Управление на бизнес проект Бизнес план Магазин за дрехи „Мама, татко и аз”Дата10.02.2018
Размер176.34 Kb.
#55981
ТипБизнес-план


Управление на бизнес проект

Бизнес план
Магазин за дрехи „Мама, татко и аз”

Изготвил:

................................................................

РЕЗЮМЕ
Този бизнес план е съставен като проект за създаване на магазин за дрехи в подлеза на пазар „Иван Вазов”

Фирма ЕТ „Реми – шанс” ще наеме магазин в подлеза.Изборът на мястото не е продиктувано от липса на магазин за дрехи, а от липсата на магазин за български стоки както и дрехи за всички възрасти.

Бъдещият магазин ще се казва „Мама, татко и аз”. В него ще се предлагат бебешки ,детски ,дамски и мъжки бельо и дрехи.

Предлаганите стоки ще бъдат произведени в България. Магазинът няма да продава стоки от турски и китайски произход.


Цените ще бъдат съобразени с качеството на стоките и възможностите на бъдещите клиенти.
В проекта ще бъдат вложени лични средства в размер на 20 000 хил. лева.
От прогнозните отчети се вижда, че магазинът може да поеме всички текущи разходи и да възстанови направените

инвестиции.

В рамките на три годишният период магазинът очаква да реализира печалба от 403 740
Бяха изготвени прогнозни финансови планове, от които личи че „Мама, татко и аз” ще даде успешен финансов резултат.
Основната стратегия, която ще използва фирмата в процеса на своето развитие е стратегията на пазарната ниша.

Кластър анализ


През подлезът на пазара минават много хора.В нашето забързано ежедневие хората се опитват да спестят максимална част от времето си и поради тази причина в магазина ще се продават дрехи за всички хора – малки и големи, стари и млади.

Целта на управителя е да задоволи социалните потребности на населението, като чрез това ще се постигне стабилност на фирмата и постоянна посещаемост.

За постигането на тази висока цел фирмата ще залага на високото качество на дрехите, приемливи и достъпни цени, бързо обслужване и приветливи консултанти.

В дългосрочен план магазин „Мама, татко и аз” ще се стреми към разширяване на дейността си,постигане на финансова стабилност и акумулиране на достатъчно печалба.ИНОВАЦИОНЕН ПРОЦЕС

Конвергенция
След направени проучвания и направена мозъчна атака на живеещите в квартал „Иван Вазов” се установи нуждата от дрехи за бебета, малки и по – големи деца, за майките и татковците. Поради този факт и забързаното време в което живеем ЕТ „Реми – шанс” реши да приложи конвергенция.
МЕТОД ДЕЛФИ
На този етап фирмата няма да има възможност да наеме специалисти, затова той ще бъде използван на по – късен етап.
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ И МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Икономиката на нашата страна е малка и много силно зависима от развитието на глобалната (световна ) икономика.Поради тази причина динамиката на българската икономика зависи и се ръководи от темповете на глобалната икономика.

В нашата страна жизненият стандарт на населението е много нисък, поради дългият и продължителен преход от планово стопанство към пазарна икономика. Поради това хората купуват стоки само от първа необходимост. Затова и магазинът предлага такава стока, с което клиентите ще спестяват време, пари и нерви.

Безработицата се оказва неблагоприятен фактор за развитието на бизнеса.

Влизането на България в Европейския Съюз ще има както положителни така и отрицателни страни. От една страна това ще подобри имиджа на производителите, а от друга – ще доведе до нарастване на броя на конкурентите.


МАРКЕТИНГ АНАЛИЗ
В пирамидата на А. Маслоу за задоволяване на потребностите социалните потребности са на трето място.За евентуален натиск от страна на потребители не може да се говори тъй – като предлаганата стока е комплексна, тоест за всички възрасти.

ЕТ „Реми – шанс” избира пазарно ориентирана маркетингова концепция.В нейният фокус попадат желанията, потребностите и изискванията за качество,цветова гама и др. на клиентите.

Тъй – като фирмата е малка и фамилна,микроклимата е добър. Желанието на работещите в нея е още по – голямо и ще бъде по – лесно да се обединяват усилията на работещите и по – лесно би могло да се печели доверието на клиентите.
ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
Въпреки големият брой конкуренти и ниската ценова еластичност, метода на ценообразуване ще бъде конкурентно ориентиран. В цената на отделните стоки ще се включат следните параметри : цените на сходни стоки на основния конкурент; печалба; законодателството в България; възвращаемост на разходите и колко би могъл да плати един потребител за този вид стока.

PISTEР АНАЛИЗ
Този вид анализ включва анализиране на политическа среда(Р); икономическа среда(I); социална среда(S); технологична среда (Т); екологична среда(Е) и правна среда (Р).

Политическата среда е сравнително стабилна в нашата страна. Икономическа – държавата ни се развива в условията на пазарна икономика. Социална среда – всеки човек има нужда от облекло и да се чувства в крак с модата. Технологична среда – използват се вече съществуващи технологии за изработката на платовете и дрехите. От гледна точка на екологична гледна точка се използват оцветители и материи, които не вредят на околната среда и хората които ги употребяват. От правна гледна точка фирмата е регистрирана като едноличен търговец, като това дава по – голяма свобода на действие на управителя и разпределяне на цялата печалба.
АНАЛИЗ НА 7 S • Структура – Фирмата има линейна структура
 • Стратегия – стратегия на пазарната ниша

 • Стил на управление – екип

 • Служители – силно мотивирани

 • Системи – Управленска

 • Система от умения – обучение на служителите, преди започване на робота

 • Фирмата смята да създаде следните стойности – да подобри имиджа на българските стоки, да създаде верига от магазини за български дрехи и да увеличи печалбите си.GAP АНАЛИЗ

Бебешки


Бельо и дрехи
Детски бельо

и дрехи
Дамски бельо

и дрехи


Мъжко бельо бебешко детски дамско бельо мъжки дрехи

и дрехи дрехи дрехи

От схемата на GAP анализа се вижда, че съществува атрактивна пазарна ниша, която фирмата ще заеме предлагайки на клиентите си всички видове дрехи.
МАТРИЦА НА АНСОФ

Нов продукт

Стар продукт

Нов пазар

Пазарна и продуктова иновация

Пазарна иновация

ЕкспанзияСтар пазар

Продуктова иновация

Продуктова и пазарна консолидация

Според матрицата на Ансоф фирмата ще развива нов продукт на стар пазар тоест продуктова иновация

SWOT АНАЛИЗ
Силни страни

 1. В близост няма магазин за български стоки

 2. Удобно местоположение

 3. Разнообразен асортимент от стоки

 4. Доставка на стоки, липсващи в момента в магазина

Слаби страни

 1. Магазинът е нов и непознат на пазара

 2. Загубено доверие в българските стоки

Заплахи

 1. По – евтини китайски стоки

 2. По – евтини турски стоки

Възможности

 1. За развитие, тъй – като няма подобен магазин

 2. Увеличаване на печалбата

 3. Създаване на верига магазиниАТРИБУТИВЕН АНАЛИЗ
Атрибутивни черти :

 • Бебешко бельо и дрехи

 • Детско бельо и дрехи

 • Дамско бельо и дрехи

 • Мъжко бельо и дрехи


Атрибутивни функции:

Предимства

 • Нов магазин

 • Гарантирано качество на стоките

 • Удобно местоположение

 • Консултация с всеки клиентАНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ

НА ПРОДУКТА


 1. Ядро – магазин за бебешки, детски, дамски и мъжки дрехи

 2. Физическа полезност – пестене на време, задоволяване на потребителски и социални потребности

 3. Пазарна полезност – конкурентни цени, комплексно обслужване

 4. Информационна полезност – реклама

 5. Производствена полезност – не е необходимо използване на скъпа техника и скъпа поддръжка

 6. Интелектуална полезност – създаване на ноу – хау

 7. Екологична полезност – за направата на дрехите се използват материали и оцветители, които не вредят на околната средаАНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ


 • Финансов ресурс – собствени средства

 • Няма да използва различни методи за набиране на човешки ресурс, защото в магазина ще работят членове на фамилията на собственика

 • Проучване и доставка на стоката


ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

След направени предварителни изчисления ЕТ „Реми – шанс’ ще инвестира около 20 000 лв. След проведени разговори с различни банкови и кредитни институции се установи, че няма възможност за отпускане на кредит за малък бизнес.Те ще бъдат вложени оборудване на помещението, ремонтни дейности, изваждане на всички необходими документи, за наем на магазина за първите три месеца и заплата на персонала за първия месец.


АТР АНАЛИЗ

Минаващи през подлеза 2000д. ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА

Спиращи се пред магазина – 1000д. Българско детско бельо(гащички) – 2 лв.

Влизащи в магазина 40% - 400д. Българско детско бельо (потник) – 2 лв.

Брой втори посещения 2 – 800д. Българска блузка ватирана – 9 лв.

Платежоспособност 2 -1600д. Български ватиран панталон – 11 лв.

Коефициент на корекция 75% - 1200д. Якенце зимно - 29 лв.
Общо приходи – 53 лв.

Общо разходи – 42 лв.

Печалба – 11 лв.

Брой купувачи на Печалба за единица

Продукт – 1200 души продукт – 11 лв.

1200 x 11 = 13 200 лв/ на месец.
От така направения анализ става ясно, че печалбата на магазина за един месец е 13200 лв.

Тъй – като приходите от продажбите са единствените приходи на магазина и фирмата, те постъпват едновременно

с продажбата на дрехите. Поради това фирмата може да поеме всички непредвидени разходи. При така определените условия фирмата покрива текущите си разходи и реализира печалба. Съществуването й е икономически и финансово изгодно.
ТЕХНИКОИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА
От направените по – горе анализи ясно се вижда, че нашата фирма притежава качества на които трябва да се обърне внимание.Това са следните качества:


 1. Динамика – това качество се проявява отчетливо при зареждането на магазина – дрехите с в крак с модата

 2. Риск – създаването на такъв магазин е обвързано с поемане на голям риск поради високата конкуренция

 3. Иновативност – трябва непрекъснато фирмата да влага своите средства и ресурси в нови идеи и непрекъснато да се стреми към усъвършенстването й.

 4. Мобилност – способността за гъвкаво и умело разпространение на дейността сиБИЗНЕС ПЛАН

Мисия – мисията на магазина „Мама, татко и аз” е да задоволи нуждите на потребителите от хубаво облекло, на приемливи цени и обслужване на високо ниво.


ЦЕЛИ
Тактически цели: Фирмата е регистрирана като едноличен търговец, със седалище в град София.Има идея за разширяване на бизнеса с още поне един магазин в квартал Овча Купел.

Стратегически цели: Заемане на пазарната ниша и разширяване на дейността

Оперативни цели: Тъй като фирмата ще стартира дейността си със собствени средства, те ще бъдат вложени в ремонт и модернизация на помещението, закупуване на необходимото оборудване и стока.

Отварянето на магазина е свързано с няколко основни дейности: 1. Проектиране

 2. Преговори и договор с общинска фирма „Егида”

 3. Ремонтна дейност

 4. Организиране на дейността

 5. Снабдяване със стока

 6. Монтиране на стелажите и витрините

 7. Подреждане на стоките

Изброените дейности можем да разделим на поддейности:

А) Подготовка на проекта

Б) Създаване на проекта

В) Проверка на проекта

Г) Среща с ръководителите на общинска фирма „Егида”

Д) Обсъждане на договор

Е) Сключване на договор

Ж) Събиране на оферти от производители

З) Избор на фирма за ремонт

И) Контрол върху ремонтната дейност

Й) Изваждане на необходимите документи

К) Закупуване на оборудване

Л) Монтаж и подреждане на оборудване

М) Закупуване на стока

Н) Подреждане на стока


МРЕЖОВИ ГРАФИК

А Б В Г Д Е Н

3 7 1 1 1 1 2

Критичен път: А Б В Г Д Е Ж З И Н – 40 дниФИНАНСОВ ПЛАН
Финансовият план се изготвя за да се установят необходимите парични средства за стартиране на работата по самия обект, както и за закупуване на витрини, стелажи и друго оборудване и стоката за продажба.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН
Инвестиционни разходи:


Наем

240 лв.

Закачалки

109 лв.

Бюро

120 лв.

Манекени

150 лв.

ОБЩО:

619 лв.ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Оперативни разходи
Създаване на проект

200 лв.

Издаване на разрешителни и докум.

900 лв.


Монтаж на оборудване

550 лв.

Ремонт

2500 лв.

Непредвидени разходи

2000 лв.

ОБЩО:

6150 лв.

Разходи за първото зареждане
Бебешко бельо и дрехи

1250 лв.

Детско бельо и дрехи

1600 лв.

Дамско бельо и дрехи

4700 лв.

Мъжко бельо и дрехи

3945 лв.

ОБЩО:

11 495 лв.

Разходи за заплати
Управител

450 лв.

Работник 1

300 лв.

Работник 2

300 лв.

Технически специалист

350 лв.

ОБЩО:

1400 лв.

Разходи за осигуровки: 24%

336 лв.

Разходи за заплати общо:

1736 лв.

Инвестиционни разходи: 619 лв.

Оперативен план: 6150 лв.

Разходи за първо зареждане: 11 495 лв.

Разходи за заплати: 1736 лв.

ОБЩО: 20 000 лв.

Според първоначално направените изчисления на разходите на ЕТ „Реми – шанс” ще са й необходими около 20 хил.лв.Те ще бъдат вложени в закупуване на витрини, стелажи, стока, наем на помещението и ремонт, а също така и за първата заплата на персонала.
ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ
ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ


Разходи

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Бебешко бельо и дрехи

15 000 лв.

15 500 лв.

16 000 лв.

Детско бельо и дрехи

19 200 лв.

19 500 лв.

19 950 лв.

Дамско бельо и дрехи

56 400 лв.

57 000 лв.

56 900 лв.

Мъжко бельо и дрехи

47 340 лв.

48 000 лв.

47 900 лв.

ОБЩО:

137 940 лв.

140 000 лв.

140 750 лв.

Прогноза заплати:
Персонал

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Управител

5400 лв.

6000 лв.

7200 лв.

Работник 1

3600 лв.

4200 лв.

5400 лв.

Работник 2

3600 лв.

4200 лв.

5400 лв.

Техн.специалист

4200 лв.

4800 лв.

6000 лв.

ОБЩО:

16 800 лв.

19 200 лв.

24 000 лв.2008 г.

2009 г.

2010 г.

Разходи за осигуровки

20 832 лв.

22 451 лв.

26 782 лв.

Общо разходи

37 632 лв.

79 283

50 7820 лв.

Амортизационен план

2008 г.

2009 г.

2010 г.

С амортизация 15%

58.85 лв.

8.82 лв.

1.32 лв.

С амортизация 50 %

140 лв.

70 лв.

35 лв.

Прогноза за приходитеПрогнозата за приходите е много важна, тъй като на нея се базира маркетинговия подход, който избира управителя. Чрез нея се определя размера на очакваните приходи.


2008 г.

2009 г.

2010 г.

Продажба на стоки

158 400 лв.

170 000 лв.

178 000 лв.Прогнози за печалби и разходи

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Продажба на стоки

158 400 лв.

170 000 лв.

178 000 лв.

Разходи по продажби

15 300 лв.

19 000 лв.

23 500 лв.

Приходи преди облагане

143 100 лв.

151 000 лв.

154 500 лв.Общи разходи

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Заплата

37 632 лв.

79 283 лв.

50 7820 лв.

Застраховка

560 лв.

700 лв.

750 лв.

Реклама

1000 лв.

600 лв.

450 лв.

Стока и доставка

14 684 лв.

18 654 лв.

21 983 лв.

Платени данъци – данък печалба 10%

14 310 лв.

15 100 лв.

15 450 лв.

Печалба след облагане

128 790 лв.

135 900 лв.

139 050 лв.

От направените прогнозни приходи и разходи става ясно че печалбата на магазина „Мама, татко и аз” за първите три години ще бъде 403 740 лв. На този етап не се предвиждат загуби.Съдържание:

Резюме…………………………………………………………….2

Класър анализ …………………………………………………....3

Иновационен процес – конвергенция ………………………….4

Метод Делфи …………………………………………………….4

Микро и макроикономически анализ ………………………….4

Маркетинг анализ…………………………………………..……5

Ценова политика ………………………………………………...5

PISTEP анализ……………………………………………………6

Анализ на 7S……………………………………………………...6

GAP анализ……………………………………………………….7

Матрица на Ансоф……………………………………………….7

SWOT анализ……………………………………………………..8

Атрибутивен анализ…………………………………………...…8

Анализ на предприемаческата полезност на продукта……..…9

Анализ на необходимите предприемачески ресурси………….9

Финансови ресурси……………………………………………..10

АТР анализ………………………………………………………10

Техникоикономическа обосновка……………………………..11

Бизнес план……………………………………………………...11

Цели…………………………………………………………..….11

Мрежови график ……………………………………………….13

Финансов план …………………………………………………13

Инвестиционен план …………………………………………...13

Оперативен план ……………………………………………….13

Прогноза за разходите и приходите……………………… …15Прогноза разходите и печалбите………………………… ….16Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница