Управляем токоизправителстраница1/5
Дата12.07.2022
Размер0.82 Mb.
#114783
  1   2   3   4   5
kursov-proekt-za-preobrazuvatelna-tehnika(1)
Свързани:
motormath, philips vw gamma 3

Технически Университет - Варна


Курсов проект


по Преобразователна Техника


Тема: Управляем токоизправител


Изработил:
спец.Електроника

Дата: Проверил:\...................\


\Доц.В.Вълчев\
I.Обши сведения за токоизправителите
В промишлените предприятия и в бита непрекъснато нараства броя на консуматорите с нелинейна волт-ампрена характеристика – вентилни преобразуватели, статични източници на реактивна мощност, електродъгови пещи и газаоразрядни светлинни източници. В групата на вентилните преобразуватели се включват - токоизправителите, инверторите, преобразувателите на честота и регулаторите на напрежение. Вентилните преобразуватели като консуматори на електрическа енергия се използват в транспортната техника, при елктролизни и електрозаваръчни процеси, а мощността им може да достигне до десетки мегавати. Този вид консуматори са източници на електромагнитна енергия с несинусоидален характер и се разглеждат като източници на хармоници на ток в електроснабдителните системи.
При проектирането на различни видове устройства се поставя за цел те да бъдат достатачно ефективни, надеждни, с добри показатели и не на последно място - евтини.
Поради тази причина, при изпълнението на проекта се спрях на схемно решение, което съдържа следните блокове:


Трансформатор:

Мрежовият трансформатор изпълнява няколко функции – разделя галванично мрежата от веригата на изправеното напрежение, трансформира мрежовото напрежение до необходимата за вентилната група стойност и при необходимост променя броя на фазите на захранващата мрежа.


Той трябва да осигурява да има добър коефициент на полезно действие.
Недостатък на всички трансформатори са техните сравнително големи размери и тегло.


Еднофазен двуполупериоден токоизправител.(Схема Грец).
Тази схема се използва при значителни мощности когато нямаме възможност за използване на трифазно захранващо напрежение, а имаме само еднофазно. Схемата представлява мост, в рамената на който са включени четири вентила (фиг.1.3). В един от диагоналите на моста е свързана вторичната намотка на анодния трансформатор, а в другия диагонал – товара Zт.
Вентилите са включени така, че през всеки полупериод работят едновременно два от тях – тези, които имат най-положителен аноден потенциал (1 или 2) и тези които има най-отрицателен катоден потенциал (3 или 4). Така във всеки полупериод ще имаме протичане на пулсиращ постоянен ток Id (фиг.1.4). Формата на тока на първичната и вторичната страна имат еднаква форма и тя е несинусоидална дължаща се на нелинейната V-A характеристика на вентилите.
Стойността на изправеното напрежение ще е:

Ефективната стойност на вторичното напрежение на трансформатора U2 e:


Стойността на изправения ток е:

Ефективната стойност на вторичния ток на трансформатора I2 e:

Изчислителната мощност на намотките на трансформатора е:
P1 = P2 = 1,23.PdСподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница