Управляем токоизправител


Фиг. 1 Схема на еднофазен двуполупериоден токоизправител.(Схема Грец). Двуполупериоденстраница2/5
Дата12.07.2022
Размер0.82 Mb.
#114783
1   2   3   4   5
kursov-proekt-za-preobrazuvatelna-tehnika(1)
Свързани:
motormath, philips vw gamma 3
Фиг. 1 Схема на еднофазен двуполупериоден токоизправител.(Схема Грец).

Двуполупериоден несиметричен мостов токоизправител
Токоизправителя преобразува електрическа енергия с променливо напрежение. Вентилната група е схема от електрически вентили, която преобразува променливия ток в постоянен.
Токоизправителя е изграден на принципа на мостовата схема (Грец схема)
Предимствата на такъв вид схема са:
1.Ъгълът на регулирането α е разширен (0 до π)
2.Намалено е дефазирането на първата хармонична на тока i1 по отнишение на захранващото напрежение
3.Опростена схема за управление


II.Обзор на схемните решения
Схемите, които можем да реализираме са два вида: еднофазен симетричен мостов токоизправител

Фиг.2

и еднофазен насиметричен мостов токоизправител

Фиг.3a
Фиг.3б
На фиг.2 е дадена схема на еднофазен симетричен управляем токоизправител. За да работи токоизправителя е необходимо управляващият блок да подава едновременно и синхронизирано със захранващото напрежение управляващи импулси на работещите заедмо двойка тиристори. Възможно и в повечето случаи е по-лесно да се подават едновременно управляващи импулси на всички тиристори, а се отпушват тези, на чиито аноди се подава положително напрежение спрямо катодите им.


В разглеждания случай в интервала от α до π са отпущени тиристорите S1 и S3 и се предава енергия от захранващия източник към товара. В интервала от π до π+α входното напрежение u2 е отрицателно, напрежението върху товара също е отрицателно, а входния ток i1 и токът в товара id запазват посоката си. Протичането на товарния ток и отпушеното състояние на тиристорите S1 и S3 се дължи на запасената енергия в индуктивността Ld.
Както при еднифазния токоизправител със средна точка симетричната мостова схема с R-L товар има следните недостатъци:
1.Ъгъл на регулирането α е ограничен в сравнение с мостовата схема
2. Увеличено дефазиране на първата хармонична на тока i1 по отношение на захранващото напрежение.

Мостовата регулируема схема „Грец” мойе да бъде реализирана с два управляеми вентила и два диода. Диодите на фиг. 3а са изправителни диоди, когато е отпушен един от тиристорите S1 и S2 и играят ролята на обратни диоди когато двата тиридтора са запушени.


При положително напрежение на анода на тиристора S1 и подаден управляващ импулс ток протича до момента, когато фазовото напрежение стане нула. В този момент тиристора S1 се заппушва, а енергията на индуктивността Ld поддиржа тока в товара. Този процес продължава до момента на отпушване на другия тиристор S2. В интервала θ=π до π+α двата диода работят едновременно като изпълняват функциите на обратен диод. Натоварването по ток на двата вентила е различно. Тиристорите са отпушени в рамките на един период по време по-малко от T/2, а диодите са отпушени повече от един полупериод. Средната стойност на тока през тиристорите се изчислява по формулата:а средната стойност на тока през диодите по:Схемата на фиг.3б представлява несимертична мостова при която диодите са свързани с общ анод, но може и да се направи с общ катод. При тази схема роля на обратен диод изпълняват работещия до момента тиристор с неработещия до момента диод S1, D2 S2, D1. Тиристорът S1 е отпушен в интервала θ=α до π+α като θ=α до π работи заедно с диода D1 като изправителни вентили, а в интервала θ= π до π+α работи като обратен диод, заедно с диода D2. При тази схема тиристорите и диодите се товарят еднакво по ток, което се вижда от зависимостите:
Предимството на тази схема е ,че двата катода на тиристорите са свързани в обща точка, което позволява по-лесно да се реализира схема за управление. Регулировъчната характеристика се получава от израза:Времедиаграмите на този токоизправител изглеждат по този начин:

Поради това, че последната схема е по-лесна за реализиране на схема за управление и поради това, че диодите и тиристорите се товарят еднакво по ток избираме нея за реализация на курсовия проект.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница