Урок№3: Създаване на файл и папка а Създаване на нова папка стартиране на програмата Windows ExplorerДата15.01.2017
Размер38.19 Kb.
#12799
ТипУрок
УРОК№3: 1.Създаване на файл и папка

а)Създаване на нова папка • -стартиране на програмата Windows Explorer

 • -щракване с мишката върху папката, в която ще се създава нова

  • Първи начин: От My DocumentFileNewFolder

-преименуване на папката[Rename]

-натискане на клавиша Enter

-щракване с левия бутон на празно място


 • Задача 1:Създайте папка Работна_1

 • Втори начин: Щракване с десния бутон върху празно място и от контекстното меню се избира- New Folder

  • Задача2:Създайте папка Работна_2

2.Копиране и преместване на файл

а)Забележка1:Действията Копиране, изрязване и вмъкване

имат същото предназначение като в уроците за текстообработка.

б)Създаване на нов файл

CopyPaste. Резултат:Имаме два файла с еднакво съдържание.

в)Преместване на файл

CutPaste Резултат: Файлът е един, но е преместен на друго място.


 • Задача3:От папката “Моите документи” да се направи копие на файла

  • “Снимки от Стражица” 6 а клас

  • “Снимки от България” 6 б клаc

 • “Снимки от света” 6 в клас

-Да се направи копие в папката Работна_1

(Маркира се “ Снимки от..” , изпълнява се команда Edit/Copy-

съдържанието се запомня в кутията за копия)


 • Задача 4:Маркирайте от “Моите документи”папка Работна_1 и изпълнете командата Edit/Paste (Снимките ще се появят със същото име.Отново изпълнете тази команда.С какво име се появява новото копие?

 • Задача5:Да се изпълнят същите задачи като се използват комбинация от клавиши:Ctrl+C Ctrl+V

3.Преименуване на файл

а)Първи начин:Използва се падащо меню File .Изпълнява се

команда File/Rename и редактираме името.

б)Втори начин: от контекстното меню се избира командата Rename [Преименувай]

в)Трети начин:Маркира се файла, щраква се още един път

върху името

г)Забележка2:При промяна на името на файла е добре да се

запази първоначалното разширение(Защо?)

д)Забележка3:Не може в една папка да има файлове с едни и

същи имена и е недопустимо в името на файла да се използват знаци:,?, ”и т.н.

4.Изтриване на файл

а)Забележка4: При изтриване може да се допусне нежелана загуба на данни, затова командите са съпроводени с отваряне на диалогов прозорец за потвърждаване на операцията.

Б)Роля на служебната папка Recycle Bin (кошче)

В)Работа с бутоните:Cut, Copy, Paste

New

Ню

Нов

Rename

ринейм

Преименувам

Recycle

рисайкъл

Рециклирам

Clipboard

клипборд

Име на кутия за копия


Recycle Bin

Рисайкъл бин


Име на папка за копия

Изтрити файлове,кошчеCustom

Къстъм


Навик,обичай

Current

Кърънт


Текущ,сегашен

Available

Ъвейлъбъл


Наличие,разполагаем

Add

Ед

Прибавям,присъединявам

Separator

Сепърейтър

Разделител

remove

римув

премахвам1.Кои са основните операции за работа с файлове?

2.Каква е разликата между командите Copy и Cut

3.По колко начина може да копирате файл?

4.Създайте в папката My Documents(моите документи)структура

от папки.От Моите документи копирайте файлове с разширение

jpg – в папка JPG, doc-в папка DOC.
5.Изтрийте всички файлове от папка Моите документи/

Работна_1. Копирайте от папката “Практически задачи…”файла”Едисон”.doc в папката Работна_1.Преименувайте го на “Едисон”.xls.

Потвърдете преименуването и обърнете внимание на

променената икона на файла.Опитайте да го отворите с двойно

щракване.Обяснете грешката!

6.Използвайте бутоните на командите Copy, Cut, Paste при набиране на произволно избран от вас текст.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница