Управление на риска в производствено предприятие


План за управление на рискастраница8/11
Дата15.10.2022
Размер219.6 Kb.
#115282
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Управление на риска в производствено предприятие
Свързани:
Logistics Models- Hybrid Components
6.План за управление на риска.

Управлението на риска е дейност , насочена към класификация, идентификация, анализ и оценка, разработване на начини за защита от риск. Общия план на процеса на управление на риска включва следните етапи :


- анализ на риска
- избор на методи за въздействие на риск чрез сравняване на тяхната ефективност
- ефективно вземане на решения
- въздействие върху риска
- контрол на резултатите.

Началният етап стартира на процеса стартира с анализ на риска , като целта е да се получи необходимата информация структурата, свойствата на обекта и съществуващите рискове . Анализът е разделен на два взаимно допълващи се вида :


- Качествен – целта му е да се определят рисковите фактори и обстоятелствата водещи до рискови ситуации
- Количественпозволяващ изчисление на размера на отделните рискове и на цялостния риск за предприятието .
Качественият анализ включва :
- идентификация на всички възможни рискове
- идентифициране на източници и причини за риск
- идентификация на практически ползи и възможни отрицателни последствия , които могат да възникнат при прилагане на нови решения .
Количественият анализ включва числена оценка на рисковете, определяне на степента им и избор на оптимално решение. Количествената оценка на риска също се извършва с помощта на методи , свързани със статистиката и математика, като те позволяват да се прогнозира възникването на неблагоприятна ситуация и възможността за намаляване на отрицателното въздействие . Количествената оценка на вероятността от възникване на отделни рискове и това , което те могат да струват, позволява да се идентифицират рисковете, които най-вероятно ще възникнат и които са значителни по отношение на загубите. Икономическия и финансов ефект също може да бъде оценен чрез съотношението разходи и ползи , като оценките винаги са количествени.
Идентифицирането на степента на риска може да се извърши по различни начини;
от вероятен анализ на операционните модели до чисто интуитивни предположения. Обикновено за подобен тип анализ преобладават интуиция и оценка на базата на предишен опит .
Фазата на взимане на решения предполага способност да се формулира обща стратегия за управление на целия комплекс от рискове, фиксират се необходимите финансови и трудови ресурси, задачите и целите се разпределят , анализира се пазара и се провеждат консултации със специалисти.
Мониторингът и коригирането на резултатите от изпълнението на избраната стратегия се основават на новата информация , идваща от риск мениджмънта. Контролът може да се изрази в идентифициране на нови обстоятелства, които променят нивото на риска.

В посочената фигура ясно е показан плана за управление на риска в рамките на предприятието. Основните стълбове на организацията са контрола и умението да се оцени риска от една страна, а от друга комуникацията и експертизата. Прави впечатление, че всички етапи в подготовката и начина на управление на риска са функция на основните колони на организацията на едно предприятие .
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница