Урок 1 Представяне на услугите за поддръжка Урок 2 Работа с автоматизираната система за помощ Урок 3 Разбиране и използване на автоматичните обновявания Урок 4 Управление на отдалечен достъп до сървъриДата13.09.2016
Размер143.72 Kb.
#9074
ТипУрок

Глава 14

Работа с услуги за поддръжка и отдалечен десктоп при Windows 2003

Урок 1 Представяне на услугите за поддръжка

Урок 2 Работа с автоматизираната система за помощ

Урок 3 Разбиране и използване на автоматичните обновявания

Урок 4 Управление на отдалечен достъп до сървъри
Урок 1:Представяне на услугите за поддръжка


Windows Server 2003 притежава вградени услуги за поддръжка на няколко нива. Такива са:

 • Автоматично обновяване на системата (Automatic Updates). Услугата извършва автоматична актуализация на системата. Тази услуга обикновено е автоматично включена. Начина, по който се извършват актуализациите може да се настройва. За сървъри тази настройка по подразбиране е само ръчно актуализиране (т.е. актуализациите се изтеглят на компютъра автоматично, но се инсталират ръчно).

 • Услуга за съобщаване на грешки (Error Reporting Service). Осигурява автоматично събиране, проследяване и съобщаване за възникнали грешки. Когато възникне грешка в някоя програма и услугата е включена, автоматично се генерира информация за грешката, която може да бъде препратена към Microsoft.

 • Помощ и поддръжка (Help and Support). Услугата осигурява възможност за автоматично следене на системата. Тази услуга е в основата на системата за поддръжка вградена в Windows Server 2003.

 • Терминални услуги (Terminal Services). Тази услуга дава възможност отдалечен потребител да се свърже към сървъра и да работи на него. Също така управлява визуализирането на работния плот и програмите за този потребител. Тази услуга предоставя необходимите средства за ползване на услугите за отдалечен достъп (Remote Desktop), отдалечена помощ (Remote Assistance), бързо прежключване между потребители (Fast User Switching) и терминален сървър (Terminal Server).

 • Резервно копие на дял (Volume Shadow Copy). Създава и управлява копия на дял с цел архивиране или възстановяване на системата. Копията се създават върху споделен мрежов ресурс. Тази услуга е по подразбиране изключена, но може да се включи и конфигурира през инструмента за управление на диска (Disk Management Tool). Включването и ще позволи контрол на версиите и възстановяване на случайно изтрит или презаписан файл.

 • Точно време на Windows (Windows Time). Синхронизира системното време със световното време.

Тези услуги дават основата на много от развитите възможности на Windows Server 2003. Ако те не са стартирани или не са конфигурирани правилно, може да възникнат проблеми при употребата на някой от инструментите за поддръжка на системата и в някой случай дори може самата операционна система да работи некоректно.

В Windows Server 2003 са включени още много услуги за поддръжка на системата, но те са необходими само в специфични случаи и са изключени по подразбиране.


Урок 2: Работа с автоматизираната система за помощ


Автоматизираната система за помощ в Windows 2003 е разработена за автоматично наблюдение на състоянието на системата, за извършване на превантивна поддръжка и за съобщаване на възникналите проблеми, така че те да бъдат разрешени. Системата има три основни компонента:

 • Система за помощ и поддръжка с интегрирани инструменти.

 • Платформа за разработка на приложения

 • Система за следене и събиране на информация

Използване на центъра за помощ и поддръжка


Центъра за помощ и поддръжка е мястото където се намира документацията на системата и услугите за поддръжка. До него може да се достигне, като се отвори Старт менюто и се избере Help and Support (фиг. 14.1).Фиг. 14.1 Отваряне на центъра за помощ и поддръжка (Help and Support Center)

Центъра за помощ и поддръжка е много различен в сравнение с предишни версии на Windows. Стартoвата му страница дава връзки към Интернет страници с документация, услуги за поддръжка и важни теми. Центъра е изграден така че да интегрира съдържание, което е налично локално и съдържание, което е налично на отдалечени сайтове. Документацията е ориентиране към решаване на проблеми и намиране на решения.В списъка със задачи за поддръжка (Support Tasks) има връзка озаглавена Support (поддръжка) (фиг. 14.2). Отварянето на тази връзка или натискането на бутона Support, ще даде достъп до вградените инструменти за поддръжка (фиг 4.3):

 • Get Remote Assistance (Отдалечена поддръжка). Позволява на потребителите да получат помощ от специалист. С изпращането на покана за отдалечен достъп до компютъра по електронна поща, потребителите могат да получат незабавна помощ.

 • Get Help From Microsoft (Помощ от Microsoft). Дава списък от ресурси в Интернет, които могат да бъдат използвани за свързване с персонала за техническа поддръжка на Microsoft, за свързване с Интернет общества за помощ и поддръжка и за получаване на последователна информация, като например предишно изпратени заявки за поддръжка.

 • Visit The Windows Server Community (Обществото на Windows Server). Дава възможност на потребителите да получат достъп до форум за взаимопомощ в Интернет, където може да се намерят отговори на техните въпроси.Фиг. 14.2 Help and Support Center на Windows Server 2003Фиг. 14.3 Инструменти за поддръжка в Help and Support Center

Представяне на платформата за разработка на приложения


Центъра за помощ и поддръжка, както и цялата система за помощ в Windows 2003 са изградени върху платформата за разработка на приложения, осигурена от услуга наречена Help and Support (помощ и поддръжка). По време на работа тази услуга следи състоянието на системата върху която работи. Периодически се извършват операции за междинно запазване на системните файлове, когато се записва информация в системната директория или поддиректории. Създаваните файлове също така съдържат и списък на извършваните операции върху системата. След като една операция завърши информацията за нея се записва в база данни намираща се в системната директория (%SystemRoot%\PCHEALT\HELPCTR\Database). Файла се нарича Hcdata.edb. Базата данни съдържа също така и друга системна информация.

Наблюдение на състоянието на системата


Системата за следене и събиране на информация е друга ключова част от системата за помощ на Windows 2003. Нейната цел е да събира информация, която може да бъде използвана за идентифициране на съществуващи или потенциални проблеми, като например некоректно зареждане или намаляло свободно пространство върху твърдия диск. Операционната система може да обработва тази информация и да я представи във вид удобен на потребителя през центъра за помощ и поддръжка.Системата за следене и събиране използва услугата Help and Support, за да събира информация за системата.

Разглеждане на статистиката за състоянието на системата


Информацията събрана от системата за следене и събиране може да се разгледа, като се изпълнят следните стъпки:

 1. Влиза се в старт менюто и се избира Help And Support.

 2. Натиска се бутона Support и след това се избира My Computer Information долу вляво (информация за моя компютър) (фиг 4.3).

 3. В дясната част на прозореца трябва да се натисне View The Status Of My System Hardware And Software (разглеждане на статуса на софтуера и хардуера на системата) (фиг 4.4).

 4. Ще се покаже резюме на състоянието на системата (фиг 4.5). Ако са установени някакви проблеми, те ще бъдат показани и ако е възможно ще бъде показана връзка към помощен документ описващ начини за решаването на проблема.Фиг. 14.4 Възможности за получаване на информация за компютъраФиг. 14.5 Резюме на състоянието на системата

Отстраняване на проблеми с наблюдението на състоянието на системата


Услугата Help and Support трябва да е работеща за да е възможно събирането на информация. Ако статистиките за състоянието не са налични или не са били обновяван, трябва да се провери дали услугата съществува и дали е конфигурирана правилно.

За да се провери дали услугата Help and Support е включена трябав да се премине през следните стъпки: 1. Трябва да се отвори списъка на услугите от административните инструменти и да се избере полето Services (фиг 14.6).Фиг. 14.6 Отваряне на списъка на услугите

 1. След като се отвори списъка на услугите, трябва да се провери дали услугата Help and Support e стартирана (фиг. 14.7).Фиг. 14.7 Услугата Help and Support

 1. Ако услугата не е стартирана трябва да се натисне 2 пъти върху нея и да се конфигурира да стартира автоматично. В падащият списък Startup Type трябва да се избере Automatic (фиг. 14.8). След това трябва да се натисне бутона ОК.Фиг. 14.8 Конфигуриране на услугата Help and Support

Друга причина за проблеми при получаване на информация за състоянието на системата, може да бъде липсата на свободно дисково пространство на системния дял. Услугата Help and Support събира данни за системата и ги съхранява в директорията за съхранение на тези данни (%SystemRoot%\Pchealth\Helpctr\Datacoll). Информацията се записва във файлове форматирани на XML (Extensible Markup Language). Тези файлове трябва да бъдат записани нормално, за да може подсистемата за помощ да ги обработи. Ако системния дял е запълнен, ще трябва да се освободи пространство, за да може информацията за състоянието на системата да бъде записана върху диска.


Разбиране и използване на системата за автоматична актуализация


Автоматичната актуализация следи и сравнява програми, компоненти на операционната система и драйвери инсталирани върху системата, сравнява ги със списък от актуализации, намиращи се на сайта на Microsoft и определя дали някой от тях трябва да бъдат актуализирани.

Преглед на автоматичната актуализация


Когато автоматичната актуализация е включена и има актуализации за изтегляне се появява икона в системната лента. Услугата периодично проверява за съвместими със системата актуализации. Когато има налични актуализации върху иконата се появява балонче, което оповестява наличието им.

Всички автоматични актуализации се появяват при инсталираните програми. Те също така могат да се премахват както и всяка друга програма от контролния панел.Автоматичните актуализации могат да се използват по няколко начина. Системата може да се конфигурира да:

 • Keep My Computer Up To Date (актуализиране на системата) - Определя дали автоматичните актуализации ще се използват. Ако тази отметка се изключи автоматични актуализации няма да се извършват. Остава възможността да се направи актуализация през сайта на Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/).

 • Notify Me Before Downloading Any Updates And Notify Me Again Before Installing Them On My Computer (Уведоми ме преди изтеглянето на нови актуализации и отново преди инсталирането им) - Когато е зададена тази настройка, операционната система уведомява потребителя преди да изтегли актуализация. Дори потребителя да изтегли актуализацията, той все още може да приеме да я инсталира или да откаже. Отказаните за инсталиране актуализации остават върху системата и могат да бъдат инсталирани по-късно.

 • Download The Updates Automatically And Notify Me When They Are Ready To Be Installed (Изтегли актуализациите автоматично и ме уведоми преди те да бъдат инсталирани) - Когато е зададена тази настройка операционната система изтегля всички актуализации и уведомява потребителя, когато те са готови за инсталиране. Той може да приеме тяхното инсталиране или да го откаже. Отказаните за инсталиране актуализации остават върху системата и могат да бъдат инсталирани по-късно.

 • Automatically Download The Updates, And Install Them On The Schedule That I Specify (Изтегли актуализациите автоматично и ги инсталирай по предварително зададен график) - С тази настройка актуализациите се изтеглят автоматично и се инсталират по график зададен от потребителя. Когато актуализациите се изтеглят операционната система уведомява потребителя, така че той може да прегледа какви са актуализациите, преди те да бъдат инсталирани. Потребителя може да избере да ги инсталира веднага или да изчака предварително посоченото време.

Понякога инсталирането на актуализации може да изисква рестартиране на системата. Поради това е разумно актуализациите да се инсталират по предварително зададен график в неработно време или поне извън пиковите часове за достъп до системата. По този начин рестартирането на сървъра ще има малко отражение върху потребителите. В противен случай, потребители работещи с ресурси на сървъра, ще загубят данните си.

Конфигуриране на автоматичните актуализации


За използване и настройка на автоматичните актуализации е необходимо да се изпълнят следните стъпки:

 1. Трябва да се отвори списъка на услугите от административните инструменти и да се избере полето System.

 2. В отворилия се диалог трябва да се избере страницата Automatic Updates.

 3. За да се изключат автоматичните актуализации трябва да се премахне отметката Keep My Computer Up To Date (фиг 14.9).Фиг. 14.9 Настройки на автоматичните актуализации

 1. За да се включат автоматичните актуализации е необходимо отметката Keep My Computer Up To Date да е включена и да се избере една от следните стратегии описани подробно по-горе:

 • Notify Me Before Downloading Any Updates And Notify Me Again Before Installing Them On My Computer

 • Download The Updates Automatically And Notify Me When They Are Ready To Be Installed

 • Automatically Download The Updates, And Install Them On The Schedule That I Specify

 1. За приключване на процеса се натиска бутона OK.

Изтегляне и инсталиране на автоматичните актуализации


Когато автоматичните актуализации са включени и има налични актуализации, върху иконата в системната лента ще се появи балонче. Щракване с мишката върху тази икона ще отвори прозореца за актуализации. От този прозорец може да се избере Install/Download за да се инсталира актуализацията или Remind Me Later за да се отложи. При натискане на бутона Details ще се получи подробна информация за всяка от актуализациите. За да се премахне някоя актуализация от списъка за инсталиране е необходимо да се изчисти съответната отметка. Когато потребителя е готов трябва да се натисне Install.

Премахване на актуализации при възникване на проблеми


Ако някоя актуализация причини некоректна работа на системата, тя може да бъде премахната. За премахването и трябва да се следват следните стъпки:

 1. В менюто Control Panel трябва да се избере полето Add/Remove Programs. Ще се визуализира диалога за добавяне или премахване на програми.

 2. От полето Currently installed programs трябва да се избере името на актуализацията, която трябва да се премахне и да се натисне бутона срещу името Change/Remove. Тази стъпка се повтаря, докато се премахнат всички актуализации, за които се предполага, че пречат на нормалната работа на системата.

 3. Натиска се бутона Close. Ако системата се нуждае от рестартиране, ще се покаже уведомление от операционната система.

Урок 3: Управление на отдалечен достъп до сървъри


Windows Server 2003 има няколко възможни начина за осъществяване на отдалечен достъп. С използването на инструмента Remote Assistance, могат да се изпращат покани на техници по поддръжката, които им позволяват да извършат отдалечена поддръжка на компютъра. С инструмента Remote Desktop, потребителите могат да се свързват към сървъра и да ползват ресурсите му. По подразбиране възможностите за отдалечен достъп до компютъра са изключени. Те трябва да бъдат настроени ръчно за да могат да бъдат използвани.

Конфигуриране на Remote Assistance (отдалечена помощ)


Remote Assistance е полезен инструмент за администраторите не само, за да поддържат сървърите, но също така и за да получат достъп до компютрите на служителите и да решават техните проблеми. Важно е при ползването на услугата да се определят нивата на достъп, които тя дава. Друг важен аспект на поканите за Remote Assistance е, че може да се определя времето за което е валидна една покана. Максималното време, което може да се зададе е 30 дни. За да се намали риска от неоторизиран достъп до системата е разумно това време да се намали, например на 1 ден или дори на 1 час. Ако проблема не бъде разрешен в рамките на това време, може да бъде изпратена нова покана.

За да се конфигурира Remote Assistance е необходимо: 1. От менюто Control Panel да се избере полето System. В отворилия се диалог да се избере страницата избере Remote.

 2. За да се изключи възможността за отдалечена помащ, трябва да се изчисти отметката Allow Remote Assistance Invitations и да се натисне OK. Останалите стъпки се пропускат (фиг. 14.10).Фиг. 14.10 Настройки на услугите за отдалечен достъп

 1. За да се включи възможността за отдалечена помощ трябва да се включи отметката Allow Remote Assistance Invitations. След тава трябва да се натисне бутона Advanced. Визуализира се диалогов прозорец с настройките за отдалечена помощ (фиг. 14.11).Фиг. 14.11 Разширени настройки за отдалечена помощ

 1. Настройката The Allow This Computer To Be Controlled Remotely задава ограниченията за отдалечена помощ. Когато е избрана, тази настройка позволява получаване на контрол над компютъра. За да се осигури само наблюдение на компютъра, тази отметка трябва да се изключи.

 2. Настройката Invitations определя максималното време, за което е валидна поканата. Може да се задава времеви интервал в минути, часове или дни, максимум до 30 дни.

 3. След приключване на конфигурирането на настройките трябва два пъти да се натисне бутона OK.

Конфигуриране на отдалечен достъп (Remote Desktop Access)


За разлика от услугата Remote Assistance, която дава достъп до работния плот на текущия потребител, услугата Remote Desktop осигурява няколко нива на достъп:

 • Ако потребителя е влезнал в акаунта си и след това влезне от друг компютър, локалния работен плот се заключва и потребителя получава достъп до всички работещи програми, все едно е седнал пред калвиатурата на собствения си компютър. Тази възможност е полезна ако е необходимо потребителя да работи от вкъщи или от друго място и му позволява да продължи работата си, независимо то това къде се намира.

 • Ако потребителя е в списъка с потребители, които имат право на отдалечен достъп, но не е влязъл в акаунт, се открива нова Windows сесия. Тя ще работи все едно потребителя седи пред клавиатурата на локалния компютър и може да бъде използвана и когато други потребители работят на същия компютър. По този начин множество потребители могат да работят на един и същи сървър едновременно.

По подразбиране услугата Remote desktop не е включена. Тя трябва изрично да се включи, за да се позволи отдалечен достъп до компютъра. Когато тасзи услуга е включена, всеки администратор може да се свърже с компютъра. Другите потребители трябва да бъдат включени в специален списък указващ кои потребители имат право на отдалечен достъп до компютъра.

За да се конфигурира отдалечения достъп е необходимо да се изпълнят следните стъпки: 1. Да се отвори иконата System от Control Panel и да се избере страницата Remote.

 2. За да се забрани отдалечен достъп до компютъра е необходимо да се изчисти отметката Allow Users to Connect Remotely и да се натисне бутона OK. Останалите стъпки се пропускат.

 3. За да се позволи отдалечен достъп трябва да се включи отметката Allow Users to Connect Remotely. След това трябва да се натисне бутона Select Remote Users. Ще се появи диалог показващ списъка от потребители имащи право на итдалечен достъп до системата (фиг. 14.12).Фиг. 14.12 Потребители на услугата отдалечен достъп до работния плот

 1. За да се включи потребител към списъка с потребители, имащи право на отдалечен достъп, трява да се натисне бутона Add. Това ще отвори диалога за избор на потребители (фиг. 14.13). В него трябва да се напише името на потребителя, който трябва да бъде добавен и да се натисне бутона Check Names. Ако е открит потребител с такова име трябва да се избере акаунта, който да е използва и да се натисне ОК.Фиг. 14.13 Добавяне на потребител към списъка на потребители имащи право на отдалечен достъп до работния плот на системата

 1. За да се премахнат позволенията за достъп ня някой потребител трябва той да бъде избран и да се натисне бутона Remove.

 2. За приключване на конфигурирането трябва да се натисне бутона OK два пъти.

Осъществяване на отдалечен достъп


Всеки администратор може да осъществи връзка към Windows сървъри и работни станции. В Windows XP, услугите за отдалечен достъп са включени по подразбиране и всички администратори получават достъп автоматично. При Windows Server 2003, услугите за отдалечен достъп са инсатлирани, но не са активни, докато изрично не бъдат конфигурирани.

Един от начините да се осъществи връзка към отдалечен компютър е да се следват следните стъпки: 1. Отваря се Старт менюто, след това менюто All Programs, след това Accessories, Communications и след това Remote Desktop Connection (фиг 14.14). Появява се диалоговия прозорец Desktop Connection.Фиг. 14.14 Отваряне на връзка към отдалечен компютър

 1. В полето Computer, трябва да се напише името на компютъра, към който да се осъществи връзка (фиг. 14.15). Ако името на компютъра не е известно, може да се използва падащ списък, за да се избере някой от компютрите които са на линия или да се избере Browse For More за да се изобрази списък от домейни и компютри в тях.Фиг. 14.15 Избор на компютър, към който да се осъществи връзка

 1. По подразбиране Windows Server 2003 използва името, паролата и домейна на текущия потребител, за да влезе на отдалечения компютър. Ако е необходимо да се използват данните на друг потребител, трябва да се натисне Options и да се въведат съответните стойности за потребителско име, парола и домейн.

 2. Натиска се бутона Connect. Ако е необходимо се въвежда паролата и се натиска OK. Ако връзката е успешна, ще се появи прозореца Remote Desktop и потребителя ще може да работи на отдалечения компютър

Натискането на бутона Options в диалога Remote Desktop Connection показва допълнителни възможности за създаване и запазване на връзки (фиг. 14.16). Тези разширени настройки позволяват да се промени размера на екрана за отдалечения работен плот, да се управляват ресурсите на локалния компютър, като принтери, сериини портове и дискови устройства; да се стартират програми автоматично при свързване и да се включва или изключва локално кеширане на информацията и компресия на данни.Фиг. 14.16 Настройки на връзката към работен плот на отдалечен компютър

Въпреки че инструмента Remote Desktop Connection е лесен за използване, той не е най-добрия метод, ако се налага редовно свързване към отдалечени компютри. Вместо това е по-добре да се използва конзолата Remote Desktops. С Remote Desktops, може да се конфигурират връзки за множество системи и след това лесно да се превключва между връзките.

Полето Remote Desktops се намира в менюто Administrative Tools. На фигура 14.17 е покзана конзолата за достъп до отдалечени компютри.Фиг. 14.17 Конзола за достъп до отдалечени компютри

Връзки към компютри могат да се добавят, като се натисне с десния бутон на мишката върху надписа Remote Desktops и се избере от комтекстното меню полето Add New Connection. В отворилия се прозорец (фиг. 14.18) трябва да се напише името на компютъа, както и необходимата информация за влизане в него. Изискванията са същите както и про работа с инструмента Remote Desktop Connection.

Фиг. 14.18 Добавяне на връзка към компютър от Remote Desktop Console

След като се създаде връзка, свързването към сървър става просто с натискане върху връзката. Ако по някаква причина връзката не се осъществи, може да се каже на Windows да повтори да се свърже отново, като се натисне с десен бутон и се избере Connect. За удобство създадената връзка може да се копира върху работния плот на компютъра или на друго място, на което ще е леснодостъпна.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница