Урок 24, 25: Упражнение върху оператор switch и символен тип данниДата30.11.2018
Размер24.36 Kb.
#106166
ТипУрок
УРОК 24, 25: Упражнение върху оператор switch

и символен тип данни

Дом.: учебник стр.83, зад.6

1) учебник стр.83, зад.1, 2, 3, 4, 5

2) учебник стр.82, зад.2 – да се състави програма, която въвежда две числа и знак за аритметична операция. Програмата да извършва съответното действие с двете числа и да извежда резултатът.

3) Да се пресметне стойността на функцията

4) учебник стр.83, зад.7 - Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата естествено число. Ако числото има съответна цифра в римската бройна система, програмата да извежда символа, задаващ тази цифра. В противен случай да се извежда подходящо съобщение.

арабско число

1

5

10

50

100

500

1000

римска цифра

I

V

X

L

C

D

M

5) При въвеждане на месец /1 до 12/ да се изведе съответния сезон.

6) Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата две цели числа. Ако числата са равни да се пресмята стойността на израза , в противен случай – на израза .

Вх. данни: x=y=5 x=7, y=6

Резултат: A=28 B=2

7) Да се напише програма, която по зададено реално число x намира стойността на един от следните изрази: y = x – 5; y =; y =; y = . Изборът на желания израз да става по следния начин: при въвеждане на цифрата 1 се избира първият, на 2 – вторият, на 3 – третият и на 4 – четвъртия израз.

8) Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата един символ – буква на английски: R или r, W или w, Y или y и т.н. На екрана да се извежда името на съответния цвят на английски език (Red, White, Yellow и т.н.). Ако се въведе символ, който не е начална буква на цвят да се извежда подходящо съобщение.

9) Да се състави програма, която пресмята лицето на една от фигурите – кръг, триъгълник или правоъгълник.

10) Да се състави програма, която предстява на екрана следното меню:

1 – България 4 – Франция

2 – Русия 5 – Испания

3 – Германия 6 – Англия

При избор на номер от менюто да се извежда столицата на съответната държава. При неправилен избор да се извежда съобщение за грешка.

11) Да се състави програма, която при въвеждане на естествено число от интервала [0 .. 9] го извежда в морзовата азбука. 
Цифрите се представят както следва: 1: "...." ; 2: "...-" ; 3: "..--" ; 4: "..---" ; 5: ".----" ; 6: "-..." ; 7: "--.." ; 8: "---.." ; 9:" ----." ; 0: "-----";

12) Да се състави програма, която превръща градусите по Целзий в градуси по Фаренхайт и обратното. 

13) Да се напише програма, която въвежда един знак и определя, дали той е цифра, малка или голяма английска буква или произволен друг знак.

Вх. Данни Резултат

8 Digit


f Small letter

P Capital letter


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница