Управление на риска в производствено предприятиестраница10/11
Дата15.10.2022
Размер219.6 Kb.
#115282
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Управление на риска в производствено предприятие
Свързани:
Logistics Models- Hybrid Components
Заключение
Основата на правилното управление на риска се изгражда от няколко елемента: идентификация, анализ, контрол и третиране. Ефикасното им разглеждане и изпълнение не дава възможност на риска да се превърне в проблем за предприятието. Идентификацията е първият етап и включва в себе си определянето на потенциалния проблем, застрашаващ постигането на целите на организацията. В периода на анализ се разглеждат причините и възможностите за противодействие. С времето предприятията натрупват все по-голям и по-качествен опит в управлението и допускането на риск. Точният анализ на натрупаната информация от отминали събития предполага създаване на математически модел в рамките на предприятието. Той може да бъде статистически( с вероятностен характер), параметричен или на база кластеризационен анализ. В първия случай натрупаната информация са статистически данни, които се обработват, анализират и апроксимират във вид на системи уравнения. Във втория се отчита влиянието на определени параметри върху процеса, както и тяхното влияние с цел неговото оптимизиране. В третия случай с използването на принципите на кластеризационния анализ се отчита влиянието на голям брой фактори. Изграждането на подобен модел в рамките на една организация би спомогнал не само за постигането на целите и, но и дава много по-лесен контрол и елемент на въздействие върху степента и появата на риск. Влиянието на външната среда ( стабилност или нестабилност, промени в пазарната структура) ще оказва въздействие, но с изграждането на модел в рамките и според нуждите и ресурсите на организацията, е ефективен начин за решение. Като за финал управлението на риска може да се определи като функция на няколко принципа:
- Управлението на риска създава и защитава стойността на организацията
- Управлението на риска е част от всеки един процес и от всяко едно ниво от организацията
- Управлението на риска е фундаментална част от вземането на решения
- Управлението на риска се базира на възможно най-качествения анализ на наличната информация
- Управлението на риска е динамично, често повтарящо се и реагира на промените както във вътрешна, така и във външна среда.
- Управлението на риска води към положителното развитие на цялото предприятие.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница