Урок за нови знания Нови понятияДата29.08.2017
Размер99.57 Kb.
#29015
ТипУрок
Методическа разработка на урок по информационни технологии

Име и фамилия: фак.№

Специалност: Математика и информатика курс 4, група 2
Учебен предмет: Информационни технологии

Клас: 9

Форма на обучение: ЗП
Тема по учебна програма: „Форматиране на текст”
Необходими технически и технологични средства: Компютърна зала с компютърни работни места за всеки ученик, МS Word.

Дидактически материали: Бяла дъска и маркер, проектор
Цели на урока:


 • Образователни - Да се овладее от учениците определена степен от знания, умения и навици за използване програмата МS Word.

 • Възпитателни - Формиране у учениците траен интерес към информационните технологии и мотивация за изучаване на новата тема.

 • Практически - Развиване на умения за създаване, обработване и форматиране на мекстове в МS Word.


Тип на урока: Урок за нови знания
Нови понятия – шрифт; серифни, несерифни шрифтове; размер на символите, пункст; стил на символите; наборно поле; подравняване на абзац
Използвани методи

 • Устно изложение- обяснение;

 • Диалогови – беседа;

 • Нагледни – демонстрация;

 • Практически – упражнение;

План на урока


 1. Елементи на символите

а) шрифт (Font)

б) размер(Size)

в) стил(style)

г) Цвят(color)

д) други


 1. Форматиане на символите

а) шрифт (Font)

б) размер(Size)

в) стил(style)

г) Цвят(color)

д) други


 1. Елементи на абзац

  • Подравняване

  • Подравняване на текст

  • Ляв и десен отстъп от наборното поле

  • Положение на първия ред

  • Разстояние на абзац спрямо предходния и следващия

  • Междуредие
 1. Форматиране на параграф
Ход на урока

Анализ

Добър ден!

Миналият път се запознахме с темата: „Основни действия с текст” . Нека си припомним някои моменти:

С коя команда маркираме абзац?

С кои клавиши от клавиатурата може да се изтрие въведен текст?

Как се въвежда главна буква?

Това са някой команди, които трябва да познавате , тъй като те са свързани с новите знания, с които ще се занимаем днес.

Запишете си темата :

Форматиране на текст
Едно от основните предимства на текстообработващите системи пред пишещите машини е възможността еднократно въведен текст да бъде оформен по различен начин в зависимост от целта, за която е предназначен. Богатите средстава за форматиране и лесният начин за тяхното прилагане позволяват дори и по неопитни потребители да създадат впечатляващи с външния си вид документ.

Запишете:

 1. Елементи на символите

Някой са основните характеристики за оформяне на знаците: шрифт, размер, стил, цвят, подчетваване, ефект. Нека се запознаемс тях поотделно, запишете
а) шрифт (Font)

Представлява общ стил на изчертаване на знаците, който разграничава начина на изобразяване на текста върху екрана, а впоследствие – и отпечатването му върху хартиен носител. Компютърният шрифт е подобен на почерка на човек.

Известни са следните видове шрифтове:


 • Серифни шрифтове(serif font) – в начертанието си имат кукички –АТ7 (Century);

 • Несерифни шрифтове(sans serif font) – ръбовете на символите са изчистени - АТ7 (Arial);

 • Символни шрифтове –ASDFGHJKLZ.... (Symbol);

Шрифтовете се инсталират на компютърната система още при инсталирането на операционната среда. Последната се гриже за тяхната коректна работа с текстообработващата система. Потребителят може да добави нови шрифтове към вече инсталираните.
б) размер(Size)

Определя големината на символите. Той е определено число и се измерва в пунктове (кегел).

Според начина на изграждане на символите шрифтовете биват:


 • Растерни- начертанието им е изградено от точки в рамките на фиксирана матрица. Когато се зададе различен размер от предварителния, качеството на шрифта се влошава.

 • Векторни – начертанието им е изградено от вектори, Като са определени началната точка, посоката и дължината на вектор или крива линия. При тези шрифтове няма проблем при начертаването, тъй като самата дефиниция на шрифта основаваща се на използването на вектори, позволяват свободно промяната на размера. Използват се при отпечатване на документи, защото предалагат безупречно качество.

в) стил(style)

Определя вида на начертанието на символите.

Използват се 4 основни стила:


 • Нормален (Normal/ Regular)

 • Получерен (Bold)

 • Наклонен (Italic)

 • Подчертан (Underline)

г) Цвят(color) – определя цвета на символите. Използването на различни цветове на символите е подходящо, когато документа ще бъде отпечатън на цветен принтер или изпратен по електронен път за четене. Когато се използва черно-бял принтер, тогава в процеса на печат цветовете ще бъдат превърнати в нюанси на сивото.


д) други

- междуредово разстояние – позволява потребителя да зададе разстояние между символите. По този начин се постига по-голяна четливост, а заглавията на документите се откроява по лесно от останалата част на текста. Тази възможност понякога може да се използва за сбиване на текста с оглед събирането му на точно определено място.

- вертикално положение на символите – позволява символите да бъдат вдигнати или смъкнати спрямо хоризонталната линия на текста. Най-често се използват стандартните възможности за форматиране на символи като горен и долен индекс в текста. При тях обаче заедно с промяната на вертикалното положение се променя и техния размер.

- анимационен ефект на символите – позволява символите да променят вида си при представяне на екрана. По-често

използваните са примигане на символи, бягащи или светещи рамки около буквите. Тази подготовка се използва, когато документите ще бъдат представени на екрана. При отпечатване ефекта се губи.

- очертания на символи – позволява да се промени видът на очертанията на символите. По-често иползвани са: вдлъбнатост,изпъкналост, със сянка, само контур.

 1. Форматиране на символите

а) шрифт (Font)

Избор на шрифт – от менюто Formatting избираме от Font желания шрифт:
Или от меню Format / Font
б) размер(Size)

Избор на размер: от менюто Formatting избираме от Font Size желания шрифт:

Или от меню Format / Font

в) стил(style)

Избор на размер: от менюто Formatting избираме , за да удебелим контура; - за наклонен текст - подчертан текст.

Или от меню Format / Font - можем да избираме от различни възможности за подчертаване.


Oше един начин е с помощта на клавиятурата и следните команди:

Ctrl+B – прави текста удебелен;
Ctrl+I –
прави текста наклонен;
Ctrl+U –
подчертава теста;
Ctrl+Space –
връща към стандартен текст, както и да сме го променяли преди това;

г) Цвят(color)

Променя се от панела Formatting / Color Font
Или от меню Format / color Font

д) други

- междуредово разстояние Format / Font/ Character Spacing /Spacing


-вертикално положение на символите

Format/Font/ Character Spacing /Position

- анимационен ефект на символитеFormat / Font /Text Effects

- очертания на символи 1. Елементи на абзац

Наборно поле – определя частта от страницата, в която ще се помества текстовото съдържание на документа. То се полиюучава, като от размера на листа се извадят отстъпите, които се оставят до ръбовете на страницата, за да може текстът да “диша”.

При оформянето на абзаца в текстовия документ се определят следните характеристики: • Подравняване – разположението на абзаца спрямо наборното поле на листа. Четирио са основните начини за подравняване.

Извършва се по следния начин:

меню Insert/ Paragraph / Indents and Spacing / General /Alignment

Justified(двустранно)– текстообработващите системи автоматично разпределят разстоянието между символите.

Left (ляво)при този вид първите символи на всеки екранен ред са подравнени отляво

Right (дяно) – при този последните символи на всеки екранен ред са разположени един под друг.

Centered (централно) - подходящо е при заглавия.
Или от лентата Formatting


 • Междуредово разстояние – разстоянието между редовете в един абзац. В текстообработващите системи потребителят може да зададе

Междуредово разстояние един ред.

Ред и половина, два реда, и др. Тези промени се осъществяват от

Insert/ Paragraph / Spacing / line spacing


Или от Лентата Formatting/ Line Spacing

 • Отстъпи – oпределя се разстоянието преди и след абзац, отляво и отдясно на абзаца спрямо наборното поле на листа, както и първият ред на абзаца спрямо останалите.

- Отстъп преди абзаца и отстъп след абзаца – Позволя открояване на абзаца спрямо останалите. Те се измерват в числови стойности. Обикновено това са пунктове. В някои представителни документи, които съдържат обемна текстова част, се използва отстъп преди и след абзац, за да се постигне по-голяма четливост и за да може човешкото око по-лесно да следи изложението.

Insert/ Paragraph / Indentation

- Отстъп отляво и отдясно на абзаца – позволяват оформянето му като самостоятелна част в документа. Те показват какрво разстояние ще бъде оставено от ръба на наборното поле на страницатата до самия текст и се измерва в милиметри, сантиметри или инчове. Използват се обикновенно при заглавни части на документа. Тези части съдържат информация за име, длъжност, месторабота и пощенски адрес на адресанта, който се изготвя документа.Insert/ Paragraph / Spacing
- Отстъп на първи ред в абзац - определя разстоянието между първия символ в първия ред на абзаца и наборното поле на страницата. Той се измерва в милиметри, сантиметри,инчове. Обикновено отстъпа е в диапазона 1,5 – 2 см. Този отстъп може да бъде :

- Навътре в абзаца, ако числото което се въведе за него е по-голямо от числото, което се въвежда за отстъп отляво на абзаца.- Навън от абзаца - ако числото което се въведе за него е по-малко от числото, което се въвежда за отстъп отляво на абзаца.

от Лентата Formatting/ Increase Indent или Decrease Indent
 1. Форматиране на абзац

Меню Format/ Paragraph/Line and Page Breaks


С помощта на това меню можем да зададем някои опции:  • Window/ Orphan control – не може първи ред от параграф да е сам на страница;

  • Кееp line together – не може един параграф да се намира на 2 страници, т.е. ако не е достатърчно мястото на текущата страница целия абзац се помества на нова страница

  • Keep with next – заедно е винаги текста

  • Page break before – маркираме абзац, който да бъде на нова старница, т.е. с предходния се отделя на нова страница.(прекъсване на страница)

  • Suppress line numbers

  • Don’t hyphenate – не използвай тирета между думите, за преход на нов ред;
Въпроси и задача :

Кои са основните характеристики на оформление на символите?

Кои са основните характеристики при оформяне на абзац?

По какъв начин един абзац може да бъде подравнен?

Какви отстъпи могат да бъдат зададени на един абзац?

Задача: Създайте следния текстов документ:Край на урока

Общо 80 мин.


Каталог: sub
sub -> Уникалните свойства на водата по Богоявление
sub -> Лекции за естественонаучната картина на света
sub -> 24 часово молитвено Бдение за мир в
sub -> Нет религии выше Истины Выпуск №16(1275) Март, 2014 год
sub -> 9-дневно молитвено Бдение за мир в
sub -> „Подарете на детето си книга, подарете му празник!”. Тази година кампанията е част от „Походът на книгите“
sub -> 2. компютърна реализация на метода
sub -> Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница