Урок на тема: Съвременни мобилни устройства Проверил: Изготвил: Доц д-р Д. Брънекова Теодора Ивановастраница1/4
Дата23.05.2023
Размер3.57 Mb.
#117803
ТипУрок
  1   2   3   4
Teodora ivanova sdk 985 metodicheska raz
Свързани:
ETIDORHPA (RUS, A4)
Тракийски университет – Стара Загора
Педагогически факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:
Оперативен документ

№ на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11_PF

В сила от:

14.09.2011

Име на документа
Следдипломна квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност №985

Страница:

от
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
СДК „Учител“ № 983
Учебна дисциплина: Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Методическа разработка
на комбиниран урок на тема:
Съвременни мобилни устройства

Проверил: Изготвил:
Доц. д-р Д. Брънекова Теодора Иванова


Стара Загора, 2018

АНОТАЦИЯ
Секторът на информационните и комуникационните технологии е двигателят на всяка модерна и развита икономика. Европа днес среща много предизвикателства в области като здравеопазване, социално включване, енергетика, околна среда, транспорт, образование, сигурност. Във всички тях информационните и комуникационните технологии имат значително въздействие и чрез физическото им внедряване, което има положителен ефект върху продуктите, процесите и системите, които тези сфери произвеждат.


Създаването на ефективни методи и похвати за обучение в съвременния етап е немислимо без използването на информационните технологии.
Интензивното развитие на една страна се определя както от нейните ресурси, така и от интелектуалния капацитет на нацията. Ето защо една от основните задачи пред нашето общество е задачата за умственото развитие – въоръжаването на подрастващото поколение с научни знания и едновременно с това, развитието на тяхната познавателна способност.
Усвояването на знанията трябва да бъде поставено, така че да активизира максимално познавателната дейност, да развива самостоятелното творческо мислене, да стимулира учениците към самообразование. Прилагането на компютрите в процеса на знанията обучава учениците не само да работят по схеми и инструкции, но и да прилагат усвоените знания в нови ситуации, в нови условия. Целенасочената работа с компютър води и до едно по-добро равнище на познавателна активност.
Иновациите в съвременния свят се свързват основно с използването или внедряването на техника или технологии. Име мнение, че прогреса се дължи най-вече на технологичните иновации. Но те не са само технологични, но почти всички дейности в съвременното ежедневие опират пряко до използването на информационните технологии. Те представляват нееднородна съвкупност от средства – изчислителна техника, програмно обезпечаване и хора, които са обединени за достигане на определена цел.
Внедряването на ИТ често не се разглежда като желана иновация, а като необходимост. Информационните технологии са широк клас от дисциплини и области на дейност, свързани с управлението и обработката на информация.
Разделът „Компютърни системи“ и изобщо съвременните компютърни системи са се превърнали в част от ежедневието на много хора по света. Те са намерили своето място между телевизора, видеото, електронната игра и автомобила. Масовият потребител отдавна гледа на тях като нещо сложно и трудно за управление. Повечето от тях не се интересуват какво точно има скрито в кутията, наречена компютър. А когато възникне проблем, те предпочитат да вдигнат телефона и да повикат специалист. Често обаче се оказва, че неговото присъствие е излишно, тъй като проблемът може да се реши и от самия потребител стига той да има малко представа за нещата в кутията.
Най-разпространените в момента компютърни системи са микропроцесорните. В тяхната принципна схема влизат микропроцесор, вътрешна памет, системна шина и различни контролери за периферни устройства като клавиатура, мишка, дискове, монитор, принтер и други. Наред с микропроцесорните компютърни системи за научни, военни и индустриални нужди се използват и супер компютърни, които са с подобна структура на микропроцесорната система, но техният процесор и памет са изградени по друга технология. Функционално притежават същите възможности, обработват много по-голям обем информация за кратко време.
В съвременния свят с бързото развитие на технологиите все по-голяма популярност добиват мобилните устройства. Това са малки преносими изчислителни устройства (джобни компютърни), които имат операционна среда и работят с мобилни приложения. Те разполагат с екран (дисплей) с малка клавиатура или сензорен екран с виртуална клавиатура и икони.
Връзката към световната комуникационна мрежа може да се осъществи независимо от местоположението на потребителя. Точно защото мобилните устройства се превърнаха в необходимост за предприятията и бизнеса, развиващи дейности в глобален мащаб, компаниите дават възможност на своите служители да работят навсякъде – от домовете си, от офиса или докато пътуват между различни дестинации. Поради това е наложително, когато се обмисля въвеждането на такива „инструменти“ за бизнеса, да се преценят потенциалните ползи, рискове, контрол, свързан с технологията, както и да се прецени точно кога е моментът за въвеждане на обществото в светът на мобилните технологии. През последните години учебната година се съчетава с темата за високите технологии. Днес те са неразделна част от процеса на обучение на всички нива – от най-малките ученици до студентите. Причините за това са много: повече мобилност без жертва на производителност, повече и по-богати възможности, постоянна интернет свързаност, опции за гъвкава употреба и много други.
В настоящата методическа разработка на урок от учебната практика съм разработила урок по Информационни технологии за 8-ми клас. Обучението по Информационни технологии (задължителна подготовка) в 8-ми клас предвижда формиране на знания за създаване на проекти и интернет сайтове, както и овладяване на основни умения и компетенции за информационните технологии, компютърните системи и мрежи.
Информационните технологии за 8-ми клас се усвояват в пет групи и имат за цел да формират умения за получаване на информация от различни източници, да интерпретират информация, да представят информация, да се формират ценности и интерес към компютърните технологии. Формираните компетенции и модели в компютърното пространство ще помогнат за оценяване на процесите, явленията, обектите, за вземането на решения относно източниците на информация, които могат да се използват, за изразяване на мнение и разговори по различни компютърни теми и проблеми. Урокът, който съм разработила е от раздел „Компютърни системи“. Всички раздели от учебния план по Информационни технологии за 8-ми клас са логически свързани, което позволява на учениците да прилагат усвоените знания, умения и компетенции при усвояване на ново учебно съдържание, което е прийом за развитие на логическото мислене.  1. Тема на урока: Съвременни мобилни устройства

    1. Провеждане на урока: компютърен кабинет, оборудван с достатъчен брой компютри за всички ученици

    2. Продължителност на урока: 40 минути.


  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница