктуационни знаци в текстовете.

И старият ловец като въздъхна почва да ми разказва спокойно и равно с глас който сякаш извираше из самото му сърце дивна легенда за тия самодивски скали които се виждаха очертани в небето осветени от лъчите на захождащото слънце остри високи далечни непостижими надвесени обрасли в мъхове и лишеи.


Силвина си стоеше вкъщи... Шеташе метеше старата ни къща бе огряла като слънце. Засмели се бяха и гредите й накичени от Силвина с разни цветове и билки а пък джамчето на одаята плакнеше бършеше три пъти на ден и в него утрин се оглеждаше и косата си разресваше. Имаше едни коси ей оттук ако ги видиш руси! Ако се поместиш малко видят ти се червеникави като че греят! Още като се поместиш жълто злато като живо заиграваше по тях!
3.Напишете определението за обособени части и критериите за разпознаването им!/работете с помощта на тетрадката или предоставените ви материали за този вид части/
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница