Урок по Човекът и обществотоДата03.07.2017
Размер68.51 Kb.
#24926
ТипУрок
Урок по

Човекът и обществотоРазработил: Елена Колева – начален учител

в Основно училище „Васил Левски”, с. Горно Сахране
Тема на занятието: Славяните и древните българи дата

Учебна цел и задачи

Съдържание

Време

Методи и дейности

Средства и материали

Оценяване

Бележки

Цел: Въвеждане на обучаващите в идеята, че промените на Балканския полуостров са породени от липсата на силна и трайна тракийска държава и от тези промени се появява ново и различно от тракийското културно наследство.

Задачи:

Образователни:

-да се представят древните българи и славяни като наши предшественици

-да се разкрие значението на Кубратова България като първа проява на българска държавност

-да се запознаят учениците с начина на живот и труд на българите и славяните

-да се разкрият религиозни представи на двата етноса

Възпитателни:

-Описва елементи от ежедневния живот на българите през различните епохи

-Разказва за исторически личности и събития в българската история

-развива умения за сравнение, за първоначална ориентация в историческото време и при работа с историческа картаПри започване на часа учителя влиза в класната стая, но не съобщава темата на новия урок. Казва им се, че ще бъдат разделени на два отбора „Тангра” и „Перун”, с които ще участват в играта Survivor. По този начин ще продължат пътуването си в историята на България, което са започнали в предходните часове по Човекът и обществото. В предварително подготвена купа са пуснати имената на всички обучаващите се. Учителят изважда едно по едно листчетата и съобщава имената, като първия учащ, който си чуе името попада в единия отбор, следващия в другия и така, докато си разпределят всички. След като разделени заемат своите места в отделните отбори.
Учителят предварително е подготвил думите „славяни” и „българи”, като буквите са написани на отделни картончета, а те са поставени в два плика. Пликът с думата „българи” се дава на отбор „Тангра”, а този със „славяни” на „Перун”. Обяснява им се, че в плика има дума, свързана с българската история, чиито букви са написани на отделни картончета. Всеки отбор при даден сигнал изважда картончетата, открива думата и я нарежда на дъската, като я залепя с тиксо.
Всеки отбор записва в тетрадките си думи, които свързва с думата, която са открили в предходното изпитание. След това всеки отбор се разделя на по три човека, които трябва да обсъдят всеки какви думи е записал, до каква степан има препокриване и разлика. След това всяка подгрупа определя говорител на групата и подготвя по две думи, за да могат всички да се включат. Всеки отделен говорител съобщава отделните думи, а учителят ги записва на дъската.

Учителят с помощта на учащите обособява написаните асоциации в няколко големи групи, напр. „Как са живели”, „Богове”, „Външен вид”, „Велики личности” и др.


След това всеки отбор чете началото на урока – появата на славяните и българите. След това отбор „Перун” чете частта – Как живеели славяните, а отбор „Тангра” – как живеели българите. Целта е да запишат в тетрадките си още ключови думи, които да се съотнесат към тези, отбелязани на дъската. След това обсъждат резултатите помежду си в отбора.
Отново говорителят на групата съобщава какво са отбелязали членовете на неговата група, а учителят записва казаното на дъската в отделната група.

Едва след като приключат с всичко това, учителят моли учащите да сравнят това, което записаха в началото на часа, с това, което извадиха от урока.


Всяка група отново се разделя на подгрупи. Всяка от тях на предварително подготвени бели листове чрез пособията за рисуване изобразява как си представя славяните и съответно българите, като може и да ги запише с някои ключови думи. След като приключи времето за изпълнение приготвените постери се закачат в определен кът за галерия, където да се разгледат от всички. Оценява се оригиналността и точността с фактите.

5 мин.

5 мин.


5 мин.

10 мин.


5 мин.

15 мин.


Разпределяне учащите на групи

Откриват думата и я залепят на дъската


Групова работа

Мозъчна атака

Асоциативно мислене

Пирамида


Панелна дискусия

Групова работа

Мозъчна атака

Мозъчни карти

Групова работа


Купа с листчета с имената на обучаващите се

Пликове с дума, написана на отделни картончета


тетрадки


Учебник или копие на урок, тетрадки

Бели листове, пособия за рисуванеГотовност за участие

Бързина на

мисълта

Концентрация


Бързина на

мисълта


Активност

на учащите

Степен на разбиране

Концентрация

Степен на разбиране


Предварителната подготовка определя бързо и акуратно започване на часа, така че да може да се грабне вниманието на учащите и да се задържи до края.

Учителят следи задачата да се изпълни в определеното време, като дава сигнал за започване и свършване с пляскане на ръце.


Учителят стои тихо и не се намесва. Следи всеки да работи самостоятелно, без да заимства чужди думи.

Учителят внимава за стриктното спазване на стратегията.


След като приключи записът учителят пита дали е останало нещо незаписано и отговаря на отделни ученически въпроси.


За домашна работа може да им се постави да потърсят повече информация за съответното племе и да се оценят следващия час в зависимост от изпълнението на задачата за домашна работа.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница