Устна делова комуникация основни характеристикистраница1/5
Дата30.04.2023
Размер78.5 Kb.
#117501
  1   2   3   4   5
Устна делова комуникация

КУРСОВ ПРОЕКТ


ТЕМА: Устна делова комуникация – основни характеристики

Шумен


Съдържание

1.Увод…………………………………………………………3 стр.


2. Видове делово общуване………………………………….4 стр.
3. Видове делова комуникация……………………………....4 стр.
4. Изисквания при организиране на речта……………...…..5 стр.
5. Характеристики на устната делова комуникация…….....6 стр.
6. Характеристики на деловото общуване……………….....8 стр.
7. Заключение…………………………………………………8 стр.
1. Увод.


Общуването (или комуникация) е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят помежду си информация. Той включва подготовката, съставянето и предаването на съобщения. Има много начини за комуникиране и много различни езикови методи. Речта и езикът са само част от комуникационния процес.
Общуването е сложен социално психологически процес, при който контактуващите лица съзнателно или несъзнателно, преднамерено или спонтанно си разменят информация. Деловото общуване е процес на писмени и устни съобщения, които предизвикват отговор. Общуването се счита за успешно, когато то постига желаната реакция или отговор от приемащия съобщението.
Основни правила в процеса на общуване:
1.Първо златно правило – да мислим преди да говорим - за да се елиминира действието на субективните бариери на общуването е необходимо: да се приспособяваме към партньора; да не се допуска разминаване м/у думи и действия; да се използват различни информационни канали; да се използва разбираем език; да се увеличат знанията и уменията за общуване; да има уважение и добронамереност към партньора.
2.За да говорим добре са необходими три условия – да владеем техниката на говора; да спазваме основните психологически принципи на междуличностните отношения; да имаме какво да кажем.
3.Съблюдаване на личните интереси и тези на партньора – интересите определят посоката и характера на човешката активност. Интересът е процесуален – той се поражда, развива, променя и умира. Биват: лични, групови, колективни, обществени; краткотрайни и дълготрайни; политически, икономически, културни, социални.
4.Постигане на предварително набелязаните цели – целите са най-важни за развитието на организацията.
5.Мотивите – нещо, заради което хората действат по определен начин. Те са движещата сила на човешката активност. Мотивите могат да бъдат лични или групови, дълготрайни или краткотрайни, формални или неформални и т. н. Най-силен е мотивът за успех.
6.Ценности и норми на поведение – това са правила, които предписват определено поведение. Например – доверие, толерантност, надежда… Те са средство за защита и гарантиране на определени интереси, средство за управление и упражняване на власт. Чрез тях планираме, организираме, ръководим, контролираме.
7.Роли – това е типична система на човешкото поведение за регулиране на правата и задълженията на личността.
8.Претенции – изискванията на личността към другите и към себе си.
9.Очаквания – постигане на определен, предварително планиран резултат за
страните.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница