Утвърдил директор : (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределениеДата22.10.2018
Размер144 Kb.
#92528
УТВЪРДИЛ

Директор : ………………………………………………………….(Име, фамилия, подпис)
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Час на класа за 3. Клас


34 седмици х 1 час = 34 часа

От тях брой теми по тематични области, както следва:

 • Патриотично и нравствено възпитание и изграждане на национално самочувствие – 3 часа

 • Превенция на насилието – 2 часа

 • Безопасност на движението по пътищата – 9 часа

 • Защита при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на първа помощ – 5 часа

 • Толерантност и диалог – 3 часа

 • Здравословен начин на живот – 2 часа

 • Празници и обичаи – 4 часа

 • Екология и опазване на околната среда – 1 час

 • Предприемачество – 1 часУчеб-

на

седми-

ца


Тема на урочната единица

Тематична област

Вид урочна

единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Понятия и ключови идеи

Дейности

Методи на оценяване

Забележка

1.

С какво се справихме и не забравихме


Практическо занятие

 • Съпреживяване на празника, посветен на първия учебен ден

 • Актуализиране на знанията, свързани със спирка, качване, пътуване и слизане

обществен транспорт, правила за безопасност, самоподготовка здравословно хранене

четене, писане, разказ, рисуване

Наблюдение
2.

Училищен правилник
Толерантност и диалог

Упражнение

 • Актуализиране на знания за правилата в училище и ученическите задължения

 • Изграждане на положително отношение към училището

 • Разширяване на знанията за съобразяване с правата на околните

права, задължения, училищен правилник


писане, четене, свързване, разказ, разсъждение, аргументиране

Наблюдение, устна проверка

Дейности за превенция на насилието

3.

Празниците в моя клас
Празници и обичаи

Нови знания

 • Усвояване на знания за собственото име и имената в България

 • Разширяване на знанията за имените дни и традициите и обичаите, които ги съпътстват

име,произход на името, имен ден,

разсъждение, свързване, писане, разказ, лепене,

Наблюдение, устна проверка

Работа със стикери
Групова работа

4.

Как избирам пътя си до училище
Безопасност на движението по пътищата


Упражнение

 • Разграничаване на опасните и безопасни места по пътя

 • Мотивирано определяне на най безопасният път от дома до училището

тротоар, пешеходна пътека, светофар, бордюр, платно

четене, свързване, писане, аргументира-не

Наблюдение, устна проверка

Попълване на маршрутна карта

5.

Интензивно движение
Безопасност на движението по пътищата

Нови знания

 • Усвояване на знания за интензивност на движението

 • Тълкуване на причините за повишаване интензивността на движение

 • Разширяване знанията за безопасно пресичане

натоварени улици, интензивност на движението

беседа, четене, разсъждение, писане, лепене,

Устна проверка, наблюдениеРабота със стикери


6.

Какво разказва външният ни вид
Здравословен начин на живот


Упражнение

 • Разширяване и затвърдяване на знанията, свързани с личната хигиена

 • Изразяване на отношение към придобиването на хигиенни навици

 • Усвояване на умения за поддържане на личната хигиена

лична хигиена, хигиенисти, тоалетни принадлежно-сти

аргументира-не, писане, лепене

Наблюдение, устна проверка

Работа със стикери

7.

За да бъда здрав и знаещ
Здравословен начин на живот

Упражнение

 • Усвояване на знания за здравословното хранене

 • Изграждане на навици за внимателен избор на храна и режим за работа или игра с компютър

 • Проява на отношение към активното практикуване на спорт

плодове и зеленчуци, индивидуални и колективни спортове, правила за учене, писане и игра на компютъра

четене, писане, лепене, разсъждение, аргументира-не

Наблюдение, устна проверка,

Работа със стикери

8.

Опасните места по пътя ми
Безопасност на движението по пътищатаУпражнение

 • Затвърдяване на знанията за опасни и безопасни места на пътя

 • Припомняне на правилата за безопасност при вървене, чакане на спирка, пресичане, пътуване в обществено превозно средство

тротоар, бордюр, спирка, платно, светофар

четене, писане, свързване, оцветяване

Наблюдение, устна проверка
9.

Най-безопасните места за пресичане
Безопасност на движението по пътищата


Нови знания

 • Разграничаване на съоръженията подлез и надлез

 • Осмисляне на степента на безопасност, която предлагат

подлез, надлез, пешеходна пътека, платно, светофар, безопасен маршрут, метро

четене, свързване, оцветяване, рисуване, разсъждение, разказ

Наблюдение, устна проверка
10.

Опасната ледена зима
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

Нови знания

 • Припомняне на правилата за безопасност при поледици

 • Усвояване на знания, свързани с рисковете от измръзване и травми в зимно време

 • Усвояване на умения за безопасно придвижване в заледена обстановка
заледени повърхности, сцепление със земята, загуба на контрол, ниски температури, измръзване, травми

четене, разказ, оцветяване, свързване

Наблюдение, устна проверка
11.

Спешни случаи
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

Нови знания

 • Усвояване на знания за необходимите действия при навяхване и счупване на крайник

 • Усвояване на знания за необходимите действия при отравяне

 • Осмисляне важността на тези действия

счупване, изкълчване, навяхване, шиниране, студен компрес, дихателна система, храносмилателна система

четене, беседа, свързване, писане, разказ, аргументиране

Наблюдение, устна проверка
12.

Различни, но заедно
Толерантност и диалог

Нови знания

 • Усвояване на знания за етническите групи в България

 • Осмисляне на техните различия в областта на вярванията, традициите и обичаите им

толерантност, етническа група, различия

четене, лепене, ограждане, аргументира-не

Наблюдение, устна проверка


13.

Сурва, весела година
Празници и обичаиУпражнение

 • Усвояване на знания за Сурваки и сурвакането

 • Тълкуване на сурвакарските пожелания

 • Създаване на отношение към народните празници, традиции и обичаи

традиция, празник, сурвакане, сурвакар, сурвакница

четене, писане, лепене,

Наблюдение, устна проверкаИзработване на сурвакница


14.

Стихийни бедствия и нашите действия
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

Упражнение

 • Затвърдяване на знания за действия при наводнение, земетресение, пожар

 • Усвояване на знания за правилно поведение при гръмотевична буря

 • Разпознаване на сигналите за тревога

наводнение, земетресение, пожар, гръмотевична буря, сигнал за тревога, евакуационен маршрут

четене, писане, дискусия, рисуване, лепене

Наблюдение, устна проверка

Работа със стикери


15.

Детският противогаз и памучно-марлената превръзка
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

Упражнение

 • Затвърдяване на знанията за детския противогаз и памучно-марлената превръзка

 • Разграничаване на колективни и индивидуални средства за защита

 • Усвояване на умения за поставяне на противогаз

детски противогаз, памучно- марлена превръзка, индивидуални и колективни средства за защита

четене, свързване, писане, оцветяване

Наблюдение, устна проверка
16.

Голяма скорост, малка дистанция
Безопасност на движението по пътищата

Нови знания

 • Усвояване на знания за скоростта на движение на моторните превозни средства и дистанцията между тях

 • Заостряне на вниманието за поддържане на правилно съотношение скорост - дистанция

скорост, километри в час, дистанция, метри дистанция

четене, разсъждение, аргументира-не, рисуване,

Наблюдение, устна проверка
17.

И аз на колела
Безопасност на движението по пътищата

Нови знания

• Усвояване на знания за велосипеда, частите му и тяхното предназначение

• Заостряне на вниманието към правилата за каране на велосипед, завиване вляво и вдясно и спиране
велосипед, кормило, рамка, седалка, верига, педали, гуми, звънец, спирачки, фар, светлоотразител

четене, писане, разсъждение, аргументира-не, свързване

Наблюдение, устна проверка
18.

Текуща диагностика Работна карта №1
Безопасност на движението по пътищата

Тест

Текуща диагностика на усвоените знания за безопасност на движението по пътищата, правилата за поведение при движение, пресичане през подлез и надлез


безопасни места за пресичане, интензивно движение, скорост

самостоятел-на работа

Писмена проверка
19

Помощ, пожар!
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

Упражнение

 • Придобиване на умения за преценка степента на разразяване на пожара

 • Припомняне на правила за действие при пожар

 • Актуализиране на телефонен номер 112
Причини за възникване на пожар, реакция при малка горяща част

четене, писане, разказ, свързване

Наблюдение, устна проверка
20.

Апостолът на свободата
Патриотично и нравствено възпитание


Нови знания

 • Затвърдяване на знанията за Апостола на свободата

 • Усвояване на нови знания и датиране на важни събития в живота му

 • Формиране на отношение на преклонение към Васил Левски и борците за свобода

Апостол, дякон, знаменосец, легия, революционни комитети,

четене, проучване, рязане, лепене, писане, разказ, ограждане

Наблюдение, устна проверка

Изработване линия на времето, обхващаща живота на Апостола

21.

За децата – безопасност в обществото
Превенция на насилието

Нови знания

 • Усвояване на знания и умения за безопасност при среща с непознат

 • Усвояване на знания за правилни преценка и поведение в ситуации на риск

непознат, недобронамереност, риск,

разсъждение, дискусия, четене, свързване, разказ, драматизиране

Наблюдение


Групова работа

22.

Син съм на Юнашко племе
Патриотично и нравствено възпитание


Практическо занятие

 • Затвърдяване на чувствата на родолюбие и национална гордост

 • Усвояване на знания за културно-историческите забележителности в България
патриотизъм, културно-исторически забележително-сти

беседа, ограждане, лепене, изрязване, запаметяване рецитиране

Наблюдение, устна проверкаГрупова работа
Изработване на карта с културно- исторически обекти

23.

Агресия и въздържание
Превенция на насилието

Нови знания

 • Формиране на умения за разпознаване признаци на агресия

 • Придобиване на умения за въздържание от прояви на агресия

 • Усвояване на правила за реакция при прояви на агресия

агресия, въздържание, съпричастност, гняв, боязън, симпатия

четене, дискусия, аргументира-не, писане, свързване

Наблюдение, устна проверка
24.

Избягване на конфликти
Превенция на насилието

Нови знания

 • Усвояване на знания за избягване на конфликти

 • Осмисляне на важността на избягването на конфликтите

 • Формиране на умения за адекватно реагиране при възникване на конфликтни ситуации

конфликт, вина, невинност, отмъщение, недоразумение, предизвикател-ство, заплаха, обида, извинение

четене, дискусия, ограждане, свързване, разказ, писане

Наблюдение, устна проверка

Работа със стикери

25.

Пътни знаци
Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ

Упражнение

 • Затвърдяване на знанията за пътните знаци

 • Усвояване на знания и умения за разграничаване на видовете пътни знаци –

предупредителни, забранителни, задължителни, указателни


пътни знаци, предупреждение, забрана, задължение, указание

четене, писане, свързване, разсъждение, лепене

Наблюдение, устна проверка

Работа със стикери

26.

Мълчаливите улици
Безопасност на движението по пътищата

Упражнение

 • Усвояване на знания и умения за пресичане на нерегулирани кръстовища

 • Разпознаване на повече и по-малко опасните места на нерегулираните кръстовища
нерегулирано кръстовище, светофар, пешеходна пътека, подлез, спряло превозно средство, пътен ремонт

оцветяване, дискусия, разсъждение, писане, лепене

Наблюдение, устна проверкаРабота със стикери

27.

Езикът на етикетите
ПредприемачествоНови знания

 • Усвояване на знания за съдържанието на етикетите на стоките

 • Запаметяване на задължителните характеристики на етикетите

 • Формиране на умения за извличане на информация от етикет

етикет, партиден номер, съставки, грамаж, производител, срок на годност, разделно събиране, рециклиране

четене, беседа, дискусия, писане, рисуване

Наблюдение, устна проверка
Портфолио
28.

Не на излишните опаковки!
Екология и опазване на околната среда


Нови знания

 • Усвояване на знания за материалите за изработване на опаковка

 • Разграничаване на опаковки, които се или не се рециклират

 • Насочване на вниманието към разделното събиране

опаковка, хартия, пластмаса, стъкло, кислород, разграждане, рециклиране

беседа, четене, свързване, оцветяване, разсъждение, писане

Наблюдение, устна проверка
29.

Денят на труда – Първи май
Празници и обичаи


Упражнение

 • Затвърдяване на знанията за официалните празници в България

 • Систематизиране на знанията за различните видове професии
официален празник, професии,длъжност, работен ден

Беседа, четене, писане, рисуване, разказ, изрязване

Наблюдение, устна проверка

Групова работа
Изработване на Бутилка на желанията

30.

Гергьовден – ден на храбростта и на българската армия
Толерантност и диалог

Нови знания

 • Усвояване на знания за традициите и обичаите, свързани с празника

 • Запознаване с факти от българската история

 • Затвърдяване на чувствата на родолюбие и национална гордост

земеделски стопани, българска армия, военен парад, бойно знаме, военна академия

четене, писане, беседа, свързване

Устна проверка,

наблюдение


31.

Вече мога самОбобщение

Обобщаване на правилата безопасно движение, пресичан и шофиране

Затвърдяване на правилните действия при отравяне, измръзване, счупване, изкълчване.толерантност, избягване на конфликти, сигнал, колоездач, безопасен път

ограждане, свързване,писане

Устна и писмена проверка
32.

Какво още знам
Безопасност на движението по пътищата

Практическо занятие

• Систематизиране на знанията за безопасност на движението по пътищата

• Затвърдяване на знанията за правилно поведение на пътя

• Адекватно реагиране в различни пътни ситуации


интензивно движение, надлез, подлез, метро, скорост, дистанция, колоездач, пътни знаци

попълване на думи, заучаване на реплики, драматизира-не

Наблюдение, устна проверка

Групова работа

33.

Да сведем глави
Патриотично и нравствено възпитание

Нови знания

• Усвояване на знания, свързани с Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България

Запознаване с причините за избора на дататаОбобщаване на знанията за делото и саможертвата на Борците за свобода


Христо Ботев, Борци за свобода, независимост, едноминутно мълчание, сирени, камбани, саможертва, увековечаване

четене, писане, ограждане, оцветяване, разказ, проучване, изрязване, лепене

Наблюдение, устна проверка

Изработване линия на времето, обхващаща живота на Христо Ботев

34.

Изходяща диагностика

Работна карта №2
Безопасност на движението по пътищатаТест

 • Затвърдяване на знанията и уменията за безопасност на движението

 • Адекватно реагиране в различни пътни ситуации

 • Разграничаване на опасните и безопасните места на пътя

опасни и безопасни места на пътя, сигнали на колоездачи, велосипед, пътни знаци

самостоятел-на работа

Писмена проверка

Установяване на нивото и трайността на знанията с цел отработване на пропуски

Разработил: …………………………………………..

(Име, фамилия, подпис)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница