Урок за усвояване на нови знания, умения и навици; обяснителен Цели: образователниДата24.10.2018
Размер44 Kb.
#96128
ТипУрок
Методическа разработка на урока
Други жлези с вътрешна секреция” – VІІІ клас (втори час)

(учебник „Биология и здравно образование”, изд. Анубис, 2009)
Тип и вид на урока: урок за усвояване на нови знания, умения и навици; обяснителен

Цели:

 1. образователни:

 • да се конкретизират знанията на учениците за хуморална регулация в организма, чрез изучаване на жлезите с вътрешна секреция;

 • да се докаже водещата роля на хипофизата по отношение на останалите жлези с вътрешна секреция.

 1. възпитателни:

  • формиране на убеждения у учениците, относно ролята на науката за решаване на здравните проблеми на човека;

  • здравно възпитание, в смисъл на профилактика и лечение на различни заболявания на жлезите с вътрешна секреция.

 2. развиващи:

  • развитие на логическите умения – анализ, синтез, сравнение, обобщение и пренос на знания в нова ситуация.

Водещи биологични идеи:

 • единство между структура и функция;

 • науката, като непосредствена производителна сила.

Подходи: обяснително-илюстративен

Методи: разказ с описателен характер, беседа, наблюдение

Прийоми и средства: демонстрация на нагледни средства, динамична рисунка, план-таблица, логически прийоми
Ход на урока
В началото на часа може да се проведе кратка актуализация и фронтална проверка на знанията на учениците в следната последователност от въпроси:

1. Посочете и изяснете дяловете на нервната система, според устройството и функциите, които изпълняват в човешкия организъм!

2. Изхождайки от знанията си за рефлексна дъга и изучените жлези с вътрешна секреция анализирайте следния пример и направете съответните изводи: Налице е силен болков дразнител, предизвикващ голяма загуба на кръв. Отговорете на въпросите:


 • Проследете пътя на болковия дразнител до получаване на ответна реакция!

 • Кои дялове на нервната система участват във възприемането и отговора на дразнителя?

 • На базата на посочения пример, докажете че съществува връзка между нервна и ендокринна система!

 1. Какво представлява ендокринната система и в какво се изразява функцията й в организма?

 2. Сравнете скоростта на процесите, регулирани от нервната и ендокринната системи и направете съответните изводи!

 3. Изхождайки от устройството и функциите на хипофизата докажете връзката между нервна и ендокринна система. Кой вид регулация има водеща роля? Обосновете отговора си!

 4. Кое определя централната роля на хипофизата всред жлезите с вътрешна секреция?

След тези въпроси естествено и непринудено (предвид, че новата тема е продължение на старата) се въвежда темата на новия урок, изясняват се целта и задачата за часа.

Формулира се проблемния въпрос: Кои процеси регулират останалите жлези с вътрешна секреция и до какви отклонения и болестни състояния води нарушаването на функцията им?

Дават се указания за разграфяването на таблицата и начина на работа по попълването й в етапа „разкриване на ново урочно съдържание” – едновременно с учителя, с цел частично затвърдяване, но след изслушване на разказа на учителя.

При попълването на таблицата разказът и обясненията на учителя се съпровождат с демонстрация на диапозитиви, снимков материал на различните видове жлези, както и характерните симптоми на заболяването, вследствие на хипо- или хиперфункцията им. Правят се динамични рисунки в графата за устройство. Учителят може да обогати определени моменти от съдържанието на урока, като включи: повече информация за симптомите на болестните състояния; наименованието на някои хормони; снимков материал за симптомите на заболяванията; възможности за лечение на заболяванията; успехите на ендокринологията и възможностите на биотехнологичните методи за лечение на хормоналните заболявания; причините, които водят до отклонение във функциите на изучаваните жлези и др.

Таблицата се попълва последователно за всеки отделен вид жлеза, в хода на беседа с учениците, след поставяне на въпроси от учителя, целящи получаване на обратна информация. По този начин попълването на таблицата ще има характер на частично (поетапно) затвърдяване на новите знания.

Би могло част от учебното съдържание, по преценка на учителя да се разработи като семинарен урок, след предварителна подготовка по поставени задачи на отделни ученици или на целия клас. Преди изслушването на съобщенията учителят поставя въпрос, с цел целенасоченост на вниманието на учениците, след което учениците му отговарят.


видове жлези

местоположение и устройство

хормони

функция

нарушения на функцията

хипер- и хипо-функцияОколощитовидни жлези

По задната повърхност на двата дяла на щитовидната жлеза. 4 малки телца с форма на оризово зърно
(изгражда се динамична рисунка)

Паратхормон

Регулира обмяната на калциеви и фосфорни соли в организма

Хиперфункция

Чупливост на костите; намалява възбудимостта на нервните и мускулните клеткиХипофункция

Тетания, вследствие на увеличаване възбудимостта на нервните и мускулните клетки


В края на часа се дава отговор на проблемния въпрос.(Таблицата е попълнена на примера само на една от изучаваните жлези. По същия алгоритъм се попълва и за останалите видове жлези).


Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница