Упражнения за сложни глаголни времена (Минало неопределено, минало предварително време и бъдеще в миналото)Дата04.08.2018
Размер25 Kb.
#77866
УПРАЖНЕНИЯ ЗА СЛОЖНИ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА

(Минало неопределено, минало предварително време и бъдеще в миналото)

Име.......................................................................................................................
1.Прочетете текста. В него има 9 глаголни форми. Открийте ги и запишете граматичните признаци на всяка от тях.

Момчето облегна цигулката си на стената и си представи, че говори с майка си. Щеше да ѝ разкаже за лабиринта, през който бе скитало заедно с приказния момък. Щеше да ѝ посочи новата висока резка на вратата. Щеше да я поведе към прозореца, за да види и тя шарките, които са изпъстрили двора.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Трансформирайте изреченията, като използвате отрицателните глаголни форми на бъдеще време в миналото.

Сега слънцето щеше да изпари дъждовните капки.

.........................................................................................................................................Сухата горска земя щеше да жадува за дъжд.

.........................................................................................................................................

Розовият храст щеше да порасне здрав и хубав, ако имаше слънце.

.........................................................................................................................................3.Прочетете текста. В него има 11 глаголни форми. Открийте ги и запишете граматичните признаци на всяка от тях.

Слънцето току-що се беше подало зад баирите, когато ние излязохме от селото. Времето беше чудесно. Небето сияеше, окъпаната земя цъфтеше от щастие. Нейната сила бе бликнала напълно. През ниви и ливади навлязохме в един път. Житата вече бяха пуснали високи стъбла и млади класове леко трептяха над тях. По ливадите бяха нацъфтели пъстри диви цветя. Пеперуди се гонеха във въздуха...................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница