Управление на риска в производствено предприятиестраница5/11
Дата15.10.2022
Размер219.6 Kb.
#115282
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Управление на риска в производствено предприятие
Свързани:
Logistics Models- Hybrid Components
- Анализ на риска. При анализа на риска се изследват идентифицираните рискове и причините за тях. Етапът е комплексен и е свързан с изграждането на работеща структура на процеса на оценката на риска. Анализът е насочен към изследване на параметрите на риска и потенциалните му влияния върху реализирането на другите специфични дейности по сценариите. Крайните продукти от етапа са:
- Допустими нива на риска и документи или справки за оценка на риска, които съдържат стойности на вероятностите за проява на риск и стойности на последиците от проява на рисковете
- Оценка на риска. Най-общо рисковете се оценяват спрямо потенциалните вредни последици и вероятността те да се случат. Това е най-критичният и един от най-трудните етапи от процеса на управление на риска. Често изпълнението на етапа е затруднено и от липсата на точна информация, на базата която да се основават изследванията. В резултат от оценката на риска се изготвят варианти, описващи желаните възможности и рисковите събития, изискващи отговор, и се определят възможностите за пренебрегване или приемане на определени рискови събития, без това да надхвърля допустимото ниво за риск .
- Противодействие на риска. В този етап се прави определяне, оценка, избор и прилагане на подходящи техники за противодействие на установените и оценени рискове с цел намаляване на влиянието им до приемливи нива. Тези нива са определени предварително при дефинирането на допусканията и ограниченията за извършваната дейност. Противодействието на риска се осъществява по следните начини: -
- Трансфер ( прехвърляне ) – прехвърляне на риска към трета страна. ( например застраховка , договор срещу риск в полза на организацията и др. )
- Избягване – да не се прави това, което евентуално би реализирало риска.
- Редуциране – прилагат се механизми, чрез които да се намалят загубите
- Приемане – приемат се последствията, в момента, в който се случат. Обикновено се прилага за много малки или много големи рискове. Резултат от етапа е изготвянето на план за управление на риска.
- Мониторинг и проследяване на процеса на управление на риска- Това е дейност за систематично следене и оценяване на прилаганите техники за противодействие на риска. На този етап могат да се разработват нови или да се усъвършенстват старите техники.
Крайния продукт от етапа е изготвянето на възможно най-точен план за управление на риска , обслужвайки интереса или структурата на предприятието.


4.1 Структура и етапи при управление на риск
4.1.1 Иницииране на процеса

Целта е да се изясни проблема, да се разширят познанията и да се събере нужната полезна информация относно процеса на управление на риска в рамките на предприятието. Този етап е първият от процеса на управлението на риска и се състои основно от следните дейности:


- изясняване на целта пред организацията
- определяне на работна или работни група ( групи )
- изготвяне на програма за дейността по оценяването на риска
За начало на процеса се счита изграждането на указание или разпореждане за провеждане на изследването, което трябва да е водеща линия и фокус на извършваните дейности. Те трябва да съдържат рамката, в която следва да се идентифицират целите и да се отчете тяхното постигане. Промяната на параметрите в хода на работата може да е причина за неуспешното и изпълнение, като в резултат на това е нужна навременна и качествена реакция от организационната структура на предприятието или от риск мениджмънта.


А. Изясняване на целта

Това е първата дейност от процеса, в която започва функционално изясняване на целите и задачите пред организацията. Тя предполага ясна визия от самото начало на за евентуалните постигнати резултатите в края на всеки етап от процеса, както и за начина на изпълнение на всяка дейност. Етапът включва:


- провеждане на детайлна и осмислена подготовка за изследването с цел безпрепятственото протичане на процеса;
- създаване на цялостна организация за управление на процеса, отчитаща степента на централизация или децентрализация . Изборът на подход за бъдещата работа е от особена важност и зависи от степента на знания , умения и опит на организацията по отношение на управлението на риска. Според стила на управление на организацията се прилагат централизиран и децентрализиран подход.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница