Условия за участие член 1Дата05.03.2018
Размер82.68 Kb.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ЧЛЕН 1
Във връзка с подобряване организацията за работа и бизнес, качеството на услугите и квалификацията, размяната на професионален опит, утвърждаване на работния екип, усъвършенствуване на хотелиерската и барманска дейности, събирането и представянето на работещите в региона, ВАHА организира Балкански конкурс, както за членовете на ВАHА, така и за други участници.
ЧЛЕН 2
Член 1 определя следното; правото на участие, дисциплините, мястото и времето на конкурса, задачите на оценъчните комисии, журито за ръководство и привлекателност, професионалното жури, журито публика, преценката на други комисии – за настаняване, за икономия на активи и доставки, финанси и др. - критериите за оценяване.

ЧЛЕН 3
На един отбор от всяка държава членка на ВАHА се позволява да се регистрира за състезанието, следвани от отборите на професионалните гимназии.

Изброените екипи биха могли да участвуват в състезанието за готвачи, бармани, сладкари, сервитьори и сервитьори на фламбе.


ЧЛЕН 4
Състезанието ще включва следните дисциплини;

1.ОТБОРНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Отборът се състои от 5 участника


  • координатор 1 участник
  • готвач 1 участник

  • сладкар 1 участник

  • сервитьор, барман 2 участника

Групова задача;

Меню от 4 ястия по собствен избор ( интернационална или национална кухня) за 12 гости. Оценява жури съставено от 6 от професионалното жури и 6 от жури публика.

2.ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ (ПО 1 УЧАСТНИК)
а) Състезание за готвачи за приготвяне на топло или студено ястие за 4 души – по неин /негов собствен избор

б) Състезание за сладкари за приготвяне на топъл или студен десерт за 4 души – по неин /негов собствен избор ( отнася се за готвачи и сладкари от държави, които не са представили национален отбор)

в) Състезание за сервитьори на фламбе за приготвяне на ястия пред гостуващи

- салата студена и фламбирана

- подготовка за фламбиране на горещо студено ястие или дресинг на сладко ястие за 4 души по негов /неин избор

г) Състезание на сервитьори – сервиране на маса за 6 човека , избор на менюто по собствено желание ( за сервитьори от държави без национален отбор)

д) Състезание за бармани за;

- къси смесени напитки (преди обяд)

- дълги смесени напитки (след обяд)

- безалкохолни смески – меки напитки

Всички 3 смески са приготвени за 4 човека по избор на бармана

Същите правила са в сила и за професионалните гимназии.ЧЛЕН 5

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРВИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ИЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МЕНЮ ПО ИЗБОР
Заедно със заявлението за участие в състезанието, трябва да бъде представено и менюто (по личен избор – с рецепта и списък на съставките на всяко ястие и времето нужно за приготвянето му). Трябва да е посочен и вида на менюто – национално или интернационално. Пълнотата на заявлението, рецептата, списъка на нужните компоненти и количеството им е част от оценката.

В случай на подготовка на национално ястие е препоръчително приборите и подправките да са осигурени от самите състезатели, докато при интернационалните - приборите ще бъдат осигурени от домакина.

Материалите ще бъдат доставени също от домакина срещу предварително представена заявка.
ЧЛЕН 6
Оценките ще бъдат направени от жури състоящо се от 5 души, назначени от ІНЯА, което ще оцени цялостното представяне на отборите, имайки предвид;

а) владеене на групови приготовления

б) оригиналност на ястията

в) цялостен вид

г) професионализъм при сервиране

д) професионализъм при оформяне на масата

е) професионализъм при съставяне на менюто

ж) функционалност на масата

з) подготвителни операции на работното място

и) вкус
ЧЛЕН 7


Всеки участник в отбора ще получи свой собствен номер и журито ще оцени всеки участник. Следователно, изпълнението на всеки член на отбора, влияе върху крайната оценка.
ЧЛЕН 8
Също ще присъствува и жури състоящо се от 5 журналисти. То ще има своя собствена оценка и награда – Диплом на журналиста

ЧЛЕН 9
Менюто е разделено на 4 групи за по 12 души, с продуктите предоставени от домакините. 6 комплекта менюта са на масата за оценка, а другите 6 са дадени на публиката и на журналистите.

В случай на нужда от специални съставки, отборът трябва да си ги осигури сам.

Домакинът ще напечата бюлетини, за публиката и журналистите, които ще бъдат разпространени в публиката заедно с ястията. Ще има и кутия за гласуване.
ЧЛЕН 10
Всяка държава членка на ВАХА може да регистрира отбора си, по същия ред се регистрират и индивидуалните участници, както и професионалните гимназии.
ЧЛЕН 11
Менютата ще бъдат сервирани по отбори от по 2 сервитьори. Те ще сервират маса за 6 човека , със свое собствено оборудване. При сервиране, отборът сам ще осигури нужната украса ( в зависимост от менюто)- цветя, свещници (в зависимост от случая) напитки и меню с вино.

ЧЛЕН 12
ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОТВАЧИ И СЛАДКАРИ ОТ ОТБОР ЗА ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
Критерии за оценка;

- оригинално ястие от 5 до 10 точки

- подготвителна работа от 10 до 15 т.

- приготвяне на ястие от 10 до 15 т.

- работна хигиена от 10 до 15 т.

- вид на ястието от 10 до 15 т.

- вкус на ястието от 10 до 15 т.

- цялостно впечатление- сръчност от 10 до 15 т.


ЧЛЕН 13
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕРВИТЬОРИ КАТО ЧАСТ ОТ ОТБОР ЗА ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
Критерии за оценка

- умения при сервиране на масата 20 – 25 т.

- украсяване на маса 10 – 15 т.

- работа пред клиенти от поръчка до приключване 10 – 15т.

- състояние (вид) на масата 10 – 15 т.

- сервитьорска работна маса 10 – 15 т.

- общо впечатление 10 – 15 т.
ЧЛЕН 14
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕРВИТЬОР НА ФЛАМБЕ КАТО ЧАСТ ОТ ОТБОР ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

а) фламбиране на месно ядене или десерт

б) смесване на салата, като студено предястие

ЧЛЕН 15
Участникът ще приготвя ястие пред гост по позната или по своя собствена рецепта. И в двата случая трябва да я прикрепи към приложението споменато в ЧЛЕН 1, с описание на начина на приготовление

В тази дисциплина ще се състезава един готвач или сервитьор. Състезанието е пред публика, за това участникът трябва да бъде облечен подходящо, с дрехи от компанията му.


ЧЛЕН 16
Журито от експерти ще оцени изпълнението на състезателите по следните критерии;

- подготвителни операции 15 – 20 т.

- подготовка на ястието 15 – 20 т.

- външен вид на ястието 15 – 15 т.

- вкус 15 – 15 т.

- цялостно впечатление 15 – 15 т.

Журито от експерти също ще оценя продължителността на работата според следните критерии


  • времетраенето на операцията (пред гост) ще бъде 15 минути.

  • за всяка минута преди определеното време, ще се прибавят 2 т. към постигнатия резултат, докато за всяка просрочена минута ще се отнемат 2 т. от постигнатия резултат.


ОЦЕНЯВАНЕ НА БАРМАНИ КАТО ЧАСТ ОТ ОТБОР ЗА ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
ЧЛЕН 17
а) къса смесена напитка (преди обяд)

б) дълга смесена напитка (след обяд)

в) безалкохолен микс – мек микс

Смесена напитка ще се приготвя от един барман. Барманите сами ще си осигуряват напитките за подготвяне на смеси. Същото се отнася и до оборудването – трябва да бъдат със собствен шейкър, както и други аксесоари с изключение на лед и чаши, които ще бъдат предоставени от домакините. Барманите ще предоставят рецепти за питиетата, които ще приготвят, и те ще бъдат част от приложението в ЧЛЕН 1.ЧЛЕН 18
Изпълнението и качеството на питието ще бъдат оценени от специално жури, състоящо се от 5 члена. Журито ще оцени вкуса, вида и професионалното изпълнение, докато публиката може да оцени само вида и вкуса на питието. Оценката на публиката няма да влияе върху оценката на журито.

Журито от експерти ще оцени бармана на базата на следните критерии;

- правилно изпълнена рецепта 30 – 40 т.

- вид на питието 15 – 20 т.

- вкус на питието 15 – 20т.

- аромат на питието 15 – 20т.


ЧЛЕН 19
Заедно с приложението, конкуриращите се бармани трябва да представят на журито рецепта на коктейли, които трябва да се смесят в количества дадени в е.д. ½, 1/3, 2/3 включваща всички съставки, както и кратко описание на украсата.
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТБОРНИТЕ КОНКУРСИ

ЧЛЕН 20
Оценяването ще се осъществи по следния начин;

- оригиналност на ястието 10 – 15 т.

- общ външен вид 5 – 10 т.

- професионализъм 5 – 10 т.

- професионализъм при сервира 5 – 10 т.

- функционалност на маса 5 – 10 т.

- опит в съставянето на меню 5 – 10 т.

- подготвителни операции на работното място 5 – 10 т.

- вкус 5 – 10 т.

Всеки участник може да бъде оценен и индивидуално и в резултат да получи диплом или медал.ЧЛЕН 21
Професионалното жури действува в публичен състав.
ЧЛЕН 22
Въз основа на общия брой точки, отборът или отделният участник получава медала който заслужава.
ЧЛЕН 23
Журито предоставя писмен доклад на организационната комисия след съответно състезание
ЧЛЕН 24
Жалби могат да се подават от недоволни участници до 12 часа след обявяване на резултатите. Жалбата се предоставя на Надзорния комитет на BAHA. Комитетът ще вземе жалбата под внимание и до 8 часа от получаването й ще дадат на обжалващия конкурент своето мнение. Решението на Комитета се приема за окончателно.
ЧЛЕН 25
Освен това Ви информираме за следното;

Регистрирането на групите ще бъде направено по имейла на BAHA baha@hotam.org. BAHA ще направи резервации за отборите www.balkanalliance.org.

Цената за настаняването е за сметка за организаторите. Транспорта е сметка на участниците.

Amir Hadzic

BAHA

ОТБОР № -_________


СТРАНА: ________________________

1. ГОТВАЧ : _________________________________ (име , фамилия)

месторабота ___________________________
2. СЛАДКАР: ________________________________ (име , фамилия)

месторабота ___________________________


3. БАРМАН :__________________________________ (име фамилия

месторабота _______________________________


4.СЕРВИТЬОР (1) /

– ФЛАМБЬОР:_________________________________ (име, фамилия

месторабота _______________________________________
5.СЕРВИТЬОР (2) :_______________________________(име, фамилия)
месторабота_______________________________

Моля, отбележете кой е ръководител или координатор на отбора.1.Рецепти и нормативи
2. Изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница