Утвърждавам, генерален директор: / инж. Д. НиколовДата02.06.2018
Размер155.55 Kb.
#70514РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
Рег.№

УТВЪРЖДАВАМ,

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

/ инж.Д. Николов /

Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Ремонт на машинни зали, басейни на ПС „Калета”, „Кули” и мостканал
1. Съществуващо положение

Помпените станции „Калета” и „Кули” – 5 броя и прилежащите към тях басейни са построени за водоснабдяване на МОК „Медет”, но продължават да работят и сега.

В резултат от многогодишната им експлоатация, машинните зали и басейни са пропукани, нарушен и износен е част от бетона. На места армировката е оголена. В най-тежко състояние са ПС „Кале 1”, „Кула 1” и мостканала на деривационния канал „Калето”.
2. Изисквания за същността/цел/, съдържанието/предмет/,особеностите и обем на услугата .

2.1. Същност /цел/ на услугата.

Възобновяване на съоръженията на Помпените станции, подобряване условията на труд и гарантиране на безаварийна работа на водоснабдителната система.

2.2. Съдържание / предмет/ на услугата

СРР на машинни зали, басейни на ПС „Калета” и „Кули” и мост канал.

2.3. Обхват, обем и особености на услугата:ПС „Кале”1

1. Ремонт на басейн с размери 30/3,2/4,0 в т.ч.

- Изгребване на тиня и отпадъци с приблизителен обем 90м3;

- Измиване на дъно, стени и трегери – до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени, до 100м2 за трегери;

- Пясъкоструене за сваляне на хлабави бетонови структури - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени, до 100м2 за трегери;

- Възстановяване на армировка по дъно, стени и укрепващи греди (трегери) – до 800кг

- Нанасяне на антикорозионна (полимер циментова) защита по оголена армировка – до 200м

- Почистване и запълване на работещи фуги (стени-дъно и стени-стени) с тиоколов или полиуретанов кит уплътнител – до 85м

- Ламиниране на пукнатини по стени и дъно с полиестерна армировка – до 85м

- Възстановяване на сечението на дъно, стени и трегери с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени, до 100м2 за трегери;

- Изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени, до 100м2 за трегери;

- Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм, 5слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени до 100м2 за трегери;

- Полагане на защита за атмосферно влияние и мразоустойчивост - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени до 100м2 за трегери.

2. Хидроизолация по стени в машинна зала – до 140м2 в т.ч. подготовка на основата, ламиниране на пукнатини по стени с полиестерна армировка, възстановяване на сечението на стени с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя, изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя, Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм - 5слоя.

3. Остъргване и почистване на стара боя и мазилка (компрометирани участъци) по стени и тавани – до 360м2

4. Частична шпакловка и мазилка по стени и тавани – до 100м2

5. Боядисване на стени и тавани (посно, включително грундиране) – до 360м2.

6. Възстановяване на пътеходка с дебелина до 20см, в т.ч къртене на бетон по пътеходка – до 0,5м3 и възстановяване на челата с циментова замазка до 2м2

7. Надграждане на предпазен парапет, в т.ч изработка, доставка и монтаж на парапети, пясъкоструене, полагане на алк. грунд, полагане на алк. боя (цвят сигнално жълт) – до 4м2.

8. Смяна на врата с размери 1,0/2,10, в т.ч. демонтаж на съществуваща дървена врата, доставка и монтаж на нова врата, боядисана, метална, обръщане на страници.

9. Смяна на съществуващи прозорци на стълбищна площадка с PVC с обща дължина 2,2м и височина 0,90м, в т.ч. демонтаж на съществуващи прозорци, демонтаж и монтаж на решетка, доставка и монтаж на PVC дограма бяла с трикамерни профили, състояща се от 4 крила, средните две отваряеми на хоризонтална и вертикална ос и единични стъкла, обръщане на страници.

10. Смяна на съществуващ прозорец на втори етаж с размери 2,0/1,0м с PVC в т.ч. демонтаж на съществуващи прозорци, доставка и монтаж на PVC дограма бяла с трикамерни профили и единични стъкла, обръщане на страници.

11. Подмяна на стъклата в машинна зала с поликарбонат до 12м2 – трикамерен поликарбонат, цвят кристал, включително обкантване на поликарбоната с алуминиеви профили 15/15мм, праховобоядисани; демонтаж на отвяряеми крила по метална конструкция – 12бр.

12. Изкъртване на тухли около прозорци – до 4м2

13. Обръщане страници около прозорци – до 120м
ПС „Кале”2

1.Възстановяване хидроизолацията на резервоара – стената граничеща с машинна зала с размери 30,0/4,0 в т.ч.

- Изгребване на тиня и отпадъци с приблизителен обем 90м3;

- Измиване на стена – до 120м2;

- Пясъкоструене за сваляне на хлабави бетонови структури - до 120м2 за стена;

- Възстановяване на армировка по стени – до 200кг

- Нанасяне на антикорозионна (полимер циментова) защита по оголена армировка – до 50м

- Почистване и запълване на работещи фуги (стени-дъно и стени-стени) с тиоколов или полиуретанов кит уплътнител – до 40м

- Ламиниране на пукнатини по стени и дъно с полиестерна армировка – до 50м

- Възстановяване на сечението на стена с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя - до 120м2;

- Изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя - до 120м2;

- Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм, 5слоя - до 120м2;

- Полагане на защита за атмосферно влияние и мразоустойчивост - до 120м2.

2. Хидроизолация на стените на машинна зала – до 120м2, в т.ч. подготовка на основата, ламиниране на пукнатини по стени с полиестерна армировка, възстановяване на сечението на стени с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя, изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя, Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм - 5слоя.

3. Остъргване и почистване на стара боя и мазилка (компрометирани участъци) по стени и тавани – до 360м2

4. Частична шпакловка и мазилка по стени и тавани – до 100м2

5. Боядисване на стени и тавани включително грундиране – до 360м2 (посно) и до 55м2 (блажно).

6. Циментова замазка на под - до 30м2.

7. Смяна на врата с размери 1,7/2,30, в т.ч. демонтаж на съществуваща дървена врата, доставка и монтаж на нова врата, боядисана, метална врата, обръщане на страници.

9. Пръскана мазилка по фасадна стена до 40м2, в т.ч. остъргване, изкърпване, изпръскване на компрометираните участъци.


ПС „Кале”3

1. Възстановяване хидроизолацията на резервоара– запълване на появили се пукнатини, в т.ч.

- Изгребване на тиня и отпадъци с приблизителен обем 90м3;

- Измиване на дъно и стени – до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Пясъкоструене за сваляне на хлабави бетонови структури - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Възстановяване на армировка по дъно, стени и укрепващи греди (трегери) – до 200кг

- Нанасяне на антикорозионна (полимер циментова) защита по оголена армировка – до 50м

- Почистване и запълване на работещи фуги (стени-дъно и стени-стени) с тиоколов или полиуретанов кит уплътнител – до 85м

- Ламиниране на пукнатини по стени и дъно с полиестерна армировка – до 85м

- Възстановяване на сечението на дъно, стени с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) 3 слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм, 5слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Полагане на защита за атмосферно влияние и мразоустойчивост - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени.

2. Хидроизолация на стените на машинна зала – до 180м2, в т.ч. подготовка на основата, ламиниране на пукнатини по стени с полиестерна армировка, възстановяване на сечението на стени с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя, изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя, Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм - 5слоя.

3. Остъргване и почистване на стара боя и мазилка (компрометирани участъци) по стени и тавани – до 360м2

4. Частична шпакловка и мазилка по стени и тавани – до 100м2

5. Боядисване на стени и тавани (посно, включително грундиране) – до 360м2

6. Смяна на врата с размери 1,6/2,20, в т.ч. демонтаж на съществуваща дървена врата, доставка и монтаж на нова врата, боядисана, метална врата, обръщане на страници.

7. Пръскана мазилка по фасадна стена до 60м2, в т.ч. остъргване, изкърпване, изпръскване на компрометираните участъци.

ПС „Кула”1

Възстановяване хидроизолацията на резервоара, в т.ч.

- Изгребване на тиня и отпадъци с приблизителен обем 90м3;

- Измиване на дъно, стени и трегери – до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Пясъкоструене за сваляне на хлабави бетонови структури - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Възстановяване на армировка по дъно, стени и укрепващи греди (трегери) – до 300кг

- Нанасяне на антикорозионна (полимер циментова) защита по оголена армировка – до 100м

- Почистване и запълване на работещи фуги (стени-дъно и стени-стени) с тиоколов или полиуретанов кит уплътнител – до 85м

- Ламиниране на пукнатини по стени и дъно с полиестерна армировка – до 85м

- Възстановяване на сечението на дъно, стени и трегери с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм, 5слоя - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени;

- Полагане на защита за атмосферно влияние и мразоустойчивост - до 100м2 за дъно, до 270м2 за стени.

2. Хидроизолация на стените и под в машинни зали и коридор – до 330м2, в т.ч. подготовка на основата, ламиниране на пукнатини по стени с полиестерна армировка, възстановяване на сечението на стени с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя, изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя, Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм - 5слоя.

3. Остъргване и почистване на стара боя и мазилка (компрометирани участъци) по стени и тавани – до 800м2

4. Частична шпакловка и мазилка по стени и тавани – до 400м2

5. Боядисване на стени и тавани (посно, включително грундиране) – до 810м2.

6. Смяна на врата с размери 0,85/2,00, в т.ч. демонтаж на съществуваща дървена врата, доставка и монтаж на нова врата, боядисана, метална врата, обръщане на страници.

7. Демонтаж стъкла- до 5м2

8. Зидария ITONG дебелина 12см– до 5м2

9. Шпакловка до 5м2

10. Обръщане на страници около прозорци и врати – до 40м


ПС „Кула”2

1. Хидроизолация на стените в машинна зала – до 110м2, в т.ч. подготовка на основата, ламиниране на пукнатини по стени с полиестерна армировка, възстановяване на сечението на стени с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя, изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя, Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм - 5слоя.

2. Остъргване и почистване на стара боя и мазилка (компрометирани участъци) по стени и тавани – до 360м2

3. Частична шпакловка и мазилка по стени и тавани – до 100м2

4. Боядисване на стени и тавани – до 360м2

5. Смяна на врата с размери 1,6/2,20, в т.ч. демонтаж на съществуваща дървена врата, доставка и монтаж на нова врата, боядисана, метална врата, обръщане на страници.

6. Смяна на съществуващи прозорци с PVC и единични стъкла - стълбище с размери 1,65/0,83м неотваряем, 1,35/0,83 неотваряем, 1,35/0,83 отваряем на вертикална и хоризонтална ос в т.ч. демонтаж на съществуващи прозорци, доставка и монтаж на PVC дограма бяла с трикамерни профили, обръщане.

7. Подмяна на стъклата в машинна зала с поликарбонат до 6м2 – трикамерен поликарбонат, цвят кристал, включително обкантване на поликарбоната с алуминиеви профили 15/15мм, праховобоядисани.


МОСТ КАНАЛ

Обработка на фуги и пукнатини и възстановяване хидроизолацията на стени и дъно на гасителна камера с размери 3,0/4,0/2,5м и канал с дължина 62м, ширина на коритото 0,95м и дълбочина 1,1м, в т.ч.

- Изгребване на тиня и отпадъци с приблизителен обем 5м3;

- Измиване на дъно, стени – до 250м2;

- Пясъкоструене за сваляне на хлабави бетонови структури - до 250м2;

- Възстановяване на армировка по дъно, стени – до 500кг

- Нанасяне на антикорозионна (полимер циментова) защита по оголена армировка – до 300м

- Почистване и запълване на работещи фуги (стени-дъно и стени-стени) с тиоколов или полиуретанов кит уплътнител – до 70м

- Ламиниране на пукнатини по стени и дъно с полиестерна армировка – до 150м

- Възстановяване на сечението на дъно, стени с полимерциментови, бързовтвърдяващи състави минимум 3 слоя - до 250м2;

- Изпълнение на изравнителна замазка (полимер циментови състави) по цялата повърхност 3 слоя - до 250м2;

- Изпълнение на полимерна защита за водоплътност с дебелина мин. 5мм, 5слоя - до 250м2;- Полагане на защита за атмосферно влияние и мразоустойчивост - до 250м2.
Изпълнителя да предвиди извозване на строителните отпадъци до най-близкото регламентирано за целта място.
Във връзка с настоящето ТЗ е необходимо е да бъдат изпълнени строително – ремонтни работи, обхванати в Количествени сметки- Приложение №1. Обема на видовете работи е приблизителен и ще бъде доказван по време на изпълнението.
Забележка: Възложителят си запазва правото по време на изпълнението на предвидените по-горе работи да прави промени / да заменя един вид работа с друг/. Предвидените обеми за изпълнение са съгласно Приложение 1.
3. Качествени/офертни/ изисквания към услугата.

- състезателна част


 1. Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №3;

 2. Предложения за крайни единични “твърди» цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия пероид на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания и проби, предвиждане на всички товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др.ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци- франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни като спесифични дейности, произтичащи от неблагоприятни атм. условия /отводняване и засипване на изкопи, операции гарантиращи качественото изпълнение на СМР, временно строителство, разходи свързани с мерки за опазване околната среда и БЗР и др. обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1; Накрая в Приложение № 1 се прави рекапитулация за общата офертна цена на услугата.

 3. За всички допълнително възникнали видове работи, да се посочат елементи на ценообразуване /ср. ч. ставка, допълнителни разходи върху труд и механизация, материали, доставно-складови разходи и печалба/ в Приложение №1 /ценоразписа за механизацията да се представи отделно от Приложение №1/;

 4. Офертен срок за изпълнение в календарни дни с подробен времеви график;

 5. Гаранционния срок за извършената работа;

 6. Да се посочи срок /в календарни дни/ за отпочване на работа след евентуално подписване на договора;

 7. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./ Начин за гарантиране на аванса;

 8. Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата;

 9. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 дни;

 10. Всички попълнени от кандидата приложения описани по горе се представят на хартиен и електронен носител CD /DVD/ диск. Таблиците да са разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя.


- несъстезателна част

 1. Копие от Регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК/;

 2. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и e-mail;

 3. Копие от съдебна регистрация на изпълнителя;

 4. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата; Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година, счетоводен баланс;

 5. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата;

 6. Справка за фирмата към 31.05.2011г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата Ви /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/.

 7. Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт.

 8. Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция (Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа).

 9. Копие от документ за наличие на системи за контрол.

 10. Копие от документ за членства в професионални организации.

 11. Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 2 /две/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

 12. Референции /минимум 3бр/ и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

 13. ПРОЕКТО-ДОГОВОР /Не се попълва. Офериращите организации да парафират и подпечатат всяка страница от приложения проекто-договор като свидетелство, че оферента е запознат с условията по него.


Важни условия за участниците:

- При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

- Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.

- Всички документи се поставят в голям непрозрачен плик заедно с CD/DVD/ диск.4. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- ПИПСМР, заваръчни процедури по БДС, EN и всички нормативни документи, включващи методи за изпитване и контрол на заваръчните съединения;

- Протоколи по Наредба №3;

- При изпълнението на видовете работи да се влагат качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи- сертификати за качество и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите също трябва да отговаря на съответните технически изисквания за това;

- Количествата на всички изпълнени видове работи, ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно между Възложител и Изпълнител с Подробни количествени сметки;

- Остойностяването на изпълнените видове работи ще се извършва по приети твърди единични цени по Приложение №1, а за непредвидените /нови/ видове работи с анализи по приетите елементи на ценообразуване в Приложение №1, което ще бъде неразделна част от договора;

- Междинното отчитане и разплащане на извършените работи, ще бъде за СМР изпълнени на 100% на база двустранно съставен и подписан Протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен Приемо-предавателен протокол, съставен и подписан от Възложител, Изпълнител и Представител на ползвателя на обекта;

- Окончателното отчитане и приемане на извършените работи за обекта ще стане с Приемо-предавателен протокол утвърден от Изпълнителния Директор;

- Подготовка и изготвяне на Екзекутиви за извършените работи, представяне при всяко актуване и при окончателното завършване на обекта;

- Снимков материал.


5. Други условия

1. Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта за Възложителя и най-къс срок за изпълнение на услугата, като 75% се дава тежест на финансовата част и 25% тежест за срок за изпълнение.

2. Да се спазват общите условия към Договори сключвани от «Асарел –Медет» АД с външни партньори в контролираните от „Асарел - Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

5. Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно между Изпълнителя и Възложителя.

6. Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта.

7. Освен на хартиен носител, офертните предложения да се представят и на електронен носител.

8. За справки и допълнителна информация – инж.Атанас Тасмов – р-л отдел „Строителство” на тел. 0357/60491 или инж. Здравка Кърпаров – инв. контрол на тел. 0357/60210 вътр.630.

Офертата да се представи до 16,00 часа на 11.07.2011 год. в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище, с надпис: Оферта за изпълнение на: „СРР на машинни зали, басейни на ПС „Калета”, „Кули” и мостканал”

и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

- На e-mail: rshumanov@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На разговори за подобряване и доуточняване параметрите се кани само класиралия се на първо място Оферент.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Количествено – стойностна сметка

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Проекто – договор

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3Декларация за оглед на площадката
стр./
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница