Устна делова комуникация основни характеристики


Изисквания при организиране на речтастраница3/5
Дата30.04.2023
Размер78.5 Kb.
#117501
1   2   3   4   5
Устна делова комуникация
4. Изисквания при организиране на речта:


1) Да съобразим структурата на речта с времето за отделните части и възможност за реакция при промяна на ситуацията.
2) Да имаме задължително предварителна информация за вида и състава на аудиторията и нейните демографски характеристики.
3) Да запомним, че публиките са съпричастни и запомнят послания, които засягат икономическите и личните им интереси – нека използваме такива апели, които да провокират и професионалния, и човешкия им интерес.
4) Да съобразим предварително мястото и видимостта на говорещия – има ли физически пречки между него и публиката – колкото физическата близост е по-голяма, толкова психологическата близост е по-силна.
5) Да избягваме в говоренето: неточни и паразитни думи, излишни междуметия и ненужни паузи – това показва неорганизираност на речта и неувереност, излишната емоционалност разсейва и дразни аудиторията.
6) Да се съобразяваме с нивото на подготвеност на публиката, когато говорим със специализирани термини и чуждици, както и със съкращения.
7) Да внимаваме със скоростта на говоренето, но и с мудността и неувереността, които затрудняват приемането на думите и затормозяват вниманието на аудиторията.
8) Да избягваме прекалено много вмъкнати реплики по време на доклада или изказването, за да не отвличаме вниманието на слушателите от същността на темата и подтемите, които искаме да запомнят.
9) Да не забравяме, че мозъкът е „настроен” така, че човек е 100% съсредоточен само в първите 20 минути на ангажирането му, след което вниманието му постепенно започва да спада.
10) Да не забравяме, че магията на най-силните думи не е безкрайна – да не пресрочваме времето, което ни е определено за говорене, особено ако при официално събитие, церемония, коктейл и други публиката срещу нас стои права.
11) Да си записваме веднага въпросите, които могат да ни бъдат поставени както по време на говоренето, така и след приключване на речта.
12) В края на изложението да отговорим задължително на зададените въпроси, а ако не сме в състояние да дадем пълен и изчерпателен отговор (допълнителна статистика и факти, с които не разполагаме в момента), да предложим да ги поставим на партньорите по-късно.
Умението да се води разговор изисква усилие и дисциплина; както и постоянна ангажираност към словото и е един от елементите на непрекъснатия процес на изграждане на положителен облик на личността. Умението на речевото общуване предполага изравняване на статусите да двете или повечето личности.За да е ефикасен разговорът между деловите хора, самият той трябва да бъде делови. За това е нужна съсредоточеност на мисълта, точност в изразите; добре премерена словоохотливост, когато убеждаваме в предимствата на едно начинание, както и лаконичност, когато отговаряме на деликатни въпроси. Наблюдението на околните в процеса на разговора, самонаблюдението и навременното коригиране на пропуските и недостатъците в езика и стила на общуване, търсене на подходящи фрази, зачитане на достойнството и автономността на партньора допринасят за развиване на умението да се разговаря.Чувството за хумор, остроумието и словесното богатство са добавка към професионалния разговор, която интригува, забавлява, привлича и освежава участниците в разговорите.Умението да се разговаря е сбор от уменията да се разбираме с хората. Неговият професионален бизнес аспект в никакъв случай не предписва сухотата и прагматизираната деловитост да изместват топлотата и живостта на общуването. Балансът между съсредоточеност и приемливата духовитост е една от важните граници за успех в междуличностната комуникация.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница